Home » Behandling » Fibromyalgi og Nakkeprolaps

Fibromyalgi og Nakkeprolaps

Fibromyalgi og Nakkeprolaps

nakkeprolaps fibromyalgi

Er de med fibromyalgi hyppigere rammet av nakkeprolaps? Her ser vi nærmere på hva forskningen sier om dette – og hva som faktisk stemmer.

Fibromyalgi er et kronisk, bløtvevsrevmatisk smertesyndrom som preges av myalgier og leddsmerter. Mange i denne pasientgruppen plages særlig med smerter i nakken, kjeven og i øvre rygg, samt skulderbladene. Forskning i revmatologiske tidsskrifter har vist at en veldig høy andel av fibromyalgipasienter plages med kroniske og gjentagende nakkesmerter.1

 

– Er det høyere risiko for nakkeprolaps i denne pasientgruppen?

Det mange også lurer på er om denne pasientgruppen har høyere risiko for å få prolaps i nakken. For å få svar på dette må vi sette sammen informasjonen vi kjenner til for begge diagnosene. Vi begynner med en risikofaktor som er lenket til høyere forekomst av nakkeprolaps, nemlig utrettet nakkekurvatur – også kjent som mangel på cervikal lordose.

 

Mangel på Cervikal Lordose er Lenket til Høyere Forekomst av Nakkeprolaps

[Figur 1: I bildet ovenfor ser vi et bilde av det som defineres som cervikal kyfose – altså at nakkekurvaturen tilnærmet går feil vei]

Cervikal sikter altså her til nakken. Lordose refererer til den naturlige kurvaturen og formen man bør ha på nakken. Det vi vet, blant annet takket være en større forskningsstudie fra 2019, er at mangel på cervikal lordose er lenket til høyere risiko og forekomst av skiveskader og skiveprolaps. I studien så man blant annet hvordan pasienter med utrettet nakke og manglende lordose hadde høyere forekomst av nakkesmerter og kompresjon på mellomvirvelskivene – som igjen kan føre til skiveskader.2

 

Og det er her det blir interessant. For nyere revmatologisk forskning (2017) har nemlig vist at mangel på cervikal lordose forekommer betydelig hyppigere blant fibromyalgipasienter. Faktisk er funnet så karakteristisk at en revmatologisk kliniker kunne identifisere 75.5% av pasientene med fibromyalgi kun ved å se radiologiske røntgenbilder. Vi går nærmere inn på detaljene rundt dette i neste del av artikkelen.3

 

Studie: Utrettet Cervikal Lordose Blant Fibromyalgipasienter

Studien vi refererer til her ble publisert i september 2017. Forskerne ønsket å se nærmere på sammenhengen mellom utrettet nakkekurve og fibromyalgi. 121 bildestudier ble analysert av en revmatologisk kliniker med radiologikunnskap – uten kjennskap til om pasienten hadde fibromyalgi eller ikke. Røntgenbildet ble tatt fra siden, da dette visualiserer kurven på best mulig måte. I bildet nedenfor ser du noen av røntgenbildene fra studien. De to siste av dem viser en utrettet nakkekurvatur sammenlignet med pasienten uten fibromyalgi.

De konkluderte med følgende:

 

“A straight cervical spine is seen in fibromyalgia patients and may assist in the diagnosis.”

 

Oversatt fra engelsk til norsk betyr dette at ‘en rett cervikal kurvatur (utrettet lordose) kunne bli observert i fibromyalgipasienten – og kan bidra i diagnostisering av denne pasientgruppen.’ Den revmatologiske klinikeren kunne, utelukkende basert på bildene, konkludere med en treffsikkerhet på 75.5% at pasientene hadde fibromyalgi. Dette er utrolig spennende forskning, og vi mener at dette understreker viktigheten av fysikalsk behandling og rehabiliteringstrening for nakken hos fibromyalgipasienter. Basert på ovenstående kan det også argumenteres for at lett traksjonsbehandling (lenken åpner i nytt leservindu – slik at du kan lese ferdig artikkelen her først) av nakken er hensiktsmessig.

