Home » Nakkeprolaps

Category Archives: Nakkeprolaps

Nakkeprolaps og nummenhet i hånden og fingrene

Nakkeprolaps og nummenhet i hånden og fingrene

nakkeprolaps og nummenhet

Kan et nakkeprolaps gi nummenhet i hånden og fingrene? Ja, men bare ved visse typer av nervepåvirkning. Her går vi gjennom hvilke nerver som kan gi nummenhet i hånden og fingrene dine.

Det er nemlig slik at spesifikke nerver har ansvaret for følighet og sensoriske opplevelser – som berøring på huden og temperaturfølelse. Disse kalles for dermatomer, og hvis vi tar en titt på figur 1 nedenfor i denne artikkelen får vi et forenklet overblikk over hvilke nerver som kan gi en følelse av nummenhet og bortdovning. Som du ser går spesifikke nerverøtter til deler av skulder, overarm, underarm, håndledd, hånd og fingre. Her må det også nevnes at i tillegg til nummenhet kan man også oppleve ilende eller strålende smerter.

Definisjon: Refererte sensoriske smertemønstre

Når en nerveavklemming med opphav i nakken gir sensoriske smerter og symptomer videre ned i armen og hånden, så kalles dette for refererte smertemønstre. Her er det altså viktig å forstå at selv om man, i sitt tilfelle, opplever hovedandelen av symptomene i arm og hånd, så er det slik at feilfunksjonen – eller nerverotsaffeksjonen – fortsatt kan stamme fra nakken. Differensialdiagnoser kan inkludere funksjonell nerveirritasjon fra anspente muskler og leddrestriksjoner.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Grimstad (Agder), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

Sist oppdatert: 09.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – Offentlig autorisert helsepersonell

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

Hvilke nerverøtter kan gi nummenhet i hender og fingre?

(Figur 1: Oversikt over Cervikale Dermatomer)

På illustrasjonen ovenfor ser du hvilke nerverøtter som har ansvaret for hudfølelse i spesifikke områder på huden. Disse kalles for cervikale dermatomer. I denne artikkelen er vi særlig interessert i de nerverøttene som kan gi nummenhet og en følelse av bortdovning i hendene. Ved nærmere gjennomgang ser vi at det er tre nerverøtter som gir følelse og sensoriske signaler i hånden og fingrene.

3 nerverøtter som kan gi nummenhet i hender og fingre

Det er C6, C7 og C8-nerverøttene som kan gi sensoriske forandringer i hånd og fingrene. Basert på hvor man opplever nummenhet og bortdovning kan man si en del om hvilken nerverot eller hvilke nerverøtter som er involvert. Hvis vi går mer i detalj i forhold til hvilke områder som kan påvirkes vil vi se at de ulike nerverøttene kontrollerer forskjellige områder:

 • C6-nerveroten

  Gir hudfølelse og sensorisk informasjon til og fra tommelen ned fra overarmen. Vil kunne gi en nummenhet og manglende følighet i større eller mindre deler av dette dermatomet – inkludert nummenhet i tommel og den delen av hånden. Nerven vil kunne påvirkes eller avklemmes ved nakkeprolaps i C5-6. Men sensoriske forandringer kan også skyldes anspent muskulatur og redusert leddfunksjon.

 • C7-nerveroten

  Denne nerveroten har ansvaret for midtre del av hånden, både bakside og framside. Som du ser av området inkluderer dette pekefingeren og langefingeren. Dermatomet strekker seg også oppover på baksiden av armen – hele veien fra hånden og til baksiden av skulderen. Påvirkning av C7-nerven kan forekomme ved prolaps i C6-7 med rotaffeksjon.

 • C8-nerveroten

  C8-dermatomet gir følighet i ringefinger og lillefinger. Følighetsområdet går fra baksiden av skulderbladet, ned mot baksiden på overarmen, underarmen og deretter til fingrene. Dersom C8-nerven er avklemt eller påvirket, for eksempel ved nakkeprolaps i C7-T1, vil man kunne oppleve hyposensitivitet i dette området.

Godt tips: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Som nevnt i artikkelen her kan affeksjon av nerverøttene C6, C7 og C8 gi redusert styrke i grep og fingre, samt tilhørende nummenhet. Forskningsstudier har dokumentert at bruk av kompresjonshansker har effekt i form av forbedret grepstyrke og håndfunksjon.2 Hanskene skal brukes daglig – og virkemåten ligger primært sett i at kompresjonshanskene gir forbedret blodsirkulasjon. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

Når nakkeprolaps er årsaken til nummenhet i hender og fingre

[Figur 2: Oversikt over Nakkevirvel og Nakkenerverøtter]

Vi har tidligere i artikkelen gått gjennom hvilke tre nerverøtter som kan være involvert ved manglende følelse i hender og fingre. Dette skyldes altså en påvirkning eller avklemming av den aktuelle nerveroten. Her er det også viktig å nevne at dersom det er et nakkeprolaps som er årsaken vil man også ofte kunne oppleve en kombinasjon av følgende symptomer:

 • Nakkesmerter
 • Skuldersmerter
 • Strålende eller ilende smerter ned i armen
 • Muskelsvakhet

Dòg kan et nakkeprolaps presentere både med og uten disse symptomene. Nettopp derfor er det viktig med en grundig funksjonell og klinisk undersøkelse.

Utredning av numne hender og fingre

 • Undersøkelse av mulige funksjonelle årsaker
 • Nevrologiske tester
 • Bildediagnostisk utredning (Hvis medisinsk indisert)

Ved våre tverrfaglige avdelinger utreder og undersøker våre moderne klinikere nummenhet og sensoriske forandringer på daglig basis. En slik undersøkelse gjennomføres vanligvis av en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Alle våre klinikere ved Vondtklinikkene innehar denne særegne faglige kompetansen – så du kan alltid være sikker på at du er i gode hender hos oss.

Funksjonell undersøkelse av nummenhet i hendene

En førstegangskonsultasjon starter alltid med en historietagning – også kjent som anamnese. Her vil klinikeren ha en direkte dialog med deg angående opplevde symptomer, smertebildet, tidligere traumer og lignende. Samlet sett gir dette viktig informasjon om mulige årsaker. Deretter vil terapeuten gjennomføre en funksjonell undersøkelse av bevegelsesmønster, muskelfunksjon, leddrestriksjoner og nervetensjon. Basert på funnene i den funksjonelle undersøkelsen vil man deretter gå over på nevrologiske tester.

Nevrologiske tester

Vi deler nevrologisk testing inn i fire hovedkategorier:

 • Sensorikk (hudfølelse)
 • Motorikk (muskelfunksjon)
 • Senereflekser
 • Nervetensjonstesting

Man ønsker altså her å kartlegge hvilke anatomiske områder og regioner som er påvirket. Her er det naturlig at klinikeren undersøker dermatomene for eventuell manglende følelse og nummenhet. Alternativt kan disse områdene også være hypersensitive eller smertefulle ved selv lett berøring, sistnevnte kalles allodynia, og er lenket til blant annet smertesyndromet fibromyalgi.

Svakhet i musklene kan skyldes “dårlig signalføring” fra nervene

Deretter undersøkes muskelfunksjon og eventuell redusert styrke. Ofte vil man da gjerne se en sammenheng mellom hvor man har den sensoriske nedsettelsen og hvilke muskler som er påvirket. Dette er fordi de sender sine signaler gjennom samme nerverot (for eksempel C7). Slike funn kan knyttes videre opp mot redusert utslag på refleksbuetesting i samme nerverot (for eksempel C7 – tricepsrefleksen). For å undersøke etter funksjonell nerveavklemming vil terapeuten også kunne gjøre det vi kaller nervetensjonstester. Disse er laget for å kartlegge områder hvor nerven har trange plassforhold – og da særlig med tanke på ikke-discogene årsaker.

Bildediagnostikk ved nummenhet i hender og fingre

Kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk dersom dette vurderes medisinsk indisert. Indikasjoner på nytteverdi med MR undersøkelse kan inkludere manglende effekt av konservativ behandling, stadig forverrende symptomer og / eller tydelig muskelkraftsvikt.1

Behandling og rehabiliteringstrening mot nummenhet i hendene og fingrene

Som vi har nevnt tidligere ligger grunnlaget for riktig behandling og øvelser i en grundig undersøkelse. Først når man kjenner til årsaken og relevant feilfunksjon kan man optimalisere behandlingsplanen. Tidligere har vi skrevet en lang og omfattende guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen) – dersom du ønsker å lære mer om dette. Husk at bedring vil ta tid dersom det er involvering av nakkeprolaps og nerveavklemming.

Vær realistisk. Skiveskader tar tid!

