Home » Nakkeprolaps » Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

I denne artikkelen vil du lære alt om skivebukning i nakken (cervikal skiveprotrusjon) – inkludert forskjellen på skivebukning og skiveprolaps.

Mange blir bekymret og redde når de hører at de har fått påvist en skivebukning på en MR undersøkelse. Disse kalles også for cervikal skiveprotrusjon på fagspråket. Det som er viktig å forstå er at skivebukninger ikke er farlige og heller ikke trykker langt nok bakover til å avklemme nerverøtter. Dòg kan det være en indikator på at mellomvirvelskivene dine utsettes for feilbelastning. I visse tilfeller kan skivebukning være et forstadie til et skiveprolaps. Men før vi går mer i dybden rundt dette er det viktig for oss å gå løs på det mer grunnleggende.

 

Hva er en Mellomvirvelskive?

For å forstå forskjellen på en skivebukning og et skiveprolaps må vi forstå hva en mellomvirvelskive er. Nakken består av syv nakkevirvler – fra C1 øverst til C7 nederst. I mellom disse nakkevirvlene, av beinvev, finner vi mykere mellomvirvelskiver. Eller nærmere bestemt støtabsorberende skiver som består av en myk indre kjerne (nucleus pulposus) og en hardere yttervegg (annulus fibrosus). Disse skivene er altså helt essensielle når det kommer til bevegelighet i nakken og ryggen, samtidig som de også demper støtbelastning når vi går eller gjør andre aktiviteter. Men hva skjer dersom disse skivene blir skadet?

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Artikkel – Sist oppdatert: 14.02.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

Forskjellen på en Skivebukning og et Skiveprolaps?

(Figur 1: Illustrasjon som viser fire ulike stadier av skiveskade)

På et generelt grunnlag deler man gjerne inn skiveskader i fire ulike stadier:

  1. Skivedegenerasjon
  2. Skivebukning
  3. Skiveprolaps
  4. Alvorlig Skiveprolaps (Større Prolapsvolum og mer Omfattende Skade på Skiven)

 

– Forskjellen Ligger i Skaden på Ytterveggen

En skivebukning innebærer at den myke massen inne i mellomvirvelskiven trykker ut mot ytterveggen. Men det forekommer altså ingen skade på ytterveggen hvor nucleus pulposus kan gå gjennom. Det er først når den myke, indre delen av skiven forserer denne barrieren at det klassifiseres som et skiveprolaps. På figur 1 ovenfor er den myke massen illustrert med en gråfarge. I illustrasjonen kan du se hvordan den trykker mot ytterveggen og dermed framprovoserer det vi kaller en utbukning.

 

Kan en Skivebukning Være et Forstadie til et Nakkeprolaps?

[Bilde: En Fysioterapeut ved Vondtklinikkene avd. Lambertseter foretar en Nakkeundersøkelse]

Her ønsker vi ikke å krisemaksimere mer enn nødvendig – da det er mange som får påvist skivebukning uten at dette blir til et prolaps på et senere tidspunkt. Dòg er det jo tross alt slik at pasienten vil ha måttet gjennomgå en MR undersøkelse for å få påvist skivebukning. En bildediagnostisk undersøkelse man ikke gjennomfører dersom det ikke foreligger langvarige nakkesmerter eller nevrologiske symptomer. Man vil jo derfor estimere at det er betydelig feilfunksjon i nakkens muskler og ledd.

 

– Bruk Sjansen til å Forbedre Egen Nakkehelse

Noen blir, utrolig nok, nesten skuffet over at det ikke var prolaps. Man bør heller se på det som noe positivt – for ingen ønsker å ha prolaps i nakken. Men som vi la vekt på tidligere, så er det ingen som tar MR av nakken uten at de har betydelige plager. Derfor bør det foreligge en klar indikasjon – og motivasjon – for å virkelig ta tak i nakkesmertene på en aktiv måte.

 

“- Ok, Du har fått påvist en skivebukning i nakken – og har tilhørende nakkesmerter. Nå finnes det vel ikke lenger noen unnskyldning for å ikke gjøre noe med nakkeplagene?”

 

Utredning og Undersøkelse av Skivebukning i Nakken

(Bilde: En moderne kiropraktor ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet undersøker funksjon i arm og skulder)

  • Funksjonell Undersøkelse
  • Nevrologisk Testing
  • Bildediagnostisk Utredning (Hvis medisinsk indisert)

Dersom du har fått påvist en skivebukning i nakken er det en viss sjanse for at du allerede har vært gjennom et visst utredningsforløp. Særlig med tanke på at man kun kan se skivebukning på MR undersøkelse. Vanligvis er det offentlig autoriserte klinikere, i form av moderne kiropraktor eller fysioterapeut, som utfører denne funksjonelle undersøkelsen.

 

Klinisk og Funksjonell Undersøkelse

Første besøk hos en kliniker kalles for en førstegangskonsultasjon. Denne konsultasjonen starter med en historietagning – hvor klinikeren går gjennom dine symptomer og din opplevelse av smertebildet. Her vil terapeuten stille spørsmål som er viktige for å kartlegge plagene dine. Etter denne samtalen går man over til den funksjonelle utredningen.

 

Her vil terapeuten, som gjerne er en moderne kiropraktor eller fysioterapeut, undersøke funksjonen i muskler, ledd og nerver. Overanspente muskler og begrenset leddrestriksjon lenkes gjerne opp mot feilfunksjon – og kan gi videre informasjon om hva som er årsaken.

