Nakkeprolaps i C7-T1 | Symptomer og kliniske tegn

Nakkeprolaps i C7-T1 | Symptomer, årsaker og kliniske funn

Fått nakkeprolaps i C7-T1? Her er det du trenger å vite om symptomer, årsaker, kliniske tegn, nevrologiske funn og anbefalt behandling ved nakkeprolaps i C7-T1 skivene. Lenger ned i artikkelen går vi detaljert gjennom hvilke symptomer man kan oppleve ved skiveprolaps i C7-T1 med rotaffeksjon på C8.

I denne store guiden vil du lære alt du trenger å vite om nakkeprolaps i C7-T1. Blant annet vil vi gå gjennom hvordan et slikt prolaps diagnostiseres og behandles. Noe som inkluderer bruken av skadetilhelende laserterapi i behandling av skiveprolaps i nakken. Du vil også få anbefalinger på smarte egentiltak og tilpassede rehabiliteringsøvelser.

C8 nerveroten kan bli avklemt ved skiveprolaps i C7-T1

Ved prolaps i C7-T1 er det C8 nerven som kan bli påvirket og avklemt. Deler av huden (dermatomer) og musklene (myotomer) mottar sine signaler fra C8-nerven. Således vil dette kunne medføre nummenhet i huden, smerter i nakke og arm, samt muskelsvakhet.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

Sist oppdatert: 09.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – Offentlig autorisert helsepersonell

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Går et nakkeprolaps over av seg selv?

+ Belastning versus tilhelingsrate

+ Flere faktorer for å oppnå optimal tilheling

 • 2. Alt om C7-T1

+ Hvor er C7-T1?

+ Hva er en mellomvirvelskive?

+ Nerveroten C8

 • 3. Hvorfor får man prolaps i C7-T1?

+ Risikofaktorer for nakkeprolaps

+ Akutt nakkeprolaps i nakken

+ Degenerativ skiveprolaps i nakken

 • 4, Hvilke symptomer og smerter kan nakkeprolaps i C7-T1 gi?

+ Vanlige symptomer ved nakkeprolaps i C7-T1

+ Hva er et dermatom?

+ C8 dermatomet

 • 5. Hvordan stilles diagnosen nakkeprolaps C7-T1?

+ Funksjonell undersøkelse

+ Nevrologisk testing

+ Bildediagnostisk utredning

+ Andre diagnoser som kan gi nerveirritasjon

 • 6. Behandling av Skiveprolaps i C7-T1

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva er prolapsregresjon?

+ Når vurderes nakkeoperasjon mot nakkeprolaps?

 • 7. Egentiltak og øvelser mot prolaps i C7-T1

+ Egentiltak mot nakkeprolaps

+ Rehabiliteringsøvelser mot prolaps i C7-T1 (med video)

 • 8. Våre Klinikker og Samarbeidspartnere

1. Går et nakkeprolaps over av seg selv?

[Figur 1: Stadier av skiveskade]

Mange går utifra den antagelsen om at nesten alt “går over av seg selv”. Til og med en fysisk skiveskade i nakken. Dette er temmelig misvisende. For det første kan det være store forskjeller fra et nakkeprolaps til et annet – bare se på figur 1 ovenfor her. For det andre, jo, det aller meste blir bedre av seg selv, men de blir ikke nødvendigvis helt bra – og vi må heller ikke glemme de hvor tilhelingen ikke forekommer (kroniske nakkeprolaps).

Gjør forandringer for å stimulere skadetilheling

Hvis man ønsker tilheling må man også gjøre forandringer i belastningssituasjonen. Det er jo tross alt en grunn til at man har fått nakkeprolaps, og vi mener at slike utsagn fører til at mange ikke tar skiveskaden på alvor – og at dette kan være en medvirkende årsak til at det blir kronisk. Vi ser ofte lignende hendelser med ryggprolaps, plantar fascitt og frossen skulder.

Belastning versus tilheling

En enkel sannhet. For at noe skal bli bedre må vi gå i pluss hver dag. Dersom det er tilfelle vil ‘tiden lege alle sår’. Men hva hvis belastningen i hverdagen overskrider tilhelingsevnen? Det er jo ofte dette som er en direkte underliggende årsak til at man fikk en skiveskade i første omgang. Sannheten er altså at man trenger en forandring i den daglige belastningen for å legge til rette for best mulig tilheling – og ja, da vil nakkeprolapset etterhvert trekke seg tilbake.

Dårlig holdning og redusert sirkulasjon er påvirkende faktorer

Men faktorer som statiske stillinger, høyere alder (tregere reparasjonsevne), dårlig kosthold, manglende bevegelse i hverdagen vil altså kunne bidra til at prolapset vedvarer. Et eksempel her er røyking – hvor det foreligger gode forskningsstudier på at dette forhindrer og bremser tilheling av skiveprolaps.1 På samme måte som en aktiv hverdag, mer riktig ergonomisk belastning, fysikalsk behandling og rehabiliteringstrening vil kunne bidra til at forholdene ligger til rette for at nakkeprolapset går over under optimale forhold.

2. Alt om C7-T1

[Figur 2: Nakken sett fra siden]

Hvor og Hva er C7-T1?

C7-T1 refererer til syvende nakkevirvel og første brystryggvirvel. Navnet C7 er en forkortelse for cervikal 7, og T1 betyr torakal 1. Nakken består av syv nakkevirvler, C1-C7, som jo innebærer at C7 er den aller nederste av dem. Samlet sett blir dette segmentet kalt for C7-T1 eller cervikotorakalovergangen – altså området hvor nakken møter brystryggen. I mellom disse to nakkevirvlene finner vi  en mellomvirvelskive.

 

Hva er en Mellomvirvelskive?

[Figur 3: Normal mellomvirvelskive versus en skiveprolaps]

Mellomvirvelskiven er den anatomiske strukturen som ligger innimellom nakkevirvlene. Den består av en indre, myk kjerne som kalles for nucleus pulposus – og en yttervegg som heter annulus fibrosus. Det er denne skiven som gir demping mellom nakkevirvlene og tillater bevegelse. En skiveprolaps i C7-T1 innebærer at ytterveggen i mellomvirvelskiven er skadet, og at den mykere massen siver ut gjennom den skadde ytterveggen.

 

– Skade på Mellomvirvelskiven: Med eller uten rotaffeksjon?

Skiveprolaps med rotaffeksjon betyr at den myke, indre massen dytter langt nok bakover til å avklemme nerveroten. I kontrast til dette betyr prolaps uten rotaffeksjon at massen trykker ut bakover, men uten å klemme av nerven.

 

Nerveroten C8: Mellom C7 og T1

[Figur 4: Syv nakkevirvler og åtte cervikale nakkerøtter]

Du har kanskje bitt deg merke i at det ikke er åtte nakkevirvler? Men det er faktisk åtte nakkenerverøtter. C8 er nerveroten som kommer ut mellom nakkevirvelsegmentet C7-T1. Det er når denne kommer i klem at symptomer som muskelsvakhet, strålende smerter ned i armen og hånden, samt redusert hudfølelse, kan oppstå. De ilende smertene nedover armen kan gå helt ned mot lillefingeren og ringefingeren.

 

3. Årsaker: Hvorfor får man Prolaps i C7-T1?

[Figur 5: Endring i hodestillingen gir endret belastning på nakken]

Det finnes mange mulige årsaker til at man rammes av skiveprolaps i C7-T1. I denne artikkelen går vi gjennom risikofaktorer og akutt skadeopphav versus degenerativt opphav.

 

Risikofaktorer for Nakkeprolaps

 • Røyking: Vi går rett i strupen på røyking igjen vi. For forskning har vist i retrospektive studier at de som røyker har høyere forekomst av degenerasjon i mellomvirvelskivene – som legger til rette for skiveskader.1 Det som er interessant, med tanke på C7-T1, er at man så at det førte til større skadeforandringer i nederste del av nakken. Nettopp. Der hvor segmentet C7-T1 sitter.
 • Statisk belastning: Alt som legger et vedvarende press på de nedre nakkeleddene og nakkeovergangen vil, over tid, kunne medføre skiveskade i området. Grunnet plasseringen, helt nederst i nakken, er C7-T1 også spesielt utsatt ved langvarig statisk arbeid – for eksempel foran PC-skjermen.
 • Dårlig holdning: En fremskutt hodestilling vil legge økt belastning på nakkens muskler, skiver og ledd. Dermed vil dårlig holdning som gjerne medfører

 

Akutt Prolaps i Nakken

Ved et akutt prolaps sikter man til at skiveskaden har oppstått plutselig. For at en skiveskade skal oppstå akutt må det, vanligvis, foreligge en betydelig overbelastning. Eksempler på slik overbelastning kan inkludere nakkesleng, bilulykker, fallskader eller idrettsskader. Grunnet at det ofte er større krefter involvert ved en slik skademekanisme, innebærer dette også at det ofte gjør vondere enn prolaps som oppstår gradvis. Dette kan skyldes en kombinasjon av at slike påkjenninger kan gi muskelstrekk, seneskade, fasettleddsirritasjon og nerveirritasjon.

 

Degenerativ Skiveprolaps i Nakken

I kontrast til et akutt oppstått prolaps innebærer en degenerativ skiveskade at skaden på mellomvirvelskiven har skjedd over lengre tid. Dette er ensbetydende med at feilbelastning har overskredet tilhelingsevnen, og dermed gradvis ført til en skade på ytterveggen av skive (annulus fibrosus).

 

4. Symptomer ved Prolaps i C7-T1

[Figur 6: Oversikt over smertemønster ved ulike nerveavklemminger]

Her går vi nærmere inn på mer spesifikke symptomer lenket opp mot nakkeprolaps i C7-T1 segmentet. Du vil også lære mer om hvilke hudområder og muskler en avklemming av C8-nerveroten kan føre til.

 

Vanlige Symptomer ved Nakkeprolaps i C7-T1

La oss starte med hvilke områder man gjerne vil kjenne på smerter ved prolaps i C7-T1. Her er det viktig å forstå at det er både lokale smerter, samt refererte smerter grunnet nerveavklemmingen mot C8-nerveroten. Generelle Symptomer vil gjerne inkludere:

 • Nakkesmerter i nederste del av nakken
 • Redusert og ofte smertefull nakkebevegelse
 • Smerter på innsiden av skulderbladet

 

Mer Spesifikke Symptomer ved Nakkeprolaps i C7-T1

Deretter kommer vi over på de symptomene som er mer spesifikke ved nakkeprolaps i dette segmentet. Hvis vi først starter med å se på figur 6 ovenfor vil vi få et overblikk i forhold til hvor smertene gjerne kjennes mest tydelig ved denne type nerveavklemming. Her er det også viktig å få fram at det også kan være funksjonell avklemming som står bak nervesymptomene – altså nerveirritasjon grunnet muskelspenninger i nakkegropen og fasettleddsrestriksjoner i nakkeovergangen. Et karakteristisk smertemønster ved avklemming av C8 vil kunne gi disse symptomene:

 • Strålende eller ilende smerter fra baksiden av armen, gjennom underarmen og videre inn mot lillefinger, samt ringefinger og langefinger. Karakteristisk sett er ubehaget gjerne størst i underarmen og i lillefingeren.
 • Dype og verkende smerter på innsiden av skulderbladet som også går opp mot nakkeovergangen (obs: dette kan også skyldes lokale muskler og leddrestriksjoner i brystryggen).
 • Sensoriske symptomer, for eksempel nummenhet og manglende hudfølelse, i C8-dermatomet (vi snakker mer om hva det er i neste del).
 • Motoriske symptomer, slik som svekket grepstyrke (innervert av C8-nerven), kan forekomme.

 

Hva er et Dermatom? Og hvor går C8-dermatomet?

(Figur 7: Oversikt over cervikale dermatomer)

Et dermatom er områder i huden som mottar sine signaler fra spesifikke nerverøtter. I denne artikkelen er vi, av naturlige årsaker, særlig interessert i C8-dermatomet. På illustrasjonen ovenfor ser vi at det særlig dreier seg om hudområder fra baksiden av skulderbladet som deretter går mot baksiden av armen, og videre ned mot lillefinger og ringefinger. Det er verdt å merke seg at det ofte vil være sterkest symptomatikk, i form av endret hudfølelse eller nummenhet, mot lillefingeren.

 

5. Hvordan Stilles Diagnosen Nakkeprolaps C7-T1?

behandling

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene er alle våre terapeuter – inkludert moderne kiropraktorer og fysioterapeuter – offentlig autorisert, og innehar en særegent høy kompetanse innen utredning av nakkeprolaps. Allerede ved førstegangskonsultasjone, hvor man starter med en historietagning (anamnese) mellom kliniker og pasient, vil terapeuten danne seg et bilde av hvor og hva årsaken er.

Funksjonell Undersøkelse

Etter samtalen går man videre til en undersøkelse rettet inn mot funksjon i muskler, sener, nerver og ledd. Her vil erfarne klinikere gjerne ha en sterk mistanke om hvor smertene stammer fra, og vil i mange tilfeller gå mer spesifikt til verks mot disse områdene. Blant annet vil det sjekkes for redusert muskelkraft i den ene siden versus den andre, manglende eller smertefull leddbevegelse og andre tegn på underliggende årsaker til smertebildet.

 

Nevrologisk Testing

Denne delen av den kliniske undersøkelsen retter seg inn mot utredning av nervefunksjon. Her vil terapeuten blant annet se etter tegn på nerveavklemming, nedsatt følelse i huden, svekkelser i muskelkraften og reduserte refleksbueutslag. Spesifikke tester som kan utføres inkluderes nervetensjonstester og Spurlings test.

 

Bildediagnostisk Utredning

MR undersøkelse er den bildediagnostiske undersøkelsen som benyttes der det foreligger medisinsk indikasjon på kartlegging av nakkeprolaps. Grunnlag for en slik undersøkelse kan være manglende effekt av konservativ behandling og rehabiliteringsterapi, da vanligvis minst 1 måned, eller større muskelsvekkelse.

 

Andre Diagnoser som kan gi Nerveirritasjon

Det er veldig viktig å bemerke at ikke all nerveirritasjon eller avklemming skyldes prolaps. Faktisk er det vanligere at det er feilfunksjon i muskler, ledd og nervevev som står bak smertebildet. Dòg er det slik at begge deler vil behandles noenlunde på samme måte – med konservative, fysikalske behandlingsteknikker i kombinasjon med individualiserte rehabiliteringsøvelser.

 

6. Behandling av Skiveprolaps i C7-T1

Hovedformålet ved fysikalsk behandling av skiveprolaps er å redusere trykket fra nerven, samtidig som man legger til rette for optimal tilheling og prolapsregresjon. Sistnevnte innebærer at den myke massen, som danner prolapset utenfor ytterveggen, både brytes ned av enzymer og trekker seg tilbake.

 

Konservativ Behandling og Opptrening

Det er funnene fra den grundige undersøkelsen som legger til rette for valg av både behandlingsmetoder og hvilke øvelser man starter med. Men formålet med behandlingen vil altså ligge i å normalisere funksjon i muskler og ledd, samtidig som man reduserer trykket mot nerven. Traksjonsteknikker, tilpasset leddmobilisering av brystryggen, muskulære teknikker, muskelakupunktur og laserterapi er alle dokumenterte behandlingsmetoder. Vanligvis utføres behandlingen av de offentlig autoriserte yrkene; kiropraktor eller fysioterapeut.

