Home » Symptomer på nakkeprolaps

Symptomer på nakkeprolaps

Symptomer på nakkeprolaps (stråling i armen, nummenhet, nakkesmerter ++) [stor guide]

Tilnærmet hvert eneste nakkeprolaps er forskjellig. Nettopp derfor kan de gi ulike symptomer og smerter. Hvor nakkeprolapset sitter, prolapsets størrelse og hvilken nerve som er avklemt vil være med på å definere symptomene man opplever.

I denne store oversiktsguiden vil vi fokusere på symptomer man kan oppleve ved nakkeprolaps. Både vanlige symptomer, men også noen av de mer sjeldne symptomene. Du vil også bli kjent med hvordan prolaps i ulike nivåer av nakken gir spesifikke symptomer.

Kan påvirke både muskelkraft og hudfølelse

Nakkeprolaps kan gi flere symptomer. Både motoriske og sensoriske symptomer. Det er nakkeprolapsen sitt nivå som bestemmer hvilken type symptomer du får. For eksempel, hvis prolapsen påvirker nerveroten med navnet C7 vil symptomene påvirke musklene som er innervert av denne, og også C7 sitt dermatom. Et dermatom er det hudområdet som styres av nevnte nerverot – og som dermed vil bli påvirket enten i form av nedsatt følelse (hyposensitivitet) eller økt følsomhet (hypersensitivitet). Det skal nevnes at forskning har vist at noen nakkeprolaps også kan være asymptomatiske dersom det ikke foreligger trykk på nerver.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk. Husk at du også kan sende oss spørsmål via våre FB-sider.”

Artikkel: Symptomer på nakkeprolaps (en fullstendig oversikt)

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Anatomi: Mellomvirvelskiver i nakken

+ Nakken og Mellomvirvelskiver

+ Nakkevirvler og Nerverøtter

+ Hva er er nakkeskive?

+ Forskjellige skiveskader

 • 2. Symptomer på Nakkeprolaps

+ Vanlige symptomer på prolaps i nakken

+ Symptomer basert på skivenivå og spesifikke nerver

+ Akutte symptomer etter traume

+ Gradvis symptomer over tid

 • 3. Kliniske tegn på nakkeprolaps

+ Funksjonell og nevrologisk undersøkelse

+ Spurlings test

+ Andre spesialtester

+ Bildediagnostisk utredning

 • 4. Behandling av nakkeprolaps

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva skal til for at et nakkeprolaps forsvinner?

+ Når opererer man et nakkeprolaps?

 • 5. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps

+ Egentiltak mot symptomer grunnet nakkeprolaps

+ Treningsøvelser mot prolaps i nakken (med video)

 • 6. Våre klinikker og samarbeidspartnere

+ Se en oversikt over våre klinikkavdelinger

+ Bestill en time for utredning og behandling

1. Anatomi: Mellomvirvelskiver i nakken

For å forstå symptomene ved et prolaps i nakken er det viktig med en viss forståelse av hvordan nakkens anatomi fungerer. I denne delen av artikkelen ser vi derfor nærmere på nakkens oppbygning og dens mellomvirvelskiver.

Anatomi: Nakkevirvler og mellomvirvelskiver

Figur 1: Nakkevirvlene sett fra siden. Kilde: Anatomography

Illustrasjonen ovenfor viser nakken, cervical columna på latin, fra siden. Den går fra øverste nakkevirvel (C1) og ned til nederste virvel i nakkeovergangen (C7). I mellom nakkevirvlene, av bein, har vi myke skiver som kalles for mellomvirvelskiver. Det er disse skivene, i samarbeid med bløtvev, som gjør at vi har bevegelighet i nakken. Uten dem ville nakken vært som en lang og stiv pinne av beinvev.

7 nakkevirvler og 8 par nakkenerver

Figur 2: Oversikt over de ulike nerverøttene i nakken

På hvert av de enkelte nivåene går det nerver ut til siden. En på hver side. Det foreligger åtte par med cervikale nerver (C1 til C8), noe som ofte er overraskende for mange siden det bare er syv nakkevirvler (1). Disse går ut fra hvert sitt nivå på en slik måte at de går ut av spinalkanalen på oversiden av tilsvarende nakkevirvelnivå (se figur 3 nedenfor). Unntaket er C8, som ikke har en egen nakkevirvel, og hvor nerven går på undersiden av C7-virvelen. Dette er viktig informasjon, da dette forklarer hvorfor en skiveprolaps i mellom C7 og T1 (første brystryggsvirvel) vil kunne avklemme C8-nerven.

