Home » Behandling » Kan kiropraktikk ha effekt mot nakkeprolaps symptomer?

Kan kiropraktikk ha effekt mot nakkeprolaps symptomer?

Behandling av nakkeprolaps - lett traksjon - Foto HT
Behandling av nakkeprolaps – lett traksjon – Foto HT

Kan kiropraktikk ha effekt mot nakkeprolaps symptomer?

Tilpasset, varsom kiropraktorbehandling kan være effektivt i behandling av dysfunksjon i cervikale fasettledd, som igjen kan være en medvirkende årsak til smerter i nakken ved nakkeprolaps. Ledd-dysfunksjon er ofte en stor smertefaktor i det sammensatte nakkeprolaps-symptombildet. En kiropraktor jobber både med muskler og ledd – og kan dermed være en nyttig ressurs i veien tilbake fra en nakkeprolaps. Kiropraktorer har også sykmeldingsrett opptil 12 uker og henvisningsrett til både billeddiagnostikk og legespesialister.

 

En kiropraktor kan evaluere din nakkefunksjon - Foto AICA
En kiropraktor kan evaluere din totale nakkefunksjon, både ledd og muskulatur – Foto AICA

 

Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktisk behandling har som hovedmål å redusere smerte, fremme bevegelighet og dermed også øke livskvalitet og generell helse ved å gjenopprette- og normalisere funksjon i ledd, muskler og bindevev. Behandlingen som blir gitt er alltid utarbeidet utifra pasientens totale helsesituasjon og helhetsperspektiv. Kiropraktoren benytter en rekke behandlingsmetoder der det hovedsaklig benyttes hendene for å gjenopprette normal funksjon. Typiske behandlingsmodaliteter som benyttes av kiropraktorer er leddmobilisering, leddmanipulasjon (også kalt ‘justering’). triggerpunktsbehandling, muskelarbeid, strekkteknikker, traksjonbenk (også kjent som fleksjon-distraksjon eller Cox teknikk), nålebehandling / tørrnåling, funksjonelle vurderinger, råd om ergonomisk tilpasning og spesifikk treningsveiledning.

 

Kiropraktorer har siden 1988 vært en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Dette innebærer at tittelen kiropraktor er beskyttet, og at personer uten autorisasjon ikke har lov til å bruke samme tittel eller en tittel som kan gi inntrykk at personen har samme autorisasjon. Kiropraktikk studiene består av 5 år med universitetsutdannelse etterfulgt av 1 år i turnustjeneste. Det er viktig at du sjekker at din kiropraktor er medlem av NKF (Norsk kiropraktorforening), det er nemlig noen få som arbeider uten dette medlemskapet – og det kan for eksempel skyldes at de ikke har bestått de retningslinjene som NKF stiller, eller at de har tatt sin utdannelse ved et universitet som ikke er ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International) godkjente. (Kilde: Vondt.net)

 

En kiropraktor behandler muskel og skjelett – ikke selve prolapsen.

‘- Kiropraktorbehandling for nakkeprolaps?’ Det er viktig å forstå at en kiropraktor ikke justerer eller behandler selve prolapsen. Prolapsen er noe som må gro av seg selv. En kiropraktor, likeledes som andre behandlere, jobber med å opprette god funksjon i ledd og muskulatur, for på den måte å sikre at du ikke belaster feil eller får videre følgeplager. Mest sannsynlig så er det jo nettopp en dysfunksjon i det muskuloskeletale bevegelsesmønsteret ditt som har ført til skaden i første omgang. Dette kan være med på å sørge for at alt legges til rette for en god, naturlig tilheling.

 

Kiropraktorbehandling ved nakkeprolaps – i kombinasjon med annen behandling.

Kiropraktorbehandling benyttes ofte i kombinasjon med fysikalsk behandling, samt medikamentell, smertelindrende behandling. Ved et tverrfaglig samarbeid kan man nå fram til flere positive aspekter for pasienten og sørge for optimal behandling.

 

Kiropraktorbehandling ved nakkeprolaps - Foto Wikimedia
Ryggrad – Foto Wikimedia

 

Neste side:

Medikamentell behandling kan gi smertelindring ved nakkeprolaps - Foto Wikimedia

Medikamentell behandling av nakkeprolaps


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.