Home » Nakkeprolaps skivenivå (Page 3)

Category Archives: Nakkeprolaps skivenivå

Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og Kliniske Funn

Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og Kliniske funn [Stor Guide]

Fått påvist nakkeprolaps og nerveavklemming i nivåene C5-C6? Her er det du trenger å vite om symptomer og kliniske funn ved nakkeprolaps i C5-C6 skivene. Lenger ned i artikkelen kan du se hvilke spesifikke symptomer du kan få ved en slik skivelidelse.

I tillegg til ovenstående vil du også kunne lære mer om hvordan et slikt nakkeprolaps diagnostiseres og behandles. I et C5-C6 nakkeprolaps er det C6 nerveroten som er avklemt, og dette vil dermed påvirke muskler, hud og annet som er innervert av denne nerven. Det vil blant annet kunne gi nummenhet, smerter og muskelsvakhet.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

Sist oppdatert: 17.01.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Anatomien til skivenivåene C5-C6

+ Hvor er C5-C6 i nakken?

+ Oppbygningen av en cervikal mellomvirvelskive

+ Ulike skiveskader

 • 2. Årsaker til nakkeprolaps

+ Risikofaktorer for nakkeprolaps

+ Traumebetinget prolaps i nakken

+ Slitasjerelatert skiveskade i nakken

 • 3, Symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

+ Vanlige symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

+ Hva er et dermatom?

+ C5-C6 dermatomet

 • 4. Diagnostisering av C5-6 prolaps i nakken

+ Funksjonell undersøkelse

+ Nevrologisk testing

+ Bildediagnostisk utredning

+ Andre diagnoser som kan gi nerveirritasjon

 • 5. Behandling av prolaps i C5-6

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva er prolapsregresjon?

+ Invasiv behandling (kirurgisk inngrep)

 • 6. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps

+ Egentiltak mot symptomer grunnet nakkeprolaps

+ Treningsøvelser mot prolaps i nakken (med video)

 • 7. Våre Klinikker og Samarbeidspartnere

 

1. Anatomien til Skivenivåene C5-C6

Hvor finner man skivenivået C5-6? Og hva er egentlig en cervikal mellomvirvelskive laget av? Dette og mer vil vi få svar på når vi ser nærmere på anatomien til C5-C6.

 

Anatomi: Hvor finner vi C5-C6 i nakken?

Figur 1: Nakkevirvlene sett fra siden. Kilde: Anatomography

Nakken vår består av syv nakkevirvler – og kalles cervical columna på latin. På bildet ovenfor ser vi nakken sett fra siden. Den øverste nakkevirvelen heter C1 (atlas) og den nederste heter C7. Overgangen mellom nakken og hodet kalles den atlanto-occipitale overgangen, og området hvor brystryggen går over til nakken er den cervicotorakale overgangen (ofte forkortet CTO). C5-6 er altså lokalisert i den nederste delen av nakken, mer spesifikt er C5 tredje nederste og C6 er nest nederste nivået. Selv om det er syv nakkevirvler er det faktisk åtte par med cervikale nerver – fra C1 til C8. Hvert enkelt par med nerver (en på hver side) går ut fra spinalkanalen ovenfor sin tilhørende nakkevirvel. Med unntak av C8 hvor nerveparet går ut under C7-virvelen (1).

 

Studier har vist at mer fremoverskutt hodestilling og dermed en framoverbøyd nakke gir høyere risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Normal kurvatur i nakken kalles for cervikal lordose. Dersom kurven rettes ut grunnet redusert biomekanisk funksjon i muskler og ledd, samt brystryggen, kan dette gi uttrettet nakke eller cervikal kyfose. Sistnevnte innebærer at den naturlige kurven har snudd seg. Forskning har vist at dårlig holdning i nakke og brystrygg er direkte relatert til høyere forekomst av nakkeprolaps. De samme studiene viser dòg også at ved å gjenopprette normal kurvatur i nakke og brystryggen, så kan man også gjenopprette skivehøyden og skademekanismen.

