Home » Nakkeprolaps » Nakkeprolaps og Nummenhet i Hånden og Fingrene

Nakkeprolaps og Nummenhet i Hånden og Fingrene

Nakkeprolaps og Nummenhet i Hånden og Fingrene

nakkeprolaps og nummenhet

Kan et nakkeprolaps gi nummenhet i hånden og fingrene? Ja, men bare ved visse typer av nervepåvirkning. Her går vi gjennom hvilke nerver som kan gi nummenhet i hånden og fingrene dine.

Det er nemlig slik at spesifikke nerver har ansvaret for følighet og sensoriske opplevelser – som berøring på huden og temperaturfølelse. Disse kalles for dermatomer, og hvis vi tar en titt på figur 1 nedenfor i denne artikkelen får vi et forenklet overblikk over hvilke nerver som kan gi en følelse av nummenhet og bortdovning. Som du ser går spesifikke nerverøtter til deler av skulder, overarm, underarm, håndledd, hånd og fingre. Her må det også nevnes at i tillegg til nummenhet kan man også oppleve ilende eller strålende smerter.

 

– Definisjon: Refererte Sensoriske Smertemønstre

Når en nerveavklemming med opphav i nakken gir sensoriske smerter og symptomer videre ned i armen og hånden, så kalles dette for refererte smertemønstre. Her er det altså viktig å forstå at selv om man, i sitt tilfelle, opplever hovedandelen av symptomene i arm og hånd, så er det slik at feilfunksjonen – eller nerverotsaffeksjonen – fortsatt kan stamme fra nakken. Differensialdiagnoser kan inkludere funksjonell nerveirritasjon fra anspente muskler og leddrestriksjoner.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Artikkel – Sist oppdatert: 09.02.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Hvilke Nerverøtter kan gi Nummenhet i Hender og Fingre?

(Figur 1: Oversikt over Cervikale Dermatomer)

På illustrasjonen ovenfor ser du hvilke nerverøtter som har ansvaret for hudfølelse i spesifikke områder på huden. Disse kalles for cervikale dermatomer. I denne artikkelen er vi særlig interessert i de nerverøttene som kan gi nummenhet og en følelse av bortdovning i hendene. Ved nærmere gjennomgang ser vi at det er tre nerverøtter som gir følelse og sensoriske signaler i hånden og fingrene.

 

– 3 Nerverøtter som kan gi Nummenhet i Hender og Fingre

Det er C6, C7 og C8-nerverøttene som kan gi sensoriske forandringer i hånd og fingrene. Basert på hvor man opplever nummenhet og bortdovning kan man si en del om hvilken nerverot eller hvilke nerverøtter som er involvert. Hvis vi går mer i detalj i forhold til hvilke områder som kan påvirkes vil vi se at de ulike nerverøttene kontrollerer forskjellige områder:

 • C6-nerveroten

  Gir hudfølelse og sensorisk informasjon til og fra tommelen ned fra overarmen. Vil kunne gi en nummenhet og manglende følighet i større eller mindre deler av dette dermatomet – inkludert nummenhet i tommel og den delen av hånden. Nerven vil kunne påvirkes eller avklemmes ved nakkeprolaps i C5-6. Men sensoriske forandringer kan også skyldes anspent muskulatur og redusert leddfunksjon.

 • C7-nerveroten

  Denne nerveroten har ansvaret for midtre del av hånden, både bakside og framside. Som du ser av området inkluderer dette pekefingeren og langefingeren. Dermatomet strekker seg også oppover på baksiden av armen – hele veien fra hånden og til baksiden av skulderen. Påvirkning av C7-nerven kan forekomme ved prolaps i C6-7 med rotaffeksjon.

 • C8-nerveroten

  C8-dermatomet gir følighet i ringefinger og lillefinger. Følighetsområdet går fra baksiden av skulderbladet, ned mot baksiden på overarmen, underarmen og deretter til fingrene. Dersom C8-nerven er avklemt eller påvirket, for eksempel ved nakkeprolaps i C7-T1, vil man kunne oppleve hyposensitivitet i dette området.

