Home » Nakkeprolaps skivenivå » Nakkeprolaps i C7-T1 | Symptomer og kliniske tegn

Nakkeprolaps i C7-T1 | Symptomer og kliniske tegn

Nakkeprolaps i C7-T1 | Symptomer, årsaker og kliniske funn

Fått nakkeprolaps i C7-T1? Her er det du trenger å vite om symptomer, årsaker, kliniske tegn, nevrologiske funn og anbefalt behandling ved nakkeprolaps i C7-T1 skivene. Lenger ned i artikkelen går vi detaljert gjennom hvilke symptomer man kan oppleve ved skiveprolaps i C7-T1 med rotaffeksjon på C8.

I denne store guiden vil du lære alt du trenger å vite om nakkeprolaps i C7-T1. Blant annet vil vi gå gjennom hvordan et slikt prolaps diagnostiseres og behandles. Noe som inkluderer bruken av skadetilhelende laserterapi i behandling av skiveprolaps i nakken. Du vil også få anbefalinger på smarte egentiltak og tilpassede rehabiliteringsøvelser.

C8 nerveroten kan bli avklemt ved skiveprolaps i C7-T1

Ved prolaps i C7-T1 er det C8 nerven som kan bli påvirket og avklemt. Deler av huden (dermatomer) og musklene (myotomer) mottar sine signaler fra C8-nerven. Således vil dette kunne medføre nummenhet i huden, smerter i nakke og arm, samt muskelsvakhet.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

Sist oppdatert: 09.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – Offentlig autorisert helsepersonell

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Går et nakkeprolaps over av seg selv?

+ Belastning versus tilhelingsrate

+ Flere faktorer for å oppnå optimal tilheling

 • 2. Alt om C7-T1

+ Hvor er C7-T1?

+ Hva er en mellomvirvelskive?

+ Nerveroten C8

 • 3. Hvorfor får man prolaps i C7-T1?

+ Risikofaktorer for nakkeprolaps

+ Akutt nakkeprolaps i nakken

+ Degenerativ skiveprolaps i nakken

 • 4, Hvilke symptomer og smerter kan nakkeprolaps i C7-T1 gi?

+ Vanlige symptomer ved nakkeprolaps i C7-T1

+ Hva er et dermatom?

+ C8 dermatomet

 • 5. Hvordan stilles diagnosen nakkeprolaps C7-T1?

+ Funksjonell undersøkelse

+ Nevrologisk testing

+ Bildediagnostisk utredning

+ Andre diagnoser som kan gi nerveirritasjon

 • 6. Behandling av Skiveprolaps i C7-T1

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva er prolapsregresjon?

+ Når vurderes nakkeoperasjon mot nakkeprolaps?

 • 7. Egentiltak og øvelser mot prolaps i C7-T1

+ Egentiltak mot nakkeprolaps

+ Rehabiliteringsøvelser mot prolaps i C7-T1 (med video)

 • 8. Våre Klinikker og Samarbeidspartnere

1. Går et nakkeprolaps over av seg selv?

[Figur 1: Stadier av skiveskade]

Mange går utifra den antagelsen om at nesten alt “går over av seg selv”. Til og med en fysisk skiveskade i nakken. Dette er temmelig misvisende. For det første kan det være store forskjeller fra et nakkeprolaps til et annet – bare se på figur 1 ovenfor her. For det andre, jo, det aller meste blir bedre av seg selv, men de blir ikke nødvendigvis helt bra – og vi må heller ikke glemme de hvor tilhelingen ikke forekommer (kroniske nakkeprolaps).

Gjør forandringer for å stimulere skadetilheling

Hvis man ønsker tilheling må man også gjøre forandringer i belastningssituasjonen. Det er jo tross alt en grunn til at man har fått nakkeprolaps, og vi mener at slike utsagn fører til at mange ikke tar skiveskaden på alvor – og at dette kan være en medvirkende årsak til at det blir kronisk. Vi ser ofte lignende hendelser med ryggprolaps, plantar fascitt og frossen skulder.

