Home » Nakkeprolaps skivenivå » Nakkeprolaps i C4-C5 | Symptomer og Kliniske Tegn

Nakkeprolaps i C4-C5 | Symptomer og Kliniske Tegn

Nakkeprolaps i C4-C5 | Symptomer og Kliniske Tegn

C4-5-nakkeprolaps

Sist oppdatert: 17.01.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

Fått nakkeprolaps i nivået C4-C5? I denne store guiden om nakkeprolaps i C4-C5 vil du lære alt du trenger å vite om symptomer og kliniske funn, samt gode øvelser og behandlingsmetoder. Vi hjelper deg på veien til å bli bra igjen.

Et nakkeprolaps i C4-C5 innebærer en skade på den myke mellomvirvelskiven mellom fjerde og femte nakkevirvel. Dersom vi har et nakkeprolaps i C4-C5 er det C5 nerveroten som kan havne i klem. Dette vil kunne påvirke muskler, hud og andre strukturer som mottar sine signaler fra C5-nerveroten. I tillegg til å gi smerter i nakken, skulder og videre ut mot armen, så vil man også kunne oppleve muskelsvakhet, nummenhet eller stråling ned i dens nervedistribusjon.

 

– Ved Vondtklinikkene har våre klinikere en særlig høy faglig kompetanse og interesse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening av nakkeprolaps. Se en oversikt over våre avdelinger i Oslo (Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet) med spesialkompetanse her (oversikten åpner i nytt nettleservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen).

 

I denne store guiden om nakkeprolaps i C4-C5 vil du lære mer om:

 • 1. Anatomi: Alt om C4-C5
 • 2. Nakkeprolaps i C4-5
 • 3. Årsaker til C4-5 Nakkeprolaps
 • 4. Symptomer ved Prolaps i C4-5

+ Smertepresentasjon

+ Sensoriske Symptomer

+ Motoriske Symptomer

+ Dype Senereflekser

 • 5. Hvordan Diagnostiserer man Prolaps i C4-C5?
 • 6. Behandling av Cervikal Prolaps i C4-5
 • 7. Egentiltak og Rehabiliteringstrening mot Nerveaffeksjon i C4-C5

+ Effektive Egentiltak

+ VIDEO: Rehabiliteringsøvelser for Nakkeprolaps i C4-5

 • 8. Våre klinikker og Samarbeidspartnere

 

1. Anatomi: Alt om C4-C5

C4 og C5 står for fjerde og femte nakkevirvel. Nakken vår består nemlig av syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver mellom hvert nivå. Når vi snakker om C4-C5 mener vi altså nakkesegmentet bestående av to nakkevirvler og en mellomvirvelskive. Denne delen av nakken ligger omtrent på midten av nakkekurvaturen.

 

– Sjeldnere å få Prolaps i C4-5 enn Lenger ned i Nakken

Posisjonen deres i midten av nakken gjør at dette er et sjeldnere sted å få nakkeprolaps. Man estimerer at rundt 9% av nakkeprolaps forekommer i C4-5 (1). I kontrast til C5-6 og C6-7 hvor man ser majoriteten av nakkeprolaps. Grunnen til at skiveskader forekommer hyppigere lenger ned i nakken er at disse partiene har større ansvar for stabilitet og vektbæring. Dòg kan de midtre partiene være mer utsatt ved mer akutte tilfeller – slik som ved fallskader og bilulykker.

 

2. Nakkeprolaps i C4-5

(Figur 1: Illustrasjon av hvordan et prolaps kan trykke ut mot nervene)

Så hva skjer egentlig ved et prolaps i C4-5? Et prolaps er en skade på en mellomvirvelskive. For å forstå skademekanikken må vi gå gjennom oppbygningen av en skive. Denne består nemlig av en myk masse som heter nucleus pulposus, omgitt av en vegg kalt annulus fibrosus. Ved nakkeprolaps i C4-C5 innebærer dette at den myke massen har sivet ut gjennom en skade i ytterveggen, som vist i figur 1 ovenfor, og trykker ut mot nakkenervene i det skivenivået. Grunnet nerverøttene sin plassering vil et prolaps i C4-5 kunne innebære en avklemming av C5-nerveroten.

 

– Nakkeprolaps kan Variere i Størrelse og Avklemming

(Figur 2: I illustrasjonen ovenfor kan du se forskjellige varianter av skiveskade)

Vi har forskjellige varianter av nakkeprolaps og skiveprotrusjoner, og de kan variere i både størrelse og posisjon. Det er også ulike stadier av skade på en mellomvirvelskive – som vist i figur 2 ovenfor. Disse klassifiseres fra lett skiveslitasje (skivedegenerasjon), til skivebukning og videre til prolaps. Mer alvorlig prolaps innebærer at en større del av den myke massen har sivet ut og trykker lenger bak mot spinalkanalen og nervene.

