Home » Nakkeprolaps Operasjon » Bakre cervikal diskektomi

Bakre cervikal diskektomi

Nakkeprolaps operasjon: Bakre cervikal diskektomi

Dersom konservativ behandling mislykkes og smertene vedvarer på samme sterke nivå i mer enn 3 måneder eller gir sterk funksjonssvikt kan det være nødvendig med operasjon. De tre typene av operasjon for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med fiksasjon, fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon og bakre cervikal diskektomi. Hvis man gjennomgår en slik operasjon er det veldig viktig at man tar rehabiliteringstreningen seriøst og gjør sitt ytterste der – dette for å sikre best mulig resultat.

  • Bakre cervikal diskektomi: I motsetning til fremre cervikal diskektomi, går man her gjennom bakre strukturer. En nyere studie (Yang et al, 2014)4 sammenlignet de to inngrepene og kom fram til følgende konklusjon:

 

«In our study, the clinical outcomes between the 2 approaches did not differ significantly. Nevertheless, posterior full-endoscopiccervicaldiscectomy may be preferable when considering the volume of disc removal, length of hospital stay, and the postoperative radiographical changes. As an efficacious supplement to traditional open surgery, FECD is a reliable alternative treatment of CIVDH and its optimal approach remains open to discussion.»

 

De kliniske resultatene var ikke stort forskjellige, og studien hellet noe mot at bakre diskektomi kan være å foretrekke av de to. Men det sies generelt sett at bakre diskektomi er mer risikofylt, da man må forbi flere blodårer og dermed risikerer blødninger. Debatten rundt beste operasjonsmetode er pågående.

 

 


 

Kilder:

[4] Yang JS, Chu L, Chen L, Chen F, Ke ZY, Deng ZL. Anterior or posteriorapproach of full-endoscopic cervical discectomy for cervicalintervertebral disc herniation? A comparative cohort studySpine (Phila Pa 1976). 2014 Oct 1;39(21):1743-50.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.