Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og Kliniske Funn

C5-C6 nakkeprolaps
Illustrasjon av hvordan en nakkeprolaps ser ut på MR – på dette bildet er det et C3-C4 nakkeprolaps.

Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og Kliniske funn [Stor Guide]

Fått påvist nakkeprolaps og nerveavklemming i nivåene C5-C6? Her er det du trenger å vite om symptomer og kliniske funn ved nakkeprolaps i C5-C6 skivene. Lenger ned i artikkelen kan du se hvilke spesifikke symptomer du kan få ved en slik skivelidelse.

I tillegg til ovenstående vil du også kunne lære mer om hvordan et slikt nakkeprolaps diagnostiseres og behandles. I et C5-C6 nakkeprolaps er det C6 nerveroten som er avklemt, og dette vil dermed påvirke muskler, hud og annet som er innervert av denne nerven. Det vil blant annet kunne gi nummenhet, smerter og muskelsvakhet.

 

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

 

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Anatomien til skivenivåene C5-C6

+ Hvor er C5-C6 i nakken?

+ Oppbygningen av en cervikal mellomvirvelskive

+ Ulike skiveskader

 • 2. Årsaker til nakkeprolaps

+ Risikofaktorer for nakkeprolaps

+ Traumebetinget prolaps i nakken

+ Slitasjerelatert skiveskade i nakken

 • 3, Symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

+ Hva er et dermatom?

+ C5-C6 dermatomet

 • 4. Diagnostisering av C5-6 prolaps i nakken

+ Funksjonell undersøkelse

+ Bildediagnostisk utredning

 • 5. Behandling av prolaps i C5-6

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva er prolapsregresjon?

+ Invasiv behandling (kirurgisk inngrep)

 • 6. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps

+ Egentiltak mot symptomer grunnet nakkeprolaps

+ Treningsøvelser mot prolaps i nakken (med video)

 

1. Anatomien til Skivenivåene C5-C6

Hvor finner man skivenivået C5-6? Og hva er egentlig en cervikal mellomvirvelskive laget av? Dette og mer vil vi få svar på når vi ser nærmere på anatomien til C5-C6.

 

Anatomi: Hvor finner vi C5-C6 i nakken?

Figur 1: Nakkevirvlene sett fra siden. Kilde: Anatomography

Nakken vår består av syv nakkevirvler – og kalles cervical columna på latin. På bildet ovenfor ser vi nakken sett fra siden. Den øverste nakkevirvelen heter C1 (atlas) og den nederste heter C7. Overgangen mellom nakken og hodet kalles den atlanto-occipitale overgangen, og området hvor brystryggen går over til nakken er den cervicotorakale overgangen (ofte forkortet CTO). C5-6 er altså lokalisert i den nederste delen av nakken, mer spesifikt er C5 tredje nederste og C6 er nest nederste nivået. Selv om det er syv nakkevirvler er det faktisk åtte par med cervikale nerver – fra C1 til C8. Hvert enkelt par med nerver (en på hver side) går ut fra spinalkanalen ovenfor sin tilhørende nakkevirvel. Med unntak av C8 hvor nerveparet går ut under C7-virvelen (1).

 

Studier har vist at mer fremoverskutt hodestilling og dermed en framoverbøyd nakke gir høyere risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Normal kurvatur i nakken kalles for cervikal lordose. Dersom kurven rettes ut grunnet redusert biomekanisk funksjon i muskler og ledd, samt brystryggen, kan dette gi uttrettet nakke eller cervikal kyfose. Sistnevnte innebærer at den naturlige kurven har snudd seg. Forskning har vist at dårlig holdning i nakke og brystrygg er direkte relatert til høyere forekomst av nakkeprolaps. De samme studiene viser dòg også at ved å gjenopprette normal kurvatur i nakke og brystryggen, så kan man også gjenopprette skivehøyden og skademekanismen.