 

Anatomi: Oppbygningen av en Cervikal Mellomvirvelskive (Diskus) og Skiveprolaps

Figur 2: Ulike stadier av skiveprolaps. Kilde: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

I mellom nakkevirvlene finner vi det vi kaller mellomvirvelskiver – dette er myke masser bestående av en ytre vegg (annulus fibrosus) og nucleus pulposus (den indre mykere massen). Vi har også to forankringer, som kalles endeplater, en som fester skiven til nakkevirvelen ovenfor og en som gjør at skiven festes mot virvelen under. Et skiveprolaps oppstår dersom deler av, eller hele den myke massen, siver ut gjennom annulus fibrosus. Dette kan enten oppstå akutt eller grunnet degenerative forandringer over lengre tid. Akutte nakkeprolaps oppstår vanligvis grunnet en plutselig traumatisk overbelastning, slik som ved kraftige nakkesleng og lignende, og gir vanligvis mer intense smerter og mer betydelige symptomer enn et nakkeprolaps som har oppstått over tid.

 

Figuren ovenfor viser kortfattet fire forskjellige stadier av skiveskade:
 1. Skivedegenerasjon: Milde slitasjeforandringer på mellomvirvelskiven.
 2. Skivebukning: Den indre massen trykker ut mot veggen, men uten å gå gjennom.
 3. Skiveprolaps: Deler av nucleus pulposus har brytt den ytre veggen og sivet ut mot nervene.
 4. Alvorlig prolaps: Større deler av den myke massen trykker ut gjennom ytterveggen – og gir grunnlag for større nerveaffeksjon.

 

Her er det viktig å nevne at nakkeprolaps kan forekomme med og uten nerverotsaffeksjon – altså med eller uten nerveavklemming. Skivebukning regnes gjerne som et forstadie til et skiveprolaps, men betyr ikke nødvendigvis at man vil bli rammet av prolaps. Dòg er det flere som gjerne tar dette som et advarsel og begynner å adressere underliggende risikofaktorer med fysikalsk behandling og øvelser.

 

 

2. Årsaker til Nakkeprolaps

Hvorfor får man nakkeprolaps? Og mer spesifikt – hva gjør at man får prolaps i C5-C6? Her ser vi først nærmere på risikofaktorer for å få nakkeprolaps, og deretter kommer vi nærmere inn på forskjellige årsaker til at man rammes.

 

Risikofaktorer for å bli Rammet av Nakkeprolaps

 1. Dårlig Holdning (Øvre kryss syndrom og cervikal kyfose)
 2. Gjentagende belastning over tid (Vibrasjon og kompresjon)
 3. Statisk belastning
 4. Røyking og Dårlig Kosthold
 5. Alder
 6. Traumer og nakkesleng

 

1. Dårlig Holdning og Nakkeprolaps

‘Dårlig holdning’ er et folkelig begrep som gjerne betegner framskutt hodestilling, avrundede skuldre og økt kurve i øvre del av ryggen. Vi har tidligere i artikkelen refererte til forskningsstudier som har lenket dette til økt risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Øvre kryss syndrom, Scheuermanns sykdom (pukkelrygg), utrettet nakke og cervikal kyfose er alle tilstander som kan gi grunnlag for det man ofte kaller dårlig holdning. Men sannheten er at disse har et særdeles høyt innhold av biomekaniske faktorer som kan bedres. Ved riktig behandling og opptrening kan man forbedre leddbevegelighet, redusere og normalisere kurvaturen i brystryggen, samt nakken, og dermed redusere trykket mot mellomvirvelskivene. De samme studiene har vist at det å gjenopprette god biomekanisk funksjon er essensielt for raskere tilheling av skiveskader. Dette er også grunnlaget for at tilpassede dekompresjonsteknikker, slik som tilpasset leddmobilisering og traksjon, har dokumentert positiv effekt mot skiveskader i nakken (3, 4).

 

2. Gjentagende Belastning Over Tid (Vibrasjon og Kompresjon)

Dersom områder i nakken utsettes for den samme belastningen daglig kan det bygge seg opp belastningsskader. For eksempel har forskningsstudier vist at yrkessjåfører har en økt risiko for å få nakkeprolaps (5). Dette lenkes direkte til vibrasjonskreftene sjåfører utsettes over tid, samt langvarig belastning mot nakke og skuldre. Over tid vil det oppstå redusert funksjon i bløtvev og tilhørende strukturer som igjen kan føre til økt belastning på mellomvirvelskivene i nakken. Kjøring generelt medfører også økt belastning mot nakke og skuldre, blant annet grunnet nakkestillingen og hvordan man holder armene foran seg.

