Home » Nakkeprolaps skivenivå » Nakkeprolaps i C6-C7 | symptomer og kliniske funn

Nakkeprolaps i C6-C7 | symptomer og kliniske funn

Nakkeprolaps i C6-C7 – Symptomer og kliniske funn

C6-7-nakkeprolaps

Fått påvist nakkeprolaps og nerveavklemming i nivåene C6-C7? I denne store guiden om C6-C7 vil du lære alt du trenger å vite om symptomer og kliniske funn ved nakkeprolaps i C6-C7 skivene.

C6-C7 er det vanligste stedet i nakken å få et nakkeprolaps (1). Dette refererer altså til området mellom sjette og syvende nakkevirvel. Ved et C6-C7 nakkeprolaps er det C7 nerveroten som er avklemt, og dette vil dermed påvirke muskler, hud og annet som mottar sine signaler via denne nerven. Dette vil blant annet kunne gi smerter ned i armen, iliing, prikking, nummenhet og muskelsvakhet.

Ved Vondtklinikkene har våre klinikere en særlig høy faglig kompetanse og interesse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening av nakkeprolaps. Se en oversikt over våre avdelinger i Oslo (Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet) med spesialkompetanse her (oversikten åpner i nytt nettleservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen). Dersom du ikke er i nærheten av en av våre klinikker kan du avtale en telefonkonsultasjon.

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo) og avd. Eidsvoll Sundet (Akershus).

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne store guiden om nakkeprolaps i C6-C7 vil du lære mer om:

 • 1. Anatomi: Hvor og hva er C6-C7?

 • 2. C6-C7: Nerveroten C7

+ Dermatomer og myotomer

 • 3. Årsaker til nakkeprolaps i C6-7

+ Feilbelastning over lengre tid

+ Akutt overbelastning

 • 4. Symptomer ved nerverotsaffeksjon i C6-7

+ Smertepresentasjon og vanlige symptomer

+ Myotomer og muskelpåvirkning

+ Dermatomer og sensorikkpåvirkning

 • 5. Diagnostisering av nerveavklemming C6-C7

 • 6. Moderne behandling av C6-7 nakkeprolaps

 • 7. Egentiltak og øvelser mot nerveavklemming i C6-C7

+ Gode egentiltak

+ VIDEO: Treningsøvelser mot prolaps i C6-7

 • 8. Våre klinikker og Samarbeidspartnere

+ Her finner du oss

+ Bestill time hos en ekspert

1. Anatomi: Hvor og hva er C6-C7?

Nakken består av syv nakkevirvler. Disse ligger rundt spinalkanalen og fungerer beskyttende for ryggmargen. I mellom nakkevirvlene, som er laget av beinvev, finner vi myke mellomvirvelskiver. C6-C7 er sjette og syvende nakkevirvel – og er de to nederste virvlene. C7 har en større ryggtagg enn de andre nakkevirvlene – og kan derfor lett kjennes ved palpasjon / berøring.

Det aller vanligste området for skiveskade i nakken

Det at de ligger nederst er også en av hovedårsakene til at de er det vanligste stedet å få prolaps (1). Grunnen til dette er altså at de er essensielle i både vektbæring og stabilisering. Et nakkeprolaps i C6-C7 innebærer at mellomvirvelskiven i mellom de to nakkevirvlene har blitt skadet. Ved et prolaps oppstår det en rift i ytterveggen av skiven. Dette kan resultere i at den myke massen, nucleus pulposus, inne i skiven siver ut gjennom riften (figur 1).

(Figur 1: Illustrasjon av hvordan et prolaps kan trykke ut mot nervene)

Nakkeprolaps varierer i størrelse, alvorlighetsgrad og posisjon

Vi har forskjellige varianter av nakkeprolaps, og de kan variere i både størrelse og posisjon. Hvis den myke massen buker langt nok ut til å klemme av en nerve kalles dette for prolaps med rotaffeksjon. Ved skiveskade i C6-C7 vil dette innebære avklemming av C7-nerveroten, og vil kunne gi radikulerende smerter og symptomer tilsvarende denne nerverotsaffeksjonen. I tillegg til spesifikke nerverotssymptomer vil man også kunne oppleve lokale nakkesmerter, økt frekvens av hodepine, samt strålende smerter og nummenhet ned i armen.

