Home » Nakkeprolaps Operasjon

Nakkeprolaps Operasjon

Nakkeprolaps Operasjon: Når bør Nakkeprolaps Opereres?

nakkeprolaps

 

Ingen ønsker nakkekirurgi. Men i noen ytterst få tilfeller kan det være nødvendig ved betydelige nakkeprolaps med forverrende nevrologisk utvikling.

Det er også viktig å skille mellom absolutte indikasjoner på operasjon av nakkeprolaps versus relative indikasjoner. Dette vil du lære mer om senere i artikkelen. I en større oversiktsstudie fra 2021 er indikasjonen på å vurdere kirurgi at symptomene vedvarer i 6 måneder uten bedring av konservativ behandling.1

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk. Husk at du også kan sende oss spørsmål via våre FB-sider.”

 

 

Temaer du vil Lære mer om i Denne Artikkelen:

 • Optimal bedring ved nakkeprolaps krever tid og Innsats
 • En betydelig andel blir bedre med konservativ behandling
 • Absolutte versus relative indikasjoner på operativt inngrep ved nakkeprolaps
 • Relativ indikasjon kan være vedvarende symptomer i over 4-6 måneder
 • Egentiltak, rehabiliteringsøvelser og konservativ behandling er essensielt

+ Tips til Ergonomiske Egentiltak

+ Video med Rehabiliteringsøvelser

+ Hvilken Type av Konservativ Behandling har Effekt?

 • Tre ulike typer av nakkeoperasjoner mot nakkeprolaps
 • Kontakt oss: Våre klinikker

 

Bedring fra Nakkeprolaps kan ta Lang tid og mye Innsats

Her er det dòg viktig å nevne at funksjonell og klinisk forbedring ved nakkeprolaps tar tid. Vi snakker tross alt om en skiveskade inne i nakken. En større systematisk oversiktsstudie viste til at de fleste med prolaps i nakken opplever symptomatisk forbedring i løpet av 4 til 6 måneder, men at det kan ta 24 til 36 måneder før man føler fullstendig bedring.2

 

Fysikalsk behandling (lenken åpnes i nytt leservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen her) hos fysioterapeut eller moderne kiropraktor og rehabiliteringstrening er to meget viktige faktorer for å sørge for optimale resultater og prolapstilheling. Lett nakketraksjon, laserterapi, muskulære teknikker og torakal leddmobilisering er eksempler på behandlingsmodaliteter som benyttes.

 

– 90% Blir Bedre med Fysikalsk Behandling

Over 90% av pasienter med nakkeprolaps responderer meget godt på konservativ behandling og rehabiliteringstrening.3 Det understrekes dòg at resultatene man oppnår, naturlig nok, også avhenger av om pasienten holder seg til behandlings- og opptreningsplanen.

 

Absolutte Versus Relative Indikasjoner på Operasjon av Nakkeprolaps

Opphavet til nakkeprolapset er essensielt. Oppstod de nevrologiske symptomene og smertene kort tid etter en bilulykke eller fallskade bør det utredes med bildediagnostikk (MR undersøkelse) omgående og, avhengig av bilderesultatene, videre til nevrologisk vurdering. Våre offentlig autoriserte klinikere ved Vondtklinikkene innehar henvisningsrett til både bildediagnostikk og legespesialist i nevrologi.

 

Omfanget av smerter og nevrologiske symptomer gir også en indikasjon på om det bør vurderes operativt inngrep. Her ser man særlig etter tegn på myelopati – som innebærer at selve ryggmargen er avklemt i spinalkanalen. Myelopati trykker direkte mot sentrale deler av ryggmargen, og er derfor betydelig mer alvorlig enn ved vanlig nerveavklemming (som normalt sett kun involverer en enkelt nerverot).

 

– Myelopati kan være en indikasjon på kirurgisk vurdering

Figur 1: Forskjellige Varianter av Skiveprolaps. Kilde: Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Kommune, Viken)

Betydelige nevrologiske symptomer og myelopati kan derfor være tydelige indikasjoner på kirurgisk vurdering. Men det er særlig ved gradvis forverrende tilstand og manglende forbedring at det vurderes. I bildet ovenfor kan du se et eksempel på et alvorlig skiveprolaps – dette kan være et eksempel på et prolaps som gir myelopati.

