Home » Behandling av Nakkeprolaps » Moderne Kiropraktorbehandling mot Nakkeprolaps

Moderne Kiropraktorbehandling mot Nakkeprolaps

Moderne Kiropraktorbehandling mot Nakkeprolaps

behandling

En moderne kiropraktor har en helhetlig tilnærming i behandlingen av nakkeprolaps. Dette inkluderer fysikalsk behandling og rehabiliteringsterapi mot feilfunksjon i muskler, restriksjoner i ledd og irritert nervevev.

Forskning har vist at fysikalske behandlingsmetoder som traksjonsbehandling i kombinasjon med muskulære teknikker, samt leddmobilisering av brystryggen kan være effektivt.1 En kiropraktor har en lang 5-årig utdanning som er etterfulgt av 1 år i turnustjeneste. I tillegg til dette innehar de sykmeldingsrett, samt henvisningsrett til både bildediagnostikk (inkludert MR undersøkelse) og legespesialister. Yrket er tittelbeskyttet og er offentlig autorisert, samt regulert av Helsedirektoratet. Moderne kiropraktorbehandling mot nakkeprolaps er helhetlig og tilpasset den enkelte pasientkasusistikken.

 

“- Godt tips: På slutten av artikkelen viser vi deg en video med rehabiliteringsøvelser mot nakkeprolaps. Vi går også gjennom enkelte tips i forhold til egentiltak.”

 

Hva Gjør en Moderne Kiropraktor?

  • Grundig Funksjonell og Klinisk Utredning av Feilfunksjon i Muskler, Sener, Nerver og Ledd
  • Helhetlig Behandling med Moderne Behandlingsmetoder
  • Henviser til Bildediagnostikk og Videre Undersøkelser ved Behov

Moderne kiropraktorer vil kunne hjelpe deg med å lokalisere årsaken til dine smerter, samt hjelpe deg med både fysikalsk behandling og veiledning innen rehabiliteringsøvelser. De fysikalske behandlingsteknikkene som brukes kan inkludere en kombinasjon av muskelknutebehandling, intramuskulær akupunktur, kiropraktisk leddmobilisering, traksjonsbehandling, trykkbølgebehandling, laserterapi og strekkteknikker.

 

Hovedfokuset vil rette seg inn mot å gjenopprette normal og smertefri funksjon i muskler, nerver og ledd. Behandlingen som blir gitt er alltid utarbeidet utifra pasientens totale helsesituasjon, sykdomshistorikk og helhetsperspektiv. Du skal kunne kjenne deg trygg og ivaretatt hos din kiropraktor.

 

– Vondtklinikkene: For Evidensbasert Utredning, Behandling og Rehabiliteringstrening mot Nakkeprolaps

Hvis du er usikker på hvem du bør velge, så kan vi informere om at alle våre klinikere ved Vondtklinikkene innehar høy faglig kompetanse og en moderne tilnærming. Vi innehar tverrfaglige avdelinger i Oslo (Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet). Ta kontakt dersom du ønsker en konsultasjon – eller sitter inne med spørsmål du ønsker svar på.

 

Kiropraktorbehandling for Nakkeprolaps

“- Kan sånn knekking hjelpe meg med prolaps altså?”

En moderne kiropraktor gjør langt mer enn å være spesialist på leddbehandling i rygg og nakke. Ved å bruke evidensbaserte behandlingsmetoder, slik som traksjon (spinal nervedekompresjon), fysikalske behandlingsteknikker og rehabiliteringsøvelser, kan en kiropraktor hjelpe deg med å legge til rette for at prolapset gror og trekker seg tilbake på best mulig måte.2 Her vil det også foreligge kartlegging for å adressere mulige årsaker til nakkeprolapset for å legge til rette for langvarig bedring.

 

Problemer og smerter tilhørende et nakkeprolaps forsterkes gjerne av redusert funksjon i brystryggen og skuldrene. Studier har vist til at kiropraktisk leddmobilisering av brystryggen kan bidra til forbedret funksjonalitet i mellom skulderbladene og nakkeovergangen – som igjen kan redusere nervetensjon og nerveirritasjon i nakken.1

 

Hvordan Utreder en Kiropraktor et Nakkeprolaps?