2. C6-C7: Nerveroten C7

Figur 2: Oversikt over nerverøtter og nakkevirvler. Legg spesielt merke til nerveroten C7. 

I illustrasjonen ovenfor kan du se hvordan C7-nerveroten kommer ut fra spinalkanalen, og går videre ut mellom nakkevirvlene C6 og C7. Derfra går nerven videre ned gjennom nakkegropen, skulderen, overarmen, albuen, underarmen og videre inn i hånden. Nerveroten C7 har ansvaret for store deler av signalene til og fra huden, samt musklene i armen og håndleddet. Dette skjer i distribusjonen tilsvarende C7-dermatomet (hud og sensorikk) og C7-myotomet (muskulatur).

Dermatomer og myotomer

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons

Figur 3: Oversikt over Dermatomene i Kroppen

Som en introduksjon kan vi nøye oss med å si at dermatomer er områder av huden styrt av spesifikke nerverøtter. På samme måte som visse muskler mottar sine signaler fra spesifikke nerver – i en distribusjon vi kaller myotomer. Strekke fingrene bakover, rette ut albuen (med triceps) og primærbevegelsene i håndleddet er styrt via C7 nerveroten. Ved en avklemming eller irritasjonkan disse motoriske signalene bli svekket – som igjen resulterer i at musklene blir svakere.

Signaler til langefinger og hånden

Sensorisk sett mottar hjernen hudsignaler fra C7-nerven i blant annet langefingeren og oversiden av hånden, samt videre opp i underarmen. Disse områdene kan oppleves mindre berøringssensitive og numne ved avklemming i C6-C7. I tillegg til dette kan personen med C7-avklemming oppleve strålende eller ilende smerter fra skulderen og videre ned i hånden. Langefingeren er ofte involvert ved C7-involvering i form av enten trykksmerter eller nummenhet.

3. Årsaker til nakkeprolaps i C6-7

Et nakkeprolaps kan oppstå grunnet flere årsaker, men det er stort sett alltid to hovedkategorier:

1. Feilbelastning over lengre tid (for eksempel statisk belastning)

2. Plutselig akutt overbelastning (traume eller ulykke)

1. Feilbelastning over tid og nakkeprolaps

I vår moderne tidsalder er aldri mobilskjermen eller PC-skjermen langt unna. Statiske arbeidsstillinger kan, over lengre tid, gradvis føre til dårligere skivehelse. Når vi er på mobilen eller jobber på PC har vi gjerne nakken i en framoverlent stilling. Denne stillingen legger økt trykk på de nederste mellomvirvelskivene i nakken, og da særlig vårt kjære nakkesegment C6-C7.

Studier har vist at dårlig holdning i form av framoverskutt hodestilling (cervikal lordose), avrundede skuldre og økt kurvatur i brystryggen (pukkelrygg), gir høyere risiko for å få nakkeprolaps (2). Disse faktorene vi nevner ovenfor er ofte noe vi ser ved vanlige arbeidsposisjoner foran dataskjermen.

Heldigvis er det god hjelp å få ved forebyggende fysikalsk behandling og øvelser (vi viser deg noen gode eksempler lenger ned i artikkelen). Blant annet har kiropraktisk leddmobilisering i brystryggen og mellom skulderbladene, i kombinasjon med rehabiliteringsøvelser og nakketraksjon, dokumentert virkning (3).

2. Akutt overbelastning (skade eller ulykke)

Alle nakkeslengulykker bør utredes grundig klinisk og funksjonelt sett. Slike skademekanismer kan oppstå ved for eksempel fall eller bilulykker. Manglende tiltak, utredning og behandling kan føre til at den rammede blir gående med kroniske nakkesmerter og nerveplager (4). Det anbefales også tidlig intervensjon med fysikalsk behandling, hos offentlig autorisert kliniker (vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut), i kombinasjon med øvelser mot påvirket bløtvev, nervetensjon og leddrestriksjoner.

Altfor mange blir gående med smerter over lengre tid uten å ta tak i problemet. Dette kan føre til at plagene gradvis blir verre og verre, og er ikke til å anbefale. Invester heller i egen helse og ta aktivt tak i smertene ved profesjonell hjelp – ditt framtidige jeg vil takke deg.