 

– Relativ Indikasjon kan Være Moderate Vedvarende Symptomer i 4-6 Måneder

En moderne kliniker vil, ved manglende forbedring eller indikasjon på større nevrologisk involvering, henvise til bildediagnostisk henvisning for kartlegging. Deretter, avhengig av bilderesultatene, vil man legge opp et videre forløp for behandlingsplanen videre.

 

Man forventer at pasienten opplever gradvis forbedring både funksjonelt og nevrologisk. Dette kan, for eksempel, innebære forbedret nakkebevegelse, bedre muskelfunksjon, mindre stråling ned i skulder og arm, samt smertereduksjon. Ved mer langvarige kasuser kan det være at klinikeren tar et oppfølgingsbilde 4-6 måneder etter første MR rapport – for å kartlegge om prolapset har trukket seg tilbake (prolapsregresjon).

 

Egentiltak og Rehabiliteringsøvelser i Kombinasjon med Konservativ Behandling

Man kan komme langt med god disiplin innen egentiltak, rehabiliteringsøvelser og konservativ behandling. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppsøker kyndig hjelp i form av moderne kiropraktor eller fysioterapeut med nevrologisk interesse. Dette er for å sørge for at du mottar optimal veiledning, opptrening og fysikalsk behandling for skiveskaden din.

 

“- Ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene innehar våre klinikere et høyt faglig engasjement og kompetansenivå innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening mot nakkeprolaps. Du kan være trygg på at du er i de beste hender. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker en konsultasjon ved en av våre klinikker i Oslo eller Viken.”

 

A) Gode og Ergomiske Egentiltak for Hverdagen

Figur 2: Illustrasjon av hvordan mellomvirvelskiven blir komprimert ved nakkeprolaps. Kilde: Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Kommune, Viken)

Vi starter denne delen av artikkelen med et spørsmål: ‘Vet du om ting i hverdagen din som legger for mye belastning på nakken din?’ I så fall, hva kan du gjøre for å forbedre denne faktoren? En god og lettvint start kan hvertfall være å begynne med noen små ergonomiske grep i hverdagen. Flere pauser fra datamaskinen og telefonen, samt økt bevegelse, er to av dem. Vi oppfordrer derfor til at du sikter deg inn på to gåturer om dagen hvis du er rammet av nakkeprolaps.

 

– Hjemmetraksjonsapparat har Dokumentert Effekt

Tredje tipset er like enkelt som det er genialt. Forskning har nemlig vist at oppblåsbart hjemmetraksjonsapparat (som vist nedenfor) kan vise til forbedring ved så lite som 5 minutter daglig bruk. Eller, mer spesifikt, to ganger 5 minutter bruk om dagen.8 Apparatet fungerer ved at det, som vist i illustrasjonen i figur 2, dekomprimerer og reduserer trykket på den skadde mellomvirvelskiven. Som igjen kan bedre forholdene for prolapstilheling.

 

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om det – og eventuelt investere i et.

 

Et annet godt egentiltak kan være en u-formet hodepute. Vi vet at smaken i hodeputer ikke er lik for nesten en eneste person, men for mange så kan en slik pute føre til bedret ergonomisk sovestilling. Man tilbringer jo tross alt veldig mange timer i sengen – så denne kan være verdt et forsøk for deg som plages med nakkesmerter og nakkeprolaps. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den ergonomiske u-formede puten.

 

B) Rehabiliteringsøvelser ved Nakkeprolaps (med video)

En trygg måte å komme i gang med styrkeøvelser for skuldre og nakke er strikktrening. Denne treningsformen er både skånsom og effektiv på samme gang. Strikken forhindrer også at man havner i ugunstige posisjoner, som for eksempel kan skje ved for tunge vekter.

 

Ved å aktivere og styrke områdene mellom skulderbladene og i nakken kan vi bidra til å avlaste de affekterte områdene i nakken. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et treningsprogram tilpasset for deg med nakkeprolaps. Start forsiktig og sikt på gradvis progresjon. Ta heller noen treningsrunder som er “for lette” i starten.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Skuldre og Nakke (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Tre Ulike Typer av Operasjon ved Nakkeprolaps

Dersom konservativ behandling ikke lykkes og smertene vedvarer på samme tydelige nivå i mer enn 4-6 måneder eller gir sterk funksjonssvikt, for eksempel i form av myelopati, kan det være aktuelt med et kirurgisk inngrep. De tre typene av operasjon for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med fiksasjon, fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon og bakre cervikal diskektomi. Hvis man gjennomgår en slik operasjon er det veldig viktig at man tar rehabiliteringstreningen seriøst og gjør sitt beste der – dette for å sikre best mulig resultat.