 

Man starter tilnærmet umiddelbart også med rehabiliteringsøvelser i henhold til hvordan smertebildet er, samt hvor feilfunksjonen er mest utpreget. I starten er det gjerne – dersom smertene er ganske betydelige – enkle bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser, før man går videre til gradvis oppbygning innen styrkeøvelser. Her anbefaler vi gjerne trening med strikk (du kan se to forslag til treningsprogram lenger ned i artikkelen).

 

Når Vurderes Nakkeoperasjon mot Nakkeprolaps?

Reglene for når man plukker fram skalpellen har blitt stadig strengere. Dette er grunnet at man opererer med mindre plass dersom man gjør kirurgiske inngrep i nakken. Feiloperasjoner i nakken, selv om det er svært sjeldne, kan også føre til påvirkning i hele kroppen nedenfor det skadde området. Dòg vurderes nakkeoperasjon i betydelige tilfeller hvor man vurderer det dithen at man ikke har noen annen utvei. Du kan lese mer om nakkeoperasjon mot nakkeprolaps her – inkludert informasjon om de tre vanligste operasjonstypene.

 

7. Egentiltak og Rehabiliteringsterapi mot Nakkeprolaps i C7-T1

Våre klinikere er levende opptatt av å legge til rette for best mulig tilheling. Derfor er det vanlig at du vil få råd angående både egentiltak, samt veiledning innen rehabiliteringsøvelser. Grunnet at nerveavklemming mot C8-nerveroten, i likhet med avklemming mot C7-nerveroten, kan gi nummenhet og påvirkning i hånden, anbefales det gjerne bruk av kompresjonshansker (lenken åpner i et nytt vindu) for å stimulere økt blodsirkulasjon til området. Dette er et enkelt og billig egentiltak som mange melder om at gir bedring i grepstyrke og funksjon (noe som støttes av forskning på området). Tilpasset traksjon med hjemmetraksjonsapparater er også verdt et forsøk i tilfeller med nakkeprolaps.

 

Med tanke på at C8-påvirkning kan gi begrenset grepstyrke, så vektlegger vi særlig det faktum at forskningsstudier har bevist at bruk av kompresjonshansker har dokumentert effekt på økt grepstyrke og håndfunksjon.2 Dette er også evidensgrunnlaget for at vi anbefaler alle med nakkeprolaps med nervepåvirkning i C7 og C8 å utprøve disse. Naturlig nok vil det fungere bedre for enkelte, men det vi vet er at det ikke har noen negative effekter hvertfall.

 

I tillegg til bruk av kompresjonshansker har forskning også vist at daglig bruk (2 x 5 minutter) av hjemmetraksjonsapparat kan gi smertelindring og mindre nervesmerter.3 Vi anbefaler oppblåsbare variant, da dette gir full kontroll til pasienten i forhold til hvor mye strekk som legges på nakken. Traksjonen kan bidra til å redusere trykket mot den skadde mellomvirvelskiven, og på denne måten bidra til både mindre smerter og økte tilhelingsresponser.

 

Rehabiliteringsterapi: Hjemmeøvelser mot Nakkeprolaps (med video)

En trygg måte å komme i gang med styrketrening kan være øvelser med strikk. Rehabiliteringsøvelsene har som hovedformål å legge til rette for best mulig funksjon i skuldre og nakke, samt styrke musklene i relevante deler, for avlastning for skiveskaden. Man ønsker altså at dette skal bidra til å optimalisere tilhelingsforholdene. I videoen nedenfor viser Alexander Andorff, som er både kiropraktor og biomekanisk rehabiliteringsterapeut ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et godt treningsprogram. Vi foreslår 2 ganger i uken første 2 ukene, men prøv gjerne 3 økter dersom du synes at det går veldig lett.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Brystrygg, Nakke og Skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass alltid i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

8. Kontakt oss og bestill time: Våre klinikker

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringsopptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer alle henvendelser og spørsmål med et smil om munnen. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkenes åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at det også er mulig å bestille en telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon dersom du ikke er i direkte nærhet av våre klinikker.

“Ikke la en skiveskade i nakken bestemme over hverdagen din. Ta aktivt tak i problemet og gjøre noe med det. Plant et frø i dag som ditt framtidige jeg kan høste fruktene av.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Akershus) / Raaholtkiropraktorsenter.no (Råholt, Akershus)

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Skiveskade i C7-T1

1. Chen et al, 2018. Int J Surg . 2018 May;53:269-273. A retrospective study: Does cigarette smoking induce cervical disc degeneration?

2. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

3. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. World J Clin Cases. 2021 Mar 26; 9(9): 2146–2152.

Nakkeprolaps i C4-C5 | Symptomer og kliniske tegn

Nakkeprolaps i C4-C5 | Symptomer og kliniske tegn

C4-5-nakkeprolaps

Fått nakkeprolaps i  C4-C5? I denne store guiden om nakkeprolaps i C4-C5 vil du lære alt du trenger å vite om symptomer og kliniske funn, samt gode øvelser og behandlingsmetoder. Vi hjelper deg på veien til å bli bra igjen.

Et nakkeprolaps i C4-C5 innebærer en skade på den myke mellomvirvelskiven mellom fjerde og femte nakkevirvel. Dersom vi har et nakkeprolaps i C4-C5 er det C5 nerveroten som kan havne i klem. Dette vil kunne påvirke muskler, hud og andre strukturer som mottar sine signaler fra C5-nerveroten. I tillegg til å gi smerter i nakken, skulder og videre ut mot armen, så vil man også kunne oppleve muskelsvakhet, nummenhet eller stråling ned i dens nervedistribusjon.

“Ved Vondtklinikkene har våre klinikere en særlig høy faglig kompetanse og interesse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening av nakkeprolaps og skiveskader. Se en oversikt over våre avdelinger i Oslo (Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet) med spesialkompetanse her (oversikten åpner i nytt nettleservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen). Du kan se alle våre klinikker og booke time her. Husk at du også eventuelt kan bestille en telefonkonsultasjon dersom du ikke bor i fysisk nærhet av klinikkene våre.”

Sist oppdatert: 09.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – Offentlig autorisert helsepersonell

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne store guiden om nakkeprolaps i C4-C5 vil du lære mer om:

 • 1. Anatomi: Alt om C4-C5

 • 2. Nakkeprolaps i C4-5

 • 3. Årsaker til C4-5 nakkeprolaps

 • 4. Symptomer ved prolaps i C4-5

+ Smertepresentasjon

+ Sensoriske symptomer

+ Motoriske symptomer

+ Dype senereflekser

 • 5. Hvordan diagnostiserer man prolaps i C4-C5?

 • 6. Behandling av cervikal prolaps i C4-5

 • 7. Egentiltak og rehabiliteringstrening mot nerveaffeksjon i C4-C5

+ Effektive egentiltak og selvhjelp

+ VIDEO: Rehabiliteringsøvelser for nakkeprolaps i C4-5

 • 8. Våre klinikker og samarbeidspartnere

+ Bestill time hos oss

1. Anatomi: Alt om C4-C5

C4 og C5 står for fjerde og femte nakkevirvel. Nakken vår består nemlig av syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver mellom hvert nivå. Når vi snakker om C4-C5 mener vi altså nakkesegmentet bestående av to nakkevirvler og en mellomvirvelskive. Denne delen av nakken ligger omtrent på midten av nakkekurvaturen.

Sjeldnere å få prolaps i C4-C5 enn lenger ned i nakken

Posisjonen deres i midten av nakken gjør at dette er et sjeldnere sted å få nakkeprolaps. Man estimerer at rundt 9% av nakkeprolaps forekommer i C4-5 (1). I kontrast til C5-6 og C6-7 hvor man ser majoriteten av nakkeprolaps. Grunnen til at skiveskader forekommer hyppigere lenger ned i nakken er at disse partiene har større ansvar for stabilitet og vektbæring. Dòg kan de midtre partiene være mer utsatt ved mer akutte tilfeller – slik som ved fallskader og bilulykker.

2. Nakkeprolaps i C4-C5

(Figur 1: Illustrasjon av hvordan et prolaps kan trykke ut mot nervene)

Så hva skjer egentlig ved et prolaps i C4-5? Et prolaps er en skade på en mellomvirvelskive. For å forstå skademekanikken må vi gå gjennom oppbygningen av en skive. Denne består nemlig av en myk masse som heter nucleus pulposus, omgitt av en vegg kalt annulus fibrosus. Ved nakkeprolaps i C4-C5 innebærer dette at den myke massen har sivet ut gjennom en skade i ytterveggen, som vist i figur 1 ovenfor, og trykker ut mot nakkenervene i det skivenivået. Grunnet nerverøttene sin plassering vil et prolaps i C4-5 kunne innebære en avklemming av C5-nerveroten.

Nakkeprolaps varierer i størrelse og avklemming

(Figur 2: I illustrasjonen ovenfor kan du se forskjellige varianter av skiveskade)

Vi har forskjellige varianter av nakkeprolaps og skiveprotrusjoner, og de kan variere i både størrelse og posisjon. Det er også ulike stadier av skade på en mellomvirvelskive – som vist i figur 2 ovenfor. Disse klassifiseres fra lett skiveslitasje (skivedegenerasjon), til skivebukning og videre til prolaps. Mer alvorlig prolaps innebærer at en større del av den myke massen har sivet ut og trykker lenger bak mot spinalkanalen og nervene.

Nakkeprolaps i C4-5 med Rotaffeksjon av C5

Dersom nucleus pulposus, den myke massen, trykker langt nok ut til å fysisk avklemme en nerve, så kalles dette for prolaps med rotaffeksjon. Nerveaffeksjon refererer altså til at nerven er påvirket. I vårt tilfelle, i forhold til en skiveprotrusjon med rotaffeksjon i C4-5, vil dette innebære at C5-nerven er avklemt. Kan gi smerter i nakken og skulderen, samt noe mot overarmen og da gjerne tilsvarende C5-dermatomet (fra baksiden av nakken og videre mot framsiden av skulderen). I tillegg til dette vil alle muskler som mottar signaler fra C5, hvorav de to mest betydningsfulle er deltoideus og biceps, kunne bli svekket. Bicepsrefleksen vil også kunne bli redusert eller totalt svekket. Vi ser nærmere på symptomene ved nakkeprolaps i C4-5 i del 4 av denne artikkelen.

3. Årsaker til nakkeprolaps i C4-5

Som nevnt tidligere forekommer nakkeprolaps i C4-5 sjeldnere enn i nivåene nedenfor. I motsetning til skivenivåene lenger ned er ikke det midtre nakkepartiet like utsatt for vektbærende belastning. Skiveskader i C4-C5 har dermed også gjerne andre utløsende årsaker enn i nivåene nedenfor. Blant de tre vanligste årsakene til skiveprotrusjon og skiveprolaps i C4-5 finner vi følgende:

 • A) Bilulykker
 • B) Idrettsskader og fallskader
 • C) Feilbelastning over tid

A) Bilulykker og kollisjoner

Det er liten tvil om at det er mye krefter i sving når biler kolliderer. Påkjørsel bakfra, også i lavere hastigheter, kan gi grunnlag for nakkesleng, nakkesmerter og nakkeprolaps. Men studier har vist at sidepåkjørsler kan være vel så symptomgivende – noe de færreste er klar over (2). Den samme studien, med 903 deltagere, viste også at ryggprolaps kan forekomme ved ulike typer av bilulykker. Hovedpoenget her er at alle som har vært i bilulykker bør utredes funksjonelt – også i forhold til nervefunksjon. Det kan også tilrådes å motta fysikalsk behandling og intramuskulær akupunktur fra offentlig autorisert kliniker, vanligvis i form av fysioterapeut eller moderne kiropraktor, da dette har dokumentert effekt mot nakkesmerter eller bilulykker (3).

B) Idrettsskader og fallskader

Visse idretter innebærer mer risiko enn andre – og det kommer vel ikke som noen stor overraskelse at sport kan innebære knall og fall. Hockey, rugby, amerikansk fotball og andre sporter med harde taklinger er alle lenket til økt risiko for nakkeplager. Men også idretter med fallrisiko, slik som hesteridning og alpint, kan gi høyere forekomst av skiveskader i nakken. En større tysk studier har også slått fast at det bør gjøres ytterligere forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av nakkeskader innen hesteidrett (4).

C) Feilbelastning over tid

I disse moderne tider så er det mange av oss som sitter mye foran datamaskinen – både på jobb og fritid. Slikt arbeid innebærer gjerne en fremskutt hodestilling og økt bøy på nakken. Over tid vil dette kunne gi en gradvis slitasje på mellomvirvelskivene. Nettopp derfor er det så viktig med variert arbeidsstilling, ergonomiske tiltak, bevegelse i hverdagen og forebyggende fysikalsk behandling, samt rehabiliteringsøvelser.

4. Symptomer på nakkeprolaps i C4-C5

 • Smerter
 • Sensorikk
 • Motorikk
 • Senerefleks

Figur 3: Oversikt over Cervikale Dermatomer

Et nakkeprolaps i C4-5 vil kunne gi flere ulike symptomer og kliniske tegn. I tillegg til lokale nakkesmerter og smerter ut mot skulderen, samt overarmen – vil man også kunne oppleve nevrologiske symptomer i C5-distribusjonen. Både motoriske og sensoriske. At det er nerveroten C5 som eventuelt blir avklemt ved et prolaps i C4-C5 er essensielt i forhold til hvilke symptomer man vil kunne oppleve. Det er nemlig slik at hudområder, kalt dermatomer, styres av spesifikke nerverøtter. I figur 3 ovenfor kan du se et estimat av hudområder som kan påvirkes ved C5-avklemming.

Sensorikk: Dermatomet tilhørende C5

Området går fra baksiden av nakken, over nakkegropen, og deretter videre mot framsiden av skulderen og overarmen. I dette dermatomet vil man kunne oppleve redusert følelse (hyposensitivitet), nummenhet, bortvisning eller hypersensitivitet. Et vanlig eksempel vil være at pasienten beskriver at deler av disse områdene kjennes numne ut eller at de tilnærmet ikke kan kjenne at man tar på visse hudområder.

Motorikk: Myotomet – C5

Et myotom refererer til et sett av muskler som får sine signaler fra en spesifikk spinalnerve. Her er det dòg svært viktig å nevne at tilnærmet alle muskler mottar signaler fra flere enn en nerve. Nettopp derfor vil også resultatet av en enkelt nerveavklemming oftest bli en svakhet framover en total funksjonssvikt. Som jo er relativt smart. Med med det sagt så er det flere muskler som mottar majoriteten av sine signaler fra C5. Dette inkluderer blant annet musklene som bøyer albuen (biceps) og løfter armen utover (deltoideus). Ved mistanke om C5-involvering er det vanlig at klinikeren vil undersøke styrke i både albuefleksjon og skulderabduksjon.

Eksempel: Terapeuten vil be pasienten løfte armene direkte ut fra siden – samtidig som det påføres motstand. Styrken måles i begge armer – og ved moderat C5-avklemming vil det kunne noteres redusert styrke i den påvirkede siden.