Belastning versus tilheling

En enkel sannhet. For at noe skal bli bedre må vi gå i pluss hver dag. Dersom det er tilfelle vil ‘tiden lege alle sår’. Men hva hvis belastningen i hverdagen overskrider tilhelingsevnen? Det er jo ofte dette som er en direkte underliggende årsak til at man fikk en skiveskade i første omgang. Sannheten er altså at man trenger en forandring i den daglige belastningen for å legge til rette for best mulig tilheling – og ja, da vil nakkeprolapset etterhvert trekke seg tilbake.

Dårlig holdning og redusert sirkulasjon er påvirkende faktorer

Men faktorer som statiske stillinger, høyere alder (tregere reparasjonsevne), dårlig kosthold, manglende bevegelse i hverdagen vil altså kunne bidra til at prolapset vedvarer. Et eksempel her er røyking – hvor det foreligger gode forskningsstudier på at dette forhindrer og bremser tilheling av skiveprolaps.1 På samme måte som en aktiv hverdag, mer riktig ergonomisk belastning, fysikalsk behandling og rehabiliteringstrening vil kunne bidra til at forholdene ligger til rette for at nakkeprolapset går over under optimale forhold.

2. Alt om C7-T1

[Figur 2: Nakken sett fra siden]

Hvor og Hva er C7-T1?

C7-T1 refererer til syvende nakkevirvel og første brystryggvirvel. Navnet C7 er en forkortelse for cervikal 7, og T1 betyr torakal 1. Nakken består av syv nakkevirvler, C1-C7, som jo innebærer at C7 er den aller nederste av dem. Samlet sett blir dette segmentet kalt for C7-T1 eller cervikotorakalovergangen – altså området hvor nakken møter brystryggen. I mellom disse to nakkevirvlene finner vi  en mellomvirvelskive.

 

Hva er en Mellomvirvelskive?

[Figur 3: Normal mellomvirvelskive versus en skiveprolaps]

Mellomvirvelskiven er den anatomiske strukturen som ligger innimellom nakkevirvlene. Den består av en indre, myk kjerne som kalles for nucleus pulposus – og en yttervegg som heter annulus fibrosus. Det er denne skiven som gir demping mellom nakkevirvlene og tillater bevegelse. En skiveprolaps i C7-T1 innebærer at ytterveggen i mellomvirvelskiven er skadet, og at den mykere massen siver ut gjennom den skadde ytterveggen.

 

– Skade på Mellomvirvelskiven: Med eller uten rotaffeksjon?

Skiveprolaps med rotaffeksjon betyr at den myke, indre massen dytter langt nok bakover til å avklemme nerveroten. I kontrast til dette betyr prolaps uten rotaffeksjon at massen trykker ut bakover, men uten å klemme av nerven.

 

Nerveroten C8: Mellom C7 og T1

[Figur 4: Syv nakkevirvler og åtte cervikale nakkerøtter]

Du har kanskje bitt deg merke i at det ikke er åtte nakkevirvler? Men det er faktisk åtte nakkenerverøtter. C8 er nerveroten som kommer ut mellom nakkevirvelsegmentet C7-T1. Det er når denne kommer i klem at symptomer som muskelsvakhet, strålende smerter ned i armen og hånden, samt redusert hudfølelse, kan oppstå. De ilende smertene nedover armen kan gå helt ned mot lillefingeren og ringefingeren.

 

3. Årsaker: Hvorfor får man Prolaps i C7-T1?

[Figur 5: Endring i hodestillingen gir endret belastning på nakken]

Det finnes mange mulige årsaker til at man rammes av skiveprolaps i C7-T1. I denne artikkelen går vi gjennom risikofaktorer og akutt skadeopphav versus degenerativt opphav.