 

Figur 3: C8-nervene går, i motsetning til de andre cervikalnervene, ut på undersiden av C7 nakkevirvelen.

Anatomi: Vi ser nærmere på en mellomvirvelskive i nakken

Figur 4: En vanlig mellomvirvelskive versus en skiveskade.

Nå som vi har en bedre forståelse for nakkens anatomi og hvor nerverøttene er lokalisert, så skal vi se nærmere på mellomvirvelskivene. De består av en mykere kjerne, kalt nucleus pulposus, som er omkranset av en hardere vegg som heter annulus fibrosus. En skive er også festet i nakkevirvelen over og under seg via det vi kaller endeplater. På illustrasjonen i figur 4 ovenfor kan vi se hvordan skivene ligger mellom nakkevirvlene. Deretter ser vi også hvordan et skiveprolaps kan se ut. Fra siden kan vi se hvordan prolapset trykker ut bakover og legger trykk mot nerven. Deretter kan vi også se et eksempel sett ovenfor, hvor den myke massen (nucleus pulposus) har sivet gjennom ytterveggen og avklemt nerven.

Ulike varianter av skiveskader og nakkeprolaps

Figur 5: Ulike stadier av skiveprolaps. Kilde: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

I tillegg til hvilket skivenivå som er påvirket så vil symptomene ved et nakkeprolaps også kunne variere basert på omfanget av selve skiveskaden. Et større prolaps vil, naturlig nok, kunne påføre en større nerveavklemming enn et mindre skiveprolaps. Men det er også andre variable faktorer som bestemmer hvor symptomgivende prolapset er. For eksempel vil et midtstilt prolaps, som er mer sjeldent, kunne gi andre symptomer og smerter enn et sidestilt prolaps.

Figur 5 viser fire forskjellige varianter av skiveskade:

 1. Skivedegenerasjon: Milde slitasjeforandringer på mellomvirvelskiven.
 2. Skivebukning: Den indre massen trykker ut mot veggen, men uten å gå gjennom.
 3. Skiveprolaps: Deler av nucleus pulposus har brytt den ytre veggen og sivet ut mot nervene.
 4. Alvorlig prolaps: Større deler av den myke massen trykker ut gjennom ytterveggen – og gir grunnlag for større nerveaffeksjon.

Husk også at man kan ha nakkeprolaps uten trykk mot nerverøttene. Videre blir ofte skivebukning beskrevet som forstadiet til skiveprolaps, men det er ikke sikkert at en bukning vil utvikle seg til et prolaps. Men for mange, særlig hvis man plages en del med nakkesmerter, så kan det være greit å bruke eventuelle påviste skivebukninger som motivasjon til å bedre egen nakkehelse. Ta tak i problemet, få det utredet hos offentlig autorisert fagfolk (f.eks. moderne kiropraktor og fysioterapit), og kom i gang med fysikalsk behandling og øvelser.

2. Symptomer på nakkeprolaps

Nå som vi er bedre kjent med både nakken, nerverøtter og mellomvirvelskiver, er det på tide at vi ser nærmere på hvilke symptomer man kan få ved nakkeprolaps. Her vil vi først starte med de vanligste symptomene, før vi ser nærmere på mer spesifikke symptomer basert på skivenivå, samt sjeldnere symptomer.

Vanlige symptomer ved nakkeprolaps

Figur 6: Ulike symptomer ved forskjellig nervepåvirkning.

Vi starter først med å liste opp noen av de vanlige symptomene man kan oppleve ved nakkeprolaps. Deretter går vi mer i detalj på hvert enkelt symptom.

 1. Muskelsvakhet i armen og hånden

 2. Nakkesmerter og nakkestivhet

 3. Nummenhet og prikking

 4. Skuldersmerter

 5. Stråling og iling

 6. Vondt i håndledd og hånden

1. Muskelsvakhet i armen og hånden

Nervene i nakken sender signaler til muskulaturen i skulder, arm og hånd. Dersom en skiveprolaps, eller andre årsaker, klemmer av en spesifikk nerve vil muskelen som mottar sine elektriske signaler fra denne bli svekket. Omfanget av avklemmingen vil også være avgjørende i hvor mye kraftsvikt man har i den påvirkede muskulaturen.

2. Nakkesmerter og nakkestivhet

Et nakkeprolaps er gjerne en skade på en mellomvirvelskive med tilhørende nerveavklemming. At dette også ofte resulterer i lokale smerter rundt selve skaden er nok ikke spesielt overraskende for mange. La oss si at vi har et prolaps i nakken på venstre side – i nedre nivå C6-7. Dette området vil ofte være i en slags “kampmodus” hvor berøring kjennes annerledes ut og muskulaturen er veldig anspent. Ofte er det visse nakkebevegelser som forverrer smertene, og da har man en tendens til å unngå disse ved å “stramme nakken”. Over litt tid vil dette føre til mindre bevegelighet i nakken og en følelse av stivhet.