Det er viktig å gi det en realistisk tidsramme når det kommer til skiveskader. Godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser er alle tiltak som vil kunne fjerne trykket mot den avklemte nerveroten – og bidra til raskere tilheling i den skadde mellomvirvelskiven. En prosess på 3 til 6 måneder er til å forvente grunnet at det foreligger fysisk nervepåvirkning og skade på mellomvirvelskiven. Faktorer som alder, tilhelingsevne og prolapsvolum spiller alle en rolle i forventet tidsramme. Konservativ behandling av nakkeprolaps utføres gjerne av moderne kiropraktor og / eller fysioterapeut.

Fysikalsk behandling, trening og laserterapi kan gi raskere skiveregresjon

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur, være symptomlindrende og funksjonsbedrende for mange. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt – avhengig av hver enkelt kasus.

Skadetilhelende laserbehandling mot nakkeprolaps og skivebukning

Behandling med terapeutisk laser utføres kun av offentlig autorisert helsepersonell med beskyttet tittel, som inkluderer fysioterapeuter og kiropraktorer. Forskning publisert i tidsskriftet Laser therapy har vist at behandling med lav-dose laser har dokumentert signifikant positiv effekt mot skiveprolaps i nakken (p<0.001). Studien konkluderte med følgende:

“The present study demonstrates that LLLT was an effective form of treatment for neck and back pain caused by cervical disk hernia, reinforced by postural training.”

Betydelig positiv effekt selv etter bare 1 måned!

Pasientene i studien fikk et behandlingsopplegg med 2 behandlinger i uken i 4 uker. Totalt 8 behandlinger. Og allerede etter disse 4 ukene meldte de om betydelig nedgang i smerter assosiert med langvarig nakkeprolaps. Dette er altså svært oppløftende resultater som virkelig kan endre hverdagen for mange med kronisk nakkeprolaps. Alle våre klinikkavdelinger tilbyr også denne behandlingsteknikken, og vi følger altså Takahashi-protokollen som innebærer 8 behandlinger fordelt på 4 uker. Du kan se våre klinikker, og eventuelt også bestille time med terapeutisk laserbehandling, ved å trykke her.

Egentiltak og selvhjelp mot nummenhet i hender og fingre

Mange pasienter spør også om hvilke egentiltak de kan gjøre i hverdagen. Med tanke på at det ved nummenhet i hendene grunnet nakkeprolaps er det involvering både lokalt i hendene og distalt i nakken, så blir det naturlig at man forsøker å bedre forholdene både i hender og nakken. Gode egentiltak for denne problemstillingen vil kunne være hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker. Dette vil også kunne hjelpe ved trange nerveforhold i håndleddene.

Godt tips: Opptrening av styrke i hender og fingre (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Et av de aller viktigste virkemidlene for å motarbeide nummenhet og svakhet i hender og fingre er gradvis opptrening av grepstyrke og fingre. Her er en smart håndtrener som kommer med forskjellige motstandsstyrker (fordelt på forskjellige farger som du kan se via lenken nedenfor). Hver farge har to forskjellige motstander som du enkelt kan skifte mellom ved å snu den rundt. Trykk på lenken for å lese mer om den eller for å kjøpe den.

Godt tips: Oppblåsbar nakkestrekker (traksjonsapparat) (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Ved nakkeprolaps er vi opptatt av enkle, men effektive hjemmetiltak. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.3  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså, i kombinasjon med bevegelse i hverdagen og gitte rehabiliteringsøvelser, å stimulere til tilheling i mellomvirvelskivene ved å dekomprimere dem og nerverøttene (altså fjerne eller redusere trykket som trykker dem sammen). Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

Godt tips: Sov med hodepute med moderne minneskum

 

Et svært vanlig spørsmål ved nakkeprolaps er om vi har noen anbefalinger i forhold til hodepute. Dette er et vanskelig tema, da det finnes forskjellige personlige preferanser. Men med utgangspunkt i hva forskningen sier vil vi anbefale å sove med denne hodepute med moderne minneskum som vist her. Denne tilpasser seg nakken på en optimal måte og gjør at du blir liggende med virvlene “strukket litt fra hverandre”. Ideelt sett skal dette gjøre det lettere for kroppen å reparere den skadde mellomvirvelskiven. Men hvis man har en krum nakke kan det oppleves litt ubehagelig i starten å sove med en slik pute. Dette vil dòg vanligvis gå seg til i løpet av cirka 3-4 ukers bruk. Du kan lese mer om puten eller kjøpe den via lenken her.

Rehabiliteringsøvelser mot cervikogen nummenhet i hender og fingre

Vi vet at en rekke tilfeller av nummenhet i hender og fingre har sitt opphav i nakken. Det blir derfor naturlig for oss å dele inn rehabiliteringsøvelsene i to faser. Første fase retter seg inn mot feilfunksjonen i nakken og skuldrene. Andre fase vil rette seg mer lokalt mot håndfunksjonen med spesifikke håndøvelser. Gjort sammen vil de kunne være et godt rehabiliteringsprogram for deg som plages med nakkesmerter og tilhørende nummenhet i hendene. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff ved Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram de to ulike fasene av programmene. Du kan gjøre programmene 2-5 ganger i uken.

VIDEO: Fase 1 – Bevegelse og funksjonell trening i nakke og skuldre

Ved tøyeøvelser anbefaler vi at du holder strekken på et moderat nivå, og sikter deg inn på rundt 30 sekunder over 3 sett.

VIDEO: Fase 2 – Spesifikke håndøvelser

Vi anbefaler at du gjør dette programmet daglig for å opprettholde god motorikk i hender og fingre. Programmet er originalt sett utarbeidet for personer med artrose i hender og fingre, men egner seg utrolig godt også for deg som plages med nummenhet og bortdovning.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer gladelig alle spørsmål og henvendelser. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har blant annet tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at du også kan bestille telefonkonsultasjon dersom du ikke er i fysisk nærhet av noen av våre klinikker.

“Ta aktive grep og bestem deg for å gjøre noe med smertene dine. Husk at den nest beste tiden å plante et tre er i dag…”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Nakkeprolaps og nummenhet i hendene

1. Sharrak et al, 2021. Cervical Disc Herniation. Statpearls – PubMed.

2. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

3. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

4. Takahashi et al, 2012. Low level laser therapy for patients with cervical disk hernia. Laser Ther . 2012 Sep 30;21(3):193-7.

Kan jeg trene med nakkeprolaps?

Kan jeg trene med nakkeprolaps?

Mange med nakkeprolaps har spørsmål om trening. Det vanligste spørsmålet vi får er “Kan jeg Trene med Nakkeprolaps?” Ja, er svaret, men visse tilpasninger bør gjøres.

I denne artikkelen vil vi lære deg hvordan du kan trene trygt med nakkeprolaps. Nakken består av syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver i mellom. Dersom det forekommer skade på ytterveggen i en mellomvirvelskive kan den myke massen sive ut og trykke på nærliggende nerver. Altså et nakkeprolaps – som kan gi smerter i nakken og skuldrene, samt nummenhet i armene og hendene.

Skiveprolaps i nakken (cervikal skiveekstrusjon)

Nakkeprolaps kan oppstå grunnet en akutt overbelastning eller ved gradvis feilbelastning over lengre tid. Faktorer som dårlig holdning med fremoverlente skuldre eller statiske arbeidsstillinger kan bidra til å forårsake skiveskader. Ved mistanke om nakkeprolaps bør du alltid oppsøke kyndig hjelp for undersøkelse. Vi vektlegger dette særlig med tanke på at alle nervene i kroppen din går gjennom nakken – og at det derfor er et område vi må ta på det høyeste alvor.

En moderne kiropraktor eller fysioterapeut vil kunne hjelpe deg med utredning, smertelindrende behandling og veiledning innen rehabiliteringsøvelser. Rådfør deg med dem for å få individualiserte og tilpassede øvelser som passer akkurat deg. I første omgang vil du nok få skånsomme øvelser som har som hovedformål å lindre smerter og promotere bedret bevegelighet.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Akerhus), Råholt (Akerhus), Grimstad (Agder) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nakkesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk eller vil bestille time.”

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Akershus) og avd. Eidsvoll Sundet (Akershus).

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

Bør jeg trene med en gang jeg har fått nakkeprolaps?

Det er viktig at man tar hensyn til egen smertesituasjon og symptombildet generelt sett. Hvis smertene dine har oppstått nylig, eller du er inne i en spesielt smertefull periode, bør du nok ta det rolig en dag eller to. Kanskje opplever du såpass sterke muskelspenninger at trening i seg selv nesten føles umulig? I så fall bør du konsentrere deg om smertelindring i form av fysikalsk behandling og egentiltak. Husk at for mye stillesitting og for lite bevegelse kan bidra til at nakkemusklene blir enda mer anspente.