 

Anatomi: Oppbygningen av en Cervikal Mellomvirvelskive (Diskus) og Skiveprolaps

Figur 2: Ulike stadier av skiveprolaps. Kilde: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

I mellom nakkevirvlene finner vi det vi kaller mellomvirvelskiver – dette er myke masser bestående av en ytre vegg (annulus fibrosus) og nucleus pulposus (den indre mykere massen). Vi har også to forankringer, som kalles endeplater, en som fester skiven til nakkevirvelen ovenfor og en som gjør at skiven festes mot virvelen under. Et skiveprolaps oppstår dersom deler av, eller hele den myke massen, siver ut gjennom annulus fibrosus. Dette kan enten oppstå akutt eller grunnet degenerative forandringer over lengre tid. Akutte nakkeprolaps oppstår vanligvis grunnet en plutselig traumatisk overbelastning, slik som ved kraftige nakkesleng og lignende, og gir vanligvis mer intense smerter og mer betydelige symptomer enn et nakkeprolaps som har oppstått over tid.

 

Figuren ovenfor viser kortfattet fire forskjellige stadier av skiveskade:
 1. Skivedegenerasjon: Milde slitasjeforandringer på mellomvirvelskiven.
 2. Skivebukning: Den indre massen trykker ut mot veggen, men uten å gå gjennom.
 3. Skiveprolaps: Deler av nucleus pulposus har brytt den ytre veggen og sivet ut mot nervene.
 4. Alvorlig prolaps: Større deler av den myke massen trykker ut gjennom ytterveggen – og gir grunnlag for større nerveaffeksjon.

 

Her er det viktig å nevne at nakkeprolaps kan forekomme med og uten nerverotsaffeksjon – altså med eller uten nerveavklemming. Skivebukning regnes gjerne som et forstadie til et skiveprolaps, men betyr ikke nødvendigvis at man vil bli rammet av prolaps. Dòg er det flere som gjerne tar dette som et advarsel og begynner å adressere underliggende risikofaktorer med fysikalsk behandling og øvelser.

 

 

2. Årsaker til Nakkeprolaps

Hvorfor får man nakkeprolaps? Og mer spesifikt – hva gjør at man får prolaps i C5-C6? Her ser vi først nærmere på risikofaktorer for å få nakkeprolaps, og deretter kommer vi nærmere inn på forskjellige årsaker til at man rammes.

 

Risikofaktorer for å bli Rammet av Nakkeprolaps

 1. Dårlig Holdning (Øvre kryss syndrom og cervikal kyfose)
 2. Gjentagende belastning over tid (Vibrasjon og kompresjon)
 3. Statisk belastning
 4. Røyking og Dårlig Kosthold
 5. Alder
 6. Traumer og nakkesleng

 

1. Dårlig Holdning og Nakkeprolaps

‘Dårlig holdning’ er et folkelig begrep som gjerne betegner framskutt hodestilling, avrundede skuldre og økt kurve i øvre del av ryggen. Vi har tidligere i artikkelen refererte til forskningsstudier som har lenket dette til økt risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Øvre kryss syndrom, Scheuermanns sykdom (pukkelrygg), utrettet nakke og cervikal kyfose er alle tilstander som kan gi grunnlag for det man ofte kaller dårlig holdning. Men sannheten er at disse har et særdeles høyt innhold av biomekaniske faktorer som kan bedres. Ved riktig behandling og opptrening kan man forbedre leddbevegelighet, redusere og normalisere kurvaturen i brystryggen, samt nakken, og dermed redusere trykket mot mellomvirvelskivene. De samme studiene har vist at det å gjenopprette god biomekanisk funksjon er essensielt for raskere tilheling av skiveskader. Dette er også grunnlaget for at tilpassede dekompresjonsteknikker, slik som tilpasset leddmobilisering og traksjon, har dokumentert positiv effekt mot skiveskader i nakken (3, 4).

