Home » Symptomer på nakkeprolaps » Hva er et Dermatom? Og hva har det med Prolaps å Gjøre?

Hva er et Dermatom? Og hva har det med Prolaps å Gjøre?

Hva er et Dermatom? Og hva har det med Prolaps å Gjøre?

Et dermatom er et område av huden som er styrt og innervert av en bestemt nerverot. Et dermatom kan påvirkes ved prolaps eller nerveirritasjon i nakken eller ryggen.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Introduksjon: Dermatomer

+ Struktur og Funksjon: Dermatomer og Spinalnerver

+ 31 Dermatomområder

+ Hvilken Nyttefunksjon har Dermatomer?

 • 2. Anatomiske Landemerker
 • 3, Symptomer i Dermatomer
 • 4. Diagnostisering av Nakkeprolaps ved Hjelp av Dermatomer
 • 5. Behandling av prolaps
 • 6. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps
 • 7. Våre Klinikker og Samarbeidspartnere

 

1. Introduksjon: Dermatomer

Huden er delt inn, anatomisk sett, i spesifikke områder innervert av sensoriske nervefibre. Disse har sitt utgangspunkt i en enkelt spinalnerve – som kommer ut fra nakken eller ryggsøylen. Det var Otfrid Foerster, en tysk nevrolog og nevrokirurg, født i 1873, som først kartla de ulike dermatomene. Han publiserte en forskningsstudie i tidsskriftet “Brain” i 1933 hvor han presenterte disse funnene. Man regner dette som selve grunnlaget til all forskning som deretter har forekommet innen dermatomer (1).

 

I figur 1 nedenfor ser du et kart over dermatomene i kroppen. I denne artikkelen vil vi ha et hovedfokus på de dermatomene som er relevante ved et nakkeprolaps eller nerveirritasjon som stammer fra nakken.

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons
Figur 1: Kart over dermatomer – Bakre del – Kilde: Wikimedia Commons

 

Struktur og Funksjon: Dermatomer og Spinalnerver

Figur 2: En oversikt over hvordan spinalnerver ser ut og fungerer.

Spinalnerver består av dorsale og ventrale nerverøtter som kobles direkte inn i ryggmargen. De dorsale nerverøttene, en på hver side, mottar sensoriske signaler fra huden – inkludert tolkning av berøring, vibrasjon og varme. Motorsignaler, altså elektriske signaler som gjør at vi kan aktivere og bruke muskler, har sitt utspring fra de ventrale nerverøttene. Det er altså en sentral forskjell på dorsale versus ventrale – førstnevnte mottar signaler og sistnevnte sender ut signaler. Dorsale gir grunnlag for dermatomer. Ventrale danner myotomer (muskler som innerveres av enkelte spinalnerver).

 

Spinalnervene går ut fra nakken eller ryggsøylen via foramen intervertebralis – som er åpninger tilpasset utgangen til nervene. Deretter går nervene, fra bakre del og framover, og danner spesifikke dermatom-mønstre. Totalt sett er det 31 spinalnerver bilateralt. Disse består av:

 • 8 par med cervikalnerver (nakkenerver)
 • 12 par med torakalnerver (nerver i brystryggen)
 • 5 par med lumbalnerver (nerver i korsryggen)
 • 5 par med sakralnerver (nerver i sakrum)
 • 1 par med coccyxnerver (nervepar i halebeinet)

 

Hvilken Nyttefunksjon har Dermatomer?

Ved prolaps og avklemming av visse nerverøtter vil det kunne forekomme påvirkning av både dermatomer og myotomer. En avklemming eller irritasjon av en spinalnerve vil kunne gi redusert funksjon – og dermed mindre signaler inn fra hudområdet. Utslaget vil kunne føre til at man ikke mottar alle de sensoriske signalene fra dermatomet – og det vil kunne føles numment eller hyposensitivt ut ved berøring og testing. Merk dòg at det også kan bidra til strålende smerter og verking i området. Klinisk sett vil dette kunne gi meget god informasjon i forhold til å bekrefte nervepåvirkning.

 

2. Anatomiske Landemerker: Dermatomer

Karakteristisk sett kan påvirkning av spesifikke dermatom-områder fortelle oss om hvilken nerve som er involvert. En kliniker vil gjerne bruke historietagningen under en førstegangskonsultasjon til å få et inntrykk av hvilken nerve som er påvirket. Her er flere av dem:

 • C6 – Tommel
 • C7 – Langefinger
 • C8 – Lillefinger
 • T1 – Fremre, innside av underarmen og armen
 • T2 – Innsiden av armen og opp mot armhulen
 • T4 – Brystvorte-nivå
 • T6 – Solar plexus
 • T10 – Navlen
 • L3 – Innside av kneet
 • L4 – Framside og mediale delen av kneet
 • L5 – Overside av foten, samt første, andre og tredje tå
 • S1 – Utside ankel

 

Her er det viktig å påpeke at dette er landemerker med minimal eller ingen overlapping fra andre dermatomer. Noe som innebærer at man, ved påvirkning av disse områdene, kan være temmelig sikker i forhold til hvilken nerve som er påvirket eller involvert. Ytterligere testing utført av klinikeren vil hjelpe til med å fastslå hvilket eller hvilke områder som er affektert.