 

Vi gjør oppmerksom på at det vanlige forløpet er et lengre forløp med fysikalsk behandling og rehabiliteringsøvelser, deretter bildediagnostikk – og så henvises man til nevrokirurgisk vurdering dersom det foreligger medisinsk indikasjon på dette. Vanligvis, dersom det kun foreligger relativ indikasjon, vil man måtte utprøve en lengre periode med fysikalsk behandling og rehabiliteringsøvelser før det vurderes kirurgisk inngrep.

 

A) Fremre cervikal diskektomi med fiksasjon

Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, med påfølgende fysisk fiksasjon med titanium plate eller lignende. På engelsk kalles dette inngrepet ‘anterior cervical discectomy and fusion’. En stor retrospektiv studie (Fountas et al, 2007)4 viste at dødelighetrisikoen for et slikt kirurgisk inngrep var på 0.1% (1 av 1015 pasienter døde under en slik operasjon). Komplikasjonsraten lå på 19.3% (196 av 1015 pasienter fikk komplikasjoner under eller etter operasjonen) – den vanligste komplikasjonen var dysfagi, altså vanskeligheter med å svelge. Dette sto for 9.5% av komplikasjonene). En studie med 71 pasienter viste at 82% opplevde symptomatisk lindring (Yue et al, 2005)5.

 

– Les mer om dette inngrepet her.

 

Fremre cervikal diskektomi - Foto Wikimedia
Fremre cervikal diskektomi – Foto Wikimedia

 

B) Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon

Fjerning av den skadde mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, men uten påfølgende fysisk fiksering i operert område. Kjent som ‘anterior cervical discectomy without fusion’ på engelsk. En studie med 291 operasjoner (Maurice-Williams et al, 1996)6 viste til symptomatisk bedring i 94.5% av opererte pasienter, forverring i 3% og dødelighetrisiko på 1.5% (4 av 291 pasienter døde). Her må vi få understreke at dødelige komplikasjoner ved kirurgiske inngrep er svært sjeldne.

 

– Les mer om dette inngrepet her.

 

C) Bakre cervikal diskektomi

I motsetning til fremre cervikal diskektomi, går man her gjennom bakre strukturer. En nyere studie (Yang et al, 2014)7 sammenlignet de to inngrepene og kom fram til følgende konklusjon:

– Les mer om dette inngrepet her.

“In our study, the clinical outcomes between the 2 approaches did not differ significantly. Nevertheless, posterior full-endoscopiccervical discectomy may be preferable when considering the volume of disc removal, length of hospital stay, and the postoperative radiographical changes. As an efficacious supplement to traditional open surgery, FECD is a reliable alternative treatment of CIVDH and its optimal approach remains open to discussion.”

 

De kliniske resultatene var ikke stort forskjellige, og studiene hellet noe mot at bakre diskektomi kan være å foretrekke av de to. Men det sies generelt sett at bakre diskektomi er mer risikofylt, da man må forbi flere blodårer og dermed risikerer blødninger. Debatten rundt beste operasjonsmetode er pågående, og man gjør stadig framgang innenfor nevrokirurgisk forskning.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Husk at den neste beste tiden å plante et tre er i dag. Ta tak i egen helse og gjør noe godt for nakkeplagene dine.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Kilder og Forskning:

1. Yoon et al, 2021. Herniated discs: when is surgery necessary? EFORT Open Rev. 2021 Jun; 6(6): 526–530.

2. Wong et al, 2014. The course and prognostic factors of symptomatic cervical disc herniation with radiculopathy: a systematic review of the literature. Mior SA Spine J. 2014 Aug 1; 14(8):1781-9.

3. Saal et al, 1996. Nonoperative management of herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976) . 1996 Aug 15;21(16):1877-83.