Dype Senereflekser: Biceps – C5

Å teste refleksen i biceps innebærer at man tester refleksbuen til C5 – og delvis C6. Klinikeren vil vanligvis bruke en myk reflekshammer og slå denne ned mot bicepssenen i en spesifikk stilling. Testen aktiverer strekkreseptorer i bicepsmuskelen som primært sett kommuniserer med C5-nerveroten, men også delvis med C6. Responsen vil innebære en reflekssammentrekning i biceps og en tilhørende rykkende bevegelse i underarmen. Et nakkeprolaps i C5 vil kunne resultere i at denne refleksbevegelsen er svekket eller fraværende.

5. Diagnostisering av prolaps i C4-C5

 • Faglig kunnskap hos moderne kliniker
 • Historietagning (anamnese)
 • Funksjonell undersøkelse
 • Nevrologisk testing
 • Bildediagnostisk utredning

En grundig diagnostisering av et mulig nakkeprolaps tar utgangspunkt i klinikeren sin faglige kunnskap og dyktighet. Ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene (lenke med oversikt over alle avdelingene – åpnes i nytt vindu) skal du alltid kunne være helt sikker på at du vil bli hørt og nøysomt undersøkt. Våre klinikere, både moderne kiropraktorer og fysioterapeuter, innehar omfattende faglig ekspertise innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening ved nakkeprolaps og skiveskader.

Alt starter med en historietagning

Ved førstegangskonsultasjonen vil terapeuten starte innledningsvis med en samtale hvor man går gjennom opplevde symptomer og smerter. I tillegg til dette vil klinikeren kunne stille deg relevante spørsmål om tidligere sykdomshistorikk og lignende. Samtalen gir viktig informasjon til din behandler, som igjen vil danne grunnlaget for den funksjonelle og nevrologiske testingen.

Funksjonell undersøkelse og nevrologisk testing

En funksjonell undersøkelse innebærer at klinikeren ser på muskelfunksjon, leddbevegelighet, bevegelsesutslag og smertesensitivitet. Vanligvis utføres dette av en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Ved nakkeprolaps er man, naturlig nok, ekstra opptatt av nakkens bevegelighet og detaljert kartlegging av smerteområdene. Svekket muskelfunksjon, restriktive ledd og smerter forteller nemlig en historie om hvor problemet stammer fra. Deretter vil dette gjerne kombineres med undersøkelser av hudfølelse (sensorikk), motorikk (muskulære tester) og reflekstesting.

Bildediagnostisk utredning av C4-C5

Våre klinikere er offentlig autoriserte og innehar henvisningsrett til bildediagnostikk. Når man kartlegger nakkeprolaps er det MR undersøkelser som er regnet som gullstandard. Dette er en undersøkelse hvor man får et godt overblikk over tilstanden i muskelvev, skjelett, nakkevirvler og de myke mellomvirvelskivene.

6. Behandling av nakkeprolaps i C4-5

Moderne behandling av nakkeprolaps innebærer at man legger de fysiske faktorene til rette for skivetilheling. Dette kan innebære en kombinasjon av fysikalsk behandling, skivedekompresjon, toppmoderne behandlingsteknikker (laserterapi), rehabiliteringstrening og egentiltak. Ved Vondtklinikkene er det heller ikke uvanlig at våre moderne kiropraktorer og fysioterapeuter samarbeider tverrfaglig for å oppnå best mulige resultater. Et dokumentert effektivt behandlingsopplegg kan bestå av muskelknutebehandling (for eksempel med intramuskulær akupunktur), tilpasset kiropraktisk leddmobilisering av brystryggen og nakketraksjon. Studier har vist at dette behandlingsoppsettet gir smertelindring, samt reduksjon i både svimmelhet og hodepine blant nakkeprolaps-pasienter (5).

Terapeutisk laser mot nakkeprolaps

Laserterapi er også en toppmoderne behandlingsform som har bevist effekt mot nervesmerter grunnet nakkeprolaps (6). Dette er en behandlingsform som tilbys ved alle våre avdelinger på Vondtklinikkene (inkludert Oslo og Akerhus) – og som i kombinasjon med ovenstående behandlingsformer og rehabiliteringstrening kan gi meget gode resultater.

Behandling med terapeutisk laser utføres kun av offentlig autorisert helsepersonell med beskyttet tittel, som inkluderer fysioterapeuter og kiropraktorer. Forskning publisert i tidsskriftet Laser therapy har vist at behandling med lav-dose laser har dokumentert signifikant positiv effekt mot skiveprolaps i nakken (p<0.001). Studien konkluderte med følgende:

“The present study demonstrates that LLLT was an effective form of treatment for neck and back pain caused by cervical disk hernia, reinforced by postural training.” – Takahashi et al

Betydelig positiv effekt selv etter bare 1 måned!

Pasientene i studien fikk et behandlingsopplegg med 2 behandlinger i uken i 4 uker. Totalt 8 behandlinger. Og allerede etter disse 4 ukene meldte de om betydelig nedgang i smerter assosiert med langvarig nakkeprolaps. Dette er altså svært oppløftende resultater som virkelig kan endre hverdagen for mange med kronisk nakkeprolaps. Alle våre klinikkavdelinger tilbyr også denne behandlingsteknikken, og vi følger altså Takahashi-protokollen som innebærer 8 behandlinger fordelt på 4 uker. Du kan se våre klinikker, og eventuelt også bestille time med terapeutisk laserbehandling, ved å trykke her.

Ta kontakt med oss for kyndig hjelp og behandling

Hvis du er plaget med nakkeprolaps, langvarig eller av mer akutt opphav, så er det bare å ta kontakt med oss dersom du ønsker time. Våre klinikere er blant eliten innen utredning, behandling og rehabilitering av nakkeprolaps. Som nevnt tilbyr vi terapeutisk laserbehandling med dokumentert effekt ved alle våre klinikkavdelinger. Hvis du ikke bor i Oslo eller Akershus tilbyr vi eventuelt også telefon eller videokonsultasjon. Se våre klinikker og bestill time her.

7. Egentiltak og rehabiliteringstrening mot nerverotsaffeksjon i C4-5

Våre klinikere er alltid opptatt av å gi deg best mulige resultater og forhindre gjentagende problematikk. Derfor er det slik at når vi gir instruksjon i ergonomiske egentiltak og rehabiliterende øvelser, så gjøres dette med hovedformålet å gjenopprette normal funksjon og holdning. Tidligere i artikkelen har vi jo blant annet sett hvordan en økt kurve i øvre rygg og fremoverskutt hodestilling kan bidra til nakkesmerter og nakkeprolaps, da dette gir økt trykk mot mellomvirvelskivene. En ergonomisk hodepute og oppblåsbart hjemmetraksjonsapparat, som vist nedenfor, kan derfor være en god investering for mange.

Godt tips 1: Sov med hodepute med moderne minneskum

 

Et svært vanlig spørsmål ved nakkeprolaps er om vi har noen anbefalinger i forhold til hodepute. Dette er et vanskelig tema, da det finnes forskjellige personlige preferanser. Men med utgangspunkt i hva forskningen sier vil vi anbefale å sove med denne hodepute med moderne minneskum som vist her. Denne tilpasser seg nakken på en optimal måte og gjør at du blir liggende med virvlene “strukket litt fra hverandre”. Ideelt sett skal dette gjøre det lettere for kroppen å reparere den skadde mellomvirvelskiven. Men hvis man har en krum nakke kan det oppleves litt ubehagelig i starten å sove med en slik pute. Dette vil dòg vanligvis gå seg til i løpet av cirka 3-4 ukers bruk. Du kan lese mer om puten eller kjøpe den via lenken her. Nedenfor denne kan du også se en u-formet hodepute (som passer bedre til preferansen for visse pasienter).

Godt tips 2: U-formet ergonomisk hodepute (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Denne er meget smart siden vi vet hvor viktig nattesøvnen er for reparasjon i muskelvev og nervevev. For deg som plages med nakkesmerter og prolaps i nakken kan denne u-formede hodeputen sørge for bedre ergonomisk nakkestøtte. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den eller kjøpe den. Både denne og den forrige hodeputen vi anbefalte med minneskum kan være fordelaktige for en rekke personer med nakkeprolaps. Men du må innstille deg på det vi kaller en tilvenningsperiode.

Godt tips 3: Styrketrening med strikk for skulder og nakke (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Trening med strikk er effektivt og trygt. For deg som er rammet av nakkeprolaps er dette en glimrende måte å få trent opp det vi kaller ‘plattformen’ til nakken – nemlig skuldrene, skulderblad, øvre rygg og nakkeovergangen. Disse flate og elastiske strikkene kalles også for yogabånd eller pilatesbånd. I treningsprogrammet vist i videoen lenger ned i artikkelen bruker vi slike strikker som dette. Du kan trykke på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den eller kjøpe den.

Godt tips 4: Oppblåsbar nakkestrekker (med pumpe) (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Skånsom nakketraksjon med oppblåsbart apparat kan være veldig fordelaktig for deg som er rammet av nakkeprolaps. Forskningsstudier har vist at så lite som 2 ganger 5 minutter med daglig bruk kan bidra til å redusere nervetrykk og nervesmerter i nakken (7). Dette kan være både et effektivt og økonomisk egentiltak, da det gjør det lettere å komme i gang med fysikalsk behandling. Hovedfordelen med denne er at du selv enkelt kan regulere hvor mye det strekker ved å styre med pumpen. Du kan lese mer om den eller kjøpe den anbefalte nakkestrekkeren her.

Tøyer og reduserer trykk mot den sammenklemte mellomvirvelskiven

Apparatet fungerer altså primært sett ved at det strekker nakken og bidrar til å fjerne og redusere trykket fra den skadde mellomvirvelskiven som vist i det illustrative eksempelet nedenfor:

Klikk på lenken eller bildet ovenfor for å lese mer om traksjonsapparatet (lenken åpner i nytt vindu), samt se kjøpsmuligheter.

Trening mot nakkeprolaps i C4-5 (med video)

Generelt sett er formålet med rehabiliteringstrening mot nakkeprolaps å stimulere tilheling, samt fjerne underliggende årsaker (for eksempel trange nerveforhold). Et trygt og godt utgangspunkt kan være at man begynner med strikktrening for skuldrene og skulderbladene. Bedre styrke og funksjon i disse områdene vil også gi positive utslag for nakken. I treningsvideoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et fint treningsprogram. Husk å ta det ekstra rolig de første par øktene. Vi anbefaler å gjøre øvelsene 2-3 ganger i uken over 16 ukers tid.

VIDEO: Styrkeøvelser for nakke og skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform. Dersom du ønsker å kjøpe en slik treningsstrikk (pilatesbånd) som vi bruker i denne videoen kan du få kjøpt den her.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

7. Har du spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Våre klinikere besvarer gladelig alle henvendelser og spørsmål For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at du også kan bestille en telefon eller videokonsultasjon dersom du ikke bor i direkte nærhet av våre klinikker.

“Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse og gjør noe med smertene. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Skiveskade i C4-C5

1. Bucciero et al, 1998. Soft cervical disc herniation. An analysis of 187 cases. Neurosurg Sci . 1998 Sep;42(3):125-30.

2. Badday et al, 2017. Frequency of acute cervical and lumbar pathology in common types of motor vehicle collisions: a retrospective record review. BMC Musculoskelet Disord . 2017 Nov 9;18(1):437.

3. Stuart et al, 2020. Acupuncture for whiplash-associated disorder following road traffic collision: a physiotherapy service evaluation. Acupunct Med . 2020 Aug;38(4):272-278.

4. Schroter et al, 2017. [Cervical spine injury in equestrian sports]. Unfallchirurg . 2017 Jun;120(6):494-500.

5. Browder et al, 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.

6. Takahashi et al, 2012. Low level laser therapy for patients with cervical disk hernia. Laser Ther . 2012 Sep 30;21(3):193-7.

7. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

Nakkeprolaps i C6-C7 | symptomer og kliniske funn

Nakkeprolaps i C6-C7 – Symptomer og kliniske funn

C6-7-nakkeprolaps

Fått påvist nakkeprolaps og nerveavklemming i nivåene C6-C7? I denne store guiden om C6-C7 vil du lære alt du trenger å vite om symptomer og kliniske funn ved nakkeprolaps i C6-C7 skivene.

C6-C7 er det vanligste stedet i nakken å få et nakkeprolaps (1). Dette refererer altså til området mellom sjette og syvende nakkevirvel. Ved et C6-C7 nakkeprolaps er det C7 nerveroten som er avklemt, og dette vil dermed påvirke muskler, hud og annet som mottar sine signaler via denne nerven. Dette vil blant annet kunne gi smerter ned i armen, iliing, prikking, nummenhet og muskelsvakhet.

Ved Vondtklinikkene har våre klinikere en særlig høy faglig kompetanse og interesse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening av nakkeprolaps. Se en oversikt over våre avdelinger i Oslo (Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet) med spesialkompetanse her (oversikten åpner i nytt nettleservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen). Dersom du ikke er i nærheten av en av våre klinikker kan du avtale en telefonkonsultasjon.

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo) og avd. Eidsvoll Sundet (Akershus).

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne store guiden om nakkeprolaps i C6-C7 vil du lære mer om:

 • 1. Anatomi: Hvor og hva er C6-C7?

 • 2. C6-C7: Nerveroten C7

+ Dermatomer og myotomer

 • 3. Årsaker til nakkeprolaps i C6-7

+ Feilbelastning over lengre tid

+ Akutt overbelastning

 • 4. Symptomer ved nerverotsaffeksjon i C6-7

+ Smertepresentasjon og vanlige symptomer

+ Myotomer og muskelpåvirkning

+ Dermatomer og sensorikkpåvirkning

 • 5. Diagnostisering av nerveavklemming C6-C7

 • 6. Moderne behandling av C6-7 nakkeprolaps

 • 7. Egentiltak og øvelser mot nerveavklemming i C6-C7

+ Gode egentiltak

+ VIDEO: Treningsøvelser mot prolaps i C6-7

 • 8. Våre klinikker og Samarbeidspartnere

+ Her finner du oss

+ Bestill time hos en ekspert

1. Anatomi: Hvor og hva er C6-C7?

Nakken består av syv nakkevirvler. Disse ligger rundt spinalkanalen og fungerer beskyttende for ryggmargen. I mellom nakkevirvlene, som er laget av beinvev, finner vi myke mellomvirvelskiver. C6-C7 er sjette og syvende nakkevirvel – og er de to nederste virvlene. C7 har en større ryggtagg enn de andre nakkevirvlene – og kan derfor lett kjennes ved palpasjon / berøring.

Det aller vanligste området for skiveskade i nakken

Det at de ligger nederst er også en av hovedårsakene til at de er det vanligste stedet å få prolaps (1). Grunnen til dette er altså at de er essensielle i både vektbæring og stabilisering. Et nakkeprolaps i C6-C7 innebærer at mellomvirvelskiven i mellom de to nakkevirvlene har blitt skadet. Ved et prolaps oppstår det en rift i ytterveggen av skiven. Dette kan resultere i at den myke massen, nucleus pulposus, inne i skiven siver ut gjennom riften (figur 1).