 

– Nakkeprolaps i C4-5 med Rotaffeksjon av C5

Dersom nucleus pulposus, den myke massen, trykker langt nok ut til å fysisk avklemme en nerve, så kalles dette for prolaps med rotaffeksjon. Nerveaffeksjon refererer altså til at nerven er påvirket. I vårt tilfelle, i forhold til en skiveprotrusjon med rotaffeksjon i C4-5, vil dette innebære at C5-nerven er avklemt. Kan gi smerter i nakken og skulderen, samt noe mot overarmen og da gjerne tilsvarende C5-dermatomet (fra baksiden av nakken og videre mot framsiden av skulderen). I tillegg til dette vil alle muskler som mottar signaler fra C5, hvorav de to mest betydningsfulle er deltoideus og biceps, kunne bli svekket. Bicepsrefleksen vil også kunne bli redusert eller totalt svekket. Vi ser nærmere på symptomene ved nakkeprolaps i C4-5 i del 4 av denne artikkelen.

 

3. Årsaker til Nakkeprolaps i C4-5

Som nevnt tidligere forekommer nakkeprolaps i C4-5 sjeldnere enn i nivåene nedenfor. I motsetning til skivenivåene lenger ned er ikke det midtre nakkepartiet like utsatt for vektbærende belastning. Skiveskader i C4-C5 har dermed også gjerne andre utløsende årsaker enn i nivåene nedenfor. Blant de tre vanligste årsakene til skiveprotrusjon og skiveprolaps i C4-5 finner vi følgende:

 • A) Bilulykker
 • B) Idrettsskader og Fallskader
 • C) Feilbelastning Over Tid

 

A) Bilulykker og Kollisjoner

Det er liten tvil om at det er mye krefter i sving når biler kolliderer. Påkjørsel bakfra, også i lavere hastigheter, kan gi grunnlag for nakkesleng, nakkesmerter og nakkeprolaps. Men studier har vist at sidepåkjørsler kan være vel så symptomgivende – noe de færreste er klar over (2). Den samme studien, med 903 deltagere, viste også at ryggprolaps kan forekomme ved ulike typer av bilulykker. Hovedpoenget her er at alle som har vært i bilulykker bør utredes funksjonelt – også i forhold til nervefunksjon. Det kan også tilrådes å motta fysikalsk behandling og intramuskulær akupunktur fra offentlig autorisert kliniker, vanligvis i form av fysioterapeut eller moderne kiropraktor, da dette har dokumentert effekt mot nakkesmerter eller bilulykker (3).

 

B) Idrettsskader og Fallskader

Visse idretter innebærer mer risiko enn andre – og det kommer vel ikke som noen stor overraskelse at sport kan innebære knall og fall. Hockey, rugby, amerikansk fotball og andre sporter med harde taklinger er alle lenket til økt risiko for nakkeplager. Men også idretter med fallrisiko, slik som hesteridning og alpint, kan gi høyere forekomst av skiveskader i nakken. En større tysk studier har også slått fast at det bør gjøres ytterligere forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av nakkeskader innen hesteidrett (4).

 

C) Feilbelastning Over Tid

I disse moderne tider så er det mange av oss som sitter mye foran datamaskinen – både på jobb og fritid. Slikt arbeid innebærer gjerne en fremskutt hodestilling og økt bøy på nakken. Over tid vil dette kunne gi en gradvis slitasje på mellomvirvelskivene. Nettopp derfor er det så viktig med variert arbeidsstilling, ergonomiske tiltak, bevegelse i hverdagen og forebyggende fysikalsk behandling, samt rehabiliteringsøvelser.

 

4. Symptomer på Nakkeprolaps i C4-5

 • Smerter
 • Sensorikk
 • Motorikk
 • Senerefleks

Figur 3: Oversikt over Cervikale Dermatomer

Et nakkeprolaps i C4-5 vil kunne gi flere ulike symptomer og kliniske tegn. I tillegg til lokale nakkesmerter og smerter ut mot skulderen, samt overarmen – vil man også kunne oppleve nevrologiske symptomer i C5-distribusjonen. Både motoriske og sensoriske. At det er nerveroten C5 som eventuelt blir avklemt ved et prolaps i C4-C5 er essensielt i forhold til hvilke symptomer man vil kunne oppleve. Det er nemlig slik at hudområder, kalt dermatomer, styres av spesifikke nerverøtter. I figur 3 ovenfor kan du se et estimat av hudområder som kan påvirkes ved C5-avklemming.

 

Sensorikk: Dermatomet tilhørende C5

Området går fra baksiden av nakken, over nakkegropen, og deretter videre mot framsiden av skulderen og overarmen. I dette dermatomet vil man kunne oppleve redusert følelse (hyposensitivitet), nummenhet, bortvisning eller hypersensitivitet. Et vanlig eksempel vil være at pasienten beskriver at deler av disse områdene kjennes numne ut eller at de tilnærmet ikke kan kjenne at man tar på visse hudområder.