4. Symptomer ved nakkeprolaps i C6-7

Figur 4: Ulike smertepresentasjoner ved forskjellige nerveavklemminger

A) Smertepresentasjon og vanlige Symptomer

B) Muskelpåvirkning og myotomer

C) Sensorisk påvirkning og dermatomer

A) Smertepresentasjon og Vanlige Symptomer ved Nakkeprolaps i C6-7

En avklemming eller irritasjon av C7-nerveroten grunnet et prolaps i C6-7 kan gi sensoriske og motoriske symptomer. Noen av de vanligste inkluderer:

 • Hyposensitivitet i huden (manglende følelse ved berøring)
 • Muskelsvakhet i triceps og håndleddsstrekkerne
 • Nummenhet fra overarmen og videre ned i underarmen og hånden (Ofte særlig langefingeren)
 • Redusert eller fraværende refleksutslag i triceps (C7)
 • Smerter i nakken og ut mot skulderen, samt innenfor skulderbladet
 • Strålende eller ilende smerter ned i armen og hånden (se figuren ovenfor)
 • Trykkende smerter i underarmen og ut mot langefingeren

Her er det viktig å poengtere at smertene og symptomene kan variere fra person til person. Dette har også med størrelsen på prolapset, samt plasseringen å gjøre.

B) Muskelpåvirkning og myotomer

I forhold til muskulatur har forskningsstudier vist at avklemming av C7 særlig vil gi hovedutslag i form av muskelsvakhet i triceps (5). Dette skyldes at C7-nerven danner grunnlaget for nervus radialis som har hovedansvaret for elektriske signaler til musculus triceps. Det er altså utstrekking av albuen som vil være hovedfunksjonen som er påvirket.

I tillegg til dette har C7 delvis ansvar for muskulatur i skulderen, albuen, håndleddet og hånden. Nedenfor ser du en liste over muskulaturen som kan være påvirket ved affeksjon av C7. I oversikten nedenfor (Kilde: Pubmed og Ptprogress) er de framhevede nervene hovedinnerveringen til den nevnte muskelen. Vi velger å ta med enhver muskel som C7-nerveroten tar del i – også for å understreke omfanget en nerveavklemming kan ha.

Nervus musculocutaneus (musculocutanous nerve på engelsk)

Coracobrachialis (C6, C7): Går fra forsiden av skulderen og ned i øvre del av overarmen. Bidrar til bevegelse og stabilitet i skulderen og overarmen.

Øvre og nedre subskapulære nerven (upper and lower subscapular nerve på engelsk)

Subscapularis (C5, C6, C7): Muskel på framsiden av skulderbladet. Roterer skulder og skulderblad med hovedansvar for innoverrotasjon og å stabilisere skulderleddet.

Teres Majus (C5, C6, C7): Muskelen går fra nedre del på framsiden av skulderbladet, og deretter fester den på indre aspekt på øvre del av overarmen. Medansvarlig for innadrotasjon i skulderen og adduksjon av armen.

Nervus Pectoralis Lateralis (lateral pectoral nerve på engelsk)

Pectoralis Majus – Kragebeinsfestet og Brystplatefestet (C5, C6, C7): Stabiliserer og beveger skulderen og overarmen.

Nervus thoracicus longus (long thoracic nerve på engelsk)

Serratus Anterior (C5, C6, C7, C8): Stabiliserer skulderbladet og med på å bevege skulderbladet framover.

Latissimus Dorsi (C6, C7, C8): Aktiv i bevegelse av overarmen og kroppen – og i samarbeid med mange andre muskler. Det er den største muskelen i kroppen.

Nervus radialis (radial nerve på engelsk)

Musculus Supinator (C5, C6, C7): Dreiemuskel for underarmen.

Extensor Carpi Radialis Brevis (C6, C7, C8): Håndleddsstrekker. Med på å bøye håndleddet bakover.

Musculus Digitorum (C6, C7, C8): Fingerstrekker. Bøyer de fire ytterste fingrene, minus tommelen, bakover.

Extensor Digiti Minimi (C6, C7, C8): Håndleddstrekker. Medvirker til å bøye håndleddet bakover.

Musculus Extensor Carpi Ulnaris (C6, C7, C8): Håndleddstrekker og håndleddsadduktor.

Extensor Indicis (C6, C7, C8): Bøyer pekefingeren bakover.