(Figur 1: Illustrasjon av hvordan et prolaps kan trykke ut mot nervene)

Nakkeprolaps varierer i størrelse, alvorlighetsgrad og posisjon

Vi har forskjellige varianter av nakkeprolaps, og de kan variere i både størrelse og posisjon. Hvis den myke massen buker langt nok ut til å klemme av en nerve kalles dette for prolaps med rotaffeksjon. Ved skiveskade i C6-C7 vil dette innebære avklemming av C7-nerveroten, og vil kunne gi radikulerende smerter og symptomer tilsvarende denne nerverotsaffeksjonen. I tillegg til spesifikke nerverotssymptomer vil man også kunne oppleve lokale nakkesmerter, økt frekvens av hodepine, samt strålende smerter og nummenhet ned i armen.

2. C6-C7: Nerveroten C7

Figur 2: Oversikt over nerverøtter og nakkevirvler. Legg spesielt merke til nerveroten C7. 

I illustrasjonen ovenfor kan du se hvordan C7-nerveroten kommer ut fra spinalkanalen, og går videre ut mellom nakkevirvlene C6 og C7. Derfra går nerven videre ned gjennom nakkegropen, skulderen, overarmen, albuen, underarmen og videre inn i hånden. Nerveroten C7 har ansvaret for store deler av signalene til og fra huden, samt musklene i armen og håndleddet. Dette skjer i distribusjonen tilsvarende C7-dermatomet (hud og sensorikk) og C7-myotomet (muskulatur).

Dermatomer og myotomer

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons

Figur 3: Oversikt over Dermatomene i Kroppen

Som en introduksjon kan vi nøye oss med å si at dermatomer er områder av huden styrt av spesifikke nerverøtter. På samme måte som visse muskler mottar sine signaler fra spesifikke nerver – i en distribusjon vi kaller myotomer. Strekke fingrene bakover, rette ut albuen (med triceps) og primærbevegelsene i håndleddet er styrt via C7 nerveroten. Ved en avklemming eller irritasjonkan disse motoriske signalene bli svekket – som igjen resulterer i at musklene blir svakere.

Signaler til langefinger og hånden

Sensorisk sett mottar hjernen hudsignaler fra C7-nerven i blant annet langefingeren og oversiden av hånden, samt videre opp i underarmen. Disse områdene kan oppleves mindre berøringssensitive og numne ved avklemming i C6-C7. I tillegg til dette kan personen med C7-avklemming oppleve strålende eller ilende smerter fra skulderen og videre ned i hånden. Langefingeren er ofte involvert ved C7-involvering i form av enten trykksmerter eller nummenhet.

3. Årsaker til nakkeprolaps i C6-7

Et nakkeprolaps kan oppstå grunnet flere årsaker, men det er stort sett alltid to hovedkategorier:

1. Feilbelastning over lengre tid (for eksempel statisk belastning)

2. Plutselig akutt overbelastning (traume eller ulykke)

1. Feilbelastning over tid og nakkeprolaps

I vår moderne tidsalder er aldri mobilskjermen eller PC-skjermen langt unna. Statiske arbeidsstillinger kan, over lengre tid, gradvis føre til dårligere skivehelse. Når vi er på mobilen eller jobber på PC har vi gjerne nakken i en framoverlent stilling. Denne stillingen legger økt trykk på de nederste mellomvirvelskivene i nakken, og da særlig vårt kjære nakkesegment C6-C7.

Studier har vist at dårlig holdning i form av framoverskutt hodestilling (cervikal lordose), avrundede skuldre og økt kurvatur i brystryggen (pukkelrygg), gir høyere risiko for å få nakkeprolaps (2). Disse faktorene vi nevner ovenfor er ofte noe vi ser ved vanlige arbeidsposisjoner foran dataskjermen.

Heldigvis er det god hjelp å få ved forebyggende fysikalsk behandling og øvelser (vi viser deg noen gode eksempler lenger ned i artikkelen). Blant annet har kiropraktisk leddmobilisering i brystryggen og mellom skulderbladene, i kombinasjon med rehabiliteringsøvelser og nakketraksjon, dokumentert virkning (3).

2. Akutt overbelastning (skade eller ulykke)

Alle nakkeslengulykker bør utredes grundig klinisk og funksjonelt sett. Slike skademekanismer kan oppstå ved for eksempel fall eller bilulykker. Manglende tiltak, utredning og behandling kan føre til at den rammede blir gående med kroniske nakkesmerter og nerveplager (4). Det anbefales også tidlig intervensjon med fysikalsk behandling, hos offentlig autorisert kliniker (vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut), i kombinasjon med øvelser mot påvirket bløtvev, nervetensjon og leddrestriksjoner.

Altfor mange blir gående med smerter over lengre tid uten å ta tak i problemet. Dette kan føre til at plagene gradvis blir verre og verre, og er ikke til å anbefale. Invester heller i egen helse og ta aktivt tak i smertene ved profesjonell hjelp – ditt framtidige jeg vil takke deg.

4. Symptomer ved nakkeprolaps i C6-7

Figur 4: Ulike smertepresentasjoner ved forskjellige nerveavklemminger

A) Smertepresentasjon og vanlige Symptomer

B) Muskelpåvirkning og myotomer

C) Sensorisk påvirkning og dermatomer

A) Smertepresentasjon og Vanlige Symptomer ved Nakkeprolaps i C6-7

En avklemming eller irritasjon av C7-nerveroten grunnet et prolaps i C6-7 kan gi sensoriske og motoriske symptomer. Noen av de vanligste inkluderer:

 • Hyposensitivitet i huden (manglende følelse ved berøring)
 • Muskelsvakhet i triceps og håndleddsstrekkerne
 • Nummenhet fra overarmen og videre ned i underarmen og hånden (Ofte særlig langefingeren)
 • Redusert eller fraværende refleksutslag i triceps (C7)
 • Smerter i nakken og ut mot skulderen, samt innenfor skulderbladet
 • Strålende eller ilende smerter ned i armen og hånden (se figuren ovenfor)
 • Trykkende smerter i underarmen og ut mot langefingeren

Her er det viktig å poengtere at smertene og symptomene kan variere fra person til person. Dette har også med størrelsen på prolapset, samt plasseringen å gjøre.

B) Muskelpåvirkning og myotomer

I forhold til muskulatur har forskningsstudier vist at avklemming av C7 særlig vil gi hovedutslag i form av muskelsvakhet i triceps (5). Dette skyldes at C7-nerven danner grunnlaget for nervus radialis som har hovedansvaret for elektriske signaler til musculus triceps. Det er altså utstrekking av albuen som vil være hovedfunksjonen som er påvirket.

I tillegg til dette har C7 delvis ansvar for muskulatur i skulderen, albuen, håndleddet og hånden. Nedenfor ser du en liste over muskulaturen som kan være påvirket ved affeksjon av C7. I oversikten nedenfor (Kilde: Pubmed og Ptprogress) er de framhevede nervene hovedinnerveringen til den nevnte muskelen. Vi velger å ta med enhver muskel som C7-nerveroten tar del i – også for å understreke omfanget en nerveavklemming kan ha.

Nervus musculocutaneus (musculocutanous nerve på engelsk)

Coracobrachialis (C6, C7): Går fra forsiden av skulderen og ned i øvre del av overarmen. Bidrar til bevegelse og stabilitet i skulderen og overarmen.

Øvre og nedre subskapulære nerven (upper and lower subscapular nerve på engelsk)

Subscapularis (C5, C6, C7): Muskel på framsiden av skulderbladet. Roterer skulder og skulderblad med hovedansvar for innoverrotasjon og å stabilisere skulderleddet.

Teres Majus (C5, C6, C7): Muskelen går fra nedre del på framsiden av skulderbladet, og deretter fester den på indre aspekt på øvre del av overarmen. Medansvarlig for innadrotasjon i skulderen og adduksjon av armen.

Nervus Pectoralis Lateralis (lateral pectoral nerve på engelsk)

Pectoralis Majus – Kragebeinsfestet og Brystplatefestet (C5, C6, C7): Stabiliserer og beveger skulderen og overarmen.

Nervus thoracicus longus (long thoracic nerve på engelsk)

Serratus Anterior (C5, C6, C7, C8): Stabiliserer skulderbladet og med på å bevege skulderbladet framover.

Latissimus Dorsi (C6, C7, C8): Aktiv i bevegelse av overarmen og kroppen – og i samarbeid med mange andre muskler. Det er den største muskelen i kroppen.

Nervus radialis (radial nerve på engelsk)

Musculus Supinator (C5, C6, C7): Dreiemuskel for underarmen.

Extensor Carpi Radialis Brevis (C6, C7, C8): Håndleddsstrekker. Med på å bøye håndleddet bakover.

Musculus Digitorum (C6, C7, C8): Fingerstrekker. Bøyer de fire ytterste fingrene, minus tommelen, bakover.

Extensor Digiti Minimi (C6, C7, C8): Håndleddstrekker. Medvirker til å bøye håndleddet bakover.

Musculus Extensor Carpi Ulnaris (C6, C7, C8): Håndleddstrekker og håndleddsadduktor.

Extensor Indicis (C6, C7, C8): Bøyer pekefingeren bakover.

Abductor Pollicis Longus (C6, C7, C8): Stabiliserer tommelleddet. Gjør at tommelen kan gå inn i abduksjon (utover).

Extensor Pollicis Longus (C6, C7, C8): Bøyer tommelen bakover (ekstensjon).

Musculus Extensor Pollicis Brevis (C6, C7, C8): Bøyer, i likhet med EPL, tommelen bakover (ekstensjon).

Extensor Carpi Radialis Longus (C5, C6, C7, C8): Bidrar til både ekstensjon og abduksjon i håndleddet.

Triceps Brachii (C6, C7, C8, T1): Ekstensjon av armen. Med andre ord så strekker den ut armen.

Anconeus (C7, C8): Bidrar, sammen med triceps, til å strekke ut armen.

Nervus pectoralis medialis (medial pectoral nerve på engelsk)

Musculus Pectorlalis Major (C6, C7, C8, T1): Brystmuskelen. Stabiliserer skulder, skulderblad og overarm. Bidrar også sterkt til en rekke andre bevegelser i samarbeid med flere andre muskler.

Pectorlalis Minor (C6, C7, C8, T1): Mindre del av brystmuskelen. Bidrar til å stabilisere og bevege skulderblad, samt overarmen.

Nervus medianus (median nerve på engelsk)

Pronator Teres (C6, C7): Underarmsmuskel. Bøyer albuen og pronerer underarmen.

Flexor Carpi Radialis (C6, C7, C8): Muskel i underarmen. Bidrar til å bøye håndleddet, samt håndleddsabduksjon.

Palmaris Longus (C6, C7, C8, T1): Bidrar til å bøye håndleddet. Det er verdt å nevne at studier har vist at cirka 14 prosent er født uten denne muskelen.

Abductor Pollicus Brevis (C6, C7, C8, T1): Tommelabduksjon. Beveger tommelen utover.

Opponens Pollicis (C6, C7, C8, T1): Tommelbevegelse.

Lumbricals 1-2 (C6, C7, C8, T1): Dype, intrinsiske håndmuskler.

Flexor Digitorum Superficialis (C7, C8, T1): Bidrar til å bøye de fire ytterste fingrene – minus tommelen.

Nervus ulnaris (ulnar nerve på engelsk)

Flexor Carpi Ulnaris (C7, C8, T1): Bøyer håndleddet.

Abductor Digiti Minimi (C7, C8, T1): Lillefingerbevegelse. Bøyer det innerste lillefingerleddet og bidrar til abduksjon.

Opponens Digiti Minimi (C7, C8, T1): Lillefingerbevegelse.

Flexor Digiti Minimi (C7, C8, T1): Bidrar til å bøye lillefingeren

Lumbricals 3-4 (C7, C8, T1): Dype, intrinsiske håndmuskler.

Mikset medianus og ulnaris

Flexor Pollicus Longus (C6, C7, C8, T1): Bøyer tommelen.

Musculus Flexor Pollicus Brevis (C6, C7, C8, T1): Bidrar til å bøye tommelen.

Flexor Digitorum Profundus (C7, C8, T1): Håndleddsbøyer.

Pronator Quadratus (C7, C8, T1): Dreier og roterer underarmen.

“Som du ser er det en stor mengde muskler som mottar deler av sine signaler fra C7-nerveroten. Det er dette omfanget vi ønsker å få fram til deg ved å dele hele den detaljerte listen ovenfor.”

C) Dermatomer og sensorikkpåvirkning ved C6-C7 nakkeprolaps

Figur 5: Oversikt over cervikale dermatomer, C2-T1.

Tidligere i artikkelen beskrev vi hvordan spesifikke nerver har ansvaret for visse deler av huden. Disse kalles for dermatomer. I bildet ovenfor, figur 5, kan du se en oversikt over de forskjellige dermatomene. Her ser du også hvordan en påvirkning av områdene tilhørende C7 vil kunne gi redusert følelse på baksiden av overarmen, videre ned i underarmen og mot langefinger pluss pekefinger.

5. Diagnostisering av nakkeprolaps i C6-C7

 • Funksjonell undersøkelse
 • Nervetensjonstester og nevrologisk testing
 • Bildediagnostikk

Funksjonell undersøkelse hos moderne kliniker

Basert på de tidligere paragrafene av denne artikkelen forstår du at det er mye informasjon å hente for en utdannet klinikker. Når man diagnostiserer et nakkeprolaps med påvirkning av C7 er det også essensielt å finne årsaken til at prolapset oppstod. Ved å kartlegge muskelfunksjon, nervetensjon, nervefunksjon, leddbevegelse og senehelse, så kan våre klinikere hjelpe deg med å forebygge gjentagende prolapsproblematikk. Ved våre avdelinger ved Vondtklinikkene er våre terapeuter også medlemmer av Norsk Otonevrologisk Forening – som understreker vårt nevrologiske engasjement og faginteresse. Vi er klare til å hjelpe deg med utredning, behandling og rehabiliteringstrening, slik at du kan få tilbake en hverdag som ikke preges av nakkeprolaps.

Nervetensjonstester og nevrologisk testing

Med referanse til tidligere deler av artikkelen, så innebærer dette altså undersøkelse av områder med mistenkt nerveavklemming og nervepåvirkning. Her vil klinikeren undersøke relevant sensorikk, motorikk, samt senereflekser – og, vanligvis, gjennomføre det vi kaller nervetensjonstester.

Bildediagnostikk av C6-C7

Dersom det er medisinsk indisert kan våre klinikere henvise til en MR undersøkelse. Dette er en undersøkelse som vil kunne kartlegge om det er noen skader på mellomvirvelskivene i nakken. Dersom det foreligger et prolaps vil man også kunne se om det avklemmer en nerverot, samt dets posisjon og størrelse.

6. Moderne behandling av nakkeprolaps i C6-C7

 • Grundig utredning legger til rette for best mulig behandling
 • Tilpasset behandling og rehabilitering
 • Reduksjon av nerveavklemming
 • Stimulering av tilheling i skadet bløtvev

Vi ønsker igjen å understreke viktigheten av faglig kompetanse og autorisasjon for å sikre best mulig utredning og behandling. Alle våre klinikere ved Vondtklinikkene, inkludert fysioterapeuter og kiropraktorer, er offentlig autorisert og innehar beskyttet tittel. Dette legger grunnlaget for et profesjonelt og optimalt behandlingsforløp.