 

2. Gjentagende Belastning Over Tid (Vibrasjon og Kompresjon)

Dersom områder i nakken utsettes for den samme belastningen daglig kan det bygge seg opp belastningsskader. For eksempel har forskningsstudier vist at yrkessjåfører har en økt risiko for å få nakkeprolaps (5). Dette lenkes direkte til vibrasjonskreftene sjåfører utsettes over tid, samt langvarig belastning mot nakke og skuldre. Over tid vil det oppstå redusert funksjon i bløtvev og tilhørende strukturer som igjen kan føre til økt belastning på mellomvirvelskivene i nakken. Kjøring generelt medfører også økt belastning mot nakke og skuldre, blant annet grunnet nakkestillingen og hvordan man holder armene foran seg.

 

3. Statisk Belastning

En viss overlapp her med punkt 2, men her refererer vi særlig til kontorarbeid og statiske arbeidsstillinger. Merk deg at dette også kan gjelde deg som står hele dagen – ikke bare de som sitter. Leger, grunnet lange arbeidsdager og mye rapportskriving, har dokumentert høyere risiko for nakkeprolaps (6). Det antas også at stress, både fysisk og psykisk, fører til økte påkjenninger mot nakkeregionen. Som du ser av illustrasjonen ovenfor vil den typiske “PC-stillingen” gjerne medføre framoverlent nakkestilling, og dermed en betydelig større belastning mot de nederste delene av nakkevirvlene – inkludert C5-6. Kompresjonskreftene kan over tid føre til skivebukning og deretter ytterligere skiveskade (se figur 2 høyere opp i artikkelen for å se de forskjellige stadiene av skiveskade).

 

4. Røyking og Dårlig Kosthold

Røyking, en lite aktiv livsstil og dårlig kosthold er alle risikofaktorer for å bli rammet av nakkeprolaps (6). De aller fleste vet at tobakk og røyking ikke er sunt, men færre vet dòg at det kan være en medvirkende årsak til nakkeprolaps. For å være spesifikk så skyldes dette at nikotin nedjusterer produksjonen og biosyntesen i skiveceller. Dette er cellene som står for vedlikehold og reparasjon. Røyking medfører også sammentrekning av det vaskulære systemet rundt mellomvirvelskivene. En direkte konsekvens av dette medfører at skiven mottar mindre næringsstoffer og oppbyggende materiale fra blodårene. Over tid vil denne mangelen på næring føre til raskere nedbryting og potensielle skader på mellomvirvelskivene (7). Regelmessig bevegelse og å unngå røyking er derfor to gode tips for deg med nakkeprolaps – eller for deg som ønsker å forebygge det.

 

5. Alder

Etterhvert som årene går er det mer og mer sannsynlig at nakken har blitt utsatt for noen overbelastninger og feilbelastninger. Særlig er det personer som faller inn under yrkene vi har nevnt tidligere, og de med statisk belastning i hverdagen som har mest risiko for å få skiveskader i sen alder. Med det sagt så er det veldig mye man kan gjøre for å forbedre en “sliten nakke”. Det er aldri for sent med forbedrede tiltak og livsstilsforandringer. En viktig faktor er at man ikke blir gående med smerter over tid. Oppsøk heller kyndig hjelp for å adressere dine ledd og muskelsmerter. I tillegg til dette er det viktig med bevegelse i hverdagen, variert sittestilling og å sørge for godt næringsgrunnlag til mellomvirvelskivene (stump røyken).

 

6. Traumer og Nakkesleng

Nakkesleng og whiplash innebærer gjerne store belastninger mot de anatomiske strukturene i nakken. Ikke overraskende er det også en risiko for at slike plutselige overbelastninger kan medføre nakkeprolaps og skiveskader. Dette kan skje akutt eller så kan det også skje en god stund etter selve traumet. Ved nakkesleng tilråder vi alle å få det funksjonelt undersøkt funksjonelt hos en fysioterapeut eller moderne kiropraktor. Å jobbe tidlig med bløtvev og redusert bevegelighet, samt få riktige øvelser i en tidlig fase, kan bidra til å unngå langvarige og langsiktige plager. Vi noterer oss også at C5-6 kan være spesielt utsatt ved nakkeslengtraumer.