Start rolig og bygg deg gradvis opp igjen

Gå tur i ditt eget tempo og utfør lette bevegelighetsøvelser som ikke gir deg smerter. Svømming, gjerne på ryggen, i varmtvannsbasseng kan også være fordelaktig. Muskelteknikker, lett tøyning, laserterapi og intramuskulær akupunktur er blant de anbefalte behandlingsmetodene som kan hjelpe deg. Husk også at smertebildet kan variere basert på hvor omfattende skiveprolapset er.

Hvilke øvelser bør man unngå ved nakkeprolaps?

Visse øvelser kan legge unødvendig høyt spinaltrykk på nakken. Dette kan inkludere tung vektlløfting og særlig de vektene du må løfte høyt over skulderhøyde. Vår klare anbefaling er at du senker vektbelastningen og heller gjør flere repetisjoner. På denne måten legger du mindre belastning på nakken. Høy-intensitetsøvelser, slik som HIIT-trening eller intens aerobics med mye hopp, bør også unngås i en periode – da disse øvelsene ofte utføres i et ukontrollert tempo uten god nok oppvarming.

Som en generell regel kan man følge disse punktene:

 • Reduser vektbelastningen og øk heller antall repetisjoner
 • Trening med strikk kan være en skånsom treningsform for deg med nakkeprolaps
 • Unngå treningsformer som gir deg forverrede smerter
 • Unngå trening med raske og ukontrollerte bevegelser

Hvordan bør man trene ved nakkeprolaps?

Et nakkeprolaps kommer gjerne i kombinasjon med nakkesmerter og stiv nakke. Selv om du har en del smerter bør du faktisk gjøre øvelser og trene. Men, og dette er viktig, så bør øvelsene tilpasses i henhold til smertebildet og skiveskadeomganget. Daglige gåturer, lette bevegelsesøvelser og tøyeøvelser for skuldre og nakken, kan du tilnærmet alltid gjøre. Sikt deg deretter inn på en gradvis progresjon hvor du øker omfanget av treningen litt etter litt.

Start med det enkle

Enkle nakkeøvelser som å se fra side til side, bøye hodet varsom fram og tilbake, samt løfte armene opp og ned, kan alle bidra til å opprettholde bevelighet og leddfunksjon. Husk også å være ekstra nøysom med kroppsholdningen din og forsøk særlig å unngå stillinger hvor hodestillingen er for mye framoverlent.

Vi anbefaler gjerne følgende punkter ved trening for deg med nakkeprolaps:

 • Gå daglige turer (gjerne 2 om dagen på rundt 30 minutter hver)
 • Trening med strikk er en skånsom og effektiv treningsform
 • Tøyeøvelser skal ikke gi deg strekksmerter (du skal kun tøye moderat)
 • Sikt deg inn på nok daglig bevegelse – for mye stillesitting bidrar til mer stivhet og smerter
 • Svømming er god trening, men unngå feilaktig og stastisk belastning på nakken
 • Start rolig og kontrollert – og sikt på gradvis progresjon

Utredning og undersøkelse av nakkeprolaps

(Bilde: En moderne kiropraktor ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet undersøker funksjon i arm og skulder)

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene kan moderne kiropraktorer og fysioterapeuter hjelpe deg med utredning av nakkeprolaps. En klinisk undersøkelse, kombinert med funksjonelle nevrologiske tester, vil kunne gi deg som pasient mer nøyaktig informasjon om hvilke øvelser du bør gjøre og hvilke du bør unngå. Vi anbefaler, grunnet nakkens viktighet, at man får en profesjonell undersøkelse – da dette vil kunne legge til rette for optimal tilheling og forbedring.

Ikke minst kan de naturlig nok også hjelpe deg i form av fysikalsk behandling. Hvis du vil gjøre et dypdykk i dette temaet har vi skrevet en stor guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen)

Egentiltak og øvelser ved skiveprolaps i nakken

Egentiltak og de rehabiliteringsøvelser kan fungere lindrende og funksjonsbedrende. Noe av det viktigste – og vanskeligste – er å få kontinuitet i treningen. Å gjøre de jevnlig flere ganger i uken – over opptil 12-16 uker er nemlig det som er forventet av deg. Og nei, det er ikke slik at “det går over av sæ sjøl”, for at noe skal tilheles så må tilhelingsraten være større en feilbelastningen. Hvis man fortsetter i samme spor med for mye feilbelastning vil man kunne forvente at ting tar lenger tid – og i verste fall blir kronisk.

Egentiltak ved skiveekstrusjon (skiveprolaps)

Mange pasienter med nakkesmerter og skiveproblematikk etterspør egentiltak som kan bidra i forebyggende og behandlende øyemed. Grunnet at mange har gjentange nakkeplager anbefaler vi derfor ofte først en gjenbrukbar multipakning mot akutte smerter og for muskellindring. Deretter er det verdt å nevne at hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker kan være gode egentiltak.

Godt tips 1: Gjenbrukbar Smertelindrende Kulde- og Varmepakning (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Alle bør ha en ispakning i fryseren, da den kan benyttes for å lindre hodepine og akutte smerter. Her viser vi fram en såkalt multipakning (kan også varmes i mikroen og fungere som varmepakning) som kan brukes om igjen og om igjen. Bruk den som varmepakning for å løse opp i stramme og anspente nakkemuskler. Klikk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den eller kjøpe den.

Godt tips 2: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Det er dokumentert at irritasjon mot nervene C6, C7 og / eller C8 kan gi smerter og nummenhet i hendene, samt redusert muskelstyrke. Forskningsstudier har vist at kompresjonshansker kan gi effekt i form av bedre grepstyrke og håndfunksjon.1 Hanskene skal brukes daglig, men man trenger naturligvis ikke å ha det på hele dagen. Vi anbefaler dòg gjerne minst 3 timers bruk om dagen. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer eller for å kjøpe de populære hanskene.

Godt tips 3: Oppblåsbart nakketraksjonsapparat (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.2  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation. Du kan trykke på lenken for å lese mer om den eller for å kjøpe den.

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså å midlertidig redusere trykket mot mellomvirvelskivene og de tilhørende nerverøttene. Dette legger til rette for forbedret skivehelse og skivehøyde. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

Øvelser: Tilpasset trening ved nakkeprolaps

Her viser vi deg to ulike videoer med trygge øvelser for deg med nakkeprolaps. Dòg er det viktig å nevne at man må ta hensyn til egen sykdomshistorie og prolapsproblematikk. Ikke gå fram for raskt – gradvis progresjon er nøkkelen til bedring. I første videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram et program for bedre funksjon i nakke og skuldre. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker).

Video 2 viser fram et styrkeprogram for skuldre og skulderblad med bruk av treningsstrikk (se eksempel her – åpner i nytt vindu). Å trene med strikk kan være en både effektiv og skånsom treningsmetode for deg med nakkeprolaps.

VIDEO 1: 9 øvelser mot nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

VIDEO 2: Styrketrening med Strikk for Skuldre og Nakken

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

“Husk at skadetilheling fra skiveskader tar tid, men at innsatsen du selv legger i både trening og fysikalsk behandling vil komme ditt framtidige jeg til gode. Vi heier på deg helt fram til mål.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Akerhus) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Akershus)

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Forskning og kilder: Kan jeg trene med prolaps i nakken?

1. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

17 Vanlige Spørsmål om Nakkeprolaps

nakkeprolaps

 

17 Vanlige Spørsmål om Nakkeprolaps

I denne artikkelen vil vi svare på 17 vanlige spørsmål våre pasienter gjerne stiller om nakkeprolaps.

Mange har mye de lurer på når det kommer til nakkeprolaps og skiveskader. På vår nettside kan du finne detaljerte og omfattende artikler om flere av disse spørsmålene, men i denne artikkelen vil fokuset ligge mer på å heller besvare et større omfang av spørsmål med mer konsise og informative svar.

 

Artikkel: 17 Vanlige Spørsmål om Nakkeprolaps

Sist oppdatert: 08.03.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Her kan du se en oversikt over spørsmål vi besvarer i denne artikkelen:

 1. Blir et nakkeprolaps bra av seg selv?
 2. Fysioterapeut eller kiropraktor ved nakkeprolaps?
 3. Hva er cervicalcolumna?
 4. Hva er en avklemt nerve i nakken?
 5. Hva er forskjellen på nakkeskivebukning og nakkeprolaps?
 6. Hva er symptomer på prolaps i nakken?
 7. Hva er traksjonsbehandling?
 8. Hva hjelper mot prolaps i nakken?
 9. Hvor lenge varer prolaps i nakken?
 10. Hvordan kjennes prolaps i nakken ut?
 11. Hvordan trene med nakkeprolaps?
 12. Kan et nakkeprolaps bli helt bra?
 13. Kan man bli svimmel av nakkeprolaps?
 14. Kan man jobbe med prolaps i nakken?
 15. Kan nakkeprolaps bli verre og verre?
 16. Kan nummenhet i hånden skyldes nakkeprolaps?
 17. Kan prolaps i nakken gi hodepine?