Abductor Pollicis Longus (C6, C7, C8): Stabiliserer tommelleddet. Gjør at tommelen kan gå inn i abduksjon (utover).

Extensor Pollicis Longus (C6, C7, C8): Bøyer tommelen bakover (ekstensjon).

Musculus Extensor Pollicis Brevis (C6, C7, C8): Bøyer, i likhet med EPL, tommelen bakover (ekstensjon).

Extensor Carpi Radialis Longus (C5, C6, C7, C8): Bidrar til både ekstensjon og abduksjon i håndleddet.

Triceps Brachii (C6, C7, C8, T1): Ekstensjon av armen. Med andre ord så strekker den ut armen.

Anconeus (C7, C8): Bidrar, sammen med triceps, til å strekke ut armen.

Nervus pectoralis medialis (medial pectoral nerve på engelsk)

Musculus Pectorlalis Major (C6, C7, C8, T1): Brystmuskelen. Stabiliserer skulder, skulderblad og overarm. Bidrar også sterkt til en rekke andre bevegelser i samarbeid med flere andre muskler.

Pectorlalis Minor (C6, C7, C8, T1): Mindre del av brystmuskelen. Bidrar til å stabilisere og bevege skulderblad, samt overarmen.

Nervus medianus (median nerve på engelsk)

Pronator Teres (C6, C7): Underarmsmuskel. Bøyer albuen og pronerer underarmen.

Flexor Carpi Radialis (C6, C7, C8): Muskel i underarmen. Bidrar til å bøye håndleddet, samt håndleddsabduksjon.

Palmaris Longus (C6, C7, C8, T1): Bidrar til å bøye håndleddet. Det er verdt å nevne at studier har vist at cirka 14 prosent er født uten denne muskelen.

Abductor Pollicus Brevis (C6, C7, C8, T1): Tommelabduksjon. Beveger tommelen utover.

Opponens Pollicis (C6, C7, C8, T1): Tommelbevegelse.

Lumbricals 1-2 (C6, C7, C8, T1): Dype, intrinsiske håndmuskler.

Flexor Digitorum Superficialis (C7, C8, T1): Bidrar til å bøye de fire ytterste fingrene – minus tommelen.

Nervus ulnaris (ulnar nerve på engelsk)

Flexor Carpi Ulnaris (C7, C8, T1): Bøyer håndleddet.

Abductor Digiti Minimi (C7, C8, T1): Lillefingerbevegelse. Bøyer det innerste lillefingerleddet og bidrar til abduksjon.

Opponens Digiti Minimi (C7, C8, T1): Lillefingerbevegelse.

Flexor Digiti Minimi (C7, C8, T1): Bidrar til å bøye lillefingeren

Lumbricals 3-4 (C7, C8, T1): Dype, intrinsiske håndmuskler.

Mikset medianus og ulnaris

Flexor Pollicus Longus (C6, C7, C8, T1): Bøyer tommelen.

Musculus Flexor Pollicus Brevis (C6, C7, C8, T1): Bidrar til å bøye tommelen.

Flexor Digitorum Profundus (C7, C8, T1): Håndleddsbøyer.

Pronator Quadratus (C7, C8, T1): Dreier og roterer underarmen.

“Som du ser er det en stor mengde muskler som mottar deler av sine signaler fra C7-nerveroten. Det er dette omfanget vi ønsker å få fram til deg ved å dele hele den detaljerte listen ovenfor.”

C) Dermatomer og sensorikkpåvirkning ved C6-C7 nakkeprolaps

Figur 5: Oversikt over cervikale dermatomer, C2-T1.

Tidligere i artikkelen beskrev vi hvordan spesifikke nerver har ansvaret for visse deler av huden. Disse kalles for dermatomer. I bildet ovenfor, figur 5, kan du se en oversikt over de forskjellige dermatomene. Her ser du også hvordan en påvirkning av områdene tilhørende C7 vil kunne gi redusert følelse på baksiden av overarmen, videre ned i underarmen og mot langefinger pluss pekefinger.