 

3. Statisk Belastning

En viss overlapp her med punkt 2, men her refererer vi særlig til kontorarbeid og statiske arbeidsstillinger. Merk deg at dette også kan gjelde deg som står hele dagen – ikke bare de som sitter. Leger, grunnet lange arbeidsdager og mye rapportskriving, har dokumentert høyere risiko for nakkeprolaps (6). Det antas også at stress, både fysisk og psykisk, fører til økte påkjenninger mot nakkeregionen. Som du ser av illustrasjonen ovenfor vil den typiske “PC-stillingen” gjerne medføre framoverlent nakkestilling, og dermed en betydelig større belastning mot de nederste delene av nakkevirvlene – inkludert C5-6. Kompresjonskreftene kan over tid føre til skivebukning og deretter ytterligere skiveskade (se figur 2 høyere opp i artikkelen for å se de forskjellige stadiene av skiveskade).

 

4. Røyking og Dårlig Kosthold

Røyking, en lite aktiv livsstil og dårlig kosthold er alle risikofaktorer for å bli rammet av nakkeprolaps (6). De aller fleste vet at tobakk og røyking ikke er sunt, men færre vet dòg at det kan være en medvirkende årsak til nakkeprolaps. For å være spesifikk så skyldes dette at nikotin nedjusterer produksjonen og biosyntesen i skiveceller. Dette er cellene som står for vedlikehold og reparasjon. Røyking medfører også sammentrekning av det vaskulære systemet rundt mellomvirvelskivene. En direkte konsekvens av dette medfører at skiven mottar mindre næringsstoffer og oppbyggende materiale fra blodårene. Over tid vil denne mangelen på næring føre til raskere nedbryting og potensielle skader på mellomvirvelskivene (7). Regelmessig bevegelse og å unngå røyking er derfor to gode tips for deg med nakkeprolaps – eller for deg som ønsker å forebygge det.

 

5. Alder

Etterhvert som årene går er det mer og mer sannsynlig at nakken har blitt utsatt for noen overbelastninger og feilbelastninger. Særlig er det personer som faller inn under yrkene vi har nevnt tidligere, og de med statisk belastning i hverdagen som har mest risiko for å få skiveskader i sen alder. Med det sagt så er det veldig mye man kan gjøre for å forbedre en “sliten nakke”. Det er aldri for sent med forbedrede tiltak og livsstilsforandringer. En viktig faktor er at man ikke blir gående med smerter over tid. Oppsøk heller kyndig hjelp for å adressere dine ledd og muskelsmerter. I tillegg til dette er det viktig med bevegelse i hverdagen, variert sittestilling og å sørge for godt næringsgrunnlag til mellomvirvelskivene (stump røyken).

 

6. Traumer og Nakkesleng

Nakkesleng og whiplash innebærer gjerne store belastninger mot de anatomiske strukturene i nakken. Ikke overraskende er det også en risiko for at slike plutselige overbelastninger kan medføre nakkeprolaps og skiveskader. Dette kan skje akutt eller så kan det også skje en god stund etter selve traumet. Ved nakkesleng tilråder vi alle å få det funksjonelt undersøkt funksjonelt hos en fysioterapeut eller moderne kiropraktor. Å jobbe tidlig med bløtvev og redusert bevegelighet, samt få riktige øvelser i en tidlig fase, kan bidra til å unngå langvarige og langsiktige plager. Vi noterer oss også at C5-6 kan være spesielt utsatt ved nakkeslengtraumer.

 

Traumebetinget Versus Slitasjebetinget Nakkeprolaps

Akutt oppståtte nakkeprolaps skiller seg fra slitasjebetingede nakkeprolaps ved at de ofte er mer smertefulle og kan gi kraftigere symptomer. Dette kan inkludere sterkere stråling/iling ned i armen, mer kraftsvekkelse og generelt høyere smerteintensitet. Grunnlaget for dette ligger også i at det, naturlig nok, ved nakkesleng og andre traumer kan forekomme skader på bløtvev og nærliggende strukturer – og ikke bare selve mellomvirvelskiven. Som nevnt tidligere er vi veldig opptatt av at man går til fysisk undersøkelse etter slike traumer – det kan være gull verdt for å unngå framtidige plager.