 

 

Når Nakkeprolaps er Årsaken til Nummenhet i Hender og Fingre

[Figur 2: Oversikt over Nakkevirvel og Nakkenerverøtter]

Vi har tidligere i artikkelen gått gjennom hvilke tre nerverøtter som kan være involvert ved manglende følelse i hender og fingre. Dette skyldes altså en påvirkning eller avklemming av den aktuelle nerveroten. Her er det også viktig å nevne at dersom det er et nakkeprolaps som er årsaken vil man også ofte kunne oppleve en kombinasjon av følgende symptomer:

 • Nakkesmerter
 • Skuldersmerter
 • Strålende eller ilende smerter ned i armen
 • Muskelsvakhet

Dòg kan et nakkeprolaps presentere både med og uten disse symptomene. Nettopp derfor er det viktig med en grundig funksjonell og klinisk undersøkelse.

 

Utredning av Numne Hender og Fingre

 • Undersøkelse av Mulige Funksjonelle Årsaker
 • Nevrologiske Tester
 • Bildediagnostisk Utredning (Hvis medisinsk indisert)

Ved våre tverrfaglige avdelinger utreder og undersøker våre moderne klinikere nummenhet og sensoriske forandringer på daglig basis. En slik undersøkelse gjennomføres vanligvis av en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Alle våre klinikere ved Vondtklinikkene innehar denne særegne faglige kompetansen – så du kan alltid være sikker på at du er i gode hender hos oss.

 

Funksjonell Undersøkelse

En førstegangskonsultasjon starter alltid med en historietagning – også kjent som anamnese. Her vil klinikeren ha en direkte dialog med deg angående opplevde symptomer, smertebildet, tidligere traumer og lignende. Samlet sett gir dette viktig informasjon om mulige årsaker. Deretter vil terapeuten gjennomføre en funksjonell undersøkelse av bevegelsesmønster, muskelfunksjon, leddrestriksjoner og nervetensjon. Basert på funnene i den funksjonelle undersøkelsen vil man deretter gå over på nevrologiske tester.

 

Nevrologiske Tester

Vi deler nevrologisk testing inn i fire hovedkategorier:

 • Sensorikk (Hudfølelse)
 • Motorikk (Muskelfunksjon)
 • Senereflekser
 • Nervetensjonstesting

Man ønsker altså her å kartlegge hvilke anatomiske områder og regioner som er påvirket. Her er det naturlig at klinikeren undersøker dermatomene for eventuell manglende følelse og nummenhet. Alternativt kan disse områdene også være hypersensitive eller smertefulle ved selv lett berøring – sistnevnte kalles allodynia, og er lenket til blant annet smertesyndromet fibromyalgi.

 

Deretter undersøkes muskelfunksjon og eventuell redusert styrke. Ofte vil man da gjerne se en sammenheng mellom hvor man har den sensoriske nedsettelsen og hvilke muskler som er påvirket. Dette er fordi de sender sine signaler gjennom samme nerverot (for eksempel C7). Slike funn kan knyttes videre opp mot redusert utslag på refleksbuetesting i samme nerverot (for eksempel C7 – tricepsrefleksen). For å undersøke etter funksjonell nerveavklemming vil terapeuten også kunne gjøre det vi kaller nervetensjonstester. Disse er laget for å kartlegge områder hvor nerven har trange plassforhold – og da særlig med tanke på ikke-discogene årsaker.

 

Bildediagnostikk

Kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk dersom dette vurderes medisinsk indisert. Indikasjoner på nytteverdi med MR undersøkelse kan inkludere manglende effekt av konservativ behandling, stadig forverrende symptomer og / eller tydelig muskelkraftsvikt.1

 

Behandling og Rehabiliteringstrening mot Nummenhet i Hendene og Fingrene

Som vi har nevnt tidligere ligger grunnlaget for riktig behandling og øvelser i en grundig undersøkelse. Først når man kjenner til årsaken og relevant feilfunksjon kan man optimalisere behandlingsplanen. Tidligere har vi skrevet en lang og omfattende guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen) – dersom du ønsker å lære mer om dette. Husk at bedring vil ta tid dersom det er involvering av nakkeprolaps og nerveavklemming.