Moderne og tilpasset behandling

Ved behandling av nakkeprolaps er det selvfølgelig mange variable faktorer. Noen prolaps gir mer betydelig nerveavklemming og dermed et større omfang av symptomer og smerter. Grunnlaget for effektiv behandling er dòg at man jobber med å normalisere funksjon og redusere skadevev. Ved bruk av dokumentert effektive teknikker som nakketraksjon og torakal leddmobilisering (3), laserterapi, intramuskulær akupunktur og fysikalsk behandling, vil man kunne gi bedre tilhelingsforhold for den skadde skiven. Som igjen vil kunne føre til en tilbaketrekking av prolapset.

7. Egentiltak og øvelser mot prolaps i C6-7

For å få best mulig resultater for våre pasienter vil våre klinikere også veilede innen tiltak og øvelser som pasienten kan gjøre selv. Ved nakkeprolaps i C6-7 kan blant annet et oppblåsbart nakketraksjonsapparat bidra til å redusere nervesmertene ved nakkeprolaps (6). I tillegg til dette anbefaler vi ofte u-formede, ergonomiske soveputer for bedre nakkestilling og søvn.

Vi vet også at påvirkning mot C7-nerven kan gi symptomer i hånd og fingre, inkludert påvirkning av grepstyrke, så det anbefales også forsøk med bruk av komrpesjonshansker. Når det kommer til trening ved nakkeprolaps, så er det lurt å treningsstrikker tilgjengelig, da disse kan gi både effektiv og skånsom trening for nakke og skuldre. Nedenfor har vi lenket til fire slike produkter:

Godt tips 1: U-formet ergonomisk hodepute (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Ganske enkel, men også ganske enkelt genial. U-formen på hodeputen kan bidra til en mer ergonomisk nakkestilling. Bedret positur kan innebære mindre trykk mot de myke mellomvirvelskivene i nakken – som igjen kan bidra til økt reparasjon. Trykk på lenken ovenfor eller her hvis du vil lese mer om den eller kjøpe den som en investering i egen helse.

Tips 2: Treningsstrikker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Lenger ned i artikkelen viser vi fram en video med gode treningsøvelser mot nakkeprolaps. Her er vi særlig opptatt av strikktrening for å styrke skuldre, skulderbladene og overgangen mot nakken. I lenken ovenfor kan du se flere varianter av denne treningsstrikken og også kjøpe dem hvis ønskelig.

Godt tips 3: Oppblåsbart nakketraksjonsapparat (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Som vi nevnte litt tidligere har forskning vist at 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk (6). De store fordelene med et slikt apparat inkluderer blant annet at det blir lettvint å komme i gang med fysikalsk behandling. Formålet med apparatet innebærer å dekomprimere den skadde mellomvirvelskiven – og bidra til best mulige reparasjonsforhold. Du kan lese mer om eller kjøpe den oppblåsbare nakkestrekkeren via lenken.

I illustrasjonen ovenfor ser du altså hvordan traksjonsbehandling kan fungere i forhold til dekompresjon. Hvis du ønsker å lese mer om apparatet kan du trykke på lenken ovenfor eller her (lenken åpner i et nytt vindu). Poenget vårt er at det skal være enkelt å komme i gang med trygg og god egenbehandling – og i den kategorien finner du knapt noe bedre egentiltak enn et slik hjemmetraksjonsapparat. At det er oppblåsbart gjør også at man selv, enkelt og greit, kan regulere hvor mye lindrende strekk man legger på nakken.

Godt tips 4: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

C7-påvirkning kan gi utslag i form av redusert hånd og grepstyrke. Med vektlegging på at forskning har bevist at bruk av kompresjonshansker har dokumentert effekt på økt grepstyrke og håndfunksjon anbefaler vi derfor disse.10 Vi vet også at de med påvirkning av C8-nerven vil kunne ha utbytte av disse. For noen vil det naturligvis fungere bedre enn for andre. Du kan lese mer om de eller kjøpe de via lenken her.

VIDEO: Treningsøvelser ved nakkeprolaps i C6-7

Studier kan vise til positiv effekt av nakkestabilitetstrening, DNF-trening og skulderøvelser (78) for pasienter med prolaps i nakken. Med det sagt har forskning vist at fysikalsk behandling i kombinasjon med hjemmeøvelser er bedre enn kun øvelser på egenhånd (9). En trygg måte å starte på er å begynne med strikktrening.

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et treningsprogram med strikk tilpasset deg med nakkeprolaps. Ta det alltid rolig de første økene. Sikt deg inn på å gjennomføre cirka 3 økter hver uke i 12-16 uker. Vi kan anbefale 6-10 repetisjoner over 3 sett.

VIDEO: Styrkeøvelser for brystrygg, skuldre og nakke med strikk

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis treningsprogrammer og helsekunnskapsvideoer tilpasset dine smertediagnoser.

8. Har du spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringsopptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkenes åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at vi tilbyr telefonkonsultasjon dersom du er langt fra våre klinikkavdelinger.

“Vi hjelper deg tilbake til en hverdag som ikke er preget av smerter og restriksjoner. La oss hjelpe deg tilbake til en aktiv og humørfylt hverdag.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Akershus)

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Skiveskade i C6-C7

1. Rainville et al, 2017. Comparison of Symptoms From C6 and C7 Radiculopathy. Spine (Phila Pa 1976) . 2017 Oct 15;42(20):1545-1551.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore) . 2019 Aug;98(31):e16545.

3. Browder et al, 2004. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series.

4. Vrabic-Matkovic et al, 2011. Failure in long-term treatment of chronic pain in cervical spondylotic myelopathy. Med Glas (Zenica) . 2011 Aug;8(2):309-11.

5. Gu et al, 1996. Functional motor innervation of brachial plexus roots. An intraoperative electrophysiological study. Chin Med J (Engl) . 1996 Oct;109(10):749-51.

6. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

7. Buyukturan et al, 2017. Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation: A randomized, single-blind study. Eur J Pain . 2017 Nov;21(10):1678-1687.

8. Jull et al, 2008. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther . 2008 Sep;31(7):525-33.

9. Rodrigues-Sanz et al, 2021. Comparison of an exercise program with and without manual therapy for patients with chronic neck pain and upper cervical rotation restriction. Randomized controlled trial. PeerJ . 2021 Nov 24;9:e12546.

10. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

Nakkeprolaps og nummenhet i hånden og fingrene

Nakkeprolaps og nummenhet i hånden og fingrene

nakkeprolaps og nummenhet

Kan et nakkeprolaps gi nummenhet i hånden og fingrene? Ja, men bare ved visse typer av nervepåvirkning. Her går vi gjennom hvilke nerver som kan gi nummenhet i hånden og fingrene dine.

Det er nemlig slik at spesifikke nerver har ansvaret for følighet og sensoriske opplevelser – som berøring på huden og temperaturfølelse. Disse kalles for dermatomer, og hvis vi tar en titt på figur 1 nedenfor i denne artikkelen får vi et forenklet overblikk over hvilke nerver som kan gi en følelse av nummenhet og bortdovning. Som du ser går spesifikke nerverøtter til deler av skulder, overarm, underarm, håndledd, hånd og fingre. Her må det også nevnes at i tillegg til nummenhet kan man også oppleve ilende eller strålende smerter.

Definisjon: Refererte sensoriske smertemønstre

Når en nerveavklemming med opphav i nakken gir sensoriske smerter og symptomer videre ned i armen og hånden, så kalles dette for refererte smertemønstre. Her er det altså viktig å forstå at selv om man, i sitt tilfelle, opplever hovedandelen av symptomene i arm og hånd, så er det slik at feilfunksjonen – eller nerverotsaffeksjonen – fortsatt kan stamme fra nakken. Differensialdiagnoser kan inkludere funksjonell nerveirritasjon fra anspente muskler og leddrestriksjoner.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Viken), Grimstad (Agder), Råholt (Viken) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk.”

Sist oppdatert: 09.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – Offentlig autorisert helsepersonell

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

Hvilke nerverøtter kan gi nummenhet i hender og fingre?

(Figur 1: Oversikt over Cervikale Dermatomer)

På illustrasjonen ovenfor ser du hvilke nerverøtter som har ansvaret for hudfølelse i spesifikke områder på huden. Disse kalles for cervikale dermatomer. I denne artikkelen er vi særlig interessert i de nerverøttene som kan gi nummenhet og en følelse av bortdovning i hendene. Ved nærmere gjennomgang ser vi at det er tre nerverøtter som gir følelse og sensoriske signaler i hånden og fingrene.

3 nerverøtter som kan gi nummenhet i hender og fingre

Det er C6, C7 og C8-nerverøttene som kan gi sensoriske forandringer i hånd og fingrene. Basert på hvor man opplever nummenhet og bortdovning kan man si en del om hvilken nerverot eller hvilke nerverøtter som er involvert. Hvis vi går mer i detalj i forhold til hvilke områder som kan påvirkes vil vi se at de ulike nerverøttene kontrollerer forskjellige områder:

 • C6-nerveroten

  Gir hudfølelse og sensorisk informasjon til og fra tommelen ned fra overarmen. Vil kunne gi en nummenhet og manglende følighet i større eller mindre deler av dette dermatomet – inkludert nummenhet i tommel og den delen av hånden. Nerven vil kunne påvirkes eller avklemmes ved nakkeprolaps i C5-6. Men sensoriske forandringer kan også skyldes anspent muskulatur og redusert leddfunksjon.

 • C7-nerveroten

  Denne nerveroten har ansvaret for midtre del av hånden, både bakside og framside. Som du ser av området inkluderer dette pekefingeren og langefingeren. Dermatomet strekker seg også oppover på baksiden av armen – hele veien fra hånden og til baksiden av skulderen. Påvirkning av C7-nerven kan forekomme ved prolaps i C6-7 med rotaffeksjon.

 • C8-nerveroten

  C8-dermatomet gir følighet i ringefinger og lillefinger. Følighetsområdet går fra baksiden av skulderbladet, ned mot baksiden på overarmen, underarmen og deretter til fingrene. Dersom C8-nerven er avklemt eller påvirket, for eksempel ved nakkeprolaps i C7-T1, vil man kunne oppleve hyposensitivitet i dette området.

Godt tips: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Som nevnt i artikkelen her kan affeksjon av nerverøttene C6, C7 og C8 gi redusert styrke i grep og fingre, samt tilhørende nummenhet. Forskningsstudier har dokumentert at bruk av kompresjonshansker har effekt i form av forbedret grepstyrke og håndfunksjon.2 Hanskene skal brukes daglig – og virkemåten ligger primært sett i at kompresjonshanskene gir forbedret blodsirkulasjon. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer om produktet – og se kjøpsmuligheter.

Når nakkeprolaps er årsaken til nummenhet i hender og fingre

[Figur 2: Oversikt over Nakkevirvel og Nakkenerverøtter]

Vi har tidligere i artikkelen gått gjennom hvilke tre nerverøtter som kan være involvert ved manglende følelse i hender og fingre. Dette skyldes altså en påvirkning eller avklemming av den aktuelle nerveroten. Her er det også viktig å nevne at dersom det er et nakkeprolaps som er årsaken vil man også ofte kunne oppleve en kombinasjon av følgende symptomer:

 • Nakkesmerter
 • Skuldersmerter
 • Strålende eller ilende smerter ned i armen
 • Muskelsvakhet

Dòg kan et nakkeprolaps presentere både med og uten disse symptomene. Nettopp derfor er det viktig med en grundig funksjonell og klinisk undersøkelse.

Utredning av numne hender og fingre

 • Undersøkelse av mulige funksjonelle årsaker
 • Nevrologiske tester
 • Bildediagnostisk utredning (Hvis medisinsk indisert)

Ved våre tverrfaglige avdelinger utreder og undersøker våre moderne klinikere nummenhet og sensoriske forandringer på daglig basis. En slik undersøkelse gjennomføres vanligvis av en moderne kiropraktor eller fysioterapeut. Alle våre klinikere ved Vondtklinikkene innehar denne særegne faglige kompetansen – så du kan alltid være sikker på at du er i gode hender hos oss.

Funksjonell undersøkelse av nummenhet i hendene

En førstegangskonsultasjon starter alltid med en historietagning – også kjent som anamnese. Her vil klinikeren ha en direkte dialog med deg angående opplevde symptomer, smertebildet, tidligere traumer og lignende. Samlet sett gir dette viktig informasjon om mulige årsaker. Deretter vil terapeuten gjennomføre en funksjonell undersøkelse av bevegelsesmønster, muskelfunksjon, leddrestriksjoner og nervetensjon. Basert på funnene i den funksjonelle undersøkelsen vil man deretter gå over på nevrologiske tester.

Nevrologiske tester

Vi deler nevrologisk testing inn i fire hovedkategorier:

 • Sensorikk (hudfølelse)
 • Motorikk (muskelfunksjon)
 • Senereflekser
 • Nervetensjonstesting

Man ønsker altså her å kartlegge hvilke anatomiske områder og regioner som er påvirket. Her er det naturlig at klinikeren undersøker dermatomene for eventuell manglende følelse og nummenhet. Alternativt kan disse områdene også være hypersensitive eller smertefulle ved selv lett berøring, sistnevnte kalles allodynia, og er lenket til blant annet smertesyndromet fibromyalgi.

Svakhet i musklene kan skyldes “dårlig signalføring” fra nervene

Deretter undersøkes muskelfunksjon og eventuell redusert styrke. Ofte vil man da gjerne se en sammenheng mellom hvor man har den sensoriske nedsettelsen og hvilke muskler som er påvirket. Dette er fordi de sender sine signaler gjennom samme nerverot (for eksempel C7). Slike funn kan knyttes videre opp mot redusert utslag på refleksbuetesting i samme nerverot (for eksempel C7 – tricepsrefleksen). For å undersøke etter funksjonell nerveavklemming vil terapeuten også kunne gjøre det vi kaller nervetensjonstester. Disse er laget for å kartlegge områder hvor nerven har trange plassforhold – og da særlig med tanke på ikke-discogene årsaker.

Bildediagnostikk ved nummenhet i hender og fingre

Kiropraktorer har henvisningsrett til bildediagnostikk dersom dette vurderes medisinsk indisert. Indikasjoner på nytteverdi med MR undersøkelse kan inkludere manglende effekt av konservativ behandling, stadig forverrende symptomer og / eller tydelig muskelkraftsvikt.1

Behandling og rehabiliteringstrening mot nummenhet i hendene og fingrene

Som vi har nevnt tidligere ligger grunnlaget for riktig behandling og øvelser i en grundig undersøkelse. Først når man kjenner til årsaken og relevant feilfunksjon kan man optimalisere behandlingsplanen. Tidligere har vi skrevet en lang og omfattende guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen) – dersom du ønsker å lære mer om dette. Husk at bedring vil ta tid dersom det er involvering av nakkeprolaps og nerveavklemming.

Vær realistisk. Skiveskader tar tid!