 

3. Symptomer ved Nakkeprolaps i C5-C6

I denne delen av artikkelen vil du lære mer om vanlige symptomer ved nakkeprolaps. Vi ser også nærmere på mer spesifikke symptomer for skiveprolaps i C5-C6. I tillegg til dette vil du lære mer om dermatomer, samt det spesifikke dermatomet for C5-C6.

 

Vanlige Symptomer og Tegn ved Nakkeprolaps

Symptomene og de kliniske tegnene ved et nakkeprolaps vil kunne variere basert på nerverotsavklemmingen og omfanget av skiveskaden. Mer spesifikt vil en kliniker kunne definere hvilken nerverot som er påvirket basert på symptomer og kliniske tegn. Men noen av de vanlige symptomene ved et prolaps i nakken inkluderer:

 

Nakkesmerter

At man har vondt i nakken betyr ikke at man har et nakkeprolaps, men det er ofte slik at en nerveavklemming i nakken også gir grunnlag for smerter i nakken. Disse vil vanligvis være lokalisert på baksiden og på samme side som prolapset sitter. Smertene kan variere betydelig, og kan gi alt fra milde smerter ved berøring til mer intense og brennende smerter.

 

Radikulære Smerter

Denne typen av smerter beskrives vanligvis som iliing, prikking eller elektrisk strålende smerter ned i armen. Avhengig av hvilken nerve som er påvirket kan de også gå hele veien gjennom skulder, overarm, underarm, hånd og fingre.

 

Cervikal Radikulopati

I tillegg til strålende smerter kan en avklemt nerve også forårsake nummenhet og / eller svakhet ned i armen og hånden. Dette varierer ofte fra tilfelle til tilfelle – og noen personer vil melde om at de kun opplever nummenhet, men ikke direkte smerter. For andre kan det være helt motsatt og personen melder om stråling ned i armen, men uten nummenhet.

 

Visse Nakkebevegelser Forverrer Smertene

Smerter grunnet nakkeprolaps har en tendens til å bli verre ved belastning – slik som ved visse idretter og ved tyngre løft. Visse hodestillinger, fordi de gir reduserte plassforhold for nerven, kan også forverre smertene eller framprovosere stråling ned i armen.

 

Nakkestivhet

Både smertene og inflammasjonen rundt et nakkeprolaps kan, naturlig nok, begrense nakkebevegeligheten. Mange med skiveskade i nakken opplever derfor at de kjenner seg veldig stive i nakken. Dette skyldes også at slike nerveavklemminger gjerne går hånd i hånd med muskelspenninger i området.

 

Symptomer ved Prolaps i C5-6

Figur 3: Ulike smertepresentasjoner ved forskjellige nerveavklemminger.

Som nevnt tidligere vil de mer spesifikke nevrologiske symptomene og smertepresentasjonene defineres av hvor skiveprolapsen er lokalisert. Mellomvirvelskiven til C5-C6 sitter mellom femte nakkevirvel (C5) og sjette nakkevirvel (C6). Ved et nakkeprolaps i C5-6 er det C6-nerveroten som blir avklemt. Dette vil kunne gi smerter, prikking og nummenhet som går fra nakken, under skulderbladet, gjennom skulderen og videre ned mot tommelen (se figur 3 ovenfor). I tillegg til dette vil man kunne oppleve svakhet i biceps og håndleddsstrekkere (de som bøyer håndleddet bakover). C5-C6 er det vanligste nivået å få nakkeprolaps i.

 

I tillegg til ovenstående kan avklemming av C6-nerven gi svakhet i skulderabduksjon (løfting av armen ut fra siden), uttadrotasjon og underarmspronasjon, samt underarmssupinasjon. Ved testing kan C6-refleksen, brachioradialis, være svekket eller fraværende.

 

Hva er et Dermatom? Og hva er C5-C6 dermatomet?

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons
Figur 4: Kart over dermatomer. Bakre del. Kilde: Wikimedia Commons

Følelsen i og på huden styres av sensoriske nerver. Ulike steder på kroppen er regulert av forskjellige nerverøtter. For eksempel i illustrasjonen ovenfor kan du se hvordan C6-dermatomet går fra nakken, videre ut mot overarmen og deretter ned mot tommelregionen. Ved et skiveprolaps i C5-C6 er det nettopp i C6-dermatomet vi kan oppleve nummenhet og redusert følelse (hyposensitivitet).