3. Nummenhet og prikking i huden

Nervene er også ansvarlige for å motta signaler om berøring og varme på huden. Hvis C7-nerven blir avklemt vil man for eksempel, i visse tilfeller, kunne oppleve nummenhet og prikking i langefingeren og ned i hånden.

4. Skuldersmerter

Det er svært vanlig at pasienter med nakkeprolaps både har nakkesmerter og vondt i skulderen. Dette kan skyldes flere årsaker, blant annet at et prolaps gjerne medfører økte muskelspenninger og redusert nakkebevegelighet. Dermed kan flere av musklene som går fra nakken og ut mot skulderen bli påvirket, og pasienten melder gjerne om en dyp smerte i skulderen. Ofte vil man også kunne se en betydelig anspenthet i øvre trapezius, subscapularis og pectoralis – som samlet trekker skulderposisjonen opp og fram i en ugunstig stilling. En moderne kliniker vil derfor gjerne jobbe aktivt med både skulderbevegelighet og selve nakken ved behandling av cervikalt skiveprolaps.

5. Stråling og iling

Mange tenker at man må oppleve strålende smerter og iling ned i armen for å kunne ha et nakkeprolaps. Men det er ikke sant. sannheten er at man kan ha stråling ned i armen også uten prolaps i nakken, for eksempel grunnet funksjonell avklemming i nakkeporten (scaleniusporten). På samme måte, avhengig av hvilken nerve som er avklemt, kan det hende at man ikke opplever spesielt mye stråling eller iling, selv om man har påvist nakkeprolaps. Det er nemlig flere faktorer som er avgjørende i forhold til dette, og vi vet også at både symptomene og smertene kan variere hos prolapspasienter. Nerveirritasjon i skulderen (avklemmingssyndrom), albuen (cubital tunnel syndrom) eller håndleddet (karpaltunnelsyndrom eller Guyons kanalsyndrom) kan også liknende nervesymptomer, men da kun fra kompresjonsområdet og videre ned i armen.

6. Vondt i håndledd og hånden

Smerter i håndleddet og hånden kan stamme fra nakken. Som vi har vært inne på tidligere kan dette skyldes refererte smerter fra den avklemte nakkenerven. Vondt i håndleddet, hånden og fingrene, dersom det har opphav i nakken, skyldes gjerne irritasjon eller avklemming av en eller flere av nerverøttene C6, C7, C8 og T1.

Symptomer basert på skivenivå og spesifikke nerver

Vi har tidligere nevnt hvordan nerveavklemming av spesifikke nerver gir spesifikke symptomer. I denne delen av artikkelen tar vi for oss hvilke symptomer man kan oppleve – nerve for nerve.

 • C2-nerven: Kan gi smerter inn mot øyet, kjeven og øret.
 • C3 og C4: Nakkesmerter og hypersensitivitet i musculus øvre trapezius. Kan også gi betydelig økte muskelspenninger i nakken og nakkeovergangen.
 • C5-nerven: Kan gi smerter i nakken, skulderen og skulderbladet. Nummenhet og iling kan oppleves delvis i framkant av skulderen, men også mot utsiden av armen. En C5-nerveavklemming vil også kunne påvirke skulderabduksjon (heving av armen ut fra siden) og bøying av armen (grunnet påvirkning av bicepsmuskelen). I tillegg til dette vil det også kunne gi grunnlag for svakhet i skulderfleksjon (løfte armen foran seg), utadrotasjon og underarmsrotasjon. C5-refleksen (bicepsrefleksen) vil også kunne være svekket eller fraværende.
 • C6: I likhet med C5 kan irritasjon eller avklemming mot C6-nerven også gi nakkesmerter, vondt i skulderen og skulderbladet. Nummenhet, redusert hudfølelse og stråling kan gå ned armen, håndleddet og inn mot hånden. Svakhet kan påvirke skuldre (abduksjon og utadrotasjon), samt underarmene (supinasjon og pronasjon). Brachioradialisrefleksen vil kunne være svekket ved testing.
 • C7-nerven: Kan gi smerter i nakken og skulderen, samt stråling ned mot underarmen. Langefingeren og deler av hånden kan oppleves numne og mindre sensitive. Av muskelsvakhet så er det særlig triceps og håndleddsmuskulaturen som kan rammes. Man vil også kunne oppleve at tricepsrefleksen er svak eller helt borte.
 • C8 påvirkning: Smerten kan oppleves i nakke og skulderregionen. Iling og nummenhet kan gå ned i armen og helt ut i hånden. Ved avklemming eller irritasjon mot C8-nerven er det særlig fingrene, grepstyrken og tommelen som kan oppleves svake.
 • T1: Nakke og skuldersmerter. Kan også påvirke styrken i fingrene, samt gi nummenhet og iling ned mot underarmen.