 

3. Symptomer i Dermatomer

Vi har tidligere skrevet en stor og informativ guide om symptomer ved nakkeprolaps (lenken åpner i nytt vindu – slik at du kan lese ferdig denne artikkelen først) – som tar for seg alle aspekter av symptomer og kliniske tegn man kan oppleve ved prolaps i nakken. I denne artikkelen kommer vi til å ha et smalere fokus på hvilke sensoriske symptomer man kan oppleve i dermatomene. Disse inkluderer:

 • Iliing og Stråling (smerter eller trykkende følelse)
 • Mauring (beskrevet som om det går maur nedover området)
 • Nummenhet
 • Prikking
 • Redusert følelse (hyposensitivitet)
 • Økt sensorisk følelse ved berøring (hypersensitivitet)

 

Her er det viktig å huske på at man vil kunne oppleve motorisk påvirkning i tillegg til påvirkning av sensorikk. Men dette dreier seg da om myotomer og ikke dermatomer. Dette vil kunne gi symptomer som svakhet og redusert funksjon i påvirket muskulatur.

 

4. Diagnostisering av Nakkeprolaps Ved Hjelp av Dermatomer

Å inneha god kunnskap om dermatomer er essensielt for å kunne stille nøyaktige prolapsdiagnoser. Som vi har blitt kjent med tidligere i artikkelen så er det slik at man kan lære mye om hvilke nerver som er påvirket ved slik nøkkelkompetanse. Basert på historietagningen vil klinikeren deretter utføre en funksjonell og klinisk undersøkelse. Her vil man blant annet se etter feilfunksjon og redusert bevegelighet i muskler og ledd. I tillegg til dette utføres det man kalles nervetensjonstester for å se etter nerveirritasjon eller nerveavklemming. Basert på positive tester vil terapeuten deretter kunne benytte nervemobiliseringsteknikker for å redusere nervedysfunksjon. Blant annet har nakkemobilisering utført av moderne kiropraktor dokumentert effekt på at det kan redusere nerveirritasjon (2). Ved reduksjon av irritasjon mot nervevevet vil man også kunne oppleve smertelindring og mindre feilfunksjon i den tilhørende nervedistribusjonen.

 

– Funksjonell og Klinisk Undersøkelse

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene i Oslo og Viken innehar vi en særegen interesse og høy faglig kompetanse innen diagnostisering, behandling og rehabilitering av nakkeprolaps. Hos oss vil du gjennomgå en grundig funksjonell undersøkelse hvor man kartlegger nakkebevegelighet, samt ser mer spesifikt på nakkens muskler, nerver og ledd. Ved mistanke om nakkeprolaps vil dette vanligvis også innebære en undersøkelse av hudfølelse (sensorikk), motorikk (styrke og myotomer) og dype senereflekser.

 

5. Behandling av Nakkeprolaps

Det er utrolig viktig med en helhetlig og moderne tilnærming når man behandler et nakkeprolaps. Det er særlig tre hovedformål vi ønsker å oppnå:

 1. Fjerne den aktive nerveavklemmingen
 2. Legge til rette for skivetilheling
 3. Sørge for at de forutløsende årsakene adresseres

 

1. Redusere eller Løse opp i Aktiv Nerveavklemming

Etter at man har kartlagt hvor avklemmingen sitter, samt hvilke nerverøtter som er involvert, vil det første delmålet være å redusere dette nervetrykket. Her benytter moderne klinikere gjerne en kombinasjon av ulike behandlingsteknikker hvor formålet er å gi bedre plassforhold, og bedre funksjon i nærliggende muskler og ledd.

 

Dette innebærer gjerne en kombinasjon av:

 1. Fysikalsk behandling
 2. Individualiserte treningsøvelser
 3. Intramuskulær akupunktur (mot karakteristiske dype muskelspenninger i øvre trapezius)
 4. Moderne kiropraktorbehandling av muskler og ledd
 5. Muskulære teknikker
 6. Nervemobiliseringsteknikker
 7. Traksjon og Tilpasset Nakkemobilisering

I tillegg til ovenstående innehar Vondtklinikkene spesialkompetanse på laserterapi. Dette er en behandlingsmetode som er underlagt eksklusiv bruk av de beskyttede titlene kiropraktor, fysioterapeut og lege i henhold til strålevernforskriften. Behandlingen har dokumentert effekt innen smertelindring ved nakkeprolaps (3). Grunnen til at den er underlagt bruk av kun visse yrkestitler er at laserstrålene er sterke og skadelige for øynene. Terapeuten vil derfor ha på øyebeskyttelse ved slik behandling.

