Home » Nakkeprolaps Operasjon » Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon

Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon

Fremre cervikal diskektomi - Foto Wikimedia
Fremre cervikal diskektomi – Foto Wikimedia

Nakkeprolaps operasjon: Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon

Dersom konservativ behandling mislykkes og smertene vedvarer på samme sterke nivå i mer enn 3 måneder eller gir sterk funksjonssvikt kan det være nødvendig med operasjon. De tre typene av operasjon for nakkeprolaps er fremre cervikal diskektomi med fiksasjon, fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon og bakre cervikal diskektomi. Hvis man gjennomgår en slik operasjon er det veldig viktig at man tar rehabiliteringstreningen seriøst og gjør sitt beste der – dette for å sikre best mulig resultat.

 

  • Fremre cervikal diskektomi uten fiksasjon – Fjerning av mellomvirvelskiven, gjennom inngrep fra framside av hals, men uten påfølgende fysisk fiksering i operert område. Kjent som ‘anterior cervical discectomy without fusion’ på engelsk. En studie med 291 operasjoner (Maurice-Williams et al, 1996)3 viste til symptomatisk bedring i 94.5% av opererte pasienter, forverring i 3% og dødelighetrisiko på 1.5%(4 av 291 pasienter døde).

 


 

[3] Maurice-Williams RS, Dorward NL. Extended anterior cervical discectomy without fusion: a simple and sufficient operation for most cases of cervical degenerative disease. Br J Neurosurg. 1996 Jun;10(3):261-6.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.