Akutte symptomer etter traume versus gradvise symptomer over tid

Akutte oppståtte nakkeprolaps skiller seg gjerne fra skiveskader i nakken som oppstår over tid. Plutselige overbelastninger, slik som ved nakkesleng (for eksempel ved bilpåkjørsel bakfra) eller fall på isen, kan nemlig føre til skiveskade i nakken. Vi vet også at idrettsutøvere, som ikke balanserer treningen med riktig mengde restitusjon og hvile, har økt risiko for å få akutte nakkeprolaps (2). Prolapser som oppstår grunnet slike belastninger eller i idrett har ofte en tendens til å også involvere bløtvevet rundt selve skiveskaden. Dette blir da gjerne ekstra smertesensitivt og kan oppleves betydelig anspent og smertefullt. Lett fysikalsk behandling hos moderne kiropraktor eller fysioterapeut er ofte anbefalt for symptomlindring og raskere forbedring.

Gradvis oppståtte nakkeprolaps skyldes gjerne feilbelastning over lengre tid. Hvis mellomvirvelskivene i nakken ikke får riktig tilgang på blodsirkulasjon og næringsstoffer, samtidig som det utsettes for overbelastning tilnærmet daglig (for eksempel ved PC arbeid over mange timer), vil skiven kunne miste væske og skivehøyde. Man sier da at skiven er dehydrert. Dette kan skje hos både yngre og eldre mennesker, men er definitivt betydelig vanligere etter hvert som man blir noen år eldre. Uavhengig av om ditt skiveprolaps har oppstått akutt eller gradvis, skal du vite at det kan bli bedre med riktig tilnærming. Fysikalsk behandling og traksjon kan lette trykke mot de påvirkede skivene, og individualisert opptrening vil kunne hjelpe deg med å legge til rette for skivetilheling og bedre nakkefunksjon.

3. Kliniske tegn på nakkeprolaps

I tillegg til symptomer på nakkeprolaps, vil en kyndig kliniker også undersøke etter kliniske tegn på nakkeprolaps. Her vil vi snakke mer om hva du kan forvente av en førstegangskonsultasjon ved en av våre avdelinger på Vondtklinikkene (oversikten over klinikkene åpner i et nytt vindu). Veldig ofte vil en konsultasjon bestå av følgende innslag:

 1. Anamnese (Historietagning)

 2. Funksjonell undersøkelse

 3. Nevrologisk undersøkelse

 4. Spesialtest: Spurlings

 5. Andre spesialtester ved behov

 6. Bildediagnostisk utredning (hvis medisinsk indisert)

1. Anamnese (Historietagning)

En førstegangsundersøkelse vil alltid starte med at klinikeren ber deg forklare symptomene dine, samt at hen stiller spesifikke spørsmål underveis. Svarene og informasjonen som kommer fram underveis vil kunne gi terapeuten en mistanke om det dreier seg om et nakkeprolaps. I tillegg vil mer spesifikk informasjon kunne gi antydninger til hvilken nerverot eller hvilke nerverøtter som eventuelt er påvirket. Den funksjonelle og nevrologiske undersøkelsen vil også være tilrettelagt i forhold til anamnesen.

2. Funksjonell undersøkelse

I denne delen av undersøkelsen vil klinikeren kartlegge bevegelighet, funksjon og smertesensitive områder. Dette innebærer gjerne at man først starter ved å sjekke bevegelsesutslag i nakken, samt skuldrene, og om noen av disse bevegelsene er restriktive og vonde. Deretter vil terapeuten undersøke muskulatur ved palpasjon. Her noteres også områder som kjennes smertefulle ut.

3. Nevrologisk undersøkelse

Moderne kiropraktorer har høy faglig kompetanse innen evaluering av nervefunksjon. Ved en nevrologisk undersøkelse vil klinikeren undersøke sensorikk, motorikk og reflekser – ofte forkortet til SMR-testing. Kort fortalt innebærer dette undersøkelse av dermatomer, spesifikke områder i huden som får sine signaler fra spesifikke nerver, samt muskeltesting. I tillegg til dette vil de dype senerefleksene (for eksempel C5-biceps, C6-brachioradialis og C7-triceps) gjerne undersøkes ved hjelp av en reflekshammer. En normal senerefleks beskrives som 2+, sammenlignet med en redusert refleks som skrives 1+. Dersom refleksen er fraværende gis den verdien null.