 

1. Blir et Nakkeprolaps bra av seg Selv?

En meta-analyse bestående av 1221 forskningsstudier viste til at veldig mange ikke er kjent med prognoser og mulige langvarige senfølger av nakkeprolaps. De viste blant annet til følgende:

 

“Heldigvis er de aller fleste nakkeprolaps ufarlige dersom man tar hensyn til symptomene og gjør tilpassede endringer i hverdagen. Systematiske oversiktsstudier har vist at de aller fleste blir bedre over tid, vanligvis 4-6 måneder siden debut (1). Men at etterfølgende problemer kan vedvare veldig lenge – opp til 24 eller 36 måneder. Nettopp derfor er det så viktig at man tar denne skiveskaden på alvor for å legge til rette for bedring.” [Wong et al, 2014]

 

Basert på det vi vet bør man altså jobbe aktivt med å legge til rette for forbedrende tiltak. Eksempler på dette kan være aktiv fysikalsk behandling hos offentlig autorisert kliniker (vanligvis fysioterapeut eller moderne kiropraktor), rehabiliteringsøvelser og ergonomiske tiltak i jobbstillingen. Du kan lese mer om mulige senplager og komplilkasjoner ved langvarig nerveavklemming her.

 

2. Fysioterapeut eller Kiropraktor ved Nakkeprolaps?

Både fysioterapeut og kiropraktor er offentlig autoriserte yrker med tittelbeskyttelse – i motsetning til naprapat og osteopat som ikke er det. Med andre ord skal du være i trygge og kompetente hender hos begge yrkene. Dòg er det viktig at du undersøker at kiropraktoren er av den moderne sorten – og at hen benytter seg av en helhetlig behandlingstilnærming og instruerer i rehabiliteringsøvelser. Du kan lese mer om moderne kiropraktorbehandling mot prolaps i nakken her.

 

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene kan du alltid være sikker på at våre klinikere er i toppsjiktet innen utredning, rehabiliteringstrening og behandling av nakkeprolaps. Vi har toppmoderne klinikker i både Oslo og Viken. Du kan se en oversikt over klinikkene våre her.

 

3. Hva er Cervicalcolumna?

Cervicalcolumna refererer til nakkedelen av ryggraden. Nakken består av syv nakkevirvler – fra øverste nakkeleddet som kalles C1 til det nederste nakkeleddet som heter C7. Innimellom disse nakkevirvlene finner vi de mykere mellomvirvelskivene. Det er disse som gir grunnlag for majoriteten av mobiliteten og bevegelsen i nakken. Disse nakkesegmentene har også individuelle nerverøtter – en på hver side.

 

4. Hva er en Avklemt Nerve i Nakken?

I bakre del av mellomvirvelskiven ligger det vi kaller spinalkanalen. Her finner vi også tilhørende nakkenerverøtter, en på hver side, som kan bli påvirket ved et nakkeprolaps. Prolapset kan nemlig trykke ut og legge en fysisk avklemming på spinalnerven. Dersom en nerve blir avklemt kan dette gi redusert nervefunksjon og tilhørende nervesmerter. Smertene og symptomene vil kunne variere basert på hvor alvorlig avklemmingen er, samt hvilken nerverot som er påvirket.

 

5. Hva er Forskjellen på Nakkeskivebukning og Nakkeprolaps?

(Illustrasjon: Ulike Stadier av Skiveskade)

Vi klassifiserer skiveprolaps og skiveskader i nakken i tre hovedkategorier. Disse tre kategoriene er skivebukning (skiveprotrusjon), skiveprolaps (skiveekstrusjon) og alvorlig skiveprolaps (skivesekvestresjon). Du kan lese en større guide med mer detaljer rundt de forskjellige klassifiseringene i denne artikkelen som vi har skrevet om temaet tidligere.

 

6. Hva er Symptomer på Prolaps i Nakken?

Hvilken smertepresentasjon og hvilke symptomer man opplever kan variere basert på hvilket skivenivå som er påvirket. Dòg er det vanlig å si at mulige symptomer på nakkeprolaps er:

 • Ilinger og rykninger ned i armen
 • Nakkesmerter
 • Nummenhet i armen eller hånden
 • Redusert hudfølelse i spesifikke områder (dermatomer)
 • Redusert styrke i armen eller hånden
 • Skulder og armsmerter
 • Strålende smerter ned i armen

Vi har skrevet en stor og detaljert guide om symptomer ved nakkeprolaps – her kan du også få innblikk i hvilke symptomer og smerter man kan oppleve ved påvirkning av ulike skivenivåer.

 

7. Hva er Traksjonsbehandling?

Traksjon er en behandlingsteknikk hvor terapeuten bruker hendene for å legge en lett strekk på nakken. Strekket har som formål å trekke de irriterte og smertefulle nakkevirvlene fra hverandre – og dermed redusere trykket på den komprimerte mellomvirvelskiven. Behandlingsformen utføres vanligvis av fysioterapeut eller kiropraktor.

 

Det finnes også hjemmetraksjonsapparater som pasienten selv kan benytte som et egentiltak mot nakkeprolaps. Forskning har vist til at så lite som 10 minutter x 2 ganger om dagen har dokumentert effekt mot nerveavklemming i nakken.2 Vi anbefaler oftest den oppblåsbare varianten, da denne gir pasienten optimal kontroll i forhold til hvor mye strekk som legges på nakken.

 

Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

 

8. Hva Hjelper mot Prolaps i Nakken?

Det finnes god dokumentasjon for både fysikalsk behandling og rehabiliteringsøvelser mot nakkeprolaps. Traksjonsbehandling, fysikalske teknikker og laserterapi er blant behandlingsmetodene som kan vise til positiv evidens. Behandlingsformene fungerer primært sett ved at de reduserer eller fjerner trykket mot nerverøttene – og deretter stimulerer raskere tilheling i de påvirkede mellomvirvelskivene.

 

Videre vet vi at endringer i hverdagen – både med tilpassede nakkeøvelser og ergonomiske tiltak – kan hjelpe til med å redusere risikoen for ytterligere forverring, samt legge til rette for skadetilheling. Riktig utredning, moderne behandling, egentiltak og rehabiliteringsøvelser er altså gode tiltak som alle hjelper mot prolaps i nakken.

 

9. Hvor Lenge Varer Prolaps i Nakken?

Det er ingen konkret fasit for hvor lenge et nakkeprolaps varer. Men vi besvarte delvis dette spørsmålet i spørsmål nummer 1. Systematiske oversiktsstudier har vist at de aller fleste blir bedre over tid, vanligvis 4-6 måneder siden debut (1). Men at etterfølgende problemer kan vedvare veldig lenge – opp til 24 eller 36 måneder. Faktorer som tidlig intervensjon og tiltak kan bidra til kortere varighet av et prolaps i nakken. I kontrast kan fall og betydelig overbelastning føre til lengre varighet av skiveskaden – og i verste fall føre til kroniske plager.

 

10. Hvordan Kjennes Prolaps i Nakken ut?

Et prolaps i nakken kan være smertefullt, men det kan også være tilnærmet smertefritt. Det kjedelige svaret er at flere faktorer avgjør hvordan et nakkeprolaps kjennes ut. Blant annet om det forekommer nerveavklemming og selve størrelsen på prolapset (prolapsvolum). For eksempel kan et større prolaps på venstre side kjennes særlig smertefullt ut ved venstresidig rotasjonsbevegelse av nakken.

 

Hvis det er smerter fra prolapset blir disse gjerne beskrevet som dype og verkende med usedvanlig høy muskelaktivitet i og rundt området. Mange melder også om skarpe eller ilende smerter ved visse nakkestillinger og bevegelser.

 

11. Hvordan Trene med Nakkeprolaps?

Vi har skrevet en egen artikkel om trening med nakkeprolaps som du kan lese herNoe av det viktigste er individuell tilpasning og at man starter trygt og rolig. Et godt tips er at man får laget et individualisert treningsprogram av en lokal fysioterapeut eller kiropraktor.

 

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram et trygt program som du kan prøve deg på. Men husk at du kan avvente med visse øvelser dersom du føler at de gir deg smerter. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker). Ellers anbefaler vi også vanligvis trening med strikk, da dette er en trygg og skånsom måte å trene på.