  • Historietagning og Funksjonell Undersøkelse
  • Nevrologisk Utredning – Inkludert Nervetensjonstester
  • Henvisningsrett til bildediagnostikk ved behov

– Anamnese: Pasientens Historie om Sine Symptomer

Enhver førstegangskonsultasjon starter med en historietagning (på fagspråk kalt anamnese). Dette er en samtale mellom pasienten og klinikeren som legger til rette for hvilke diagnoser, samt årsaker, som mistenkes. I tillegg vil terapeuten danne seg et bilde av hvordan hen legger opp den kliniske, funksjonell og nevrologiske undersøkelsen. Moderne kiropraktorbehandling mot nakkeprolaps legger alltid sitt grunnlag på en grundig undersøkelse.

 

Funksjonell og Nevrologisk Undersøkelse Utført av Kiropraktor

Bestemte diagnoser gir gjerne spesifikke symptomer og kliniske tegn. Funksjonelle funn som, for eksempel, manglende rotasjonsbevegelse i nakken mot en av sidene – kan starte et grunnlag for å mistenke nervetensjon i det påvirkede området. Denne delen av undersøkelsen vil kartlegge reduserte bevegelsesutslag, samt muskeldysfunksjoner, i nakke, rygg og skuldre. Basert på hvilken nerverot man mistenker er involvert vil klinikeren ofte undersøke spesifikke deler av huden, samt muskelstyrke – dette er blant annet basert på dermatom-distribusjonen til symptomene.

 

Den nevrologiske undersøkelsen består hovedsakelig av fire komponenter: Undersøkelse av hudfølelse (sensorikk), muskelfunksjon og styrke (motorikk), refleksbuetesting og nervetensjonstester. Vi går mer i detalj angående disse i vår store guide om symptomer på nakkeprolaps. Vi må også huske på at nerver kan bli irritert eller avklemt av funksjonell årsaker også – som for anspent muskulatur i nakkeovergangen, og da gjerne i kombinasjon med betydelig redusert leddbevegelighet i øvre del av brystryggen.

 

Sammen kan det gi grunnlag for funksjonell nerveavklemming i form av brachial plexopati, torakal outlet syndrom (TOS) eller scalenii syndrom. Klinikeren vil da ofte bruke spesielle utredningsmanøvre for å kartlegge denne avklemmingen. For eksempel gjennom en kombinasjon av flere tester – blant annet Halsteads manøver og Adsons test.3 Nervetensjonstester vil også kunne gi informasjon vedrørende om det er involvering i nervus medianus, nervus radialis og/eller nervus ulnaris.

 

Bildediagnostisk Undersøkelse

Kiropraktoryrket er offentlig autorisert, regulert og tittelbeskyttet. De innehar også rettigheter til sykmelding, henvisning til bildediagnostikk og legespesialist. MR undersøkelse er regnet som gullstandard når det kommer til bildediagnostisk utredning av nakkeprolaps. Dersom det er medisinsk indisert vil man henvise til en slik undersøkelse. Ved tydelig utslag på nakkeprolaps med påvirkning av muskelkraft, samt nedsatt senerefleksbue, kan dette regnes som en indikasjon for å henvise til MR undersøkelse.

 

Vi baserer dette på at det, ved nerveinvolvering, alltid er bedre å ta et bilde for mye enn et bilde for lite. Undersøkelsen kan bidra til å legge til rette for optimal tilnærming i form av fysikalsk behandling, rehabiliteringsøvelser og egentiltak.

 

Rehabiliteringsøvelser, Egentiltak og Fysikalsk Behandling

For å få best mulig tilheling ved nakkeprolaps må man legge til rette på flere plan. Dette innebærer gjerne en kombinasjon av tilpassede nakkeprolapsøvelser, ergonomiske egentiltak (for eksempel i form av oppblåsbart hjemmetraksjonsapparat) og fysikalsk behandling hos moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Det er viktig at du oppsøker en moderne kiropraktor som behandler både muskler og ledd, samt gjerne kombinerer med intramuskulær akupunktur, trykkbølge og / eller laserterapi hvis det er indisert.

 

Ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene, blant annet i Oslo (Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet), kan du alltid være sikker på at du vil møte moderne kiropraktorer og fysioterapeuter med en helhetlig, moderne tilnærming. Ta kontakt med oss – eller bestill time direkte via lenkene ovenfor dersom du ønsker det. Lenkene åpner i et nytt leservindu.

 

– Egentiltak og Øvelser: Hva kan jeg Gjøre Selv ved Nakkeprolaps?