Samlet sett vil man langt på vei kunne identifisere nerverotspåvirkning med en god funksjonell og nevrologisk undersøkelse. Men for å få ytterligere informasjon kan klinikeren også gjennomføre ortopedisk spesialtester. Disse har som formål å bidra med ytterligere informasjon om hvilket område som er påvirket.

4. Spesialtest: Spurlings test

Dette er kanskje den mest anvendte spesialtesten ved mistanke om nakkeprolaps. Testen utføres for å undersøke etter trange nerveforhold og radikulopati. Klinikeren vil be pasienten om å bøye hodet bakover så langt de klarer – før man bes om å rotere helt mot mistenkt side. Terapeuten vil også, i visse tilfeller, legge et lett trykk oppå hodet. Bevegelsen begrenser plassforholdene i området hvor nerven går gjennom (foramen intervertebrale), og kan – hvis testen er positiv – gjenprodusere symptomatikken til pasienten (3).

5. Andre spesialtester

Moderne kiropraktorer og fysioterapeuter er godt trente innen ortopedisk testing. Dette inkluderer tester som kan hjelpe oss med å kartlegge om nerveavklemming sitter andre steder, for eksempel i nakkegropen (TOS / scalenii syndrom) eller albuen. Funksjonell nerveirritasjon av scaleniusporten i nakkegropen kan gi lignende symptomer til et nakkeprolaps. Å ha god kompetansen innen disse spesialtestene er viktig for å kunne stille riktig funksjonell diagnose. Ved alle avdelingene tilhørende Vondtklinikkene kan du være sikker på at våre terapeuter innehar denne spisskompetansen.

6. Bildediagnostisk utredning ved symptomer på nakkeprolaps

Normalt sett er det ikke nødvendig med MR undersøkelse for å stille diagnosen nakkeprolaps. Dòg kan det være tilfeller hvor det er medisinsk indisert med bildediagnostikk. Et eksempel kan være at man ikke oppnår de ønskede resultatene, og dermed trenger å kartlegge nerveavklemmingen nærmere. Kiropraktor og lege har begge henvisningsrett til slik bildediagnostikk. Det er særlig MR undersøkelse som brukes for å identifisere og vurdere prolaps i nakken.

4. Behandling av nakkeprolaps

Konservativ behandling av nakkeprolaps handler primært sett om å gjenopprette normal funksjon i nakke, brystrygg og skuldre. Det er godt dokumentert at fremskutt hodestilling, økt foroverbøyd kurve i brystryggen og avrundede skuldre er risikofaktorer for nakkeprolaps (4). Nettopp derfor er vi levende opptatt av å gjenopprette god bevegelighet og funksjonalitet i brystryggen og skuldrene. Ved moderne behandling av muskler og ledd kan man bidra til å gjenopprette en normal kurvatur som ikke legger den samme belastningen mot nakken og tilhørende mellomvirvelskiver. Mindre feilbelastning på den skadde skiven bidrar til mindre sirkulasjonsforstyrrelser, forbedret tilgang på næringsstoffer, samt økt tilheling.

Behandlingsopplegget vil variere og være tilpasset den enkelte pasienten, men inneholder gjerne en kombinasjon av fysikalske teknikker og individualiserte treningsøvelser. Moderne behandlingsteknikker inkluderer traksjon, leddmobilisering (ofte rettet inn mot brystryggen) og laserterapi.

Hva skal til for at et nakkeprolaps forsvinner?

Figur 7: En feilbelastet og sammenklemt skive vil bli skadet over tid. (Bilde: Takk til vår søsterklinikk – Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi)

Kroppen din er klar over at det foreligger en skiveskade i nakken. Den jobber dermed med å bryte ned den myke massen som trykker ut bakover mot nerveroten – se figur 4 og figur 5 tidligere i artikkelen hvis du er usikker på hvordan en skade på en mellomvirvelskive ser ut. For å sikre god tilheling er det visse faktorer som må adresseres:

1. De forårsakende årsakene må rettes opp i

2. Området må få normal tilgang på blodsirkulasjon

3. Skivene må få tilbake sin normale skivehøyde

Behandlingsmetodene vi nevnte tidligere har som hovedformål å stimulere tilheling og forbedring i den skadde skiven. Dersom de ikke-optimale forholdene forbedres vil dette bidra til at skiven tilheles raskere. Dermed vil nakkeprolapset også kunne trekke seg kraftig tilbake, slik at det ikke lenger er trykk på nerven, eller også forsvinne helt.