 

– Vær realistisk. Skiveskader tar tid.

Det er viktig å gi det en realistisk tidsramme når det kommer til skiveskader. Godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser er alle tiltak som vil kunne fjerne trykket mot den avklemte nerveroten – og bidra til raskere tilheling i den skadde mellomvirvelskiven. En prosess på 3 til 6 måneder er til å forvente grunnet at det foreligger fysisk nervepåvirkning og skade på mellomvirvelskiven. Faktorer som alder, tilhelingsevne og prolapsvolum spiller alle en rolle i forventet tidsramme. Konservativ behandling av nakkeprolaps utføres gjerne av moderne kiropraktor og / eller fysioterapeut.

 

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur, være symptomlindrende og funksjonsbedrende for mange. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt – avhengig av hver enkelt kasus.

 

Egentiltak mot Nummenhet i Hender og Fingre

Mange pasienter spør også om hvilke egentiltak de kan gjøre. Med tanke på at det ved nummenhet i hendene grunnet nakkeprolaps er involvering både lokalt i hendene og distalt i nakken, så blir det naturlig at man forsøker å bedre forholdene både i hender og nakken. Gode egentiltak for denne problemstillingen vil kunne være hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker. Dette vil også kunne hjelpe ved trange nerveforhold i håndleddene.

 

Som nevnt i artikkelen her kan affeksjon av nerverøttene C6, C7 og C8 gi redusert styrke i grep og fingre, samt tilhørende nummenhet. Forskningsstudier har dokumentert at bruk av kompresjonshansker har effekt i form av forbedret grepstyrke og håndfunksjon.2 Hanskene skal brukes daglig – og virkemåten ligger primært sett i at kompresjonshanskene gir forbedret blodsirkulasjon. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

 

Ved nakkeprolaps er vi opptatt av enkle, men effektive hjemmetiltak. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.3  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså, i kombinasjon med bevegelse i hverdagen og gitte rehabiliteringsøvelser, å stimulere til tilheling i mellomvirvelskivene ved å dekomprimere dem og nerverøttene. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

 

Rehabiliteringsøvelser mot Nakkerelatert Nummenhet i Hender og Fingre

Vi vet at en rekke tilfeller av nummenhet i hender og fingre har sitt opphav i nakken. Det blir derfor naturlig for oss å dele inn rehabiliteringsøvelsene i to faser. Første fase retter seg inn mot feilfunksjonen i nakken og skuldrene. Andre fase vil rette seg mer lokalt mot håndfunksjonen med spesifikke håndøvelser. Gjort sammen vil de kunne være et godt rehabiliteringsprogram for deg som plages med nakkesmerter og tilhørende nummenhet i hendene. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram de to ulike fasene av programmene. Du kan gjøre programmene 2-5 ganger i uken.

 

VIDEO: Fase 1 – Bevegelse og Funksjonstrening i Nakke og Skuldre

Ved tøyeøvelser anbefaler vi at du holder strekken på et moderat nivå, og sikter deg inn på rundt 30 sekunder over 3 sett.

VIDEO: Fase 2 – Spesifikke Håndøvelser

Vi anbefaler at du gjør dette programmet daglig for å opprettholde god motorikk i hender og fingre. Programmet er originalt sett utarbeidet for personer med artose i hender og fingre – men egner seg utrolig godt også for deg med numne hender.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ta aktive grep og bestem deg for å gjøre noe med smertesituasjonen din. Husk at den nest beste tiden å plante et tre er i dag.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Sharrak et al, 2021. Cervical Disc Herniation. Statpearls – PubMed.

2. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

3. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.