Home » Nakkeprolaps operasjon

Nakkeprolaps operasjon

Nakkeprolaps operasjon: Når bør nakkeprolaps opereres?

Dersom konservativ behandling mislykkes og smertene vedvarer på samme sterke nivå i mer enn 3 måneder eller gir sterk funksjonssvikt kan det være nødvendig med operasjon. De tre typene av operasjon for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med fiksasjon, fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon og bakre cervikal diskektomi. Hvis man gjennomgår en slik operasjon er det veldig viktig at man tar rehabiliteringstreningen seriøst og gjør sitt beste der – dette for å sikre best mulig resultat.

 • Fremre cervikal diskektomi med fiksasjon – Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, med påfølgende fysisk fiksasjon med titanium plate eller lignende. På engelsk kalles dette inngrepet ‘anterior cervical discectomy and fusion’. En stor retrospektiv studie (Fountas et al, 2007)1 viste at dødelighetrisikoen for et slikt kirurgisk inngrep var på 0.1% (1 av 1015 pasienter døde under en slik operasjon). Komplikasjonsraten lå på 19.3% (196 av 1015 pasienter fikk komplikasjoner under eller etter operasjonen) – den vanligste komplikasjonen var dysfagi, altså vanskeligheter med å svelge. Dette sto for 9.5% av komplikasjonene). En studie med 71 pasienter viste at 82% opplevde symptomatisk lindring (Yue et al, 2005)2.  –

– Les mer om dette inngrepet HER.

 

Fremre cervikal diskektomi - Foto Wikimedia
Fremre cervikal diskektomi – Foto Wikimedia

 

 • Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon – Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, men uten påfølgende fysisk fiksering i operert område. Kjent som ‘anterior cervical discectomy without fusion’ på engelsk. En studie med 291 operasjoner (Maurice-Williams et al, 1996)3 viste til symptomatisk bedring i 94.5% av opererte pasienter, forverring i 3% og dødelighetrisiko på 1.5% (4 av 291 pasienter døde).

– Les mer om dette inngrepet HER.

 • Bakre cervikal diskektomi – I motsetning til fremre cervikal diskektomi, går man her gjennom bakre strukturer. En nyere studie (Yang et al, 2014)4 sammenlignet de to inngrepene og kom fram til følgende konklusjon:

– Les mer om dette inngrepet HER.

“In our study, the clinical outcomes between the 2 approaches did not differ significantly. Nevertheless, posterior full-endoscopiccervical discectomy may be preferable when considering the volume of disc removal, length of hospital stay, and the postoperative radiographical changes. As an efficacious supplement to traditional open surgery, FECD is a reliable alternative treatment of CIVDH and its optimal approach remains open to discussion.”

 

De kliniske resultatene var ikke stort forskjellige, og studien hellet noe mot at bakre diskektomi kan være å foretrekke av de to. Men det sies generelt sett at bakre diskektomi er mer risikofylt, da man må forbi flere blodårer og dermed risikerer blødninger. Debatten rundt beste operasjonsmetode er pågående.

 

 


Kilder:
[1] Fountas KN, Kapsalaki EZ, Nikolakakos LG, Smisson HF, Johnston KW, Grigorian AA, Lee GP, Robinson JS Jr. Anterior cervical discectomy and fusion associated complications. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Oct 1;32(21):2310-7.

[2] Yue WM, Brodner W, Highland TR. Long-term results after anterior cervical discectomy and fusion with allograft and plating: a 5- to 11-year radiologic and clinical follow-up study. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Oct 1;30(19):2138-44.

[3] Maurice-Williams RS, Dorward NL. Extended anterior cervical discectomy without fusion: a simple and sufficient operation for most cases of cervical degenerative disease. Br J Neurosurg. 1996 Jun;10(3):261-6.

[4] Yang JS, Chu L, Chen L, Chen F, Ke ZY, Deng ZL. Anterior or posterior approach of full-endoscopic cervical discectomy for cervical intervertebral disc herniation? A comparative cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Oct 1;39(21):1743-50.


21 kommentarer

 1. Hva kan være årsaken til at det ikke har blitt vurdert til operasjon da jeg har blitt lammet i høyre biceps. Dette har jeg vært i nesten 2 år. I dag fikk jeg beskjed om jeg mest sannsynlig forblir lam. Noen må ha gjort en fatal feil. Kanskje fordi jeg er over 60 år.

  • Hei May Britt,

   Vi beklager sent svar. Fikk dessverre ikke notifikasjon om ditt spørsmål på mail. Det virker merkelig, May Britt – men har du vært til ortopedisk vurdering?

   På stående fot, så er det diverse grunner til at man ikke utfører operasjon, blant annet at det vurderes for risikabelt (for eksempel hvis pasienten har en kjent blodsykdom, blodtrykksproblematikk. hjertefeil, lungeskade eller lignende – har du noe av dette?)

   Noen følg opp spørsmål:

   1) Hvilke nivåer er rammet? Antar blant annet C5 (biceps), men er det også andre nivåer som er påvirket?

   2) Har du mistet følelsen helt i overarmen? Hva med andre deler av armen?

 2. Jeg har litt følelse i huden i overarmen men det er løfting opp som ikke virker. Jeg klarer å bevege hånden men ikke løfte den. Det brenner og verker i hele hånden. Tommelen er faktisk verst. Jeg har liten kontroll på armen

  • Hei igjen, May Britt,

   Det høres ikke ut som om du har det noe særlig godt. For å gå tilbake til spørsmålet vi stilte tidligere:

   “På stående fot, så er det diverse grunner til at man ikke utfører operasjon, blant annet at det vurderes for risikabelt (for eksempel hvis pasienten har en kjent blodsykdom, blodtrykksproblematikk. hjertefeil, lungeskade eller lignende – har du noe av dette?)”