 

– For Tidlig å Konkludere med Definitive Svar

Funnene ovenfor, sett i kombinasjon med forskningen som viser til at utrettet lordose gir høyere risiko for skiveprolaps i nakken, så er det en antydet sammenheng. Utelukkende basert på denne informasjonen kunne vi kanskje trukket konklusjonen at fibromyalgi gir høyere forekomst av nakkeprolaps, men for å være helt sikker trenger man større og bedre studier. Noe vi håper vil komme i framtiden. En mindre tyrkisk studie (som det ofte refereres til rundt dette spørsmålet), med kun 35 deltagere i yngre alder (gjennomsnittsalder på 37 år), mente at det ikke var sammenheng mellom fibromyalgi og nakkeprolaps.4  Vi mener dòg at denne studien er for liten til å bruke som en definitiv konklusjon, og understreker igjen behovet for større studier for denne pasientgruppen.

 

Det vi kan si med sikkerhet er at forskning som dette er nyttig, og at vi håper det kan bidra til bedret forståelse og behandlingsmuligheter for kroniske smertepasienter med fibromyalgi. Vi vektlegger særlig behovet for fokus på forbedring av nakkefunksjonen, og understreker at det forekommer evidens for fysikalske behandlingsmetoder og tilpasset trening (strikktrening er en trygg og skånsom treningsmetode).

 

Hvilke Tiltak kan Hjelpe deg med Fibromyalgi og Nakkeprolaps?

Hvis vi tar utgangspunkt i informasjonen vi har lært via de ovenstående studiene, så understrekes behovet for en kombinasjon av tilpasset fysikalsk behandling og rehabiliteringstrening. Trening med strikk har vist seg å være en skånsom og effektiv treningsform for fibromyalgipasienter, og gjerne i kombinasjon med daglige gåturer.5 Mange melder også om positive effekter av trening i varmtvannsbasseng.

 

Med tilpasset fysikalsk behandling mener vi behandlingsmetoder som kan hjelpe deg til bedre funksjon i nakke, skuldre og brystryggen. Blant annet kan muskelknutebehandling, leddmobilisering, laserterapi og intramuskulær akupunktur, være symptomlindrende for mange. Det viktigste er at behandlingen og rehabiliteringsøvelsene er individuelt tilpasset. Vi mener også at egentiltak i form av hjemmetraksjonsapparat for nakken (lenken åpner i et nytt leservindu) kan være verdt å utprøve, samt bruk av ergonomisk hodepute. Med tanke på at vi snakker om et kronisk smertesyndrom, så er det viktig å ha gode egentiltak som man føler at fungerer.

Forskning på pasienter med nakkeprolaps har vist at 2 ganger 5 minutter med daglig bruk av nakketraksjonsapparat, som vist ovenfor, kan gi smertelindring og mindre nervetrykk.Vi anbefaler oppblåsbart apparat, da dette anses som tryggere og at man selv får blåst opp puten til ønsket strekkeffekt. Puten skal ikke brukes som en nakkekrage over lengre tid, men heller som en daglig traksjon i det tidsintervallet som nevnes her – og i studien publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet American Journal of Physcial Medicine and Rehabilitation.

 

VIDEO: Tilpasset Strikktrening for Skuldre, Brystrygg og Nakken

Her kan du se et eksempel på den typen av strikktrening vi refererer til tidligere i artikkelen. Prøv deg gjerne med 3 sett og 6-12 repetisjoner pr øvelse. Tilpass i forhold til egen sykdomshistorikk og dagsform.

Bli med i familien vår og abonner gratis på vår Youtube-kanal (klikk her – lenken åpner i nytt vindu).

På kanalen vår finner du en rekke gratis helseressurser og treningsprogrammer tilpasset for dine smertediagnoser.

 

Forskning og Kilder:

1. Cakit et al, 2010. Comorbidity of fibromyalgia and cervical myofascial pain syndrome. Clin Rheumatol . 2010 Apr;29(4):405-11.

2. Gao et al, 2019. Correlation between cervical lordosis and cervical disc herniation in young patients with neck pain. Medicine (Baltimore) . 2019 Aug;98(31):e16545.

3. Katz et al, 2017. The Cervical Spine in Fibromyalgia Patients: Loss of Lordotic Curve Is Characteristic of Fibromyalgia and Can Assist in the Diagnosis. Arthritis Rheumatol. 2017; 69 (suppl 10). [2 bilder også brukt fra nevnte studie]

4. Guler et al, 2015. Concomitance of fibromyalgia syndrome and cervical disc herniation. J Phys Ther Sci. 2015 Mar; 27(3): 785–789.

5. Busch et al, 2013. Resistance exercise training for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev . 2013 Dec 20;2013(12):CD010884.

6. Swezey et al, 1999. Efficacy of home cervical traction therapy. Am J Phys Med Rehabil . Jan-Feb 1999;78(1):30-2.


Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.