Home » Behandling av nakkeprolaps

Behandling av nakkeprolaps

Behandling av nakkeprolaps - lett traksjon - Foto HT
Behandling av nakkeprolaps – lett traksjon – Foto HT

Behandling av nakkeprolaps.

 

Behandlingen du får for din nakkeprolaps varierer basert på dine symptomer og kliniske funn på billeddiagnostikk eller funksjonelle tester. I startfasen, den akutte fasen, kan det være nødvendig med anti-inflammatoriske smertestillende – rådfør deg med din lege om hvilke medikamenter som kan være aktuelle for deg. Konservativ behandling av nakkeprolaps består av blant annet følgende behandlingsmodaliteter:

 


 

Medikamentell behandling

I den akutte fasen av et nakkeprolaps, kan anti-inflammatoriske medikamenter, såkalte NSAIDS (f.eks. ibuprofen) eller COX-2 inhibitors (f.eks. diclofenac), være med på å redusere smerten og inflammasjon rundt den påvirkede nerveroten. Smerten fra en nakkeprolaps oppstår på grunn av avklemming / irritasjon mot en nerverot og inflammasjon rundt selve nerveroten, samt mellomvirvelskiven. Dermed kan den anti-inflammatoriske behandlingen være med på å holde irritasjonen på et tålelig nivå, samtidig som man jobber med å avlaste nerveroten f.eks. gjennom fysikalsk behandling.

 

Medikamentell behandling kan gi smertelindring ved nakkeprolaps - Foto Wikimedia
Medikamentell behandling kan gi smertelindring ved nakkeprolaps – Foto Wikimedia

 

I tillegg til de anti-inflammatoriske medikamentene kan legen din også skrive ut sterkere smertestillende dersom dette er nødvendig. Muskelavslappende eller anti-depressive medikamenter benyttes også i visse tilfeller mot nervesmerter. Det er meget viktig at man følger instruksjonene fra sin lege vedrørende eventuelt bruk av slike preparater.

 

– Les mer om medikamentell behandling av nakkeprolaps her.

 


 

Fysikalsk behandling

En fysioterapeut kan være behjelpelig med muskelarbeid, uttøyning og tilrettelagte øvelser. Behandlingen kan også bestå av varmebehandling, elektroterapi, ultralyd eller laserbehandling – dersom dette anses som gunstig for pasienten.

 

Uttøyning kan være lindrende for stramme muskler - Foto Seton
Uttøyning kan være lindrende for stramme muskler – Foto Seton

 

Aktuelt:

Fysioterapeuten Rick Olderman har skrevet en bok (Fixing You: Neck Pain & Headaches) som tar for seg øvelser rettet mot både nakke og skulder. Boken har fått god kritikk, særlig fordi Olderman har vært flink til å anerkjenne linken mellom skulderfunksjon og nakkefunksjon.

 

 – Les mer om fysikalsk behandling av nakkeprolaps her.


 

Traksjonsbehandling

Traksjon av hodet og nakken kan hjelpe pasienten med å ta trykket bort fra den irriterte nerveroten. Det fungerer ikke for alle, men det anbefales å forsøke. En muskuloskeletal ekspert (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut) kan utføre traksjonsbehandling og instruere deg i lette traksjonshjemmeøvelser med tilpasset traksjonsutstyr.

 

Det finnes også spesialtilpassede traksjonsputer og hjemmetraksjonsutstyr.

 

Eksempel på en cervikal traksjonspute - Foto Craftworks
Eksempel på en cervikal traksjonspute – Foto Craftworks. Du kan lese mer eller bestille denne puten her.

 

Her ser du et annet eksempel på et unikt hjemmetraksjonsapparat:
– Body Sport Cervikal Traksjon (hjemmetraksjonsapparat) (klikk her for å lese mer)

Hjemmetraksjon av nakke - Foto Chi
Hjemmetraksjon av nakke – Foto Chisoft / Body Sport

Denne fungerer på en liten annen måte, men sies å være like effektiv. Nevnte modell er anbefalt av både leger og kiropraktorer.

 

– Les mer om traksjonsbehandling her.

 


 

Kiropraktisk leddbehandling

Tilpasset, varsom kiropraktisk leddbehandling kan være effektivt i behandling av dysfunksjon i cervikale fasettledd, som igjen kan være en medvirkende årsak til smerter i nakken. Ledd-dysfunksjon er ofte en stor smertefaktor i det sammensatte nakkeprolaps-symptombildet. En kiropraktor jobber både med muskler og ledd – og kan dermed være en nyttig ressurs i veien tilbake fra en nakkeprolaps.

 

En kiropraktor kan evaluere din nakkefunksjon - Foto AICA
En kiropraktor kan evaluere din totale nakkefunksjon, både ledd og muskulatur – Foto AICA

 

 – Les mer om kiropraktisk leddbehandling her.

 


 

Cervikale McKenzie øvelser

På samme måte som McKenzie øvelser kan benyttes mot skivelidelser i korsryggen, kan de også brukes mot nakkeprolaps.

 

 


 

Ergonomisk tilpasning

Visse typer av bevegelser og aktiviteter kan være med på å irritere nerveroten, og man tilrådes dermed til å forsøke og unngå disse. Noen eksempler på slike bevegelser inkluderer tung løfting (over 15-20 kilo), aktiviteter som kan gi økt vibrasjon og press mot nakken (båtkjøring, snøscooterkjøring, løping og lignende). Bevegelser der man jobber med armene over hodet i lengre tid med hodet i en bakoverbøyd og / eller rotert stilling, bør også unngås.