 

VIDEO: 9 Øvelser mot Nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

12. Kan et Nakkeprolaps bli Helt bra?

Ja, men veldig ofte er det snakk om en lang tidsramme – og det er også basert på de forutsetningene at personen som er rammet gjør de riktige tingene som stimulerer tilheling og skiveregresjon (at prolapset trekker seg tilbake). Forskning har vist at de fleste blir bedre over tid, og at det vanligvis tar 4-6 måneder fra debuten. Men selv i disse kasusene kan etterfølgende problemer vedvare lenge – opptil 24 eller 36 måneder. Vårt råd er soleklart – oppsøk profesjonell hjelp tidlig og kom i gang med de riktige tiltakene.

 

13. Kan man bli Svimmel av Nakkeprolaps?

Mange med nakkeprolaps melder om en tydelig økning i svimmelhetsanfall. I en annen artikkel med tittelen nakkeprolaps og svimmelhet har vi tatt en titt på forskningen og evidensen som foreligger bak dette. Kort fortalt skyldes svimmelheten nerveirritasjonen og den ofte tilhørende dysfunksjonen i nakkens muskler og ledd.

 

Denne feilfunksjonen, som blant annet skyldes skiveskaden, fører til redusert funksjon i det vi kaller mekanoreseptorer og proprioseptorer i nakken. Sensorer som bidrar med å fortelle hjernen om nakken posisjon og stilling. Resultatet blir motstridende informasjon fra balanseorganene – og deretter svimmelhetsanfall. Tilstanden kalles for cervikal discogen svimmelhet.

 

14. Kan man Jobbe med et Nakkeprolaps?

Mange spør oss om man kan jobbe med prolaps i nakken eller om man bør ha sykemelding. Faktum er at dette varierer basert på alvorlighetsgraden av nakkeprolapset og de tilhørende smertene. For noen kan den mest akutte delen av et nakkeprolaps by på ganske mye smerter, og i de tilfellene kan man argumentere for at en midlertidig – gjerne delvis – sykmelding kan være å anbefale.

 

Med det sagt så er det helt vanlig at man fortsetter å jobbe selv om man har nakkeprolaps. Dòg kan det være veldig aktuelt å gjøre visse endringer i arbeidshverdagen for å redusere belastningen på den skadde mellomvirvelskiven.

 

15. Kan Nakkeprolaps bli Verre og Verre?

Dersom man fortsetter med dårlige vaner og betydelig feilbelastning er det klart at et nakkeprolaps kan bli verre. Dette er som ved andre skader, inkludert beinbrudd, hvor du ville forventet en forverring dersom du bare fortsatte å legge trykk og belastning mot beinbruddet. Egentlig er det hele ganske logisk.

 

16. Kan Nummenhet i Hånden Skyldes Prolaps i Nakken?

Svaret er ja, men da kun ved påvirkning av visse nerverøtter. Nærmere bestemt C6, C7 eller C8. Disse bidrar nemlig med sensorisk informasjon fra hendene, og en nervepåvirkning vil kunne redusere deres funksjon – som igjen kan føre til redusert hudfølelse og nummenhet i hånden, håndleddet og fingrene. De spesifikke hudområdene tilhørende de individuelle nerverøttene kalles for dermatomer.

 

17. Kan Prolaps i Nakken gi Hodepine?

For mer detaljert informasjon angående hvordan dette forekommer anbefaler vi at du leser vår artikkel med tittelen nakkeprolaps og hodepine. Grunnlaget for hvordan prolaps i nakken gir økt forekomst av hodepine ligger i tilhørende feilfunksjon i nakkens muskler og ledd, samt den avklemte nerven. Tilstanden er kjent som cervikogen discogen hodepine.

 

Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la nakkesmertene ta kontroll over hverdagen din. Ta heller aktive grep og gjør noe med det.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Wong et al, 2014. The course and prognostic factors of symptomatic cervical disc herniation with radiculopathy: a systematic review of the literature. Spine J. 2014 Aug 1;14(8):1781-9.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

De 3 Typene av Skiveprolaps

De 3 Typene av Skiveskader og Skiveprolaps

Man deler skiveskader og skiveprolaps inn i tre ulike kategorier: Skiveprotrusjon (skivebukning), skiveekstrusjon (prolaps) og skivesekvestresjon (alvorlig prolaps).

I denne artikkelen vil du lære mer om forskjellen på de tre klassifiseringene av skiveskade. Veldig ofte ser vi at tilnærmet alle skiveskader blir lagt i samme kurv – selv om dette kan være uheldig. Skiveskader og skiveprolaps varierer nemlig vanligvis i omfang, plassering og prolapsvolum. Mangelfull informasjon om skiveskaden vil dermed kunne føre til at pasienten ikke tar det alvorlig nok, og dermed heller ikke engasjerer seg i nødvendig fysikalsk behandling og riktige rehabiliteringsøvelser.

 

Hva er en Mellomvirvelskive og et Skiveprolaps Egentlig?

Før vi går nærmere inn på de forskjellige variantene og klassifiseringene er det greit med en oppfriskning. I nakken har vi syv nakkevirvler. Hvor c1 er det øverste nakkeleddet (atlas) og c7 er den nederste nakkevirvelen. Innimellom disse virvlene har vi mykere mellomvirvelskiver. Disse sørger for demping, beskyttelse og støtabsorbering for virvlene, samtidig som de gjør nakkebevegelighet mulig. Skivene består av 2 lag; den harde ytterveggen (annulus fibrosus) og den mykere indre kjernen (nucleus pulposus). Dersom den indre massen går gjennom en skade i ytterveggen kalles dette for et skiveprolaps.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nakkesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Artikkel – Sist oppdatert: 08.03.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Hvorfor får man Skiveskader?

Generelt sett er det en rekke faktorer som spiller inn når det kommer til skiveskader. Skiveskader kan oppstå ved feilbelastning over lengre tid, eller så kan det også oppstå mer akutt – for eksempel ved fall eller bilulykker. Sannheten er at det gjerne er de daglige belastningene som til slutt blir utslagsgivene – for eksempel det veldig lite ergonomiske hjemmekontoret ditt.

 

Forebyggende tiltak kan innebære lett bevegelse i hverdagen og daglige gåturer. Sørg også for å gjøre lette mobilitetsøvelser og å tøye lett på nakke og skuldre. Men viktigst av alt er det å unngå statisk belastning over lengre tid – dag ut og dag inn. Vurder arbeidsposisjonen din og se om du kan gjøre noen endringer i skjermhøyde eller lignende.

 

De 3 Typene av Skiveskade

Vi deler inn skiveskader i 3 hovedkategorier. Klassifiseringen er basert på helsetilstanden til ytterveggen og den indre massen til mellomvirvelskiven:

1. Skivebukning (Skiveprotrusjon)
2. Skiveprolaps (Skiveekstrusjon)
3. Alvorlig Prolaps (Skivesekvestresjon)

I neste del av artikkelen vil vi gå mer detaljert inn på hver og en av de tre forskjellige skiveklassifiseringene.

 

1. Skivebukning (Skiveprotrusjon)

Det er veldig vanlig å oppdage skivebukninger på MR undersøkelser. Dette innebærer at den myke geleaktige indre massen (nucleus pulposus) trykker mot ytterveggen, men uten at det er skade på den fibrøse veggen (annulus fibrosus). Altså er det ingenting av den myke massen som siver ut av mellomvirvelskiven.

 

En cervikal skivebukning kan være et forstadie til et skiveprolaps. Men det er også veldig viktig å nevne at ikke alle bukninger utvikler seg til prolaps. Veldig mange gjør det de kan for å redusere risikoen ved å gå i gang med spesifikke rehabiliteringsøvelser, ergonomiske tilpasninger og fysikalsk behandling.

 

2. Skiveprolaps (Skiveekstrusjon)

Et prolaps innebærer at den myke massen siver ut gjennom ytterveggen og inn mot spinalkanalen. Alle prolaps har som regel vært skivebukninger før de utviklet seg til skiveprolaps. Det er en stor forskjell på vanlige prolaps og alvorlige prolaps – ved et normalt prolaps sitter fortsatt den myke massen fortsatt festet i mellomvirvelskiven.

 

Dersom den myke massen legger trykk mot nærliggende nerverøtter kalles dette for prolaps med nerverotspåvirkning.

 

3. Alvorlig Skiveprolaps (Skivesekvestresjon)

Den sjeldneste formen for skiveprolaps. En skivesekvestresjon innebærer at den geleaktige indre kjernen løsner helt fra mellomvirvelskiven – og deretter går ut gjennom ytterveggen. Massen kan deretter flyte rundt før den setter seg fast i spinalkanalen eller i en av nervepassasjene. Som du forstår så er dette en alvorlig type av prolaps.

 

– Alle Skiveskader kan gi Smerter og Inflammasjon ved Nerveaffeksjon

Dersom det er skade på ytterveggen av mellomvirvelskiven, og den indre kjernen legger trykk på nærliggende spinalnerver, ryggmargen eller medulla, så kan det oppstå smerter og nevrologiske symptomer. Av det som gjerne kalles de 3 typene av skiveprolaps er det dòg svært usannsynlig at en skivebukning legger press mot nærliggende nerver.

