Home » Symptomer på nakkeprolaps » Har fått Nakkeprolaps! Er Nakkeprolaps Farlig?

Har fått Nakkeprolaps! Er Nakkeprolaps Farlig?

Nakkeprolaps

Har fått Nakkeprolaps! Er Nakkeprolaps Farlig?

Et nakkeprolaps kan være farlig på den måten at det kan gi varig funksjonssvikt dersom det ikke behandles eller gjøres noe med. Et nakkeprolaps bør tas på fullt alvor allerede fra de første symptomene. Ved å oppsøke kyndig hjelp hos offentlig autorisert kliniker (vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut med nevrologisk tilnærming) vil du få best mulig hjelp med utredning, behandling og rehabiliteringstrening.

 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

 • Skiveskader i Nakken må Tas på Alvor
 • Varig Funksjonssvikt og Langvarige Konsekvenser (Senvirkninger) av Nakkeprolaps

+ Når er et Nakkeprolaps Farlig?

 • Få Symptomene Dine Diagnostisert i en Tidlig Fase

+ Funksjonell Undersøkelse

+ Bildediagnostisk Utredning

 • Moderne Behandling av Nakkeprolaps
 • Egentiltak og Øvelser ved Prolaps i Nakken (Med Video)

 

En slik undersøkelse er også essensiell for å se etter mer alvorlige symptomer – som kan forekomme ved sjeldnere og mer omfattende nakkeprolaps. Våre moderne klinikere ved Vondtklinikkene (i blant annet Oslo og Viken) er offentlig autoriserte og innehar beskyttede yrkestitler – så hos oss kan du alltid føle deg trygg på at du er i godt faglig kompetente hender.

 

“Heldigvis er de aller fleste nakkeprolaps ufarlige dersom man tar hensyn til symptomene og gjør tilpassede endringer i hverdagen. Systematiske oversiktsstudier har vist at de aller fleste blir bedre over tid, vanligvis 4-6 måneder siden debut (1). Men at etterfølgende problemer kan vedvare veldig lenge – opp til 24 eller 36 måneder. Nettopp derfor er det så viktig at man tar denne skiveskaden på alvor for å legge til rette for bedring.” [Wong et al, 2014]

 

1. Skiveskader i Nakken må Tas på Alvor

En systematisk oversiktsstudie er den sterkeste formen for forskning. I studien vi refererer til ovenfor har de gått gjennom hele 1221 forskningsartikler for å identifisere tilgjengelig kunnskap på området. Symptomatisk nakkeprolaps, med smerter eller symptomer ned i arm/hånd, kan – i mange artikler – nærmest bli bagatellisert med et “det går over”. Men her sier forskningen noe helt annet.

 

Ja, de aller fleste blir bedre, men det å tro at noe bare magisk skal “gå over” uten at man gjør konkrete endringer og tiltak er ikke realistisk. Det er nemlig ved å adressere årsakene og å legge til rette for tilheling at vi får de beste resultatene. Slik som ved alle andre skader. Hvis man ikke gjør konkrete endringer og fortsetter på samme vis som tidligere er det høy risiko for at problemet blir gjentagende eller kronisk.

 

2. Hva er Varig Funksjonssvikt?

Et nakkeprolaps med rotaffeksjon innebærer at nervevevet får redusert tilgang på næringsstoffer. Dette skyldes iskemiske forandringer hvor blant annet blodsirkulasjonen i skadeområdet blir redusert. Over tid vil både sensorikk (hudfølelse med mer) og motorikk (muskulær funksjon) kunne bli kronisk forandret og svekket.

 

– Kan gi Langvarige Konsekvenser ved Manglende Tiltak og Behandling

For eksempel kan dette gi kronisk redusert hudfølelse og nummenhet i et gitt dermatom (nervedistribusjon som gir følelse til visse områder i huden). Ved påvirkning av nervetilførsel til musklene kan det også gi redusert muskelstyrke, muskelspasmer og muskelsvinn (atrofi). Atrofi innebærer at muskelmassen blir gradvis mindre og mindre ettersom området ikke får de nervesignalene den trenger.

 

– Nerveavklemming: Ødem, Nervetrykk og Demyelinering

Forskningsstudier har dokumentert hvordan avklemming av nerver fører til ødem (væskeansamling) rundt den affekterte nerven, samt et forhøyet trykk indre trykk i nerven og tilhørende smerter (2). De samme studiene har vist at over tid kan dette også føre til demyelinering – altså skade på den isolerende skjeden rundt selve nerven.

 

I tillegg til dette kan det oppstå fibrose, oppsamling av bindevev, grunnet de gjentatte forsøkene på reparasjon. Skademekanismene oppstår altså tidlig ved de første tegnene på nerveirritasjon og avklemming. Nok et bastant vitenskapelig argument for at du må ta smerter på alvor, da smertesignalene er der for å varsle om at dette er noe du må ta tak i omgående.

 

– Når er et Nakkeprolaps Farlig?