4. Fountas KN, Kapsalaki EZ, Nikolakakos LG, Smisson HF, Johnston KW, Grigorian AA, Lee GP, Robinson JS Jr. Anterior cervical discectomy and fusion associated complications. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Oct 1;32(21):2310-7.

5. Yue WM, Brodner W, Highland TR. Long-term results after anterior cervical discectomy and fusion with allograft and plating: a 5- to 11-year radiologic and clinical follow-up study. Spine (Phila Pa 1976). 2005 Oct 1;30(19):2138-44.

6. Maurice-Williams RS, Dorward NL. Extended anterior cervical discectomy without fusion: a simple and sufficient operation for most cases of cervical degenerative disease. Br J Neurosurg. 1996 Jun;10(3):261-6.

7. Yang JS, Chu L, Chen L, Chen F, Ke ZY, Deng ZL. Anterior or posterior approach of full-endoscopic cervical discectomy for cervical intervertebral disc herniation? A comparative cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Oct 1;39(21):1743-50.

8. Swezey et al, 1996. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.


21 kommentarer

 1. Hva kan være årsaken til at det ikke har blitt vurdert til operasjon da jeg har blitt lammet i høyre biceps. Dette har jeg vært i nesten 2 år. I dag fikk jeg beskjed om jeg mest sannsynlig forblir lam. Noen må ha gjort en fatal feil. Kanskje fordi jeg er over 60 år.

  • Hei May Britt,

   Vi beklager sent svar. Fikk dessverre ikke notifikasjon om ditt spørsmål på mail. Det virker merkelig, May Britt – men har du vært til ortopedisk vurdering?

   På stående fot, så er det diverse grunner til at man ikke utfører operasjon, blant annet at det vurderes for risikabelt (for eksempel hvis pasienten har en kjent blodsykdom, blodtrykksproblematikk. hjertefeil, lungeskade eller lignende – har du noe av dette?)

   Noen følg opp spørsmål:

   1) Hvilke nivåer er rammet? Antar blant annet C5 (biceps), men er det også andre nivåer som er påvirket?

   2) Har du mistet følelsen helt i overarmen? Hva med andre deler av armen?

 2. Jeg har litt følelse i huden i overarmen men det er løfting opp som ikke virker. Jeg klarer å bevege hånden men ikke løfte den. Det brenner og verker i hele hånden. Tommelen er faktisk verst. Jeg har liten kontroll på armen

  • Hei igjen, May Britt,

   Det høres ikke ut som om du har det noe særlig godt. For å gå tilbake til spørsmålet vi stilte tidligere:

   “På stående fot, så er det diverse grunner til at man ikke utfører operasjon, blant annet at det vurderes for risikabelt (for eksempel hvis pasienten har en kjent blodsykdom, blodtrykksproblematikk. hjertefeil, lungeskade eller lignende – har du noe av dette?)”

   Har du fått øvelser og trening som du gjør nå? I et forsøk på å motarbeide smertene og funksjonsvikt?

   • Jeg bare prøver å gjøre mest mulig av husarbeidet men ikke noen spesielle øvelser .Klarer ikke å løfte høyrearmen i det hele tatt. Den er ute av kontroll også. Det strammer veldig fra halsen og nedover i armen. Det brenner noen ganger og klør veldig. Kjenner også at armen blir veldig varm. Det danner seg også en hevelse rundt bicepsen.

    • Hei May Britt,

     Det høres virkelig ikke godt ut. Vi vil nok anbefale enten øvelser uten motstand (såkalte aktiveringsøvelser) eller øvelser med strikk (med veldig lett motstand) og generell bevegelse. Går du noen turer eller lignende? Føler du at det bedrer seg hvis du er i aktivitet?

     Når var sist du tok billeddiagnostikk av plagene? Hva viste de?

 3. Livsgnisten er på en måte blitt borte. Jeg har blitt ufør og sliter økonomisk i tillegg til alt annet. Jeg har jo også hatt 3 forskjellige kreftdiagnoser med behandling. Det var bare dette som skulle til for at det tippet litt over. Jeg prøver å gå turer men det er veldig vondt å ha armen hengende ned. Da må jeg ha den i fatle. Når huset er ferdig rengjort er jeg helt gåen. Selv om jeg deler det opp. Siste bilde av nakke viste at prolapset var leget. Har ikke tatt av skulder og armen.