 

4. Diagnostisering av Nakkeprolaps

 • Funksjonell og Klinisk Undersøkelse
 • Nevrologiske Testing
 • Bildediagnostisk Utredning

En offentlig autorisert kliniker (vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut) vil se etter flere symptomer og kliniske tegn ved diagnostisering av mistenkt nakkeprolaps. Ved alle våre avdelinger ved Vondtklinikkene innehar vi en toppmoderne og helhetlig tilnærming ved undersøkelse av prolaps i nakken. Førstegangskonsultasjonen starter med en historietagning – hvor du forteller terapeuten om hvordan du opplever smertene og symptomene. Utifra anamnesen vil klinikeren få en mistanke om hvilket område som er rammet. Funksjonelle undersøkelser, hvor man blant annet ser på bevegelighet og styrke, vil gi ytterligere informasjon. Særlig viktig er det å se på bevegelsesutslagene i nakken, da betydelige restriksjoner kan indikere større feilfunksjon og mer nervepåvirkning.

 

– Nevrologisk Testing

Deretter vil klinikeren undersøke for eventuelle sensoriske forandringer, muskelsvakhet og reflekspåvirkning. Mer spesifikke tester kan inkludere Spurlings test, Hoffman test og Lhermitte’s tegn. Ved å kombinere de forskjellige undersøkelsene vil terapeuten kunne danne seg et bilde av om det foreligger en nakkeprolaps og hvilke nerverøtter som eventuelt er påvirket.

 

– Bildediagnostisk Utredning

Vanligvis er det ikke nødvendig med bildediagnostisk undersøkelse for å stille diagnosen om nakkeprolaps. Men dersom det er medisinsk indisert, eller at man ikke får de resultatene man ønsker med fysikalsk behandling og øvelser, så har både kiropraktor og lege henvisningsrett. Dette innebærer at de kan henvise deg til en MR undersøkelse for å evaluere nervetilstanden, plassforholdene og skivehelsen.

– Andre Funksjonelle Diagnoser som kan gi Nervesymptomer

Det er viktig å nevne at betydelig redusert funksjon i muskler og ledd også kan gi nerveirritasjon. Noen gode eksempler på dette er scalenii syndrom – hvor nervene kommer i klem i nakkegropen mellom nakken og skulderen. Dette skyldes da gjerne muskelspenninger i scalenii-muskulaturen i kombinasjon med betydelige leddrestriksjoner i øvre del av ryggen og nakkeovergangen. Tilstanden kalles også brachial plexopati, da det er nervene i nakkegropen som blir påvirket.

 

5. Behandling av Nakkeprolaps

Opptil 90% av pasienter vil bli bedre med konservativ behandling uten kirurgi (8). Konservativ behandling innebærer vanligvis en kombinasjon av fysikalsk behandling, traksjonsbehandling, leddmobilisering av brystryggen, tilpassede øvelser (med gradvis progresjon) og laserterapi. Vanlige behandlingsteknikker som gjerne benyttes er:

 • Fysikalsk behandling
 • Fysioterapi
 • Intramuskulær akupunktur
 • Laserterapi
 • Moderne kiropraktikk
 • Muskulære teknikker og massasje
 • Traksjonsbehandling (Cervikal dekompresjon)

Laserterapi er en moderne og godt dokumentert behandlingsmetode mot prolaps i nakken. Studier har vist at behandling med laser, da vanligvis over åtte til ti behandlinger fordelt på fire uker, kan gi både betydelig smertelindring og bedret bevegelighet i nakken (9). Nettopp derfor kombinerer vi gjerne inn laserterapi med andre behandlinger for ekstra god effekt. Alle våre avdelinger ved Vondtklinikkene innehar toppmoderne laserapparater og høy faglig kompetanse innen terapeutisk laserbehandling.

 

Grunnet den direkte sammenhengen mellom dårlig holdning og økt belastning på nakken er vi også veldig opptatt av å opprette god funksjon og holdning i brystrygg og skuldre. Ved bedret kurve i brystryggen vil det foreligge mindre posisjonsbetinget belastning på nakken. Nettopp derfor instruerer våre klinikere i tilpassede øvelser som vil hjelpe deg med å stimulere bedre muskelbruk i disse områdene.

 

– Hva er Prolapsregresjon?