   Har du fått øvelser og trening som du gjør nå? I et forsøk på å motarbeide smertene og funksjonsvikt?

   • Jeg bare prøver å gjøre mest mulig av husarbeidet men ikke noen spesielle øvelser .Klarer ikke å løfte høyrearmen i det hele tatt. Den er ute av kontroll også. Det strammer veldig fra halsen og nedover i armen. Det brenner noen ganger og klør veldig. Kjenner også at armen blir veldig varm. Det danner seg også en hevelse rundt bicepsen.

    • Hei May Britt,

     Det høres virkelig ikke godt ut. Vi vil nok anbefale enten øvelser uten motstand (såkalte aktiveringsøvelser) eller øvelser med strikk (med veldig lett motstand) og generell bevegelse. Går du noen turer eller lignende? Føler du at det bedrer seg hvis du er i aktivitet?

     Når var sist du tok billeddiagnostikk av plagene? Hva viste de?

 3. Livsgnisten er på en måte blitt borte. Jeg har blitt ufør og sliter økonomisk i tillegg til alt annet. Jeg har jo også hatt 3 forskjellige kreftdiagnoser med behandling. Det var bare dette som skulle til for at det tippet litt over. Jeg prøver å gå turer men det er veldig vondt å ha armen hengende ned. Da må jeg ha den i fatle. Når huset er ferdig rengjort er jeg helt gåen. Selv om jeg deler det opp. Siste bilde av nakke viste at prolapset var leget. Har ikke tatt av skulder og armen.

  • Hei igjen May Britt,

   Uff.. det høres virkelig ikke noe særlig ut. Kanskje det være nyttig å få henvisning til MR av skulder? Det virker jo som om mye av smertene er relatert til nettopp den. Har du prøvd aktiveringsøvelser (øvelser uten motstand) eller øvelser med veldig lett strikk?

 4. Ja jeg tar øvelser men jeg får utrolig vondt etterpå. Jeg gruer meg hver dag. Prolapset var lite men kan det allikevel gi så store skader etterpå? Jeg vil ha dette igjennom som yrkesskade men de mener at skaden er for moderat og har kommet snikende etter hvert. Lammelsen var ikke så stor til å begynne med. Legene har enda ikke klart å stille en diagnose. Noen mener det er nevritt. Kan det komme etter et prolaps?

  • Hei igjen, May Britt,

   Ja, det kan dannes skadevev eller arrvev etter et prolaps. Du nevner nevritt – dette er en betennelsetilstand i en eller flere nerver.

   Det er bra at du prøver med øvelser, men det høres ut som om disse kanskje bør tilpasses deg på en litt bedre måte?

   Dette vil i så fall slå ut på blodprøver i form av økt forekomst av hvite blodlegemer eller CRP.

   Les mer her: http://www.vondt.net/hva-er-crp-c-reaktivt-protein/

   Har du tatt blodprøver hos fastlegen eller lignende?

 5. Jeg har tatt masser av prøver men ingen har sagt noe om blodlegemer. De sier at prolapset var for lite til at det kan komme så store plager. De vet rett og slett ikke hva det er. Det er bare gjetning. Saken er at jeg mener det er en yrkesskade men de leter etter andre årsaker. Jeg føler meg maktesløs. H

  • Det høres ikke ut som en lett situasjon, May Britt.

   Har fastlegen snakket med deg om andre tiltak – kanskje du kan dra på smerteklinikk eller et rehabiliteringsenter (et godt eksempel på et slikt senter er Hernes Institutt som holder til utenfor Elverum) for de med plager som ikke vil gi seg?

   Har det vært diskutert noen slike tiltak?

  • Ja, kanskje det.

   Vi anbefaler at du hører rundt angående anbefalte tiltak i ditt nærmiljø. Om noen av de passer deg, så kan fastlegen hjelpe deg med å søke deg inn for et opphold på et slikt sted.

 6. Hei.
  Jeg har blitt operert for nakkeprolaps to ganger.
  Nå har jeg fått påvist en til, hvordan er det å operere en
  Tredje? Det blir tre nivåer på rad. Er det mulig å gjennomføre
  En til? Eller blir nakken helt stiv da? ( det er ikke innsatt bur eller metall fra før)

  • Hei Erlend,

   Det kommer an på hvilken type operasjon som har blitt utført tidligere. Det kan godt være at flere operasjoene har vært mot samme område – da man noen ganger må re-operere hvis man f.eks. ikke fikk bort hele prolapsen på første forsøk. I hvilket nivå har du blitt operert?

 7. Hei.
  Jeg har operert C4/C5 og C6/C7. Siste nivået måtte jeg reoperere pga alt var ikke fjernet. Så 3 inngrep på 14 mnd. Første nivået gjorde mest smerter i ettertid. Hadde 3 prolaps men Nå er C5/C6så trangt og bukende skive at den provoserer nerve i armen og litt impresjon i spinal kanal. Nevrokirurgene er veldig skeptisk til et fjerde inngrep pga arrvev og C6/C7 ligger ved strupehode, bur og plater er brukt. Har konstant smerte begge armene og fingre. Tommel peke fingre. Dem hadde lite litteratur ang prognose etter 4 inngrep. Selvfølgelig skeptisk da. Dessuten ønsker en å gå inn bakfra og 2 andre fremre tilgang. Ca 8 år siden disse operasjoner nå. Vært inne til poliklinisk utredning og nevrografi. MR hver6 mnd for å følge utviklingen. Også ct iblant. Forhøyet crp siste 5 år mellom 12-20. Ikke påvist revmatisme. Dere skriver om nevritt. Dette har aldri blitt nevnt Vil man bli operert med crp på 20 eks? Finnes det noen studier om komplikasjoner etter flere inngrep ?

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.