Når må man ty til nakkekirurgi mot nakkeprolaps?

Over 90% av pasienter med nakkeprolaps blir bedre av konservativ behandling – altså fysikalsk behandling for muskler, nerver og ledd. Retningslinjene for når man opererer prolaps i nakken er strengere enn ved ryggprolaps. Dette har med at plassforholdene er mindre og at det innebærer større risiko. Man vil kunne vurdere operasjon dersom pasienten har gradvis forverrede symptomer over lang tid, samt at konservativ behandling og øvelser ikke har symptomlindrende eller funksjonsbedrende effekt. Merk at det er tilnærmet fysiologisk umulig at en riktig tilnærming med behandling og individualisert opptrening ikke skal ha effekt.

5. Egentiltak og øvelser mot prolaps i nakken

For å sikre optimale resultater er vi ved Vondtklinikkene levende opptatt av et aktivt samarbeid mellom kliniker og behandler. Dette innebærer at våre terapeuter vil hjelpe deg med å kartlegge hverdagen og gi råd om egentiltak som de mener kan ha effekt for deg. I tillegg til dette vil man også få et tilpasset treningsprogram som det er viktig å følge.

Vi tilbringer mange timer i sengen. Det er også når vi sover at det forekommer høyest reparasjonsaktivitet i bløtvev og mellomvirvelskiver. En ergonomisk hodepute er derfor gjerne alfa-omega for de som plages med nakkesmerter og nakkeprolaps. Denne varianten tenker nytt og er u-formet, som gjør at man får en mer riktig ergonomisk stilling og posisjon på nakken og brystryggen. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den eller kjøpe den.

 • Godt tips 2: Treningsstrikker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Elastiske treningsstrikker kan være en glimrende treningspartner for deg som plages med nakkeprolaps. I treningsprogrammet vist i videoen nedenfor benytter vi oss av nettopp slike strikker. Glimrende for deg som ønsker å trene skånsomt, men også effektivt. Du kan lese mer om de eller kjøpe de via lenken ovenfor.

Egentiltak kan være lettvinte for deg med en travel hverdag. Et oppblåsbart nakketraksjonsapparat kan være genialt for deg som ikke har tid til fysikalsk behandling. Selv om vi understreker at du alltid bør prioritere egen helse. Forskning har vist at så lite som 5 minutter med hjemmetraksjon kan bidra til å redusere smerter grunnet nakkeprolaps. Apparatet hjelper deg med å redusere nervetrykket på det påvirkede området i nakken, og kan dermed bidra til raskere tilheling. Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den eller for å kjøpe den.

Øvelser mot symptomer på nakkeprolaps (med video)

Som nevnt tidligere er det aller viktigste ved nakkeprolaps at man legger til rette for tilheling. Treningsprogrammet nedenfor vil hjelpe deg med å aktivere og styrke musklene i mellom skulderbladene, skuldrene og nakkeovergangen. Dette vil også gjøre det lettere å få en mindre framoverlutet holdning – en holdning som vi vet at legger økt belastning mot nakken. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et treningsprogram tilpasset deg med nakkeprolaps. Start forsiktig og sikt på gradvis progresjon. Ta heller noen treningsrunder som er “for lette” enn å gjøre for mye..

VIDEO: Styrkeøvelser for brystrygg, nakke og skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

6. Har du spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer alle henvendelser og spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene, slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har blant annet tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

“Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Kilder og forskning: Symptomer på nakkeprolaps

1. Lee et al, 2017. High-resolution Imaging of Neural Anatomy and Pathology of the Neck. Korean J Radiol . Jan-Feb 2017;18(1):180-193. doi: 10.3348/kjr.2017.18.1.180. Epub 2017 Jan 5.

2. Yamaguchi et al, 2019. Intervertebral disc herniation in elite athletes. Int Orthop . 2019 Apr;43(4):833-840.

3. Sharrak et al, 2021. Cervical Disc Herniation. StatPearls – PubMed.

4. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore). August, 2019.

Bilder:

Illustrasjoner og bilder i denne artikkelen er brukt i utdannende øyemed. Vennligst kontakt oss dersom du har spørsmål angående dette.


11 kommentarer

 1. Heia,

  Takk for en topp side. Sliter med smerter etter en nakke og ryggoperasjon. Tegningene her viser meg at det er andre skiver som trøbler enn det som ble operert. Er redd for varig skade på nerver. Føler nevrologene ikke snakker helt sant. Var rygg og nakkeoperasjonen velykket?

  Takk for flott info.