 

Traumebetinget Versus Slitasjebetinget Nakkeprolaps

Akutt oppståtte nakkeprolaps skiller seg fra slitasjebetingede nakkeprolaps ved at de ofte er mer smertefulle og kan gi kraftigere symptomer. Dette kan inkludere sterkere stråling/iling ned i armen, mer kraftsvekkelse og generelt høyere smerteintensitet. Grunnlaget for dette ligger også i at det, naturlig nok, ved nakkesleng og andre traumer kan forekomme skader på bløtvev og nærliggende strukturer – og ikke bare selve mellomvirvelskiven. Som nevnt tidligere er vi veldig opptatt av at man går til fysisk undersøkelse etter slike traumer – det kan være gull verdt for å unngå framtidige plager.

 

 

 

 

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons
Kart over dermatomer – Bakre del – Wikimedia Commons

Hva er et dermatom? Og hva har det med prolaps å gjøre?

Et dermatom er et område av huden som er styrt av en bestemt nerverot. Et dermatom kan påvirkes ved nakkeprolaps eller nerveirritasjon.

 

Ovenfor ser du et kart over dermatomene i kroppen. Vi tar for oss de som er relevante ved et nakkeprolaps eller nerveirritasjon som stammer fra nakken.

 

Spesifikke nakkeprolapser vil kunne presentere på følgende måter:

C4-C5 (C5 nerveroten er avklemt): Kan forårsake svakhet i deltoideus muskelen i overarmen. Gir vanligvis ikke nummenhet eller stråling. Kan gi skuldersmerter.

C5-C6 (C6 nerveroten er avklemt): Kan gi svakhet i biceps (muskelen i overarmen) og håndekstensorene. Nummenhet og iling kan stråle ned på tommelsiden av hånden. Dette er en av de vanligste formene for nakkeprolaps.

C6-C7 (C7 nerveroten er i klem): Kan gi svakhet i triceps (muskelen på baksiden av armen og ned mot underarmen) og fingerekstensorene. Nummenhet og iling kan forekomme sammen med smerter og kan da stråle ned triceps og inn i langefingeren. Dette er i likhet med C5-C6 nakkeprolaps, en av de vanligste formene for nakkeprolaps..

C7-T1 (C8 nerveroten er avklemt): Kan gi svakhet i håndtrykket (de intrinsiske håndmusklene). Nummenhet og tingling sammen med smertene kan forekomme, og stråler da ned armen og ut mot lillefinger og ringefinger.

 

Har du noen spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. La oss hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

 

Trykk her eller på bildet nedenfor for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på bildet ovenfor for å se ledige timer)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: [email protected]

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

Kilder og Forskning:

1. Lee et al, 2017. High-resolution Imaging of Neural Anatomy and Pathology of the Neck. Korean J Radiol . Jan-Feb 2017;18(1):180-193. doi: 10.3348/kjr.2017.18.1.180. Epub 2017 Jan 5.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore). August, 2019.

3. Constantoyannis et al, 2002. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

4. Browder et al, 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.

5. Lan et al, 2016. An investigation of a cluster of cervical herniated discs among container truck drivers with occupational exposure to whole-body vibration. J Occup Health . 2016;58(1):118-27.

6. Liu et al, 2016. Higher risk for cervical herniated intervertebral disc in physicians. Medicine (Baltimore). 2016 Oct; 95(41): e5055.

7. Elmasry et al, 2015. Effects of Tobacco Smoking on the Degeneration of the Intervertebral Disc: A Finite Element Study. PLoS One. 2015; 10(8): e0136137.