 

Symptomene og smertene kan bli forverret i takt med omfanget av skiveskaden. Hvis skivehelsen blir forverret, blir skivehøyden ytterligere redusert og vi kan få en situasjon med enda trangere plassforhold for nerverøttene.

 

Skiveskader kan forekomme i nakken, brystryggen og korsryggen. Dòg er det vanligste at det forekommer i nedre del av nakken og korsryggen. Dette skyldes at korsryggen og nakken bærer mest vekt og at de er de mest bevegelige delene av ryggraden.

 

Utredning og Undersøkelse av Skiveskader i Nakken

(Bilde: En moderne kiropraktor ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet undersøker funksjon i arm og skulder)

 • Funksjonell Undersøkelse
 • Nevrologisk Testing
 • Bildediagnostisk Utredning (Hvis medisinsk indisert)

En moderne kliniker vil kunne hjelpe deg med å vurdere dine symptomer og kliniske tegn. Basert på funksjonelle undersøkelser og nevrologiske tester kan terapeuten anslå sannsynligheten for om det foreligger nerveavklemming og si mer om hvilke strukturer som er involvert.

 

Våre offentlig autoriserte kiropraktorer ved Vondtklinikkene innehar henvisningsrett til bildediagnostisk utredning dersom dette er indisert. For å kartlegge skiveskader i nakken er det MR undersøkelse som er gullstandard. Vanlig røntgen kan ikke anslå skivetilstanden, da den kun viser benvev på en god måte.

 

Behandling, Egentiltak og Rehabiliteringstrening mot Skiveskader i Nakken

Som Skeid-supporteren og musikeren Jokke Nielsen sa: “Alt kan repareres”. Vel, alt kan hvertfall bli en god del bedre – om ikke alltid 100% forbedret. Våre toppmoderne klinikere på våre avdelinger på Vondtklinikkene innehar den høyeste faglige kompetansen innen utredning, behandling og rehabilitering av skiveskader i nakken. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med dine plager. Vi benytter moderne og evidensbaserte behandlingsteknikker som intramuskulær stimulering, leddmobilisering og laserterapi.

 

Egentiltak mot Skiveskader i Nakken

Mange av våre pasienter stiller gjerne spørsmål om egentiltak. Altså produkter og daglige tiltak som kan bidra til forebygging og skadetilheling mot deres nakkesmerter og skiveskader i nakken. Generelt sett vil alle ha godt av å bruke en gjenbrukbar kombopakning – dette er pakninger som kan brukes både som varmepakninger i mikroen og kjøles ned i fryseren. Det er også langt mer naturvennlig enn engangspakninger. Ellers er det også vanlig med bruk av kompresjonshansker og hjemmetraksjonsapparater.

 

Alle bør ha en ispakning i fryseren, da den kan benyttes for å lindre hodepine og akutte smerter (for eksempel ved overtråkk). Her ser du en kombopakning (kan også varmes i mikroen og fungere som varmepakning) som kan brukes om igjen og om igjen. Vi anbefaler at du bruker den daglig som varmepakning for å løse opp i stramme nakkemuskler. Klikk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den.

 

Nerveavklemming i nakken kan påvirke grepstyrke og gi smerter i hendene. Forskningsstudier har vist at kompresjonshansker kan gi effekt i form av bedre grepstyrke og håndfunksjon.1 Hanskene skal brukes daglig, men man trenger naturligvis ikke å ha det på hele dagen. Vi anbefaler dòg gjerne minst 3 timers bruk om dagen. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

 

De som er rammet av skiveskader i nakken har som regel trangere plassforhold og redusert skivehøyde. Mange lurer dermed på om det er måter de selv kan redusere trykket mot nervene i nakken. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.2 

 

Men den kan også brukes 2 ganger daglig i 10 minutter av gangen. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her (2x 10 minutter) – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså å midlertidig redusere trykket mot mellomvirvelskivene og de tilhørende nerverøttene. Dette legger til rette for forbedret skivehelse og skivehøyde. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

 

Rehabiliteringsøvelser mot Cervikale Skiveskader

Nøkkelen i opptrening mot cervikale skiveskader ligger i kontinuitet. Vi er fullt klar over at mange kan oppleve en midlertidig irritasjon av områdene de første gangene de gjør øvelsene – men dette vil gå over. Prøv heller å gå ned på intensiteten de første par øktene og tilpass etter egen helsetilstand.

 

Nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram et program bestående av 9 øvelser. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker).

 

– Husk at det vanskeligste med trening er å få en god rutine. Sett deg realistiske delmål underveis og loggfør forbedringen – på denne måten kan du opprettholde motivasjon og faktisk se forbedringen svart på hvitt.

 

VIDEO: 9 Øvelser mot Nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Kontakt Oss: Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la nakkesmertene ta kontroll over hverdagen din. Ta heller aktive grep og gjør noe med det.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

I denne artikkelen vil du lære alt om skivebukning i nakken (cervikal skiveprotrusjon) – inkludert forskjellen på skivebukning og skiveprolaps.

Mange blir bekymret og redde når de hører at de har fått påvist en skivebukning på en MR undersøkelse. Disse kalles også for cervikal skiveprotrusjon på fagspråket. Det som er viktig å forstå er at skivebukninger ikke er farlige og heller ikke trykker langt nok bakover til å avklemme nerverøtter. Dòg kan det være en indikator på at mellomvirvelskivene dine utsettes for feilbelastning. I visse tilfeller kan skivebukning være et forstadie til et skiveprolaps. Men før vi går mer i dybden rundt dette er det viktig for oss å gå løs på det mer grunnleggende.

 

Hva er en Mellomvirvelskive?

For å forstå forskjellen på en skivebukning og et skiveprolaps må vi forstå hva en mellomvirvelskive er. Nakken består av syv nakkevirvler – fra C1 øverst til C7 nederst. I mellom disse nakkevirvlene, av beinvev, finner vi mykere mellomvirvelskiver. Eller nærmere bestemt støtabsorberende skiver som består av en myk indre kjerne (nucleus pulposus) og en hardere yttervegg (annulus fibrosus). Disse skivene er altså helt essensielle når det kommer til bevegelighet i nakken og ryggen, samtidig som de også demper støtbelastning når vi går eller gjør andre aktiviteter. Men hva skjer dersom disse skivene blir skadet?

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Artikkel – Sist oppdatert: 14.02.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Forskjellen på en Skivebukning og et Skiveprolaps?

(Figur 1: Illustrasjon som viser fire ulike stadier av skiveskade)

På et generelt grunnlag deler man gjerne inn skiveskader i fire ulike stadier:

 1. Skivedegenerasjon
 2. Skivebukning
 3. Skiveprolaps
 4. Alvorlig Skiveprolaps (Større Prolapsvolum og mer Omfattende Skade på Skiven)

 

– Forskjellen Ligger i Skaden på Ytterveggen

En skivebukning innebærer at den myke massen inne i mellomvirvelskiven trykker ut mot ytterveggen. Men det forekommer altså ingen skade på ytterveggen hvor nucleus pulposus kan gå gjennom. Det er først når den myke, indre delen av skiven forserer denne barrieren at det klassifiseres som et skiveprolaps. På figur 1 ovenfor er den myke massen illustrert med en gråfarge. I illustrasjonen kan du se hvordan den trykker mot ytterveggen og dermed framprovoserer det vi kaller en utbukning.

 

Kan en Skivebukning Være et Forstadie til et Nakkeprolaps?

[Bilde: En Fysioterapeut ved Vondtklinikkene avd. Lambertseter foretar en Nakkeundersøkelse]

Her ønsker vi ikke å krisemaksimere mer enn nødvendig – da det er mange som får påvist skivebukning uten at dette blir til et prolaps på et senere tidspunkt. Dòg er det jo tross alt slik at pasienten vil ha måttet gjennomgå en MR undersøkelse for å få påvist skivebukning. En bildediagnostisk undersøkelse man ikke gjennomfører dersom det ikke foreligger langvarige nakkesmerter eller nevrologiske symptomer. Man vil jo derfor estimere at det er betydelig feilfunksjon i nakkens muskler og ledd.

 

– Bruk Sjansen til å Forbedre Egen Nakkehelse

Noen blir, utrolig nok, nesten skuffet over at det ikke var prolaps. Man bør heller se på det som noe positivt – for ingen ønsker å ha prolaps i nakken. Men som vi la vekt på tidligere, så er det ingen som tar MR av nakken uten at de har betydelige plager. Derfor bør det foreligge en klar indikasjon – og motivasjon – for å virkelig ta tak i nakkesmertene på en aktiv måte.