  Vidar

 2. Hei, røntgen viser at en del av C6 er borte. Jeg lider av kronisk utmattelse, og blir periodevis ustø. Ved anstrengelser kan langfinger og ringfingers ytterste ledd få trekninger. Jeg har også problemer med å snu meg mot høyre, og kan falle mot venstre uten forvarsel. Legen min har ikke tatt dette alvorlig, og mente at smerter, prikking, iling og stikksmerter (om dype murrende) hadde med overgangsalder å gjøre. Jeg ble til sist ufør grunnet ME/Kronisk utmattelse. Jeg har store problemer med kjeven, og gnisser tenner. Jeg har tannskinne for å ikke tygge alle tenner istykker. Jeg har også “trykk” i øynene i perioder, og hodepine av og til – den kan være så sterk at jeg kaster opp. Er det noe en kiropraktor kan gjøre for meg eller må jeg bare leve med dette?

  • Hei Ruth, så utrolig kjedelig å høre om de omfattende plagene dine. Ja, det høres absolutt ut som at du vil ha godt av fysikalsk behandling og en helhetlig tilnærming fra en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Men det høres også ut som at du er i slik tilstand at du bør ha nesten ukentlig oppfølging/trening hos fysioterapeut, og dermed blir det riktige at du søker opp – via din kommunenes hjemmeside – hvem som har offentlig driftstilskudd. Slike driftstilskudd er nemlig ment for personer med sterkt redusert funksjon og langvarige smertesituasjoner.

   Ønsker deg alt det beste framover.

   Med vennlig hilsen,
   Alexander v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter (Kiropraktorsenter og Fysioterapi) – lambertseterkiropraktorsenter.no

 3. Jeg har gått lenge med smerter i skulder og ut i arm, verst på venstre side. Kan ikke sove på verken høyre eller venstre side. Ved Daglig aktivitet blir overarmen fort sliten og fingrene også. Kjenner også smerte i ansiktet og kinn med berøring av pute.. Etter mange bilder av skuldre ble det etter 5 år tatt bilde av nakke. Dette er 2 år siden. MR sier trange moderate plassforhold for C7 rot i foramen. C6/7-nivå uttalt spondylose og skivedegenerative forandringer C5/6 og C6/7. Hva kan jeg gjøre med dette?

  • Hei Laila! Det vanligste forløpet først vil være å gå til fysikalsk behandling og opptrening av de affekterte områdene. Her vil valg av behandlingsteknikker også være viktige, da teknikker som traksjon og skånsom leddmobilisering, har dokumentert effekt på skiveprolaps med trange forhold i nakken. Du må dòg belage deg på at dette kan ta lang tid – særlig med tanke på varigheten av problematikken din. Ønsker deg alt vel videre.

   Med vennlig hilsen,
   Alexander v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter – lambertseterkiropraktorsenter.no

   Kilde: Constantoyannis et al, 2002. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

 4. Hei! Jeg har gått i over 35 år med nakkevondt og fått beskjed om at det sitter mellom ørene. Finner ingen funn på MR, har nå hatt kontakt med noen som tror jeg har skiveutgliding i C4 og C5. C7 plager meg også veldig. Noen tips for å få en litt bedre hverdag, smertene er til tider invalidiserende.
  Gunn

  • Hei Gunn!

   Uff, det var virkelig det man kaller langvarige nakkesmerter. Føler virkelig med deg. For det første tenker jeg jo at riktig fysikalsk behandling (traksjon bør definitivt utprøves for å gi bedre skivehøyde og plassforhold) bør kunne gi deg en funksjonsbedring. Men samtidig så tenker jeg at du sikkert har prøvd det aller meste i løpet av 35 år. Jeg vil definitivt få anbefale daglige treningsøvelser som aktiverer og styrker brystryggen, samt mellom skulderbladene, da du kan tenke på dette som “grunnmuren til nakken”. Du kan se et treningsprogram i denne artikkelen (legger det til nå) som jeg ofte føler at fungerer godt på denne type pasientkasustikker. I kombinasjon med fysikalsk behandling som har dokumentasjon på å gi mindre nakkesmerter og bedre skivehelse (f.eks. laserterapi i kombinasjon med mobilisering og lett traksjon).

   Ønsker deg en fin dag videre! Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en 2nd opinion på plagene dine.

   Med vennlig hilsen,
   Alexander v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter – lambertseterkiropraktorsenter.no
   PS – Vi har også avdelinger på Råholt og Eidsvoll (Viken).