Det er viktig å gi det en realistisk tidsramme når det kommer til skiveskader. Godt dokumenterte behandlingsmetoder, egentiltak og rehabiliteringsøvelser er alle tiltak som vil kunne fjerne trykket mot den avklemte nerveroten – og bidra til raskere tilheling i den skadde mellomvirvelskiven. En prosess på 3 til 6 måneder er til å forvente grunnet at det foreligger fysisk nervepåvirkning og skade på mellomvirvelskiven. Faktorer som alder, tilhelingsevne og prolapsvolum spiller alle en rolle i forventet tidsramme. Konservativ behandling av nakkeprolaps utføres gjerne av moderne kiropraktor og / eller fysioterapeut.

Fysikalsk behandling, trening og laserterapi kan gi raskere skiveregresjon

Konservativ fysikalsk behandling sikter til tilpassede behandlingsmodaliteter for å hjelpe deg til bedre funksjonalitet i nakken, skuldrene og brystryggen. Blant annet kan muskelknutebehandling, traksjon, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur, være symptomlindrende og funksjonsbedrende for mange. En moderne kliniker vil tilpasse behandlingen og rehabiliteringsøvelsene individuelt – avhengig av hver enkelt kasus.

Skadetilhelende laserbehandling mot nakkeprolaps og skivebukning

Behandling med terapeutisk laser utføres kun av offentlig autorisert helsepersonell med beskyttet tittel, som inkluderer fysioterapeuter og kiropraktorer. Forskning publisert i tidsskriftet Laser therapy har vist at behandling med lav-dose laser har dokumentert signifikant positiv effekt mot skiveprolaps i nakken (p<0.001). Studien konkluderte med følgende:

“The present study demonstrates that LLLT was an effective form of treatment for neck and back pain caused by cervical disk hernia, reinforced by postural training.”

Betydelig positiv effekt selv etter bare 1 måned!

Pasientene i studien fikk et behandlingsopplegg med 2 behandlinger i uken i 4 uker. Totalt 8 behandlinger. Og allerede etter disse 4 ukene meldte de om betydelig nedgang i smerter assosiert med langvarig nakkeprolaps. Dette er altså svært oppløftende resultater som virkelig kan endre hverdagen for mange med kronisk nakkeprolaps. Alle våre klinikkavdelinger tilbyr også denne behandlingsteknikken, og vi følger altså Takahashi-protokollen som innebærer 8 behandlinger fordelt på 4 uker. Du kan se våre klinikker, og eventuelt også bestille time med terapeutisk laserbehandling, ved å trykke her.

Egentiltak og selvhjelp mot nummenhet i hender og fingre

Mange pasienter spør også om hvilke egentiltak de kan gjøre i hverdagen. Med tanke på at det ved nummenhet i hendene grunnet nakkeprolaps er det involvering både lokalt i hendene og distalt i nakken, så blir det naturlig at man forsøker å bedre forholdene både i hender og nakken. Gode egentiltak for denne problemstillingen vil kunne være hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker. Dette vil også kunne hjelpe ved trange nerveforhold i håndleddene.

Godt tips: Opptrening av styrke i hender og fingre (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Et av de aller viktigste virkemidlene for å motarbeide nummenhet og svakhet i hender og fingre er gradvis opptrening av grepstyrke og fingre. Her er en smart håndtrener som kommer med forskjellige motstandsstyrker (fordelt på forskjellige farger som du kan se via lenken nedenfor). Hver farge har to forskjellige motstander som du enkelt kan skifte mellom ved å snu den rundt. Trykk på lenken for å lese mer om den eller for å kjøpe den.

Godt tips: Oppblåsbar nakkestrekker (traksjonsapparat) (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Ved nakkeprolaps er vi opptatt av enkle, men effektive hjemmetiltak. Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.3  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Vi anbefaler oppblåsbart apparat, som vist ovenfor, da dette anses som tryggere og at man selv får kontrollert hvor mye man pumper opp puten for ønsket strekk. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså, i kombinasjon med bevegelse i hverdagen og gitte rehabiliteringsøvelser, å stimulere til tilheling i mellomvirvelskivene ved å dekomprimere dem og nerverøttene (altså fjerne eller redusere trykket som trykker dem sammen). Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

Godt tips: Sov med hodepute med moderne minneskum

 

Et svært vanlig spørsmål ved nakkeprolaps er om vi har noen anbefalinger i forhold til hodepute. Dette er et vanskelig tema, da det finnes forskjellige personlige preferanser. Men med utgangspunkt i hva forskningen sier vil vi anbefale å sove med denne hodepute med moderne minneskum som vist her. Denne tilpasser seg nakken på en optimal måte og gjør at du blir liggende med virvlene “strukket litt fra hverandre”. Ideelt sett skal dette gjøre det lettere for kroppen å reparere den skadde mellomvirvelskiven. Men hvis man har en krum nakke kan det oppleves litt ubehagelig i starten å sove med en slik pute. Dette vil dòg vanligvis gå seg til i løpet av cirka 3-4 ukers bruk. Du kan lese mer om puten eller kjøpe den via lenken her.

Rehabiliteringsøvelser mot cervikogen nummenhet i hender og fingre

Vi vet at en rekke tilfeller av nummenhet i hender og fingre har sitt opphav i nakken. Det blir derfor naturlig for oss å dele inn rehabiliteringsøvelsene i to faser. Første fase retter seg inn mot feilfunksjonen i nakken og skuldrene. Andre fase vil rette seg mer lokalt mot håndfunksjonen med spesifikke håndøvelser. Gjort sammen vil de kunne være et godt rehabiliteringsprogram for deg som plages med nakkesmerter og tilhørende nummenhet i hendene. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff ved Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram de to ulike fasene av programmene. Du kan gjøre programmene 2-5 ganger i uken.

VIDEO: Fase 1 – Bevegelse og funksjonell trening i nakke og skuldre

Ved tøyeøvelser anbefaler vi at du holder strekken på et moderat nivå, og sikter deg inn på rundt 30 sekunder over 3 sett.

VIDEO: Fase 2 – Spesifikke håndøvelser

Vi anbefaler at du gjør dette programmet daglig for å opprettholde god motorikk i hender og fingre. Programmet er originalt sett utarbeidet for personer med artrose i hender og fingre, men egner seg utrolig godt også for deg som plages med nummenhet og bortdovning.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer gladelig alle spørsmål og henvendelser. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har blant annet tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter), Agder (Grimstad) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg. Husk at du også kan bestille telefonkonsultasjon dersom du ikke er i fysisk nærhet av noen av våre klinikker.

“Ta aktive grep og bestem deg for å gjøre noe med smertene dine. Husk at den nest beste tiden å plante et tre er i dag…”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

Forskning og kilder: Nakkeprolaps og nummenhet i hendene

1. Sharrak et al, 2021. Cervical Disc Herniation. Statpearls – PubMed.

2. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

3. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

4. Takahashi et al, 2012. Low level laser therapy for patients with cervical disk hernia. Laser Ther . 2012 Sep 30;21(3):193-7.

Kan jeg trene med nakkeprolaps?

Kan jeg trene med nakkeprolaps?

Mange med nakkeprolaps har spørsmål om trening. Det vanligste spørsmålet vi får er “Kan jeg Trene med Nakkeprolaps?” Ja, er svaret, men visse tilpasninger bør gjøres.

I denne artikkelen vil vi lære deg hvordan du kan trene trygt med nakkeprolaps. Nakken består av syv nakkevirvler med myke mellomvirvelskiver i mellom. Dersom det forekommer skade på ytterveggen i en mellomvirvelskive kan den myke massen sive ut og trykke på nærliggende nerver. Altså et nakkeprolaps – som kan gi smerter i nakken og skuldrene, samt nummenhet i armene og hendene.

Skiveprolaps i nakken (cervikal skiveekstrusjon)

Nakkeprolaps kan oppstå grunnet en akutt overbelastning eller ved gradvis feilbelastning over lengre tid. Faktorer som dårlig holdning med fremoverlente skuldre eller statiske arbeidsstillinger kan bidra til å forårsake skiveskader. Ved mistanke om nakkeprolaps bør du alltid oppsøke kyndig hjelp for undersøkelse. Vi vektlegger dette særlig med tanke på at alle nervene i kroppen din går gjennom nakken – og at det derfor er et område vi må ta på det høyeste alvor.

En moderne kiropraktor eller fysioterapeut vil kunne hjelpe deg med utredning, smertelindrende behandling og veiledning innen rehabiliteringsøvelser. Rådfør deg med dem for å få individualiserte og tilpassede øvelser som passer akkurat deg. I første omgang vil du nok få skånsomme øvelser som har som hovedformål å lindre smerter og promotere bedret bevegelighet.

“Vondtklinikkene med avdelinger på blant annet Eidsvoll Sundet (Akerhus), Råholt (Akerhus), Grimstad (Agder) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nakkesmerter. Vår visjon er alltid å være de beste offentlig autoriserte klinikerne innen utredning, aktiv behandling og rehabiliteringstrening. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk eller vil bestille time.”

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Akershus) og avd. Eidsvoll Sundet (Akershus).

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

Bør jeg trene med en gang jeg har fått nakkeprolaps?

Det er viktig at man tar hensyn til egen smertesituasjon og symptombildet generelt sett. Hvis smertene dine har oppstått nylig, eller du er inne i en spesielt smertefull periode, bør du nok ta det rolig en dag eller to. Kanskje opplever du såpass sterke muskelspenninger at trening i seg selv nesten føles umulig? I så fall bør du konsentrere deg om smertelindring i form av fysikalsk behandling og egentiltak. Husk at for mye stillesitting og for lite bevegelse kan bidra til at nakkemusklene blir enda mer anspente.

Start rolig og bygg deg gradvis opp igjen

Gå tur i ditt eget tempo og utfør lette bevegelighetsøvelser som ikke gir deg smerter. Svømming, gjerne på ryggen, i varmtvannsbasseng kan også være fordelaktig. Muskelteknikker, lett tøyning, laserterapi og intramuskulær akupunktur er blant de anbefalte behandlingsmetodene som kan hjelpe deg. Husk også at smertebildet kan variere basert på hvor omfattende skiveprolapset er.

Hvilke øvelser bør man unngå ved nakkeprolaps?

Visse øvelser kan legge unødvendig høyt spinaltrykk på nakken. Dette kan inkludere tung vektlløfting og særlig de vektene du må løfte høyt over skulderhøyde. Vår klare anbefaling er at du senker vektbelastningen og heller gjør flere repetisjoner. På denne måten legger du mindre belastning på nakken. Høy-intensitetsøvelser, slik som HIIT-trening eller intens aerobics med mye hopp, bør også unngås i en periode – da disse øvelsene ofte utføres i et ukontrollert tempo uten god nok oppvarming.

Som en generell regel kan man følge disse punktene:

 • Reduser vektbelastningen og øk heller antall repetisjoner
 • Trening med strikk kan være en skånsom treningsform for deg med nakkeprolaps
 • Unngå treningsformer som gir deg forverrede smerter
 • Unngå trening med raske og ukontrollerte bevegelser

Hvordan bør man trene ved nakkeprolaps?

Et nakkeprolaps kommer gjerne i kombinasjon med nakkesmerter og stiv nakke. Selv om du har en del smerter bør du faktisk gjøre øvelser og trene. Men, og dette er viktig, så bør øvelsene tilpasses i henhold til smertebildet og skiveskadeomganget. Daglige gåturer, lette bevegelsesøvelser og tøyeøvelser for skuldre og nakken, kan du tilnærmet alltid gjøre. Sikt deg deretter inn på en gradvis progresjon hvor du øker omfanget av treningen litt etter litt.

Start med det enkle

Enkle nakkeøvelser som å se fra side til side, bøye hodet varsom fram og tilbake, samt løfte armene opp og ned, kan alle bidra til å opprettholde bevelighet og leddfunksjon. Husk også å være ekstra nøysom med kroppsholdningen din og forsøk særlig å unngå stillinger hvor hodestillingen er for mye framoverlent.

Vi anbefaler gjerne følgende punkter ved trening for deg med nakkeprolaps:

 • Gå daglige turer (gjerne 2 om dagen på rundt 30 minutter hver)
 • Trening med strikk er en skånsom og effektiv treningsform
 • Tøyeøvelser skal ikke gi deg strekksmerter (du skal kun tøye moderat)
 • Sikt deg inn på nok daglig bevegelse – for mye stillesitting bidrar til mer stivhet og smerter
 • Svømming er god trening, men unngå feilaktig og stastisk belastning på nakken
 • Start rolig og kontrollert – og sikt på gradvis progresjon

Utredning og undersøkelse av nakkeprolaps

(Bilde: En moderne kiropraktor ved Vondtklinikkene avd. Eidsvoll Sundet undersøker funksjon i arm og skulder)

Ved våre avdelinger på Vondtklinikkene kan moderne kiropraktorer og fysioterapeuter hjelpe deg med utredning av nakkeprolaps. En klinisk undersøkelse, kombinert med funksjonelle nevrologiske tester, vil kunne gi deg som pasient mer nøyaktig informasjon om hvilke øvelser du bør gjøre og hvilke du bør unngå. Vi anbefaler, grunnet nakkens viktighet, at man får en profesjonell undersøkelse – da dette vil kunne legge til rette for optimal tilheling og forbedring.

Ikke minst kan de naturlig nok også hjelpe deg i form av fysikalsk behandling. Hvis du vil gjøre et dypdykk i dette temaet har vi skrevet en stor guide om fysikalsk behandling av nakkeprolaps (lenken åpnes i nytt vindu – slik at du også kan lese ferdig denne artikkelen)

Egentiltak og øvelser ved skiveprolaps i nakken

Egentiltak og de rehabiliteringsøvelser kan fungere lindrende og funksjonsbedrende. Noe av det viktigste – og vanskeligste – er å få kontinuitet i treningen. Å gjøre de jevnlig flere ganger i uken – over opptil 12-16 uker er nemlig det som er forventet av deg. Og nei, det er ikke slik at “det går over av sæ sjøl”, for at noe skal tilheles så må tilhelingsraten være større en feilbelastningen. Hvis man fortsetter i samme spor med for mye feilbelastning vil man kunne forvente at ting tar lenger tid – og i verste fall blir kronisk.

Egentiltak ved skiveekstrusjon (skiveprolaps)

Mange pasienter med nakkesmerter og skiveproblematikk etterspør egentiltak som kan bidra i forebyggende og behandlende øyemed. Grunnet at mange har gjentange nakkeplager anbefaler vi derfor ofte først en gjenbrukbar multipakning mot akutte smerter og for muskellindring. Deretter er det verdt å nevne at hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) og kompresjonshansker kan være gode egentiltak.

Godt tips 1: Gjenbrukbar Smertelindrende Kulde- og Varmepakning (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Alle bør ha en ispakning i fryseren, da den kan benyttes for å lindre hodepine og akutte smerter. Her viser vi fram en såkalt multipakning (kan også varmes i mikroen og fungere som varmepakning) som kan brukes om igjen og om igjen. Bruk den som varmepakning for å løse opp i stramme og anspente nakkemuskler. Klikk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den eller kjøpe den.

Godt tips 2: Kompresjonshansker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Det er dokumentert at irritasjon mot nervene C6, C7 og / eller C8 kan gi smerter og nummenhet i hendene, samt redusert muskelstyrke. Forskningsstudier har vist at kompresjonshansker kan gi effekt i form av bedre grepstyrke og håndfunksjon.1 Hanskene skal brukes daglig, men man trenger naturligvis ikke å ha det på hele dagen. Vi anbefaler dòg gjerne minst 3 timers bruk om dagen. Du kan klikke på lenken ovenfor for å lese mer eller for å kjøpe de populære hanskene.