5. Diagnostisering av nakkeprolaps i C6-C7

 • Funksjonell undersøkelse
 • Nervetensjonstester og nevrologisk testing
 • Bildediagnostikk

Funksjonell undersøkelse hos moderne kliniker

Basert på de tidligere paragrafene av denne artikkelen forstår du at det er mye informasjon å hente for en utdannet klinikker. Når man diagnostiserer et nakkeprolaps med påvirkning av C7 er det også essensielt å finne årsaken til at prolapset oppstod. Ved å kartlegge muskelfunksjon, nervetensjon, nervefunksjon, leddbevegelse og senehelse, så kan våre klinikere hjelpe deg med å forebygge gjentagende prolapsproblematikk. Ved våre avdelinger ved Vondtklinikkene er våre terapeuter også medlemmer av Norsk Otonevrologisk Forening – som understreker vårt nevrologiske engasjement og faginteresse. Vi er klare til å hjelpe deg med utredning, behandling og rehabiliteringstrening, slik at du kan få tilbake en hverdag som ikke preges av nakkeprolaps.

Nervetensjonstester og nevrologisk testing

Med referanse til tidligere deler av artikkelen, så innebærer dette altså undersøkelse av områder med mistenkt nerveavklemming og nervepåvirkning. Her vil klinikeren undersøke relevant sensorikk, motorikk, samt senereflekser – og, vanligvis, gjennomføre det vi kaller nervetensjonstester.

Bildediagnostikk av C6-C7

Dersom det er medisinsk indisert kan våre klinikere henvise til en MR undersøkelse. Dette er en undersøkelse som vil kunne kartlegge om det er noen skader på mellomvirvelskivene i nakken. Dersom det foreligger et prolaps vil man også kunne se om det avklemmer en nerverot, samt dets posisjon og størrelse.

6. Moderne behandling av nakkeprolaps i C6-C7

 • Grundig utredning legger til rette for best mulig behandling
 • Tilpasset behandling og rehabilitering
 • Reduksjon av nerveavklemming
 • Stimulering av tilheling i skadet bløtvev

Vi ønsker igjen å understreke viktigheten av faglig kompetanse og autorisasjon for å sikre best mulig utredning og behandling. Alle våre klinikere ved Vondtklinikkene, inkludert fysioterapeuter og kiropraktorer, er offentlig autorisert og innehar beskyttet tittel. Dette legger grunnlaget for et profesjonelt og optimalt behandlingsforløp.

Moderne og tilpasset behandling

Ved behandling av nakkeprolaps er det selvfølgelig mange variable faktorer. Noen prolaps gir mer betydelig nerveavklemming og dermed et større omfang av symptomer og smerter. Grunnlaget for effektiv behandling er dòg at man jobber med å normalisere funksjon og redusere skadevev. Ved bruk av dokumentert effektive teknikker som nakketraksjon og torakal leddmobilisering (3), laserterapi, intramuskulær akupunktur og fysikalsk behandling, vil man kunne gi bedre tilhelingsforhold for den skadde skiven. Som igjen vil kunne føre til en tilbaketrekking av prolapset.

7. Egentiltak og øvelser mot prolaps i C6-7

For å få best mulig resultater for våre pasienter vil våre klinikere også veilede innen tiltak og øvelser som pasienten kan gjøre selv. Ved nakkeprolaps i C6-7 kan blant annet et oppblåsbart nakketraksjonsapparat bidra til å redusere nervesmertene ved nakkeprolaps (6). I tillegg til dette anbefaler vi ofte u-formede, ergonomiske soveputer for bedre nakkestilling og søvn.

Vi vet også at påvirkning mot C7-nerven kan gi symptomer i hånd og fingre, inkludert påvirkning av grepstyrke, så det anbefales også forsøk med bruk av komrpesjonshansker. Når det kommer til trening ved nakkeprolaps, så er det lurt å treningsstrikker tilgjengelig, da disse kan gi både effektiv og skånsom trening for nakke og skuldre. Nedenfor har vi lenket til fire slike produkter:

Godt tips 1: U-formet ergonomisk hodepute (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Ganske enkel, men også ganske enkelt genial. U-formen på hodeputen kan bidra til en mer ergonomisk nakkestilling. Bedret positur kan innebære mindre trykk mot de myke mellomvirvelskivene i nakken – som igjen kan bidra til økt reparasjon. Trykk på lenken ovenfor eller her hvis du vil lese mer om den eller kjøpe den som en investering i egen helse.