 

Nevrologisk Testing ved Skivebukning i Nakken

(Figur 2: Oversikt over Brachial Plexus)

Det er viktig å skille mellom to fundamentalle typer av nervepåvirkning:

  • Funksjonell Nerveirritasjon (Inkludert Brachial Plexopati)
  • Discogen Nervepåvirkning (Skiveprolaps som Trykker på Nerverøtter)

– Funksjonell Nerveirritasjon

Ved skivebukning i nakken er det ikke nerverotsaffeksjon. Altså foreligger det ikke nerveavklemming grunnet selve skivebukningen. Dòg er det viktig å huske på at det kan forekomme nerveirritasjon også uten nakkeprolaps. Således er det veldig viktig å kartlegge eventuelle funksjonelle nerveirritasjoner i nakken og skulderen. Her er det særlig viktig å se på redusert funksjon i nakkeovergangen og nakkegropen, da det er her vi finner store deler av brachial plexus – utgangspartiet for de fem nederste nakkenerverøttene, inludert første brystryggsnerverot (C5, C6, C7, C8 og T1).

 

Hvis muskler og ledd i nakkegropen forårsaker nerveirritasjon i nakkegropen kalles dette for scalenii syndrom, brachial plexopati eller thorakalt outlet syndrom (TOS). Kort fortalt innebærer dette altså en form for avklemming eller feilfunksjon som påvirker nakkenerverøttene i dette partiet. Avhengig av hvilke nerve som blir påvirket kan man oppleve ulike typer av nervesmerter og nervesymptomer.

 

Bildediagnostikk

En moderne kiropraktor har henvisningsrett til bildediagnostikk – inkludert MR undersøkelse. MR utredning regnes som bildediagnostisk gullstandard ved mistanke om skiveskader og skivepåvirkning. Dòg henvises det vanligvis kun dersom det foreligger indikasjon på dette – altså at man ser det som strengt nødvendig for ytterligere kartlegging.

 

Behandling, Egentiltak og Rehabiliteringstrening mot Skivebukning i Nakken

Ved våre avdelinger i Vondtklinikkene vet vi hvor viktig undersøkelsen er for å gi optimal behandling og rehabiliteringstrening. Hvis du vil gjøre et dypdykk i dette temaet har vi skrevet en stor guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen). En viktig regel å huske på er at det ikke finnes noen “quick fix” for langvarige smerter, og at her må man – sammen med sin terapeut – gjøre en god innsats for å bli så bra som mulig.

 

– Den Funksjonelle Helsen kan Alltid bli Bedre (Men det kan ta tid)

Mange av oss venter vanligvis lenge med å ta tak i problemene våre. Dette kan være uheldig ettersom at det kan bidra til at smertebildet blir mer innviklet og at man får endret funksjon. Heldigvis finnes det trygg og godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser som kan hjelpe deg.

 

For det første er det viktig å forstå at all feilfunksjon vil kunne føre til kompenseringsplager. For eksempel vil mangelfull bevegelse i nakken kunne føre til underbruk og dermed redusert muskel- og leddhelse. Fysiske utslag kan innebære en høyere konsentrasjon av skadevev – som igjen gradvis fører til økt smertesensitivitet, mindre elastisitet og bevegelighet, samt svakere muskelfibre. Med andre ord risikerer man å havne i en “ond, nedadgående spiral”.

 

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan behandlingen bryte ned skadevev, øke bløtvevsbevegelighet, redusere nervetensjon og stimulere tilheling. Vanlige behandlingsteknikker inkluderer gjerne muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt.

 

Egentiltak mot Skivebukning i Nakken og Tilhørende Smerter

Mange pasienter med nakkesmerter og skiveproblematikk etterspør egentiltak som kan bidra i forebyggende og behandlende øyemed. Grunnet at mange opplever symptomer ned i hendene ved skiveproblemer i nakken anbefaler man derfor naturlige egentiltak som bedrer forholdene både i nakken og hendene. Ved skivebukning i nakken og mulig funksjonell nerveirritasjon kan hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker være gode tiltak som er verdt å prøve.

 

Nerveirritasjon mot nerverøttene C6, C7 og C8 kan gi både smerter og nummenhet i hendene. Forskningsstudier har vist at kompresjonshansker kan gi effekt i form av bedre grepstyrke og håndfunksjon.1 Hanskene skal brukes daglig, men man trenger naturligvis ikke å ha det på hele dagen. Vi anbefaler gjerne minst 3 timers bruk om dagen. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

 

Cervikal skivebukning kan tolkes som et forstadie til større skiveskader. Nettopp derfor er mange opptatt av måter de kan dekomprimere de påvirkede mellomvirvelskivene. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.2  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså å midlertidig redusere trykket mot mellomvirvelskivene og de tilhørende nerverøttene. Dette legger til rette for forbedret skivehelse og skivehøyde. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

 

Rehabiliteringsøvelser mot Skivebukning i Nakken (Cervikal Skiveprotrusjon)

Mange som får påvist skivebukning i nakken har en lang historikk med nakkesmerter. Som nevnt tidligere i artikkelen er jo dette også gjerne grunnlaget for at de gjennomgår en MR undersøkelse – som er den undersøkelsesformen hvor dette kan påvises. Derfor velger vi å vise deg et godt treningsprogram mot nakkesmerter som også gir deg bedre funksjon i både nakken og skuldrene. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram programmet. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker).

 

– Ved å bedre forholdene i nakke og skuldrene kan vi også legge til rette for mindre feilbelastning på mellomvirvelskivene i nakken. En god kombinasjon kan være å dedikere seg til både aktive egentiltak og disse øvelsene over tid.

 

VIDEO: 9 Øvelser mot Nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Kontakt Oss: Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la nakkesmertene ta kontroll over hverdagen din. Ta heller aktive grep og gjør noe med det.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Forskning og Kilder:

1. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.