Godt tips 3: Oppblåsbart nakketraksjonsapparat (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.2  Men den kan også brukes 2 ganger 10 minutter. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation. Du kan trykke på lenken for å lese mer om den eller for å kjøpe den.

I illustrasjonen nedenfor ser du virkemåten til traksjonsapparatet og traksjonsbehandling:

 

Nakketraksjon

Formålet er altså å midlertidig redusere trykket mot mellomvirvelskivene og de tilhørende nerverøttene. Dette legger til rette for forbedret skivehelse og skivehøyde. Du kan lese mer om hjemmetraksjonsapparatet her eller via lenken ovenfor – hvor du også kan se kjøpsmuligheter.

Øvelser: Tilpasset trening ved nakkeprolaps

Her viser vi deg to ulike videoer med trygge øvelser for deg med nakkeprolaps. Dòg er det viktig å nevne at man må ta hensyn til egen sykdomshistorie og prolapsproblematikk. Ikke gå fram for raskt – gradvis progresjon er nøkkelen til bedring. I første videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff v/ Vondtklinikkene avd. Lambertseter Kiropraktorsenter & Fysioterapi (Oslo) fram et program for bedre funksjon i nakke og skuldre. Du kan utføre programmet 2-5 ganger i uken, men det viktigste er kontinuitet over tid (minst 12 uker).

Video 2 viser fram et styrkeprogram for skuldre og skulderblad med bruk av treningsstrikk (se eksempel her – åpner i nytt vindu). Å trene med strikk kan være en både effektiv og skånsom treningsmetode for deg med nakkeprolaps.

VIDEO 1: 9 øvelser mot nakkesmerter

Programmet består av både bevegelighetsøvelser og tøyeøvelser. Husk å ikke tøye for hardt ved uttøyning – hold deg til moderat strekk i 30 sekunder x 3 sett.

VIDEO 2: Styrketrening med Strikk for Skuldre og Nakken

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos oss?

behandling

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

“Husk at skadetilheling fra skiveskader tar tid, men at innsatsen du selv legger i både trening og fysikalsk behandling vil komme ditt framtidige jeg til gode. Vi heier på deg helt fram til mål.”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Akerhus) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Akershus)

Med de beste ønsker om god nakkehelse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Forskning og kilder: Kan jeg trene med prolaps i nakken?

1. Nasir et al, 2014. Therapy gloves for patients with rheumatoid arthritis: a review. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Dec; 6(6): 226–237.

2. Swezey et al, 1994. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.

Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og kliniske Funn

Nakkeprolaps og nerveavklemming i C5-C6 | Symptomer og kliniske funn [Stor guide]

Fått påvist nakkeprolaps og nerveavklemming i nivåene C5-C6? Her er det du trenger å vite om symptomer og kliniske funn ved nakkeprolaps i C5-C6 skivene. Lenger ned i artikkelen kan du se hvilke spesifikke symptomer du kan få ved en slik skivelidelse.

I tillegg til ovenstående vil du også kunne lære mer om hvordan et slikt nakkeprolaps diagnostiseres og behandles. I et C5-C6 nakkeprolaps er det C6 nerveroten som er avklemt, og dette vil dermed påvirke muskler, hud og annet som er innervert av denne nerven. Det vil blant annet kunne gi nummenhet, smerter og muskelsvakhet.

“Vondtklinikkene med avdelinger spredt rundt i landet, i blant annet Eidsvoll Sundet (Akershus), Råholt (Akershus), Grimstad (Agder) og Lambertseter (Oslo) innehar særegen ekspertise innen utredning, behandling og opptrening av nakkeprolaps og nervesmerter. Kontakt oss gjerne via lenkene dersom du trenger hjelp med din problematikk og ønsker å bestille en time. På slutten av artikkelen gir vi også råd og anbefalinger vedrørende spesifikke treningsøvelser og gode egentiltak (inkludert bruk av oppblåsbar nakkestrekker)”

Sist oppdatert: 08.07.2024

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo) og avd. Eidsvoll Sundet (Akerhus).

BESTILL TIME (FINN KLINIKK)

 Oslo: Lambertseter (bydel Nordstrand)

 Akershus: Eidsvoll Sundet

 Akershus: Råholt

 Agder: Grimstad

Ønsker du hjelp og behandling? Trykk her for å se alle våre tilknyttede klinikker og samarbeidspartnere.

I denne artikkelen vil du blant annet lære mer om:

 • 1. Anatomien til skivenivåene C5-C6

+ Hvor er C5-C6 i nakken?

+ Oppbygningen av en cervikal mellomvirvelskive

+ Ulike skiveskader

 • 2. Årsaker til nakkeprolaps

+ Risikofaktorer for nakkeprolaps

+ Traumebetinget prolaps i nakken

+ Slitasjerelatert skiveskade i nakken

 • 3, Symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

+ Vanlige symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

+ Hva er et dermatom?

+ C5-C6 dermatomet

 • 4. Diagnostisering av C5-6 prolaps i nakken

+ Funksjonell undersøkelse

+ Nevrologisk testing

+ Bildediagnostisk utredning

+ Andre diagnoser som kan gi nerveirritasjon

 • 5. Behandling av prolaps i C5-6

+ Konservativ behandling og opptrening

+ Hva er prolapsregresjon?

+ Invasiv behandling (kirurgisk inngrep)

 • 6. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps

+ Egentiltak mot symptomer grunnet nakkeprolaps

+ Treningsøvelser mot prolaps i nakken (med video)

 • 7. Våre klinikker og samarbeidspartnere

+ Bestill time hos en ekspert

+ Her finner du våre klinikker

1. Anatomien til skivenivåene C5-C6

Hvor finner man skivenivået C5-6? Og hva er egentlig en cervikal mellomvirvelskive laget av? Dette og mer vil vi få svar på når vi ser nærmere på anatomien til C5-C6.

Anatomi: Hvor finner vi C5-C6 i nakken?

Figur 1: Nakkevirvlene sett fra siden. Kilde: Anatomography

Nakken vår består av syv nakkevirvler – og kalles cervical columna på latin. På bildet ovenfor ser vi nakken sett fra siden. Den øverste nakkevirvelen heter C1 (atlas) og den nederste heter C7. Overgangen mellom nakken og hodet kalles den atlanto-occipitale overgangen, og området hvor brystryggen går over til nakken er den cervicotorakale overgangen (ofte forkortet CTO). C5-6 er altså lokalisert i den nederste delen av nakken, mer spesifikt er C5 tredje nederste og C6 er nest nederste nivået. Selv om det er syv nakkevirvler er det faktisk åtte par med cervikale nerver – fra C1 til C8. Hvert enkelt par med nerver (en på hver side) går ut fra spinalkanalen ovenfor sin tilhørende nakkevirvel. Med unntak av C8 hvor nerveparet går ut under C7-virvelen (1).

Krum nakke og lut hodestilling gir økt risiko

Studier har vist at mer fremoverskutt hodestilling og dermed en framoverbøyd nakke gir høyere risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Normal kurvatur i nakken kalles for cervikal lordose. Dersom kurven rettes ut grunnet redusert biomekanisk funksjon i muskler og ledd, samt brystryggen, kan dette gi uttrettet nakke eller cervikal kyfose. Sistnevnte innebærer at den naturlige kurven har snudd seg. Forskning har vist at dårlig holdning i nakke og brystrygg er direkte relatert til høyere forekomst av nakkeprolaps. De samme studiene viser dòg også at ved å gjenopprette normal kurvatur i nakke og brystryggen, så kan man også gjenopprette skivehøyden og skademekanismen.

Anatomi: Oppbygningen av en cervikal mellomvirvelskive (diskus) og skiveprolaps

Figur 2: Ulike stadier av skiveprolaps. Kilde: Eidsvoll Sundet Kiropraktorsenter og Fysioterapi

I mellom nakkevirvlene finner vi det vi kaller mellomvirvelskiver – dette er myke masser bestående av en ytre vegg (annulus fibrosus) og nucleus pulposus (den indre mykere massen). Vi har også to forankringer, som kalles endeplater, en som fester skiven til nakkevirvelen ovenfor og en som gjør at skiven festes mot virvelen under. Et skiveprolaps oppstår dersom deler av, eller hele den myke massen, siver ut gjennom annulus fibrosus. Dette kan enten oppstå akutt eller grunnet degenerative forandringer over lengre tid. Akutte nakkeprolaps oppstår vanligvis grunnet en plutselig traumatisk overbelastning, slik som ved kraftige nakkesleng og lignende, og gir vanligvis mer intense smerter og mer betydelige symptomer enn et nakkeprolaps som har oppstått over tid.

Figuren ovenfor viser kortfattet fire forskjellige stadier av skiveskade:

 1. Skivedegenerasjon: Milde slitasjeforandringer på mellomvirvelskiven.
 2. Skivebukning: Den indre massen trykker ut mot veggen, men uten å gå gjennom.
 3. Skiveprolaps: Deler av nucleus pulposus har brytt den ytre veggen og sivet ut mot nervene.
 4. Alvorlig prolaps: Større deler av den myke massen trykker ut gjennom ytterveggen – og gir grunnlag for større nerveaffeksjon.

Her er det viktig å nevne at nakkeprolaps kan forekomme med og uten nerverotsaffeksjon – altså med eller uten nerveavklemming. Skivebukning regnes gjerne som et forstadie til et skiveprolaps, men betyr ikke nødvendigvis at man vil bli rammet av prolaps. Dòg er det flere som gjerne tar dette som et advarsel og begynner å adressere underliggende risikofaktorer med fysikalsk behandling og øvelser.

2. Årsaker til nakkeprolaps

Hvorfor får man nakkeprolaps? Og mer spesifikt – hva gjør at man får prolaps i C5-C6? Her ser vi først nærmere på risikofaktorer for å få nakkeprolaps, og deretter kommer vi nærmere inn på forskjellige årsaker til at man rammes.

Risikofaktorer for å bli rammet av nakkeprolaps

 1. Dårlig holdning (øvre kryss syndrom og cervikal kyfose)
 2. Gjentagende belastning over tid (vibrasjon og kompresjon)
 3. Statisk belastning
 4. Røyking og dårlig Kosthold
 5. Alder
 6. Traumer og nakkesleng

1. Dårlig holdning og nakkeprolaps

‘Dårlig holdning’ er et folkelig begrep som gjerne betegner framskutt hodestilling, avrundede skuldre og økt kurve i øvre del av ryggen. Vi har tidligere i artikkelen refererte til forskningsstudier som har lenket dette til økt risiko for nakkeprolaps blant yngre (2). Øvre kryss syndrom, Scheuermanns sykdom (pukkelrygg), utrettet nakke og cervikal kyfose er alle tilstander som kan gi grunnlag for det man ofte kaller dårlig holdning. Men sannheten er at disse har et særdeles høyt innhold av biomekaniske faktorer som kan bedres. Ved riktig behandling og opptrening kan man forbedre leddbevegelighet, redusere og normalisere kurvaturen i brystryggen, samt nakken, og dermed redusere trykket mot mellomvirvelskivene. De samme studiene har vist at det å gjenopprette god biomekanisk funksjon er essensielt for raskere tilheling av skiveskader. Dette er også grunnlaget for at tilpassede dekompresjonsteknikker, slik som tilpasset leddmobilisering og traksjon, har dokumentert positiv effekt mot skiveskader i nakken (3, 4).

2. Gjentagende belastning over tid (vibrasjon og kompresjon)

Dersom områder i nakken utsettes for den samme belastningen daglig kan det bygge seg opp belastningsskader. For eksempel har forskningsstudier vist at yrkessjåfører har en økt risiko for å få nakkeprolaps (5). Dette lenkes direkte til vibrasjonskreftene sjåfører utsettes over tid, samt langvarig belastning mot nakke og skuldre. Over tid vil det oppstå redusert funksjon i bløtvev og tilhørende strukturer som igjen kan føre til økt belastning på mellomvirvelskivene i nakken. Kjøring generelt medfører også økt belastning mot nakke og skuldre, blant annet grunnet nakkestillingen og hvordan man holder armene foran seg.

3. Statisk belastning

En viss overlapp her med punkt 2, men her refererer vi særlig til kontorarbeid og statiske arbeidsstillinger. Merk deg at dette også kan gjelde deg som står hele dagen – ikke bare de som sitter. Leger, grunnet lange arbeidsdager og mye rapportskriving, har dokumentert høyere risiko for nakkeprolaps (6). Det antas også at stress, både fysisk og psykisk, fører til økte påkjenninger mot nakkeregionen. Som du ser av illustrasjonen ovenfor vil den typiske “PC-stillingen” gjerne medføre framoverlent nakkestilling, og dermed en betydelig større belastning mot de nederste delene av nakkevirvlene – inkludert C5-6. Kompresjonskreftene kan over tid føre til skivebukning og deretter ytterligere skiveskade (se figur 2 høyere opp i artikkelen for å se de forskjellige stadiene av skiveskade).

4. Røyking og dårlig Kosthold

Røyking, en lite aktiv livsstil og dårlig kosthold er tre risikofaktorer for å bli rammet av nakkeprolaps (6). De aller fleste vet at tobakk og røyking ikke er sunt, men færre vet dòg at det kan være en medvirkende årsak til nakkeprolaps. For å være spesifikk så skyldes dette at nikotin nedjusterer produksjonen og biosyntesen i skiveceller. Dette er cellene som står for vedlikehold og reparasjon. Røyking medfører også sammentrekning av det vaskulære systemet rundt mellomvirvelskivene. En direkte konsekvens av dette medfører at skiven mottar mindre næringsstoffer og oppbyggende materiale fra blodårene. Over tid vil denne mangelen på næring føre til raskere nedbryting og potensielle skader på mellomvirvelskivene (7). Regelmessig bevegelse og å unngå røyking er derfor to gode tips for deg med nakkeprolaps – eller for deg som ønsker å forebygge det.

5. Alder

Etter hvert som årene går er det mer og mer sannsynlig at nakken har blitt utsatt for noen overbelastninger og feilbelastninger. Særlig er det personer som faller inn under yrkene vi har nevnt tidligere, og de med statisk belastning i hverdagen som har mest risiko for å få skiveskader i sen alder. Med det sagt så er det veldig mye man kan gjøre for å forbedre en “sliten nakke”. Det er aldri for sent med forbedrede tiltak og livsstilsforandringer. En viktig faktor er at man ikke blir gående med smerter over tid. Oppsøk heller kyndig hjelp for å adressere dine ledd og muskelsmerter. I tillegg til dette er det viktig med bevegelse i hverdagen, variert sittestilling og å sørge for godt næringsgrunnlag til mellomvirvelskivene (stump røyken).

6. Traumer og nakkesleng

Nakkesleng og whiplash innebærer gjerne store belastninger mot de anatomiske strukturene i nakken. Ikke overraskende er det også en risiko for at slike plutselige overbelastninger kan medføre nakkeprolaps og skiveskader. Dette kan skje akutt eller så kan det også skje en god stund etter selve traumet. Ved nakkesleng tilråder vi alle å få det funksjonelt undersøkt funksjonelt hos en fysioterapeut eller moderne kiropraktor. Å jobbe tidlig med bløtvev og redusert bevegelighet, samt få riktige øvelser i en tidlig fase, kan bidra til å unngå langvarige og langsiktige plager. Vi noterer oss også at C5-6 kan være spesielt utsatt ved nakkeslengtraumer.