 5. Hei!
  Har operert akutt nakkeprolaps i to nivå med innsetting av “cage” for 5 veker sidan. Ein heilt super operasjon i mitt tilfelle. Har trent mykje på eigenhand. Fekk avslag på søknad, sendt frå legev på sykehuset, om rehabilitering på institusjon. Kjøpte meg klokke med skritteller for anledningen. Har gått mellom 1400 og 25000 skritt kvar dag pluss 5 øvelsar. Nokre med strikk og forsøk på spriking og retting av fingrar. Har fått ei såkalla klohand og svak triseps. Problem med å vri om ein nøkkel. Alt dette er å anbefala. Srekking av nakke er forbudt får det er gått 6-8 veker. Er alt i alt godt fornøgd med operasjonen, som vart gjort innan 48 timer. Handa vert vel så god ho kan bli etter ei stund.
  Malvin

  • Hei Malvin! Jeg ser at du har kommentert på vår artikkel om “smertestillende ved nakkeprolaps” cirka 1 mnd etter at du skrev dette:

   “Hei!
   Vart operert for alvorleg nakkeprolaps for 9 veker sidan. Gjekk på paraset, neurontin, oxycontin depo og oxycordone ved behov. Sjølvsagt blei eg prenta huden full med at eg måtte slutte med opioder. Gjorde det etter 3 veker og har ikkje brukt dei sidan. Har til tider eit smertehelvete.(natt,morgon) Lurer på om eg skulle fortsett med “oxy” og hatt det bedre?”

   Det er kjedelig å høre at du sliter med så sterke smerter 9 uker etter operasjonen. Det er vanskelig å svare på spørsmålet ditt med sikkerhet, da man rett og slett ikke vet hva som er den underliggende årsaken til smertene. Men råder deg til å spørre farmasøyt eller fastlegen. Ønsker deg virkelig alt det beste framover og riktig god bedring.

   Vennlig hilsen,
   Ole v/ Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

 6. Hei!
  Jeg merket for over 3 år siden at jeg hadde lite krefter når jeg skulle løfte noe litt høyt…. som å legge noe på taket på en bil. Spesielt høyre hånd. Nå er det bare såvidt jeg klarer å løfte en kaffekanne. Begge armene er svekket (atrofi) . Synlig lite muskulatur på overarm, biceps, over skulder og bak mot skulderbladene. Jeg har også en del ubehag med nakken. Når jeg reiser meg etter å ha sittet lenge eller må strekke meg opp i taket så nakken går litt bakover, er det som jeg får dotter I ørene, og det føles nesten som jeg skal besvime. Jeg dro først til Aleris som tok bilder av nakke og høyre skulder, og tok ENG. De ga opp og sendte meg til St.Olavs.
  De fikk de samme bildene og tok ny Eng. De så prolaps, men mente det var på feil plass og trodde ikke det var årsaken til mitt muskeltap. De så at nervesignal var litt dårligere enn normalt. Men nevrolog hadde mest tro på at det var noe genetisk sykdom, og det ble derfor sendt blodprøve til Bristol. Den var negativ. Så ble det sendt en bred blodprøvetest til Oslo. Negativt svar der også nå på onsdag. Så jeg har ikke kommet så langt på de 2 årene jeg har gått til utredning. Jeg har nå blitt veldig redd for at tiden jobber mot meg så jeg får en uopprettelig skade.
  Martin

  • Hei Martin! Det var jo absolutt ingen hyggelig historikk, nei. Føler virkelig med deg. I visse tilfeller kan det være slik at MR bildene faller i en slik “oppdeling” at prolapset blir vanskelig å se det tydelig. Ved symptomene du beskriver kan det være en kombinasjon av flere nerver som er påvirket (typ C5, C6, C7 og / eller C8).

   Noen ganger blir man rett og slett litt “kasteball” fordi symptomene ikke er 100% overens med MR undersøkelsen. Og da blir gjerne de aktive tiltakene og den fysikalske behandlingen utsatt. Jeg tenker jo at særlig “hands on” behandling er kjempeviktig for deg. Aktive behandlingsmetoder som massasjeteknikker, lett traksjon og biomodulerende laser vil kunne bidra til symptomatisk lindring og funksjonell bedring. Jeg kjenner til flere gode klinikere som du kan ha godt utbytte av å få behandling hos.

   Jeg håper virkelig at det går bedre for deg nå. Send meg gjerne en DM på FB-siden min hvis du har anledning, og les gjerne om biomodulerende laserterapi hvis du har tid.

   Vennlig hilsen,
   Alexander v/ Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse avd. Lambertseter (Oslo)
   http://www.facebook.com/kiropraktoralexanderandorff/
   http://www.vondt.net/vaareklinikker/
   http://www.lambertseterkiropraktorsenter.no

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.