  • Hei igjen May Britt,

   Uff.. det høres virkelig ikke noe særlig ut. Kanskje det være nyttig å få henvisning til MR av skulder? Det virker jo som om mye av smertene er relatert til nettopp den. Har du prøvd aktiveringsøvelser (øvelser uten motstand) eller øvelser med veldig lett strikk?

 4. Ja jeg tar øvelser men jeg får utrolig vondt etterpå. Jeg gruer meg hver dag. Prolapset var lite men kan det allikevel gi så store skader etterpå? Jeg vil ha dette igjennom som yrkesskade men de mener at skaden er for moderat og har kommet snikende etter hvert. Lammelsen var ikke så stor til å begynne med. Legene har enda ikke klart å stille en diagnose. Noen mener det er nevritt. Kan det komme etter et prolaps?

  • Hei igjen, May Britt,

   Ja, det kan dannes skadevev eller arrvev etter et prolaps. Du nevner nevritt – dette er en betennelsetilstand i en eller flere nerver.

   Det er bra at du prøver med øvelser, men det høres ut som om disse kanskje bør tilpasses deg på en litt bedre måte?

   Dette vil i så fall slå ut på blodprøver i form av økt forekomst av hvite blodlegemer eller CRP.

   Les mer her: http://www.vondt.net/hva-er-crp-c-reaktivt-protein/

   Har du tatt blodprøver hos fastlegen eller lignende?

 5. Jeg har tatt masser av prøver men ingen har sagt noe om blodlegemer. De sier at prolapset var for lite til at det kan komme så store plager. De vet rett og slett ikke hva det er. Det er bare gjetning. Saken er at jeg mener det er en yrkesskade men de leter etter andre årsaker. Jeg føler meg maktesløs. H

  • Det høres ikke ut som en lett situasjon, May Britt.

   Har fastlegen snakket med deg om andre tiltak – kanskje du kan dra på smerteklinikk eller et rehabiliteringsenter (et godt eksempel på et slikt senter er Hernes Institutt som holder til utenfor Elverum) for de med plager som ikke vil gi seg?

   Har det vært diskutert noen slike tiltak?

  • Ja, kanskje det.

   Vi anbefaler at du hører rundt angående anbefalte tiltak i ditt nærmiljø. Om noen av de passer deg, så kan fastlegen hjelpe deg med å søke deg inn for et opphold på et slikt sted.

 6. Hei.
  Jeg har blitt operert for nakkeprolaps to ganger.
  Nå har jeg fått påvist en til, hvordan er det å operere en
  Tredje? Det blir tre nivåer på rad. Er det mulig å gjennomføre
  En til? Eller blir nakken helt stiv da? ( det er ikke innsatt bur eller metall fra før)

  • Hei Erlend,

   Det kommer an på hvilken type operasjon som har blitt utført tidligere. Det kan godt være at flere operasjoene har vært mot samme område – da man noen ganger må re-operere hvis man f.eks. ikke fikk bort hele prolapsen på første forsøk. I hvilket nivå har du blitt operert?

 7. Hei.
  Jeg har operert C4/C5 og C6/C7. Siste nivået måtte jeg reoperere pga alt var ikke fjernet. Så 3 inngrep på 14 mnd. Første nivået gjorde mest smerter i ettertid. Hadde 3 prolaps men Nå er C5/C6så trangt og bukende skive at den provoserer nerve i armen og litt impresjon i spinal kanal. Nevrokirurgene er veldig skeptisk til et fjerde inngrep pga arrvev og C6/C7 ligger ved strupehode, bur og plater er brukt. Har konstant smerte begge armene og fingre. Tommel peke fingre. Dem hadde lite litteratur ang prognose etter 4 inngrep. Selvfølgelig skeptisk da. Dessuten ønsker en å gå inn bakfra og 2 andre fremre tilgang. Ca 8 år siden disse operasjoner nå. Vært inne til poliklinisk utredning og nevrografi. MR hver6 mnd for å følge utviklingen. Også ct iblant. Forhøyet crp siste 5 år mellom 12-20. Ikke påvist revmatisme. Dere skriver om nevritt. Dette har aldri blitt nevnt Vil man bli operert med crp på 20 eks? Finnes det noen studier om komplikasjoner etter flere inngrep ?

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.