Som pasient spiller du også en hovedrolle når det kommer til å bli bra igjen. En moderne kliniker vil hjelpe deg med både fysikalsk behandling, men også ved å informere deg om hvilke rehabiliteringsøvelser du bør gjøre. Det kan være en god trygghet i å bli veiledet gjennom skadetilhelingen av en offentlig autorisert terapeut.

 

I tillegg til øvelser kan hjemmetraksjon være en smart plan. Forskning har vist at så lite bruk som 5 minutter x 2 ganger om dagen har symptomlindrende effekt ved nerveavklemming.4 Våre terapeuter anbefaler gjerne den oppblåsbare varianten, da denne betegnes som en tryggere variant – og som man unngår overstrekk med.

 

Ved et nakkeprolaps forekommer det en sammentrykning av mellomvirvelskiven. Traksjonsbehandling innebærer derfor teknikker som skånsomt løfter og trekker nakkevirvlene fra hverandre. Med dette hjemmebruksapparatet kan du selv, med måte, også strekke på nakken og fjerne trykk fra de avklemte skivene. Den store fordelen er da at man har mulighet til å gjøre dette daglig for best mulig effekt.

 

“PS – Via lenken til nakketraksjonapparatet ovenfor kan du også se andre egentiltak som kan være fordelaktige for deg med nakkesmerter og nakkeprolaps. Inkludert u-formet hodepute.”

 

Rehabiliteringsøvelser med Strikk mot Nakkeprolaps med Rotaffeksjon (med Video)

En moderne kiropraktor bidrar gjerne aktivt i veiledning innen rehabiliteringsøvelser man kan gjøre hjemme. Basert på den funksjonelle undersøkelesen av dine symptomer og kliniske tegn vil man gjerne få tilegnet øvelser for nakkestabilitet og skulderøvelser. For pasienter med nakkeprolaps anbefaler vi gjerne effektiv og trygg strikktrening. Systematiske oversiktsstudier, den sterkeste formen for forskning, har konkludert med at skulderbladstrening er effektiv mot kroniske nakkeplager.5 Med andre ord kan det bidra til bedret nakkefunksjon og nakkehelse. Kiropraktorbehandling mot nakkeprolaps betyr, som du skjønner nå, noe helt annet enn “bare knekking”.

 

– Ønsker du å Starte med Tilpasset Strikktrening Allerede nå? 

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et treningsprogram med strikk, du kan se lenke til strikkene vi gjerne bruker via lenken nedenfor under videoen, tilpasset for deg med nakkeprolaps. De første 4-5 øktene skal være veldig rolige og kontrollerte. Start med 2 økter i 2 uker, før du går opp til 3-4 økter hver uke i 12-16 uker. Vi kan anbefale 6-10 repetisjoner over 3 sett.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Skulderbladsstabilisering og Nakkestabilitet (med Treningsstrikk)

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis treningsprogrammer og helsekunnskapsvideoer tilpasset dine smertediagnoser.

 

I treningsprogrammet ovenfor bruker vi treningsstrikker av denne typen. Via lenken ovenfor her kan du se flere varianter av denne strikken – og også kjøpe noen hvis ønskelig. Vi ønsker deg riktig god trening – og riktig god bedring. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål eller ønsker en konsultasjon.

 

Kontakt oss: Våre Klinikker og Kontaktmuligheter

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringsopptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv.

 

Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkenes åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- En moderne kiropraktor kan hjelpe deg, ofte i tverrfaglig samarbeid, fra akutt fase og hele veien til en smertefri hverdag. Men husk at en av de viktigste hovedrollene vil alltid bli spilt av nettopp deg.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(Klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller klikk på direktelenkene til klinikkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Viken) / Raaholtkiropraktorsenter.no (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Kilder og Forskning:

1. Constantoyannis et al, 2002. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

2. Tsao et al, 2008. The management of a patient with a cervical disc herniation: a case report. Clin Med Case Rep . 2008 May 22;1:45-9.

3. Hixson et al, 2017. The Diagnostic Accuracy of Clinical Diagnostic Tests for Thoracic Outlet Syndrome. J Sport Rehabil . 2017 Sep;26(5):459-465.

4. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

5. Seo et al, 2020. Is Scapular Stabilization Exercise Effective for Managing Nonspecific Chronic Neck Pain?: A Systematic Review. Asian Spine J. 2020 Feb; 14(1): 122–129.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.