 

Motorikk: Myotomet – C5

Et myotom refererer til et sett av muskler som får sine signaler fra en spesifikk spinalnerve. Her er det dòg svært viktig å nevne at tilnærmet alle muskler mottar signaler fra flere enn en nerve. Nettopp derfor vil også resultatet av en enkelt nerveavklemming oftest bli en svakhet framover en total funksjonssvikt. Som jo er relativt smart. Med med det sagt så er det flere muskler som mottar majoriteten av sine signaler fra C5. Dette inkluderer blant annet musklene som bøyer albuen (biceps) og løfter armen utover (deltoideus). Ved mistanke om C5-involvering er det vanlig at klinikeren vil undersøke styrke i både albuefleksjon og skulderabduksjon.

 

Eksempel: Terapeuten vil be pasienten løfte armene direkte ut fra siden – samtidig som det påføres motstand. Styrken måles i begge armer – og ved moderat C5-avklemming vil det kunne noteres redusert styrke i den påvirkede siden.

 

Dype Senereflekser: Biceps – C5

Å teste refleksen i biceps innebærer at man tester refleksbuen til C5 – og delvis C6. Klinikeren vil vanligvis bruke en myk reflekshammer og slå denne ned mot bicepssenen i en spesifikk stilling. Testen aktiverer strekkreseptorer i bicepsmuskelen som primært sett kommuniserer med C5-nerveroten, men også delvis med C6. Responsen vil innebære en reflekssammentrekning i biceps og en tilhørende rykkende bevegelse i underarmen. Et nakkeprolaps i C5 vil kunne resultere i at denne refleksbevegelsen er svekket eller fraværende.

 

5. Diagnostisering av Prolaps i C4-5

 • Faglig Kunnskap hos Moderne Kliniker
 • Historietagning (Anamnese)
 • Funksjonell Undersøkelse
 • Nevrologisk Testing
 • Bildediagnostisk Utredning

En grundig diagnostisering av et mulig nakkeprolaps tar utgangspunkt i klinikeren sin faglige kunnskap og dyktighet. Ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene (lenke med oversikt over alle avdelingene – åpnes i nytt vindu) skal du alltid kunne være helt sikker på at du vil bli hørt og nøysomt undersøkt. Våre klinikere, både moderne kiropraktorer og fysioterapeuter, innehar omfattende faglig ekspertise innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening ved nakkeprolaps og skiveskader.

 

– Starter med en Historietagning

Ved førstegangskonsultasjonen vil terapeuten starte innledningsvis med en samtale hvor man går gjennom opplevde symptomer og smerter. I tillegg til dette vil klinikeren kunne stille deg relevante spørsmål om tidligere sykdomshistorikk og lignende. Samtalen gir viktig informasjon til din behandler, som igjen vil danne grunnlaget for den funksjonelle og nevrologiske testingen.

 

– Funksjonell Undersøkelse og Nevrologisk Testing

En funksjonell undersøkelse innebærer at klinikeren ser på muskelfunksjon, leddbevegelighet, bevegelsesutslag og smertesensitivitet. Vanligvis utføres dette av en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Ved nakkeprolaps er man, naturlig nok, ekstra opptatt av nakkens bevegelighet og detaljert kartlegging av smerteområdene. Svekket muskelfunksjon, restriktive ledd og smerter forteller nemlig en historie om hvor problemet stammer fra. Deretter vil dette gjerne kombineres med undersøkelser av hudfølelse (sensorikk), motorikk (muskulære tester) og reflekstesting.

 

– Bildediagnostisk Utredning

Våre klinikere er offentlig autoriserte og innehar henvisningsrett til bildediagnostikk. Når man kartlegger nakkeprolaps er det MR undersøkelser som er regnet som gullstandard. Dette er en undersøkelse hvor man får et godt overblikk over tilstanden i muskelvev, skjelett, nakkevirvler og de myke mellomvirvelskivene.

 

6. Behandling av Nakkeprolaps i C4-5

Moderne behandling av nakkeprolaps innebærer at man legger de fysiske faktorene til rette for skivetilheling. Dette kan innebære en kombinasjon av fysikalsk behandling, skivedekompresjon, toppmoderne behandlingsteknikker (laserterapi), rehabiliteringstrening og egentiltak. Ved Vondtklinikkene er det heller ikke uvanlig at våre moderne kiropraktorer og fysioterapeuter samarbeider tverrfaglig for å oppnå best mulige resultater. Et dokumentert effektivt behandlingsopplegg kan bestå av muskelknutebehandling (for eksempel med intramuskulær akupunktur), tilpasset kiropraktisk leddmobilisering av brystryggen og nakketraksjon. Studier har vist at dette behandlingsoppsettet gir smertelindring, samt reduksjon i både svimmelhet og hodepine blant nakkeprolaps-pasienter (5).