Traumebetinget versus slitasjebetinget nakkeprolaps

Akutt oppståtte nakkeprolaps skiller seg fra slitasjebetingede nakkeprolaps ved at de ofte er mer smertefulle og kan gi kraftigere symptomer. Dette kan inkludere sterkere stråling/iling ned i armen, mer kraftsvekkelse og generelt høyere smerteintensitet. Grunnlaget for dette ligger også i at det, naturlig nok, ved nakkesleng og andre traumer kan forekomme skader på bløtvev og nærliggende strukturer – og ikke bare selve mellomvirvelskiven. Som nevnt tidligere er vi veldig opptatt av at man går til fysisk undersøkelse etter slike traumer – det kan være gull verdt for å unngå framtidige plager.

3. Symptomer ved nakkeprolaps i C5-C6

I denne delen av artikkelen vil du lære mer om vanlige symptomer ved nakkeprolaps. Vi ser også nærmere på mer spesifikke symptomer for skiveprolaps i C5-C6. I tillegg til dette vil du lære mer om dermatomer, samt det spesifikke dermatomet for C5-C6.

Vanlige symptomer og tegn ved nakkeprolaps

Symptomene og de kliniske tegnene ved et nakkeprolaps vil kunne variere basert på nerverotsavklemmingen og omfanget av skiveskaden. Mer spesifikt vil en kliniker kunne definere hvilken nerverot som er påvirket basert på symptomer og kliniske tegn. Men noen av de vanlige symptomene ved et prolaps i nakken inkluderer:

Nakkesmerter

At man har vondt i nakken betyr ikke at man har et nakkeprolaps, men det er ofte slik at en nerveavklemming i nakken også gir grunnlag for smerter i nakken. Disse vil vanligvis være lokalisert på baksiden og på samme side som prolapset sitter. Smertene kan variere betydelig, og kan gi alt fra milde smerter ved berøring til mer intense og brennende smerter.

Radikulære smerter

Denne typen av smerter beskrives vanligvis som iliing, prikking eller elektrisk strålende smerter ned i armen. Avhengig av hvilken nerve som er påvirket kan de også gå hele veien gjennom skulder, overarm, underarm, hånd og fingre.

Cervikal radikulopati

I tillegg til strålende smerter kan en avklemt nerve også forårsake nummenhet og / eller svakhet ned i armen og hånden. Dette varierer ofte fra tilfelle til tilfelle – og noen personer vil melde om at de kun opplever nummenhet, men ikke direkte smerter. For andre kan det være helt motsatt og personen melder om stråling ned i armen, men uten nummenhet.

Visse nakkebevegelser forverrer smertene

Smerter grunnet nakkeprolaps har en tendens til å bli verre ved belastning – slik som ved visse idretter og ved tyngre løft. Visse hodestillinger, fordi de gir reduserte plassforhold for nerven, kan også forverre smertene eller framprovosere stråling ned i armen.

Nakkestivhet

Både smertene og inflammasjonen rundt et nakkeprolaps kan, naturlig nok, begrense nakkebevegeligheten. Mange med skiveskade i nakken opplever derfor at de kjenner seg veldig stive i nakken. Dette skyldes også at slike nerveavklemminger gjerne går hånd i hånd med muskelspenninger i området.

Symptomer ved prolaps i C5-6

Figur 3: Ulike smertepresentasjoner ved forskjellige nerveavklemminger.

Som nevnt tidligere vil de mer spesifikke nevrologiske symptomene og smertepresentasjonene defineres av hvor skiveprolapsen er lokalisert. Mellomvirvelskiven til C5-C6 sitter mellom femte nakkevirvel (C5) og sjette nakkevirvel (C6). Ved et nakkeprolaps i C5-6 er det C6-nerveroten som blir avklemt. Dette vil kunne gi smerter, prikking og nummenhet som går fra nakken, under skulderbladet, gjennom skulderen og videre ned mot tommelen (se figur 3 ovenfor). I tillegg til dette vil man kunne oppleve svakhet i biceps og håndleddsstrekkere (de som bøyer håndleddet bakover). C5-C6 er det vanligste nivået å få nakkeprolaps i.

Kan også gi skulderplager

I tillegg til ovenstående kan avklemming av C6-nerven gi svakhet i skulderabduksjon (løfting av armen ut fra siden), uttadrotasjon og underarmspronasjon, samt underarmssupinasjon. Ved testing kan C6-refleksen, brachioradialis, være svekket eller fraværende.

Hva er et dermatom? Og hva er C5-C6 dermatomet?

Kart over dermatomer - Bakre del - Wikimedia Commons
Figur 4: Kart over dermatomer. Bakre del. Kilde: Wikimedia Commons

Følelsen i og på huden styres av sensoriske nerver. Ulike steder på kroppen er regulert av forskjellige nerverøtter. For eksempel i illustrasjonen ovenfor kan du se hvordan C6-dermatomet går fra nakken, videre ut mot overarmen og deretter ned mot tommelregionen. Ved et skiveprolaps i C5-C6 er det nettopp i C6-dermatomet vi kan oppleve nummenhet og redusert følelse (hyposensitivitet).

4. Diagnostisering av nakkeprolaps

 • Funksjonell og Klinisk Undersøkelse
 • Nevrologiske Testing
 • Bildediagnostisk Utredning

En offentlig autorisert kliniker (vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut) vil se etter flere symptomer og kliniske tegn ved diagnostisering av mistenkt nakkeprolaps. Ved alle våre avdelinger ved Vondtklinikkene innehar vi en toppmoderne og helhetlig tilnærming ved undersøkelse av prolaps i nakken. Førstegangskonsultasjonen starter med en historietagning – hvor du forteller terapeuten om hvordan du opplever smertene og symptomene. Utifra anamnesen vil klinikeren få en mistanke om hvilket område som er rammet. Funksjonelle undersøkelser, hvor man blant annet ser på bevegelighet og styrke, vil gi ytterligere informasjon. Særlig viktig er det å se på bevegelsesutslagene i nakken, da betydelige restriksjoner kan indikere større feilfunksjon og mer nervepåvirkning.

Nevrologisk Testing

Deretter vil klinikeren undersøke for eventuelle sensoriske forandringer, muskelsvakhet og reflekspåvirkning. Mer spesifikke tester kan inkludere Spurlings test, Hoffman test og Lhermitte’s tegn. Ved å kombinere de forskjellige undersøkelsene vil terapeuten kunne danne seg et bilde av om det foreligger en nakkeprolaps og hvilke nerverøtter som eventuelt er påvirket.

Bildediagnostisk utredning av C5-C6

Vanligvis er det ikke nødvendig med bildediagnostisk undersøkelse for å stille diagnosen om nakkeprolaps. Men dersom det er medisinsk indisert, eller at man ikke får de resultatene man ønsker med fysikalsk behandling og øvelser, så har både kiropraktor og lege henvisningsrett. Dette innebærer at de kan henvise deg til en MR undersøkelse for å evaluere nervetilstanden, plassforholdene og skivehelsen.

Andre funksjonelle diagnoser som kan gi nervesymptomer

Det er viktig å nevne at betydelig redusert funksjon i muskler og ledd også kan gi nerveirritasjon. Noen gode eksempler på dette er scalenii syndrom – hvor nervene kommer i klem i nakkegropen mellom nakken og skulderen. Dette skyldes da gjerne muskelspenninger i scalenii-muskulaturen i kombinasjon med betydelige leddrestriksjoner i øvre del av ryggen og nakkeovergangen. Tilstanden kalles også brachial plexopati, da det er nervene i nakkegropen som blir påvirket.

5. Behandling av nakkeprolaps

Opptil 90% av pasienter vil bli bedre med konservativ behandling uten kirurgi (8). Konservativ behandling innebærer vanligvis en kombinasjon av fysikalsk behandling, traksjonsbehandling, leddmobilisering av brystryggen, tilpassede øvelser (med gradvis progresjon) og laserterapi. Vanlige behandlingsteknikker som gjerne benyttes er:

 • Fysikalsk behandling
 • Fysioterapi
 • Intramuskulær akupunktur
 • Laserterapi
 • Moderne kiropraktikk
 • Muskulære teknikker og massasje
 • Traksjonsbehandling (Cervikal dekompresjon)

Laserterapi er en moderne og godt dokumentert behandlingsmetode mot prolaps i nakken. Studier har vist at behandling med laser, da vanligvis over åtte til ti behandlinger fordelt på fire uker, kan gi både betydelig smertelindring og bedret bevegelighet i nakken (9). Nettopp derfor kombinerer vi gjerne inn laserterapi med andre behandlinger for ekstra god effekt. Alle våre avdelinger ved Vondtklinikkene innehar toppmoderne laserapparater og høy faglig kompetanse innen terapeutisk laserbehandling.

Aktiv behandling av muskler og ledd i rygg og skuldre er viktig

Grunnet den direkte sammenhengen mellom dårlig holdning og økt belastning på nakken er vi også veldig opptatt av å opprette god funksjon og holdning i brystrygg og skuldre. Ved bedret kurve i brystryggen vil det foreligge mindre posisjonsbetinget belastning på nakken. Nettopp derfor instruerer våre klinikere i tilpassede øvelser som vil hjelpe deg med å stimulere bedre muskelbruk i disse områdene.

Hva er prolapsregresjon?

Regresjon er det motsatte av progresjon. Så dersom noe regredierer innebærer dette at det trekker seg tilbake. Ved snakk om nakkeprolaps er regresjon noe vi gjerne vil høre, da det betyr at prolapset har blitt mindre. Etter hvert som behandlingsforløpet går vil man forvente at symptomene sakte, men sikkert, trekker seg tilbake. Det er dòg viktig at pasienten selv også bidrar ved å gjøre “hjemmeleksene” man blir instruert i av sin kliniker.

Når må man ty til nakkekirurgi?

Terskelen for å operere i selve nakken er meget høy. I lys av at også 90% blir bedre med konservativ behandling, så er det sjeldent at man ender opp med å operere prolaps i nakken. Men det kan være aktuelt ved sjeldnere og svært alvorlige tilfeller.

6. Egentiltak og øvelser mot nakkeprolaps

Når vi instruerer pasienter i øvelser og egentiltak har vi særlig fokus på å gjenopprette normal funksjon og holdning i brystrygg og skuldre. Dette gjenspeiles også i treningsprogrammet vi viser deg nedenfor. Programmet bruker treningsstrikk for å sørge for god isolering av de riktige musklene. Tidligere i artikkelen viste vi deg en illustrasjon av hvordan en framoverlent hodestilling vil gi betydelig mer belastning på mellomvirvelskiver og muskulaturen i nakken. Nettopp derfor er det så viktig å motvirke dette, og vi føler at det fungerer aller best med en kombinasjon av aktive egentiltak og fysikalsk behandling (inkludert leddmobilisering mellom skulderbladene).

Godt tips 1: U-formet ergonomisk hodepute (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Vi tilbringer mange timer i sengen. Det er også når vi sover at det forekommer høyest reparasjonsaktivitet i bløtvev og mellomvirvelskiver. En ergonomisk hodepute er derfor gjerne alfa-omega for de som plages med nakkesmerter og nakkeprolaps. Denne varianten tenker nytt og er u-formet, som gjør at man får en mer riktig ergonomisk stilling og posisjon på nakken og brystryggen. Trykk på lenken ovenfor hvis du vil lese mer om den eller kjøpe den.

Godt tips 2: Treningsstrikker (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Elastiske treningsstrikker kan være en glimrende treningspartner for deg som plages med nakkeprolaps. I treningsprogrammet vist i videoen nedenfor benytter vi oss av nettopp slike strikker. Glimrende for deg som ønsker å trene skånsomt, men også effektivt. Du kan lese mer om de eller kjøpe de via lenken ovenfor.

Godt tips 3: Oppblåsbart nakketraksjonsapparat (se eksempel via lenken som åpner i nytt vindu)

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk (10). De store fordelene med et slikt apparat inkluderer blant annet at det blir lettvint å komme i gang med fysikalsk behandling på egenhånd. Formålet med apparatet innebærer å fjerne kompresjonen av den skadde mellomvirvelskiven – og bidra til best mulige reparasjonsforhold. Du kan lese mer om den eller kjøpe den via lenken.

Øvelser mot nakkeprolaps i C5-C6 (med video)

Treningsøvelser skal legge til rette for best mulig tilhelingsforhold for et nakkeprolaps. Vi har derfor valgt å legge et primærfokus på øvelser som hjelper deg med å trekke skuldrene bakover, samt styrke musklene i skuldrene og nakken. I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fra Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (lenken åpnes i et nytt vindu) fram et godt treningsprogram. Start rolig og bygg deg gradvis oppover. Gå heller ut “for lett” de første gangene slik at du slipper overbelastning.

VIDEO: Styrkeøvelser for brystrygg, nakke og skuldre (med strikk)

Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

7. Har du spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved nakkeprolaps og nakkesmerter.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. Vi besvarer gladelig alle henvendelser. For timebestilling har vi døgnåpen online timebestilling ved de ulike klinikkene – slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

“Ikke la et nakkeprolaps ta fra deg hverdagsgleden. Ta heller tak i egen helse. La oss heller hjelpe deg med å finne tilbake til gleden ved bevegelse igjen!”

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen nakkeprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: Lambertseterkiropraktorsenter@outlook.com

Web: Lambertseterkiropraktorsenter.no (Lambertseter, Oslo) / Eidsvollkiropraktorsenter.no (Eidsvoll Sundet, Akerhus)

Med de beste ønsker om god helse videre,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene tverrfaglig helse

Kilder og forskning: Nakkeprolaps i C5-C6

1. Lee et al, 2017. High-resolution Imaging of Neural Anatomy and Pathology of the Neck. Korean J Radiol . Jan-Feb 2017;18(1):180-193. doi: 10.3348/kjr.2017.18.1.180. Epub 2017 Jan 5.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore). August, 2019.

3. Constantoyannis et al, 2002. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. J Manipulative Physiol Ther . Mar-Apr 2002;25(3):188-92.

4. Browder et al, 2004. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. J Orthop Sports Phys Ther . 2004 Nov;34(11):701-12.

5. Lan et al, 2016. An investigation of a cluster of cervical herniated discs among container truck drivers with occupational exposure to whole-body vibration. J Occup Health . 2016;58(1):118-27.

6. Liu et al, 2016. Higher risk for cervical herniated intervertebral disc in physicians. Medicine (Baltimore). 2016 Oct; 95(41): e5055.

7. Elmasry et al, 2015. Effects of Tobacco Smoking on the Degeneration of the Intervertebral Disc: A Finite Element Study. PLoS One. 2015; 10(8): e0136137.

8. Caridi et al, 2011. Cervical radiculopathy: a review. HSS J . 2011 Oct;7(3):265-72.

9. Konstantinovic et al, 2010. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebo-controlled randomized study. Pain Med . 2010 Aug;11(8):1169-78.

10. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.