Her er det viktig å få fram at de aller fleste nakkeprolaps ikke er direkte farlige, men at alvorligheten, vanligvis, ligger i at langvarig nerveavklemming kan gi kroniske plager og funksjonsendringer (som dokumentert ovenfor). Dòg finnes det svært sjeldne utgaver av nakkeprolaps hvor omfanget er så stort at det klemmer av selve spinalkanalen. Dette kalles for cervikal myelopati og kan gi både balanseproblemer og endret ganglag (3).

 

Vanligere årsaker til cervikal myelopati inkluderer omfattende spinal stenose. Ved slike symptomer vil en moderne kiropraktor henvise til bildediagnostisk utredning, samt ha en skriftlig dialog med din fastlege. Slik at de kan samarbeide tverrfaglig for best mulige resultater for pasienten, og på den måten unngå eventuelle senvirkninger grunnet manglende tiltak og endringer.

 

3. Tidlig Diagnostisering gir Bedre Prognose

 • Funksjonell Undersøkelse
 • Bildediagnostisk Utredning

Ved symptomer og smerter er det alltid best å være på den sikre siden. Dersom du opplever stråling, iling eller verking ned fra nakken, mot skulderen, til albuen, håndledd og/eller hånden bør du få utredet symptomene. Ved mistanke om nerveavklemming eller nerveirritasjon er det en stor fordel å oppsøke en offentlig autorisert kliniker med henvisningsrett til bildediagnostisk utredning. En moderne kiropraktor vil kunne hjelpe deg med å utrede symptomene dine, og innehar også henvisningsrett til MR undersøkelse hvis dette er indisert.

 

Å få utredet symptomene i en tidlig fase gir, naturlig nok, en bedre prognose og mindre risiko for langvarig funksjonssvikt. Et enkelt grep kan altså sørge for at du unngår kronisk nedsatt hudfølelse eller muskelsvikt. En kliniker vil kunne fortelle deg hvilken nerve som er påvirket og gi et estimat på hvor omfattende selve nerveavklemmingen er. I tillegg til dette vil man kunne utelukke mer alvorlige tilfeller. Ved stråling ned i armen anbefaler vi alltid utredning hos offentlig autorisert kliniker med henvisningsrett til bildediagnostikk.

 

– Funksjonell og Nevrologisk Undersøkelse

En førstegangskonsultasjon hos en av våre moderne og offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene innebærer en funksjonell og nevrologisk undersøkelse. Vi innehar blant annet klinikkavdelinger i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt) som spesialiserer seg på nervesmerter og prolapsproblematikk.

 

Konsultasjonen vil først starte med en historietagning – som på fagspråket kalles for anamnese. Her vil terapeuten kunne avdekke viktig informasjon og rapportert symptomatikk. Denne informasjonen legger til rette for videre funksjonell og nevrologisk testing. Her vil klinikeren blant annet undersøke:

 • Nakkens Funksjon og Bevegelighet
 • Muskulær Funksjon (Motorikk)
 • Hudfølelse (Sensorikk)
 • Senereflekser
 • + Andre Nervetensjonstester

Selve den funksjonelle og nevrologiske undersøkelsen er gjerne målrettet inn mot områdene man mistenker at kan være rammet av nerveavklemmingen. Et prolaps som affekterer C5-nerveroten vil blant annet kunne gi smerter fra skulderen og ned mot albuen, samt redusert styrke i biceps og svekket bicepsrefleks. Våre klinikere vil, vanligvis, kunne avdekke hvor nerveavklemmingen sitter allerede etter førstegangskonsultasjonen.

 

– Bildediagnostisk Utredning

Det ligger en trygghet i å vite at man går til en kliniker som er offentlig autorisert og innehar henvisningsrett til bildediagnostikk. Et offentlig autorisert yrke innehar en tittelbeskyttelse som gjør at det er ulovlig å kalle seg dette uten riktig utdanning. Dette gjelder lege, kiropraktor, manuellterapeut og fysioterapeut. Husk alltid å gjøre research for å sørge for at du går til en terapeut med offentlig autorisasjon, da dette innebærer at de har en lang og grundig utdanning.

 

Den vanligste bildeundersøkelsen som benyttes ved kartlegging av nakkeprolaps er en MR undersøkelse. Dette er en bildediagnostisk utredning som ikke innebærer røntgenstråling, og som kan analysere bløtvev, mellomvirvelskiver og benvev på en meget effektiv måte. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan deler av en MR undersøkelse ser ut:

C5-C6 nakkeprolaps

 

4. Moderne Behandling av Nakkeprolaps

 • Fjerne Trykket fra Nerven (Dekompresjon)
 • Adressere Årsakene
 • Stimulere Tilheling
 • Gradvis Rehabiliterende Opptrening

All behandling baseres på en grundig funksjonell og nevrologisk undersøkelse som vi har nevnt tidligere i artikkelen. Denne utredningen legger også til rette for hvilke behandlingsteknikker som benyttes, samt hvilke egentiltak og hjemmeøvelser man starter med. Vi snakker mer detaljert om de ulike behandlingsmetodene i ‘den store guiden om symptomer ved nakkeprolaps‘ (lenken åpner i nytt vindu – slik at du kan lese ferdig denne artikkelen først).