Regresjon er det motsatte av progresjon. Så dersom noe regredierer innebærer dette at det trekker seg tilbake. Ved snakk om nakkeprolaps er regresjon noe vi gjerne vil høre, da det betyr at prolapset har blitt mindre. Etterhvert som behandlingsforløpet går vil man forvente at symptomene sakte, men sikkert, trekker seg tilbake. Det er dòg viktig at pasienten selv også bidrar ved å gjøre “hjemmeleksene” man blir instruert i av sin kliniker.

 

– Når må man ty til Nakkekirurgi?

Terskelen for å operere i selve nakken er meget høy. I lys av at også 90% blir bedre med konservativ behandling, så er det sjeldent at man ender opp med å operere prolaps i nakken. Men det kan være aktuelt ved sjeldnere og svært alvorlige tilfeller.

 

6. Egentiltak og Øvelser mot Nakkeprolaps

Når vi instruerer pasienter i øvelser og egentiltak har vi særlig fokus på å gjenopprette normal funksjon og holdning i brystrygg og skuldre. Dette gjenspeiles også i treningsprogrammet vi viser deg nedenfor. Programmet bruker treningsstrikk for å sørge for god isolering av de riktige musklene. Tidligere i artikkelen viste vi deg en illustrasjon av hvordan en framoverlent hodestilling vil gi betydelig mer belastning på mellomvirvelskiver og muskulaturen i nakken. Nettopp derfor er det så viktig å motvirke dette, og vi føler at det fungerer aller best med en kombinasjon av aktive egentiltak og fysikalsk behandling (inkludert leddmobilisering mellom skulderbladene).

 

Vi tilbringer mange timer i sengen. Det er også når vi sover at det forekommer høyest reparasjonsaktivitet i bløtvev og mellomvirvelskiver. En ergonomisk hodepute er derfor gjerne alfa-omega for de som plages med nakkesmerter og nakkeprolaps. Denne varianten tenker nytt og er u-formet, som gjør at man får en mer riktig ergonomisk stilling og posisjon på nakken og brystryggen. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den.

Elastiske treningsstrikker kan være en glimrende treningspartner for deg som plages med nakkeprolaps. I treningsprogrammet vist i videoen nedenfor benytter vi oss av nettopp slike strikker. Glimrende for deg som ønsker å trene skånsomt, men også effektivt.

 

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk (10). De store fordelene med et slikt apparat inkluderer blant annet at det blir lettvint å komme i gang med fysikalsk behandling på egenhånd. Formålet med apparatet innebærer å fjerne kompresjonen av den skadde mellomvirvelskiven – og bidra til best mulige reparasjonsforhold.

 

Øvelser mot Nakkeprolaps (med video)

Treningsøvelser skal legge til rette for best mulig tilhelingsforhold for et nakkeprolaps. Vi har derfor valgt å legge et primærfokus på øvelser som hjelper deg med å trekke skuldrene bakover, samt styrke musklene i skuldrene og nakken. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et godt treningsprogram. Start rolig og bygg deg gradvis oppover. Gå heller ut “for lett” de første gangene slik at du slipper overbelastning.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

7. Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Viken)

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Kilder og Forskning:

1. Lee et al, 2017. High-resolution Imaging of Neural Anatomy and Pathology of the Neck. Korean J Radiol . Jan-Feb 2017;18(1):180-193. doi: 10.3348/kjr.2017.18.1.180. Epub 2017 Jan 5.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore). August, 2019.

3. Constantoyannis et al, 2002. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

4. Browder et al, 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.

5. Lan et al, 2016. An investigation of a cluster of cervical herniated discs among container truck drivers with occupational exposure to whole-body vibration. J Occup Health . 2016;58(1):118-27.

6. Liu et al, 2016. Higher risk for cervical herniated intervertebral disc in physicians. Medicine (Baltimore). 2016 Oct; 95(41): e5055.

7. Elmasry et al, 2015. Effects of Tobacco Smoking on the Degeneration of the Intervertebral Disc: A Finite Element Study. PLoS One. 2015; 10(8): e0136137.

8. Caridi et al, 2011. Cervical radiculopathy: a review. HSS J . 2011 Oct;7(3):265-72.

9. Konstantinovic et al, 2010. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebo-controlled randomized study. Pain Med . 2010 Aug;11(8):1169-78.

10. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.