 

Laserterapi er også en toppmoderne behandlingsform som har bevist effekt mot nervesmerter grunnet nakkeprolaps (6). Dette er en behandlingsform som tilbys ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene (inkludert Oslo og Viken) – og som i kombinasjon med ovenstående behandlingsformer og rehabiliteringstrening kan gi meget gode resultater. Hvis du er plaget med nakkeprolaps, langvarig eller av mer akutt opphav, så er det bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker time. Våre klinikere er blant eliten innen utredning, behandling og rehabilitering av nakkeprolaps. Hvis du ikke bor i Oslo eller Viken tilbyr vi eventuelt også telefon- eller videokonsultasjon.

 

7. Egentiltak og Rehabiliteringstrening mot Nerverotsaffeksjon i C4-5

Våre klinikere er alltid opptatt av å gi deg best mulige resultater og forhindre gjentagende problematikk. Derfor er det slik at når vi gir instruksjon i ergonomiske egentiltak og rehabiliterende øvelser, så gjøres dette med hovedformålet å gjenopprette normal funksjon og holdning. Tidligere i artikkelen har vi jo blant annet sett hvordan en økt kurve i øvre rygg og fremoverskutt hodestilling kan bidra til nakkesmerter og nakkeprolaps, da dette gir økt trykk mot mellomvirvelskivene. En ergonomisk hodepute og oppblåsbart hjemmetraksjonsapparat, som vist nedenfor, kan derfor være en god investering for mange.

 

Denne er meget smart siden vi vet hvor viktig nattesøvnen er for reparasjon i muskelvev og nervevev. For deg som plages med nakkesmerter og prolaps i nakken kan denne u-formede hodeputen sørge for bedre ergonomisk nakkestøtte. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den eller investere i den.

Trening med strikk er effektivt og trygt. For deg som er rammet av nakkeprolaps er dette en glimrende måte å få trent opp det vi kaller ‘plattformen’ til nakken – nemlig skuldrene, skulderblad, øvre rygg og nakkeovergangen. I treningsprogrammet vist i videoen lenger ned i artikkelen bruker vi slike strikker som dette. Du kan trykke på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den.

 

Skånsom nakketraksjon med oppblåsbart apparat kan være veldig fordelaktig for deg som er rammet av nakkeprolaps. Forskningsstudier har vist at så lite som 2 ganger 5 minutter med daglig bruk kan bidra til å redusere nervetrykk og nervesmerter i nakken (7). Dette kan være både et effektivt og økonomisk egentiltak, da det gjør det lettere å komme i gang med fysikalsk behandling. Apparatet fungerer primært sett ved at det strekker nakken og bidrar til å fjerne trykket fra den skadde mellomvirvelskiven som vist i eksempelet nedenfor:

Klikk på lenken eller bildet ovenfor for å lese mer om traksjonsapparatet (lenken åpner i nytt vindu), samt se kjøpsmuligheter.

 

 

Rehabiliteringstrening mot Nakkeprolaps i C4-5 (med video)

Generelt sett er formålet med rehabiliteringstrening mot nakkeprolaps å stimulere tilheling, samt fjerne underliggende årsaker (for eksempel trange nerveforhold). Et trygt og godt utgangspunkt kan være at man begynner med strikktrening for skuldrene og skulderbladene. Bedre styrke og funksjon i disse områdene vil også gi positive utslag for nakken. I treningsvideoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et fint treningsprogram. Husk å ta det ekstra rolig de første par øktene. Vi anbefaler å gjøre øvelsene 2-3 ganger i uken over 16 ukers tid.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

7. Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Viken)

 

Med de beste ønsker om god funksjonell helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Bucciero et al, 1998. Soft cervical disc herniation. An analysis of 187 cases. Neurosurg Sci . 1998 Sep;42(3):125-30.

2. Badday et al, 2017. Frequency of acute cervical and lumbar pathology in common types of motor vehicle collisions: a retrospective record review. BMC Musculoskelet Disord . 2017 Nov 9;18(1):437.

3. Stuart et al, 2020. Acupuncture for whiplash-associated disorder following road traffic collision: a physiotherapy service evaluation. Acupunct Med . 2020 Aug;38(4):272-278.

4. Schroter et al, 2017. [Cervical spine injury in equestrian sports]. Unfallchirurg . 2017 Jun;120(6):494-500.

5. Browder et al, 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.

6. Takahashi et al, 2012. Low level laser therapy for patients with cervical disk hernia. Laser Ther . 2012 Sep 30;21(3):193-7.

7. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.