 

Risikofaktorer for Nakkeprolaps

 • Røyking: Vi går rett i strupen på røyking igjen vi. For forskning har vist i retrospektive studier at de som røyker har høyere forekomst av degenerasjon i mellomvirvelskivene – som legger til rette for skiveskader.1 Det som er interessant, med tanke på C7-T1, er at man så at det førte til større skadeforandringer i nederste del av nakken. Nettopp. Der hvor segmentet C7-T1 sitter.
 • Statisk belastning: Alt som legger et vedvarende press på de nedre nakkeleddene og nakkeovergangen vil, over tid, kunne medføre skiveskade i området. Grunnet plasseringen, helt nederst i nakken, er C7-T1 også spesielt utsatt ved langvarig statisk arbeid – for eksempel foran PC-skjermen.
 • Dårlig holdning: En fremskutt hodestilling vil legge økt belastning på nakkens muskler, skiver og ledd. Dermed vil dårlig holdning som gjerne medfører

 

Akutt Prolaps i Nakken

Ved et akutt prolaps sikter man til at skiveskaden har oppstått plutselig. For at en skiveskade skal oppstå akutt må det, vanligvis, foreligge en betydelig overbelastning. Eksempler på slik overbelastning kan inkludere nakkesleng, bilulykker, fallskader eller idrettsskader. Grunnet at det ofte er større krefter involvert ved en slik skademekanisme, innebærer dette også at det ofte gjør vondere enn prolaps som oppstår gradvis. Dette kan skyldes en kombinasjon av at slike påkjenninger kan gi muskelstrekk, seneskade, fasettleddsirritasjon og nerveirritasjon.

 

Degenerativ Skiveprolaps i Nakken

I kontrast til et akutt oppstått prolaps innebærer en degenerativ skiveskade at skaden på mellomvirvelskiven har skjedd over lengre tid. Dette er ensbetydende med at feilbelastning har overskredet tilhelingsevnen, og dermed gradvis ført til en skade på ytterveggen av skive (annulus fibrosus).

 

4. Symptomer ved Prolaps i C7-T1

[Figur 6: Oversikt over smertemønster ved ulike nerveavklemminger]

Her går vi nærmere inn på mer spesifikke symptomer lenket opp mot nakkeprolaps i C7-T1 segmentet. Du vil også lære mer om hvilke hudområder og muskler en avklemming av C8-nerveroten kan føre til.

 

Vanlige Symptomer ved Nakkeprolaps i C7-T1

La oss starte med hvilke områder man gjerne vil kjenne på smerter ved prolaps i C7-T1. Her er det viktig å forstå at det er både lokale smerter, samt refererte smerter grunnet nerveavklemmingen mot C8-nerveroten. Generelle Symptomer vil gjerne inkludere:

 • Nakkesmerter i nederste del av nakken
 • Redusert og ofte smertefull nakkebevegelse
 • Smerter på innsiden av skulderbladet

 

Mer Spesifikke Symptomer ved Nakkeprolaps i C7-T1

Deretter kommer vi over på de symptomene som er mer spesifikke ved nakkeprolaps i dette segmentet. Hvis vi først starter med å se på figur 6 ovenfor vil vi få et overblikk i forhold til hvor smertene gjerne kjennes mest tydelig ved denne type nerveavklemming. Her er det også viktig å få fram at det også kan være funksjonell avklemming som står bak nervesymptomene – altså nerveirritasjon grunnet muskelspenninger i nakkegropen og fasettleddsrestriksjoner i nakkeovergangen. Et karakteristisk smertemønster ved avklemming av C8 vil kunne gi disse symptomene:

 • Strålende eller ilende smerter fra baksiden av armen, gjennom underarmen og videre inn mot lillefinger, samt ringefinger og langefinger. Karakteristisk sett er ubehaget gjerne størst i underarmen og i lillefingeren.
 • Dype og verkende smerter på innsiden av skulderbladet som også går opp mot nakkeovergangen (obs: dette kan også skyldes lokale muskler og leddrestriksjoner i brystryggen).
 • Sensoriske symptomer, for eksempel nummenhet og manglende hudfølelse, i C8-dermatomet (vi snakker mer om hva det er i neste del).
 • Motoriske symptomer, slik som svekket grepstyrke (innervert av C8-nerven), kan forekomme.

 

Hva er et Dermatom? Og hvor går C8-dermatomet?