 

Repetitivt arbeid over skulderhøyde over lengre tid kan være en medvirkende årsak til impingement syndrom og påfølgende nakkesmerter - Foto PW
Repetitivt arbeid over skulderhøyde gjennom lengre tid kan være en medvirkende årsak til impingement syndrom og påfølgende nakkesmerter – Foto PW

 

 

 


 

Invasive behandlingsmodaliteter

– Det er også en sjanse for at konservativ behandling ikke gir resultater, og da må man i noen tilfeller ty til mer risikofylte, invasive behandlingsmodaliteter:

 


 

Cervikal nerverotsblokadebehandling

I visse alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med injeksjoner rettet mot påvirkede nerverøtter.

 

Blokkerende behandling; injeksjon av et lokalanestetikum rundt en ledende nerve, område med verkende smerte eller i vev, ved kroniske smerter – der konservativ behandling har hatt minimal eller ingen effekt. Hvis smerten er på grunn av en lokal irritasjon modus (for eksempel en betennelse) kan det i tillegg til blokadebehandling bli gitt anti-inflammatoriske medikamenter.” (Kilde: Vondt.net)

 

Injeksjon - Foto Moske
Injeksjon – Foto Moske

 

 


 

Nakkeprolaps operasjon

Dersom konservativ behandling mislykkes og smertene vedvarer på samme sterke nivå i mer enn 3 måneder eller gir sterk funksjonssvikt kan det være nødvendig med operasjon. De tre typene av operasjon for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med fiksasjon, fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon og bakre cervikal diskektomi. Hvis man gjennomgår en slik operasjon er det veldig viktig at man tar rehabiliteringstreningen seriøst og gjør sitt beste der – dette for å sikre best mulig resultat.

 

  • Fremre cervikal diskektomi med fiksasjon – Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, med påfølgende fysisk fiksasjon med titanium plate eller lignende. På engelsk kalles dette inngrepet ‘anterior cervical discectomy and fusion’. En stor retrospektiv studie (Fountas et al, 2007)1 viste at dødelighetrisikoen for et slikt kirurgisk inngrep var på 0.1% (1 av 1015 pasienter døde under en slik operasjon). Komplikasjonsraten lå på 19.3% (196 av 1015 pasienter fikk komplikasjoner under eller etter operasjonen) – den vanligste komplikasjonen var dysfagi, altså vanskeligheter med å svelge. Dette sto for 9.5% av komplikasjonene). En studie med 71 pasienter viste at 82% opplevde symptomatisk lindring (Yue et al, 2005)2.

 

Fremre cervikal diskektomi - Foto Wikimedia
Fremre cervikal diskektomi – Foto Wikimedia

 

  • Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon – Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, men uten påfølgende fysisk fiksering i operert område. Kjent som ‘anterior cervical discectomy without fusion’ på engelsk. En studie med 291 operasjoner (Maurice-Williams et al, 1996)3 viste til symptomatisk bedring i 94.5% av opererte pasienter, forverring i 3% og dødelighetrisiko på 1.5% (4 av 291 pasienter døde).

 

  • Bakre cervikal diskektomi – I motsetning til fremre cervikal diskektomi, går man her gjennom bakre strukturer. En nyere studie (Yang et al, 2014)4 sammenlignet de to inngrepene og kom fram til følgende konklusjon:

 

“In our study, the clinical outcomes between the 2 approaches did not differ significantly. Nevertheless, posterior full-endoscopiccervical discectomy may be preferable when considering the volume of disc removal, length of hospital stay, and the postoperative radiographical changes. As an efficacious supplement to traditional open surgery, FECD is a reliable alternative treatment of CIVDH and its optimal approach remains open to discussion.”

 

De kliniske resultatene var ikke stort forskjellige, og studien hellet noe mot at bakre diskektomi kan være å foretrekke av de to. Men det sies generelt sett at bakre diskektomi er mer risikofylt, da man må forbi flere blodårer og dermed risikerer blødninger. Debatten rundt beste operasjonsmetode er pågående.

 

 


Kilder:
[1] Fountas KN, Kapsalaki EZ, Nikolakakos LG, Smisson HF, Johnston KW, Grigorian AA, Lee GP, Robinson JS Jr. Anterior cervical discectomy and fusion associated complications. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Oct 1;32(21):2310-7.

[2] Yue WM, Brodner W, Highland TR. Long-term results after anterior cervical discectomy and fusion with allograft and plating: a 5- to 11-year radiologic and clinical follow-up studySpine (Phila Pa 1976). 2005 Oct 1;30(19):2138-44.

[3] Maurice-Williams RS, Dorward NL. Extended anterior cervical discectomy without fusion: a simple and sufficient operation for most cases of cervical degenerative disease. Br J Neurosurg. 1996 Jun;10(3):261-6.

[4] Yang JS, Chu L, Chen L, Chen F, Ke ZY, Deng ZL. Anterior or posterior approach of full-endoscopic cervical discectomy for cervical intervertebral disc herniation? A comparative cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Oct 1;39(21):1743-50.

 


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.