Tips 2: Treningsstrikker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Lenger ned i artikkelen viser vi fram en video med gode treningsøvelser mot nakkeprolaps. Her er vi særlig opptatt av strikktrening for å styrke skuldre, skulderbladene og overgangen mot nakken. I lenken ovenfor kan du se flere varianter av denne treningsstrikken og også kjøpe dem hvis ønskelig.

Godt tips 3: Oppblåsbart nakketraksjonsapparat (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Som vi nevnte litt tidligere har forskning vist at 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk (6). De store fordelene med et slikt apparat inkluderer blant annet at det blir lettvint å komme i gang med fysikalsk behandling. Formålet med apparatet innebærer å dekomprimere den skadde mellomvirvelskiven – og bidra til best mulige reparasjonsforhold. Du kan lese mer om eller kjøpe den oppblåsbare nakkestrekkeren via lenken.

I illustrasjonen ovenfor ser du altså hvordan traksjonsbehandling kan fungere i forhold til dekompresjon. Hvis du ønsker å lese mer om apparatet kan du trykke på lenken ovenfor eller her (lenken åpner i et nytt vindu). Poenget vårt er at det skal være enkelt å komme i gang med trygg og god egenbehandling – og i den kategorien finner du knapt noe bedre egentiltak enn et slik hjemmetraksjonsapparat. At det er oppblåsbart gjør også at man selv, enkelt og greit, kan regulere hvor mye lindrende strekk man legger på nakken.

Godt tips 4: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

C7-påvirkning kan gi utslag i form av redusert hånd og grepstyrke. Med vektlegging på at forskning har bevist at bruk av kompresjonshansker har dokumentert effekt på økt grepstyrke og håndfunksjon anbefaler vi derfor disse.10 Vi vet også at de med påvirkning av C8-nerven vil kunne ha utbytte av disse. For noen vil det naturligvis fungere bedre enn for andre. Du kan lese mer om de eller kjøpe de via lenken her.

VIDEO: Treningsøvelser ved nakkeprolaps i C6-7

Studier kan vise til positiv effekt av nakkestabilitetstrening, DNF-trening og skulderøvelser (78) for pasienter med prolaps i nakken. Med det sagt har forskning vist at fysikalsk behandling i kombinasjon med hjemmeøvelser er bedre enn kun øvelser på egenhånd (9). En trygg måte å starte på er å begynne med strikktrening.

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et treningsprogram med strikk tilpasset deg med nakkeprolaps. Ta det alltid rolig de første økene. Sikt deg inn på å gjennomføre cirka 3 økter hver uke i 12-16 uker. Vi kan anbefale 6-10 repetisjoner over 3 sett.

VIDEO: Styrkeøvelser for brystrygg, skuldre og nakke med strikk

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis treningsprogrammer og helsekunnskapsvideoer tilpasset dine smertediagnoser.

8. Har du spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringsopptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkenes åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at vi tilbyr telefonkonsultasjon dersom du er langt fra våre klinikkavdelinger.

“Vi hjelper deg tilbake til en hverdag som ikke er preget av smerter og restriksjoner. La oss hjelpe deg tilbake til en aktiv og humørfylt hverdag.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Akershus)

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Skiveskade i C6-C7

1. Rainville et al, 2017. Comparison of Symptoms From C6 and C7 Radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976) . 2017 Oct 15;42(20):1545-1551.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore) . 2019 Aug;98(31):e16545.

3. Browder et al, 2004. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series.

4. Vrabic-Matkovic et al, 2011. Failure in long-term treatment of chronic pain in cervical spondylotic myelopathy. Med Glas (Zenica) . 2011 Aug;8(2):309-11.

5. Gu et al, 1996. Functional motor innervation of brachial plexus roots. An intraoperative electrophysiological study. Chin Med J (Engl) . 1996 Oct;109(10):749-51.

6. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

7. Buyukturan et al, 2017. Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation: A randomized, single-blind study. Eur J Pain . 2017 Nov;21(10):1678-1687.

8. Jull et al, 2008. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther . 2008 Sep;31(7):525-33.

9. Rodrigues-Sanz et al, 2021. Comparison of an exercise program with and without manual therapy for patients with chronic neck pain and upper cervical rotation restriction. Randomized controlled trial. PeerJ . 2021 Nov 24;9:e12546.

10. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.