 

“- Ok, Du har fått påvist en skivebukning i nakken – og har tilhørende nakkesmerter. Nå finnes det vel ikke lenger noen unnskyldning for å ikke gjøre noe med nakkeplagene?”

 

Utredning og Undersøkelse av Skivebukning i Nakken

(Bilde: En moderne kiropraktor ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet undersøker funksjon i arm og skulder)

 • Funksjonell Undersøkelse
 • Nevrologisk Testing
 • Bildediagnostisk Utredning (Hvis medisinsk indisert)

Dersom du har fått påvist en skivebukning i nakken er det en viss sjanse for at du allerede har vært gjennom et visst utredningsforløp. Særlig med tanke på at man kun kan se skivebukning på MR undersøkelse. Vanligvis er det offentlig autoriserte klinikere, i form av moderne kiropraktor eller fysioterapeut, som utfører denne funksjonelle undersøkelsen.

 

Klinisk og Funksjonell Undersøkelse

Første besøk hos en kliniker kalles for en førstegangskonsultasjon. Denne konsultasjonen starter med en historietagning – hvor klinikeren går gjennom dine symptomer og din opplevelse av smertebildet. Her vil terapeuten stille spørsmål som er viktige for å kartlegge plagene dine. Etter denne samtalen går man over til den funksjonelle utredningen.

 

Her vil terapeuten, som gjerne er en moderne kiropraktor eller fysioterapeut, undersøke funksjonen i muskler, ledd og nerver. Overanspente muskler og begrenset leddrestriksjon lenkes gjerne opp mot feilfunksjon – og kan gi videre informasjon om hva som er årsaken.

 

Nevrologisk Testing ved Skivebukning i Nakken

(Figur 2: Oversikt over Brachial Plexus)

Det er viktig å skille mellom to fundamentalle typer av nervepåvirkning:

 • Funksjonell Nerveirritasjon (Inkludert Brachial Plexopati)
 • Discogen Nervepåvirkning (Skiveprolaps som Trykker på Nerverøtter)

– Funksjonell Nerveirritasjon

Ved skivebukning i nakken er det ikke nerverotsaffeksjon. Altså foreligger det ikke nerveavklemming grunnet selve skivebukningen. Dòg er det viktig å huske på at det kan forekomme nerveirritasjon også uten nakkeprolaps. Således er det veldig viktig å kartlegge eventuelle funksjonelle nerveirritasjoner i nakken og skulderen. Her er det særlig viktig å se på redusert funksjon i nakkeovergangen og nakkegropen, da det er her vi finner store deler av brachial plexus – utgangspartiet for de fem nederste nakkenerverøttene, inludert første brystryggsnerverot (C5, C6, C7, C8 og T1).

 

Hvis muskler og ledd i nakkegropen forårsaker nerveirritasjon i nakkegropen kalles dette for scalenii syndrom, brachial plexopati eller thorakalt outlet syndrom (TOS). Kort fortalt innebærer dette altså en form for avklemming eller feilfunksjon som påvirker nakkenerverøttene i dette partiet. Avhengig av hvilke nerve som blir påvirket kan man oppleve ulike typer av nervesmerter og nervesymptomer.

 

Bildediagnostikk

En moderne kiropraktor har henvisningsrett til bildediagnostikk – inkludert MR undersøkelse. MR utredning regnes som bildediagnostisk gullstandard ved mistanke om skiveskader og skivepåvirkning. Dòg henvises det vanligvis kun dersom det foreligger indikasjon på dette – altså at man ser det som strengt nødvendig for ytterligere kartlegging.

 

Behandling, Egentiltak og Rehabiliteringstrening mot Skivebukning i Nakken

Ved våre avdelinger i Vondtklinikkene vet vi hvor viktig undersøkelsen er for å gi optimal behandling og rehabiliteringstrening. Hvis du vil gjøre et dypdykk i dette temaet har vi skrevet en stor guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen). En viktig regel å huske på er at det ikke finnes noen “quick fix” for langvarige smerter, og at her må man – sammen med sin terapeut – gjøre en god innsats for å bli så bra som mulig.

 

– Den Funksjonelle Helsen kan Alltid bli Bedre (Men det kan ta tid)

Mange av oss venter vanligvis lenge med å ta tak i problemene våre. Dette kan være uheldig ettersom at det kan bidra til at smertebildet blir mer innviklet og at man får endret funksjon. Heldigvis finnes det trygg og godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser som kan hjelpe deg.

 

For det første er det viktig å forstå at all feilfunksjon vil kunne føre til kompenseringsplager. For eksempel vil mangelfull bevegelse i nakken kunne føre til underbruk og dermed redusert muskel- og leddhelse. Fysiske utslag kan innebære en høyere konsentrasjon av skadevev – som igjen gradvis fører til økt smertesensitivitet, mindre elastisitet og bevegelighet, samt svakere muskelfibre. Med andre ord risikerer man å havne i en “ond, nedadgående spiral”.

 

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan behandlingen bryte ned skadevev, øke bløtvevsbevegelighet, redusere nervetensjon og stimulere tilheling. Vanlige behandlingsteknikker inkluderer gjerne muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt.

 

Egentiltak mot Skivebukning i Nakken og Tilhørende Smerter

Mange pasienter med nakkesmerter og skiveproblematikk etterspør egentiltak som kan bidra i forebyggende og behandlende øyemed. Grunnet at mange opplever symptomer ned i hendene ved skiveproblemer i nakken anbefaler man derfor naturlige egentiltak som bedrer forholdene både i nakken og hendene. Ved skivebukning i nakken og mulig funksjonell nerveirritasjon kan hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker være gode tiltak som er verdt å prøve.

 

Nerveirritasjon mot nerverøttene C6, C7 og C8 kan gi både smerter og nummenhet i hendene. Forskningsstudier har vist at kompresjonshansker kan gi effekt i form av bedre grepstyrke og håndfunksjon.1 Hanskene skal brukes daglig, men man trenger naturligvis ikke å ha det på hele dagen. Vi anbefaler gjerne minst 3 timers bruk om dagen. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

 

Cervikal skivebukning kan tolkes som et forstadie til større skiveskader. Nettopp derfor er mange opptatt av måter de kan dekomprimere de påvirkede mellomvirvelskivene. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.2  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså å midlertidig redusere trykket mot mellomvirvelskivene og de tilhørende nerverøttene. Dette legger til rette for forbedret skivehelse og skivehøyde. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

 

Rehabiliteringsøvelser mot Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

Mange som får påvist skivebukning i nakken har en lang historikk med nakkesmerter. Som nevnt tidligere i artikkelen er jo dette også gjerne grunnlaget for at de gjennomgår en MR undersøkelse – som er den undersøkelsesformen hvor dette kan påvises. Derfor velger vi å vise deg et godt treningsprogram mot nakkesmerter som også gir deg bedre funksjon i både nakken og skuldrene. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram programmet. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker).

 

– Ved å bedre forholdene i nakke og skuldrene kan vi også legge til rette for mindre feilbelastning på mellomvirvelskivene i nakken. En god kombinasjon kan være å dedikere seg til både aktive egentiltak og disse øvelsene over tid.

 

VIDEO: 9 Øvelser mot Nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Kontakt Oss: Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la nakkesmertene ta kontroll over hverdagen din. Ta heller aktive grep og gjør noe med det.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

Nakkeprolaps og Hodepine

Nakkeprolaps og Hodepine

Nakkeprolaps og hodepine

Mange med nakkeprolaps melder om økt forekomst av hodepine. Her ser vi nærmere på hva forskningen sier om sammenhengen mellom nakkeprolaps og hodepine.

Hodepine er en plage som kan gå hardt utover hverdagen – særlig hvis den forekommer oftere og oftere. Vi vet at stresshodepine, nakkehodepine og migrene står for majoriteten av tilfellene. Forskning har vist at det er betydelig høyere forekomst av hodepine blant pasienter med nakkeprolaps og nerveavklemming.1 Det som er gledelig er at en større andel av pasientene melder om total forbedring av hodepinen når nerveavklemmingen blir borte ved bruk av konservativ behandling.

 

– Definisjon: Nakkehodepine og Discogen Hodepine

Studier har vist at personer med nakkeprolaps har høyere smertesensitivitet i nakke og skulderområdene. Dette knyttes igjen opp mot mer anspent muskulatur i nakke og skuldre, som igjen gir utslag i form av begrenset bevegelsesutslag. Over tid kan denne feilfunksjonen bidra til det vi kaller nakkehodepine – altså hodepine som har utgangspunkt i nakkens muskler, ledd og nerver. I denne artikkelen er vi, naturlig nok, ekstra fokusert på lenken mellom cervikal prolapspåvirkning og hodepine.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Artikkel – Sist oppdatert: 08.02.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Hvordan er Nakkeprolaps Lenket til økt Forekomst av Hodepine?