(Figur 7: Oversikt over cervikale dermatomer)

Et dermatom er områder i huden som mottar sine signaler fra spesifikke nerverøtter. I denne artikkelen er vi, av naturlige årsaker, særlig interessert i C8-dermatomet. På illustrasjonen ovenfor ser vi at det særlig dreier seg om hudområder fra baksiden av skulderbladet som deretter går mot baksiden av armen, og videre ned mot lillefinger og ringefinger. Det er verdt å merke seg at det ofte vil være sterkest symptomatikk, i form av endret hudfølelse eller nummenhet, mot lillefingeren.

 

5. Hvordan Stilles Diagnosen Nakkeprolaps C7-T1?

behandling

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene er alle våre terapeuter – inkludert moderne kiropraktorer og fysioterapeuter – offentlig autorisert, og innehar en særegent høy kompetanse innen utredning av nakkeprolaps. Allerede ved førstegangskonsultasjone, hvor man starter med en historietagning (anamnese) mellom kliniker og pasient, vil terapeuten danne seg et bilde av hvor og hva årsaken er.

Funksjonell Undersøkelse

Etter samtalen går man videre til en undersøkelse rettet inn mot funksjon i muskler, sener, nerver og ledd. Her vil erfarne klinikere gjerne ha en sterk mistanke om hvor smertene stammer fra, og vil i mange tilfeller gå mer spesifikt til verks mot disse områdene. Blant annet vil det sjekkes for redusert muskelkraft i den ene siden versus den andre, manglende eller smertefull leddbevegelse og andre tegn på underliggende årsaker til smertebildet.

 

Nevrologisk Testing

Denne delen av den kliniske undersøkelsen retter seg inn mot utredning av nervefunksjon. Her vil terapeuten blant annet se etter tegn på nerveavklemming, nedsatt følelse i huden, svekkelser i muskelkraften og reduserte refleksbueutslag. Spesifikke tester som kan utføres inkluderes nervetensjonstester og Spurlings test.

 

Bildediagnostisk Utredning

MR undersøkelse er den bildediagnostiske undersøkelsen som benyttes der det foreligger medisinsk indikasjon på kartlegging av nakkeprolaps. Grunnlag for en slik undersøkelse kan være manglende effekt av konservativ behandling og rehabiliteringsterapi, da vanligvis minst 1 måned, eller større muskelsvekkelse.

 

Andre Diagnoser som kan gi Nerveirritasjon

Det er veldig viktig å bemerke at ikke all nerveirritasjon eller avklemming skyldes prolaps. Faktisk er det vanligere at det er feilfunksjon i muskler, ledd og nervevev som står bak smertebildet. Dòg er det slik at begge deler vil behandles noenlunde på samme måte – med konservative, fysikalske behandlingsteknikker i kombinasjon med individualiserte rehabiliteringsøvelser.

 

6. Behandling av Skiveprolaps i C7-T1

Hovedformålet ved fysikalsk behandling av skiveprolaps er å redusere trykket fra nerven, samtidig som man legger til rette for optimal tilheling og prolapsregresjon. Sistnevnte innebærer at den myke massen, som danner prolapset utenfor ytterveggen, både brytes ned av enzymer og trekker seg tilbake.

 

Konservativ Behandling og Opptrening

Det er funnene fra den grundige undersøkelsen som legger til rette for valg av både behandlingsmetoder og hvilke øvelser man starter med. Men formålet med behandlingen vil altså ligge i å normalisere funksjon i muskler og ledd, samtidig som man reduserer trykket mot nerven. Traksjonsteknikker, tilpasset leddmobilisering av brystryggen, muskulære teknikker, muskelakupunktur og laserterapi er alle dokumenterte behandlingsmetoder. Vanligvis utføres behandlingen av de offentlig autoriserte yrkene; kiropraktor eller fysioterapeut.

 

Man starter tilnærmet umiddelbart også med rehabiliteringsøvelser i henhold til hvordan smertebildet er, samt hvor feilfunksjonen er mest utpreget. I starten er det gjerne – dersom smertene er ganske betydelige – enkle bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser, før man går videre til gradvis oppbygning innen styrkeøvelser. Her anbefaler vi gjerne trening med strikk (du kan se to forslag til treningsprogram lenger ned i artikkelen).

 

Når Vurderes Nakkeoperasjon mot Nakkeprolaps?