 

Dòg har vi et hovedmål i den initielle delen av et behandlingsforløp; nemlig å fjerne trykket fra den affekterte nerven. Her vil klinikeren gjerne benytte seg av en rekke forskjellige behandlingsmetoder, inkludert traksjon, intramuskulær akupunktur (mot tydelige muskelspenninger rundt nervepåvirkningen), muskulære teknikker og leddmobilisering.

 

– Forskning: ‘Dekompresjon av Nakken i Kombinasjon med Leddbehandling i Brystryggen er Effektivt

Lette traksjonsteknikker av nakken (dekompresjon) i kombinasjon med kiropraktisk leddjustering av brystryggen har vist dokumentert effekt mot alvorlige tilfeller av nakkeprolaps med cervikal myelopati (4). Våre moderne klinikere ved Vondtklinikkene kombinerer dette med muskulære teknikker, toppmoderne behandlingsapparater (laserterapi), nålebehandling og nervemobilisering for best mulige resultater.

 

5. Egentiltak og Øvelser mot Prolaps i Nakken

 • Få Profesjonell Hjelp til å Finne Årsakene til Dine Nakkesmerter
 • Gradvis Progresjon Veiledet av Offentlig Autorisert Kliniker
 • Start Tidlig med Skånsomme Øvelser

I denne delen av artikkelen vil vi gå gjennom noen gode egentiltak og vise forslag til hjemmeøvelser som er tilpasset de rammet av nakkeprolaps. Vi gjør dòg oppmerksom på at vi ved alle mistanker om nakkeprolaps tilråder på det sterkeste at du oppsøker profesjonell hjelp og får det funksjonelt og klinisk utredet.

 

Egentiltak mot Nerveavklemming i Nakken

Riktig og ergonomisk sovestilling er essensielt for de rammet av skiveskader i nakken. Her kan du se en ganske så unik putevariant som er u-formet. Som du ser av bildene ovenfor kan denne bidra til å gi en mer riktig stilling på nakken når du sover. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den.

Vi anbefaler veldig ofte trening med strikk. Trening med strikk gjør at man kan isolere musklene på en skånsom og effektiv måte. Strikktrening brukes gjerne i rehabiliteringstrening ved nakkeprolaps.

Tidligere i artikkelen snakket vi varmt om traksjon og det å fjerne trykket fra avklemte nerver. Denne puten er ment for hjemmebruk og innebærer at man selv, på egenhånd, kan bidra til raskere tilheling og symptomlindring av egen nakkeprolaps.

Trykk på bildet eller lenken her for å lese mer om dette hjemmetraksjonsapparatet.

 

Øvelser mot Nakkeprolaps (med video)

Funksjon og styrke i skuldrene og mellom skulderbladene er veldig viktig for å avlaste nakken. En mer riktig og mindre lutet kurve i øvre del av ryggen vil, biomekanisk sett, føre til bedre nakkeholdning også – som igjen fører til mindre belastning på mellomvirvelskivene.

 

Nedenfor kan du se en video hvor kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) viser fram et anbefalt treningsprogram. Husk å tilpasse etter egne fysiske begrensninger. Et godt mål kan være å gjøre øvelsene 3 ganger i uken, med 6-15 repetisjoner, over 16 uker.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv.

 

Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“Vi håper du har fått et svar på spørsmålet ditt ‘er nakkeprolaps farlig’, og at du har fått en bedre forståelse for hva både kortvarig og langvarig nerveavklemming kan føre til.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Wong et al, 2014. The course and prognostic factors of symptomatic cervical disc herniation with radiculopathy: a systematic review of the literature. Spine J. 2014 Aug 1;14(8):1781-9.

2. Rempel et al, 2004. Entrapment neuropathies: pathophysiology and pathogenesis. J Electromyogr Kinesiol. 2004 Feb;14(1):71-5.

3. Corniola et al, 2015. Cervical disc herniation–diagnosis and treatment. Rev Med Suisse. 2015 Oct 28;11(492):2023-9.

4. Browder et al. 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.


2 kommentarer

 1. Min mann har etter mr fått påvist nakkeprolaps mellom 5. og 6.virvel og betennelse i høyre skulder.
  Han har blitt utredet for hjerte, lungeproblemer først. Der er alt funnet iorden.
  Dette har tatt 1,5 år fra de første symptomene startet.
  Det startet med at han følte seg sliten og trøtt som tiltok gradvis.
  Så skjedde det flere ganger at han reiste seg og gikk rett i bakken.
  Følte seg uvel og kvalm i opptil 30 minutter etterpå.
  Når han barberer seg eller pusser tennene begynner det å prikke i høyre hånden.
  Når han bøyer seg litt, og retter seg opp igjen må han støtte seg til veggen. Blir litt uvel.
  Kan dette komme av nakkeprolapsen? Han har ikke så mye smerter bortsett fra i skulderen.

 2. Jeg har fått beskjed om lett bukende skive i nivå c5/c6 og romslige forhold i samtlige nervesyrukture. Etter mr røntgen.
  Hvilken hjelp kan jeg få etter dette ?
  Har store problemer med nakken og dovner bort i armene. Har også ofte klikkimg i nakken og hodepine.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.