 

2. Legge til Rette for Skivetilheling

Forskning har vist at økt kurve i øvre del av ryggen, samt en framoverskutt hodestilling, gir mer belastning på nakken og høyere risiko for nakkeprolaps – også blant yngre (4). Hvis man tar en titt på illustrasjonen ovenfor er ikke dette spesielt overraskende, da det gir betydelig større kompresjon mot de myke mellomvirvelskivene.

 

Systematiske oversiktsstudier, de sterkeste forskningsstudiene innen forskning, har vist at moderne kiropraktorbehandling kan gi forbedret funksjon og leddbevegelighet i brystryggen (5). Ved å forbedre bevegeligheten i øvre del av ryggen kan man i mange tilfeller, i kombinasjon med øvelser, oppnå en forbedret holdning og mindre belastning på nakken. Slik leddmobilisering utføres primært sett av moderne kiropraktorer som jobber både med ledd og muskler.

 

3. Adressere Årsakene

En grundig førstegangskonsultasjon vil hjelpe til med å finne ut av det man mener er underliggende årsaker. Ved å jobbe aktivt inn mot disse vil man kunne redusere risikoen for gjentagende problematikk. Aktive egentiltak kan innebære spesialformede hodeputer, som vist nedenfor, mer generell bevegelse i hverdagen og endringer i den daglige arbeidsposisjonen.

 

6. Egentiltak og Øvelser mot Nakkeprolaps

Vi er levende opptatt av å legge til rette for langvarige resultater. Nettopp derfor instruerer vi våre pasienter i individualiserte øvelser og egentiltak for best mulig effekt hos den individuelle personen. Den beste behandlingseffekten vil man alltid oppnå ved et aktivt samarbeid mellom terapeut og pasient. Ved prolaps i nakken er det særlig viktig å fremme bedre funksjon i nakken og mellom skulderbladene.

 

Vi tilbringer mange timer i sengen. Det er også når vi sover at det forekommer høyest reparasjonsaktivitet i bløtvev og mellomvirvelskiver. En ergonomisk hodepute er derfor gjerne alfa-omega for de som plages med nakkesmerter og nakkeprolaps. Denne varianten tenker nytt og er u-formet, som gjør at man får en mer riktig ergonomisk stilling og posisjon på nakken og brystryggen. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den.

Elastiske treningsstrikker kan være en glimrende treningspartner for deg som plages med nakkeprolaps. I treningsprogrammet vist i videoen nedenfor benytter vi oss av nettopp slike strikker. Glimrende for deg som ønsker å trene skånsomt, men også effektivt.

Et apparat for å dekomprimere nakkeskivene. Skiveprolaps betyr at mellomvirvelskiven er komprimert og sammentrykket – som vist i illustrasjonen nedenfor. Traksjonsbehandling innebærer derfor teknikker som skånsomt løfter og trekker nakkevirvlene fra hverandre. Med dette hjemmebruksapparatet kan du selv, med måte, også strekke på nakken og fjerne trykk fra de avklemte skivene. Den store fordelen er da at man har mulighet til å gjøre dette daglig for best mulig effekt.

Ved å redusere eller fjerne trykket mot den påvirkede nerven vil man også kunne oppleve både smertelindring og funksjonell bedring. For deg med nakkeprolaps kan dette derfor være en god og lettbrukt variant. Trykk på bildet eller lenken her for å lese mer om dette apparatet.

 

Øvelser mot Nakkeprolaps (med video)

Veldig ofte ser vi en betydelig redusert funksjonsevne i musklene i og rundt skuldrene hos nakkeprolaps-pasienter. Nettopp derfor anbefaler vi gjerne styrketrening for skuldrene og nakken med bruk av strikk. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et godt treningsprogram. Tilpass etter egen dagsform og sykdomshistorikk. Et realistisk mål kan være å gjøre øvelsene fast 2-3x i uken over 16 uker.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

7. Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Kilder og Forskning:

1. Whitman et al, 2021. “Anatomy, Skin, Dermatomes.” Statpearls, literature review – PubMed.

2. Whelan et al, 2018. The immediate effect of osteopathic cervical spine mobilization on median nerve mechanosensitivity: A triple-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Bodyw Mov Ther . 2018 Apr;22(2):252-260.

3. Takahashi et al, 2012. Low level laser therapy for patients with cervical disk hernia. Laser Ther . 2012 Sep 30;21(3):193-7.

4. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore) . 2019 Aug.

5. Walser et al, 2009. The Effectiveness of Thoracic Spine Manipulation for the Management of Musculoskeletal Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Man Manip Ther. 2009; 17(4): 237–246.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.