Home » Behandling » Uttøyning av nakken i behandling av nakkeprolaps?

Uttøyning av nakken i behandling av nakkeprolaps?

Traksjonsbehandling av nakkeprolaps - Foto Wiki
Traksjonsbehandling av nakkeprolaps – Foto Wiki

Uttøyning av nakken i behandling av nakkeprolaps?

Traksjon av hodet og nakken kan hjelpe pasienten med å ta trykket bort fra den irriterte nerveroten. Det fungerer ikke alltid like godt for alle, men det anbefales å forsøke. En muskuloskeletal ekspert (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut) kan utføre traksjonsbehandling og instruere deg i lette traksjonshjemmeøvelser både uten og med tilpasset traksjonsutstyr.

 

Aktuelt: Det finnes også spesialtilpassede traksjonsputer og hjemmetraksjonsutstyr.

 

Eksempel på en cervikal traksjonspute - Foto Craftworks

 

Hvordan fungerer cervikal traksjon i behandling av nakkeprolaps?

Teoretisk sett så fungerer det ved at traksjon gir mer avstand mellom nakkevirvlene, da særlig foramen intervertebralis, dette tar dermed bort trykket fra den affekterte nerveroten. Se illustrasjonen nedenfor for virkemåte.

 

Hvordan fungerer traksjon av nakke på skiven? - Foto NPR
Hvordan fungerer traksjon av nakke på skiven? – Foto NPR

 

På bildet ser du en nerverot som er avklemmet grunnet en prolaps. Teorien er ved at å ta trykket bort fra den påvirkede nerveroten, så vil nervesmertene lindres og skiven får også en bedret sjanse til å tilhele seg selv.

 

Forskning: Fungerer traksjon av nakke mot nakkeprolaps symptomer?

Cervikal traksjon (blant annet ved bruk av hjemmetraksjonsenheter) kan redusere nervesmerter og radikulopati symptomer (Levine et al, 1996 – Rhee et al, 2007)1,2. Forskning har også vist at traksjonsbehandling er mest effektiv når den initielle, akutte muskulære smerten har avtatt – og at det ikke bør benyttes på personer med tegn på myelopati.

 

En Cochrane oversiktsstudie (Graham et al, 2008) konkluderte med at det er manglende evidens for bruk av mekanisk traksjon på kroniske nakkesmerter med eller uten radikulopati.Dette betyr ikke at det ikke er effektivt, men bare at på tiden studien ble gjort, så fantes det ikke tilstrekkelig med gode studier som kunne enten bevise eller motbevise effekt.

 

Hjemmetraksjonsapparat - Foto Rmart
Hjemmetraksjonsapparat – Foto Rmart. Les mer om det her.

 

Hva er forskjellen på manuell og mekanisk traksjon?

Manuell traksjon utføres av en kliniker (fysioterapeut, kiropraktor eller manuellterapeut) med hendene. Dette gjøres i intervaller der hodet løftes med den hensikt å fjerne kompresjon av påvirkede nerverøtter eller irriterte fasettledd.

 

Mekanisk traksjon utføres av en maskin som er laget spesielt for det formålet. Det er vanlig at det benyttes en vekt mellom 3.5 – 5.5 kg på en nakke i cirka 24 grader fleksjon, i 15- til 20 minutters intervaller.2

 

Mekanisk traksjon av nakke - Foto MFTV
Mekanisk traksjon av nakke – Foto MFTV

 

Traksjonsbehandling brukes ofte i kombinasjon med diverse andre behandlingsmodaliteter, som fysikalsk behandling, medikamentell behandling, kiropraktisk leddbehandling, cervikale McKenzie øvelser og ergonomisk tilpasning. Cervikal traksjon ved behandling av nakkeprolaps kan altså være nyttig.

 

Kilder:

1. Levine MJ, Albert TJ, Smith MD. Cervical radiculopathy: diagnosis and nonoperative management. J Am Acad Orthop Surg. 1996;4(6):305–316.

2. Rhee JM, Yoon T, Riew KD. Cervical radiculopathy. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(8):486–494.

3. Graham N, Gross A, Goldsmith CH, et al. Mechanical traction for neck pain with or without radiculopathy. Cochrane Database Sys Rev. 2008;(3):CD006408.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.