Det er dokumentert en sammenheng mellom hodepine og nakkeprolaps. I en retrospektiv studie gikk man nemlig gjennom 275 tilfeller av nakkeprolaps, hvor man blant annet kartla hodepine i form av frekvens og intensitet. Her kom det fram at tilnærmet 60% av de 275 pasientene hadde assosiert hodepine, da enten daglig eller gjentagende. Man så blant annet på nakkeprolaps med påvirkning av C4-nerveroten, C5-nerveroten, C6-nerven, C7-nerven og C8-nerveroten. Her er resultatene:

 

 • Nerverotspåvirkning – C4: 6 av 8 pasienter meldte om hodepine. Altså 75%.
 • Nerverotspåvirkning – C5: 21 av 31 pasienter rapporterte om hodepine. 21/31×100 = 67.7%.
 • Nerverotspåvirkning – C6: 84 av 142 med hodepine. 84/142×100 = 59.1%.
 • Nerverotspåvirkning – C7: 46 av 81. 46/81×100 = 56.7%.
 • Nerverotspåvirkning – C8: 4 av 13. 4/13×100 = 30.7%.

 

– Høyere Prosentandel med Hodepine i Nivåene C4 og C5

Her er det mye nyttig informasjon å hente. For det første ser vi at det er høyere andel med hodepine desto høyere opp i nakken vi er. Årsaken til dette ligger i at flere av musklene og leddene i disse nivåene har smertemønstre som kan gi hodepine. Dòg er det også slik at det er høy forekomst av hodepine i nivåene nedenfor også. I figur 1 nedenfor kan du se flere eksempler på dette:

 

[Figur 1: Ulike Muskler i Kjeve og Nakke som kan Bidra til Hodepine]

Med dette tatt i betraktning, samt at vi kjenner til at det er en klar lenke mellom muskelspenninger, bevegelsesrestriksjoner og smerter, så må vi ta en nærmere titt på smertefysiologien.

 

– Skiveskader gir Økte Muskelspenninger og Bevegelsesforstyrrelser

Tidligere smerteforskning har nemlig vist at langvarig feilfunksjon i skivene kan føre til hypersensitivisering av smertesignaler. Fysiologisk sett fører dette til en høyere konsentrasjon av skadevev og muskelspenninger.2 Samtidig vet vi at dette kan resultere i at man havner i en ond sirkel – hvor årsaken bidrar ytterligere til å forverre både smerter og hodepine. Man mener at denne forverringen over tid kan gjøre smertene kroniske. Det er nettopp denne kronisiteten vi vil jobbe med å unngå.

 

“- Det viktigste dersom man er rammet av nakkeprolaps og svimmelhet er at man tar aktivt tak i problemet. Og husk at selv om man har ventet lenge – så er den ‘neste beste tiden å plante et tre i dag’. Men det tilrådes altså ikke å utsette det hele enda lenger. Alt kan bli bedre – kanskje aldri helt 100%, men feilfunksjon i bevegelsesapparatet kan alltid bli en god del bedre. Ikke gi opp.”

 

Konklusjon: Ja, Nakkeprolaps er Lenket til Hodepine

Dokumentasjonen som forekommer innen forskning på nakkeprolaps er ganske klar på sammenhengen mellom nakkeprolaps og hodepine. Årsaken ligger altså primært sett i at cervikal skiveprolaps bidrar til feilfunksjon i nakkemusklene og nakkeledd – som igjen gir bevegelsesforstyrrelser. Den tydelige forbedringen når trykket fra nerven fjernes viser også til den tydelige sammenhengen. I neste del av artikkelen vil vi gå nærmere inn på behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser som kan hjelpe deg med å redusere nervetensjon og avklemming.

 

– Når Nakkehodepine Skyldes Nakkeprolaps

Det riktige medisinske begrepet for denne type hodepine blir: Cervikogen discogen hodepine. Discogen refererer her til at plagene er skivebetinget – altså at de skyldes skademekanismer på mellomvirvelskiven.

 

Behandling og Rehabiliteringstrening mot Cervikogen Discogen Hodepine

På dette nettstedet kan du, dersom du vet det, lese i detalj om nakkeprolaps i spesifikke skivenivåer (C5, C6, C7, C8), samt lese en stor og detaljert artikkel om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen). Når man er rammet av nakkeprolaps og avklemming i nakken, så er det viktig å være realistisk. Slike skiveskader vil ta tid. Men det finnes heldigvis godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser som vil kunne hjelpe deg. En prosess på 3 til 6 måneder er dòg å forvente grunnet at det foreligger fysisk nervepåvirkning og skade på mellomvirvelskiven. Konservativ behandling av nakkeprolaps utføres gjerne av moderne kiropraktor og / eller fysioterapeut.

 

4 Behandlingsformål ved Konservativ Behandling mot Nakkeprolaps med Assosiert Hodepine

Vi sier gjerne at vi har fire hovedmål når det kommer til fysikalsk behandling mot cervikogen discogen hodepine:

 1. Dekomprimere Mellomvirvelskiven og Redusere Nerveavklemmingen
 2. Redusere Nervesmerter og Tilhørende Hodepine
 3. Gjenopprette Normal Funksjon i Muskler, Nerver og Ledd
 4. Redusere Risikoen for Gjentagende Problematikk med Rehabiliteringsøvelser og Råd om Egentiltak

 

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur, være symptomlindrende og funksjonsbedrende for mange. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt – avhengig av hver enkelt kasustikk. Vi mener også at egentiltak i form av hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker (ved symptomer ned i hendene – for eksempel ved avklemming av en eller flere av C6-C7-C8 nervene) kan være verdt å utprøve, samt bruk av ergonomisk u-formet hodepute.

 

Avklemming av C7 og C8-nerveroten kan gi redusert styrke i grep og fingre, samt tilhørende nummenhet. Forskningsstudier har dokumentert at bruk av kompresjonshansker har effekt i form av forbedret grepstyrke og håndfunksjon.3 Dette er også evidensgrunnlaget for at vi anbefaler alle med nakkeprolaps med nervepåvirkning ned i hender og fingre å prøve slike. Naturlig nok vil det fungere bedre for enkelte, men det vi vet er at det ikke har noen negative effekter.

 

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.4  Men den gang også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså, i kombinasjon med bevegelse i hverdagen og gitte rehabiliteringsøvelser, å stimulere til tilheling i mellomvirvelskivene – og fjerne trykket mot de påvirkede nerverøttene. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

 

Rehabiliteringsøvelser mot Cervikogen Discogen Hodepine

Basert på hva vi har lært tidligere i artikkelen vet vi at hodepine assosiert med nakkeprolaps gjerne stammer fra nakkemusklene og nakkeleddene. Derfor kommer vi til å dele rehabiliteringstreningen inn i to ulike faser. Fase 1 sikter seg særlig inn på å gi bedre funksjon og bevegelighet i nakke, skulderblad og skuldre – i den mer smertefulle fasen av et nakkeprolaps. Fase 2 kan implementeres med fase 1 og vil kunne gi et temmelig fullkomment treningsprogram for deg med feilfunksjon i nakke og skuldre.

 

VIDEO: Fase 1 – Bevegelse og Funksjonstrening i Nakke og Skuldre

Ved tøyeøvelser anbefaler vi at du holder strekken på et moderat nivå, og sikter deg inn på rundt 30 sekunder over 3 sett.

VIDEO: Fase 2 – Tilpasset Opptrening av Skulder og Skulderblad med Strikk

Her kan du se et eksempel på den typen av strikktrening vi refererer til tidligere i artikkelen. Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Det hersker nok heller liten tvil om at vi er store fans av trening med strikk. Grunnen til det er at det er både trygt, enkelt og effektivt – noe som er ypperlig for de med nakkeprolaps og som ikke ønsker å feilbelaste seg. I lenken ovenfor kan du se flere varianter av denne treningsstrikken – og kjøpsmuligheter.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps, nakkesmerter og svimmelhet.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Et nakkeprolaps med tilhørende hodepine kalles for cervikogen discogen hodepine. Hver enkelt av disse kan gå hardt utover hverdagen – både psykisk og fysisk – men når de kombinerer og gir smerter i samlet tropp kan det være ekstra krevende. Vi hjelper deg gjerne og vil gjøre vårt ytterste for at du skal komme tilbake til en smertefri hverdag.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Persson et al, 2006. Headache in patients with cervical radiculopathy: a prospective study with selective nerve root blocks in 275 patients. Eur Spine J. 2007 Jul; 16(7): 953–959.

2. Johansson et al, 1999. Pathophysiological mechanisms involved in genesis and spread of muscular tension in occupational muscle pain and in chronic musculoskeletal pain syndromes: a hypothesis. Med Hypotheses . 1991 Jul;35(3):196-203

3. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

4. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.