Reglene for når man plukker fram skalpellen har blitt stadig strengere. Dette er grunnet at man opererer med mindre plass dersom man gjør kirurgiske inngrep i nakken. Feiloperasjoner i nakken, selv om det er svært sjeldne, kan også føre til påvirkning i hele kroppen nedenfor det skadde området. Dòg vurderes nakkeoperasjon i betydelige tilfeller hvor man vurderer det dithen at man ikke har noen annen utvei. Du kan lese mer om nakkeoperasjon mot nakkeprolaps her – inkludert informasjon om de tre vanligste operasjonstypene.

 

7. Egentiltak og Rehabiliteringsterapi mot Nakkeprolaps i C7-T1

Våre klinikere er levende opptatt av å legge til rette for best mulig tilheling. Derfor er det vanlig at du vil få råd angående både egentiltak, samt veiledning innen rehabiliteringsøvelser. Grunnet at nerveavklemming mot C8-nerveroten, i likhet med avklemming mot C7-nerveroten, kan gi nummenhet og påvirkning i hånden, anbefales det gjerne bruk av kompresjonshansker (lenken åpner i et nytt vindu) for å stimulere økt blodsirkulasjon til området. Dette er et enkelt og billig egentiltak som mange melder om at gir bedring i grepstyrke og funksjon (noe som støttes av forskning på området). Tilpasset traksjon med hjemmetraksjonsapparater er også verdt et forsøk i tilfeller med nakkeprolaps.

 

Med tanke på at C8-påvirkning kan gi begrenset grepstyrke, så vektlegger vi særlig det faktum at forskningsstudier har bevist at bruk av kompresjonshansker har dokumentert effekt på økt grepstyrke og håndfunksjon.2 Dette er også evidensgrunnlaget for at vi anbefaler alle med nakkeprolaps med nervepåvirkning i C7 og C8 å utprøve disse. Naturlig nok vil det fungere bedre for enkelte, men det vi vet er at det ikke har noen negative effekter hvertfall.

 

I tillegg til bruk av kompresjonshansker har forskning også vist at daglig bruk (2 x 5 minutter) av hjemmetraksjonsapparat kan gi smertelindring og mindre nervesmerter.3 Vi anbefaler oppblåsbare variant, da dette gir full kontroll til pasienten i forhold til hvor mye strekk som legges på nakken. Traksjonen kan bidra til å redusere trykket mot den skadde mellomvirvelskiven, og på denne måten bidra til både mindre smerter og økte tilhelingsresponser.

 

Rehabiliteringsterapi: Hjemmeøvelser mot Nakkeprolaps (med video)

En trygg måte å komme i gang med styrketrening kan være øvelser med strikk. Rehabiliteringsøvelsene har som hovedformål å legge til rette for best mulig funksjon i skuldre og nakke, samt styrke musklene i relevante deler, for avlastning for skiveskaden. Man ønsker altså at dette skal bidra til å optimalisere tilhelingsforholdene. I videoen nedenfor viser Alexander Andorff, som er både kiropraktor og biomekanisk rehabiliteringsterapeut ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et godt treningsprogram. Vi foreslår 2 ganger i uken første 2 ukene, men prøv gjerne 3 økter dersom du synes at det går veldig lett.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass alltid i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

8. Kontakt oss og bestill time: Våre klinikker

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringsopptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer alle henvendelser og spørsmål med et smil om munnen. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkenes åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at det også er mulig å bestille en telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon dersom du ikke er i direkte nærhet av våre klinikker.

“Ikke la en skiveskade i nakken bestemme over hverdagen din. Ta aktivt tak i problemet og gjøre noe med det. Plant et frø i dag som ditt framtidige jeg kan høste fruktene av.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Akershus) / Raaholtkiropraktorsenter.no (Råholt, Akershus)

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Skiveskade i C7-T1

1. Chen et al, 2018. Int J Surg . 2018 May;53:269-273. A retrospective study: Does cigarette smoking induce cervical disc degeneration?

2. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

3. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. World J Clin Cases. 2021 Mar 26; 9(9): 2146–2152.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.